شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت 64 مقبره‌شیخ‌صفی‌الدین‌وبناهای‌متعلق‌آن اردبیل اردبیل 15/10/1310 65 بقعه شیخ جبراییل اردبیل اردبیل 15/10/1310 248 مسجد جامع اردبیل اردبیل اردبیل 28/03/1315 632 تپه امیر‌خانلو (دهکده رضی) اردبیل اردبیل 25/12/1345 826 بنای باستانی قریه کوراییم اردبیل اردبیل 06/10/1347 874 پل سرخ (پل سمیان) اردبیل اردبیل 28/05/1348 875 پل هفت چشمه (پل داش‌کسن) اردبیل اردبیل 28/05/1348 876 پل پنج چشمه (پل یعقوبیه) اردبیل اردبیل 28/05/1348 877 پل سه چشمه (میر علمدار) اردبیل اردبیل 28/05/1348 1632 تپه جبه اردبیل اردبیل 25/06/1363 1633 تپه نادری اردبیل اردبیل 06/06/1357 1634 تپه شهریور اردبیل اردبیل 25/06/1363 1640 تپه‌های انزاب اردبیل اردبیل 16/04/1364 1653 کاروانسرای سنگی صایین اردبیل اردبیل 04/10/1362 1656 تپه سربند اردبیل اردبیل 06/06/1357 1657 تپه قوشاتیه اردبیل اردبیل 06/06/1357 1658 تپه نارنج (نارین تپه) اردبیل اردبیل 06/09/1362 1659 تپه باستانی میراشرف اردبیل اردبیل 06/09/1362 1679 تپه خان‌کندی کنازک اردبیل اردبیل 16/04/1364 1690 مجموعه بازار اردبیل اردبیل اردبیل 27/05/1364 1742 مسجد میرزا علی‌اکبر اردبیل اردبیل 11/04/1375 1743 کلیسای مریم مقدس اردبیل اردبیل 11/02/1375 1817 حمام اوچدکان اردبیل اردبیل 05/10/1375 1887 حسینیه مجتهد دلجو اردبیل اردبیل 11/05/1376 1896 حمام آقا نقی اردبیل اردبیل 11/05/1376 1901 خانه حاج یوسف صادقی اردبیل اردبیل 13/05/1376 1976 تپه باستانی سرعین اردبیل اردبیل 28/11/1376 2558 پل تاریخی آغلا غان اردبیل اردبیل 05/11/1378 2560 منزل وکیل‌الرعایا اردبیل اردبیل 05/11/1378 2579 خانه رضازاده اردبیل اردبیل 11/11/1378 3041 خانه سید هاشم ابراهیمی اردبیل اردبیل 25/12/1379 3669 آثار صخره ای ونید اردبیل اردبیل 25/12/1379 4051 مدرسه جعفری اسلامی اردبیل اردبیل 10/07/1380 6189 برج شاطر ( گنبد شاطر ) اردبیل اردبیل 07/07/81 6235 پل ابراهیم آباد اردبیل اردبیل 07/07/81 6388 تالار حکمت اردبیل اردبیل 07/07/81 6686 خانه ارشادی اردبیل اردبیل 10/10/81 6687 خانه میر فتاحی اردبیل اردبیل 10/10/81 6688 امامزاده صدرالدین اردبیل اردبیل 10/10/81 7401 خانه مناف زاده اردبیل اردبیل 12/11/81 7402 یوشان تپه سی اردبیل اردبیل 12/11/81 7508 پل سه چشمه کلخوران اردبیل اردبیل 17/12/81 7509 چالاغان تپه سی تپراقلو اردبیل اردبیل 17/12/81 7510 بالا تپه روستای تپراقلو اردبیل اردبیل 17/12/81 7511 تپه قدیم تفیه اردبیل اردبیل 17/12/81 7724 حمام ابراهیم آباد اردبیل اردبیل 17/12/81 7816 تپه مرکزی روستای تپراقلو اردبیل اردبیل 17/12/81 8895 خانه مرحوم مروج اردبیل اردبیل 1382/3/10 8896 حمام پیرزرگر اردبیل اردبیل 1382/3/10 9425 کل تپه غربی مجندی اردبیل اردبیل 1382/5/14 9426 محوطه کیچیک یوردی اردبیل اردبیل 1382/5/14 9427 کل تپه شرقی مجندی اردبیل اردبیل 1382/5/14 9428 قلعه قوناخ قیران اردبیل اردبیل 1382/5/14 9429 کل تپه قوناخ قیران اردبیل اردبیل 1382/5/14 9430 تپه قلعه زینو اردبیل اردبیل 1382/5/14 9431 کل تپه گندیشمن اردبیل اردبیل 1382/5/14 9432 قلعه ینگجه اردبیل اردبیل 1382/5/14 9433 گورستان تاریخی قوش قویان اردبیل اردبیل 1382/5/14 9434 محوطه قیز قلعه سی اردبیل اردبیل 1382/5/14 4370 تپه جعفر قلی اردبیل بیله سوار 05/09/1380 6198 شهر تپه سی اردبیل بیله سوار 07/07/81 6236 گورستان تاریخی آغجران اردبیل بیله سوار 07/07/81 6237 یاریم تپه اردبیل بیله سوار 07/07/81 7517 مدرسه امام خمینی اردبیل بیله سوار 17/12/81 796 تپه باستانی نادری (اصلاندوز) اردبیل پارس‌آباد 01/01/1347 2654 قلعه اولتان اردبیل پارس‌آباد 25/12/1378 7403 محوطه تپه قبرستان اردبیل پارس‌آباد 12/11/81 7404 تپه نادر اردبیل پارس‌آباد 12/11/81 7405 تپه گوزلی اردبیل پارس‌آباد 12/11/81 7862 تپه قلعه باشی آلوچ اردبیل پارس‌آباد 17/12/81 7863 تپه منجیق چی اردبیل پارس‌آباد 17/12/81 7864 قلعه قیز یلی پاشالی اردبیل پارس‌آباد 17/12/81 8897 تپه غایبعلی اردبیل پارس‌آباد 1382/3/10 2764 مسجدعلیا(حاج‌عبدالغنی‌رزاقی‌خمسی) اردبیل خلخال 19/05/1379 4050 مقبره کشف‌الدین انصاری اردبیل خلخال 10/07/1380 7507 آرامگاه سید محمد قریشی اردبیل خلخال 17/12/81 8883 تپه شال اردبیل خلخال 1382/3/10 8884 تپه دیزلین اردبیل خلخال 1382/3/10 8885 تپه قالاه دیز اردبیل خلخال 1382/3/10 8886 تپه کل تپه اردبیل خلخال 1382/3/10 8887 تپه هفت تپه اردبیل خلخال 1382/3/10 8888 تپه قالاه کفر (قلعه بالا) اردبیل خلخال 1382/3/10 8889 کلک‌لی تپه اردبیل کوثر (گیوی) 1382/3/10 622 شاه تپه اردبیل گرمی 25/12/1345 624 تپه آقا مال اردبیل گرمی 25/12/1345 625 تپه نقاره اردبیل گرمی 25/12/1345 626 هاجا تپه‌سی اردبیل گرمی 25/12/1345 627 تپه مطلب اردبیل گرمی 25/12/1345 629 قز قلعه‌سی (قلعه دختر) اردبیل گرمی 25/12/1345 631 کول تپه (تپه خاکستر) اردبیل گرمی 25/12/1345 636 تپه خرمن (امستان علیا) اردبیل گرمی 25/12/1345 637 تپه همت سلاله (محال مران) اردبیل گرمی 25/12/1345 638 تپه ایلان جیخ اردبیل گرمی 25/12/1345 639 تپه پیه درق اردبیل گرمی 25/12/1345 640 تپه دهکده اردبیل گرمی 25/12/1345 6161 یاریم تپه برزند اردبیل گرمی 07/07/81 6195 تپه قلعه بوئینی اردبیل گرمی 07/07/81 6196 فرضی کندی ( فرضی قشلاق ) تپه سی اردبیل گرمی 07/07/81 6197 تپه مازان اردبیل گرمی 07/07/81 6238 کول تپه نصراله بیگ لو اردبیل گرمی 07/07/81 6389 تپه سمبور / یل سوئی اردبیل گرمی 07/07/81 6390 تپه بیگ باغی اردبیل گرمی 07/07/81 6391 تپه زیوه اردبیل گرمی 07/07/81 6392 تپه قلعه گوده کهریز و خرابه اردبیل گرمی 07/07/81 6393 تپه شومون اردبیل گرمی 07/07/81 6394 کول تپه آغداش اردبیل گرمی 07/07/81 8890 تپه صفر داغی اردبیل گرمی 1382/3/10 8891 تپه سد اردبیل گرمی 1382/3/10 184 مقبره شیخ‌حیدر اردبیل مشکین‌شهر 18/4/1311 618 قلعه کهنه اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 619 سنگ نبشته پهلوی (باغ نوروز) اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 620 تپه علی‌میرزا (قریه میر‌علی‌لو) اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 621 قره تپه (دهکده الوار) اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 630 دوی قلعه‌سی (قلعه دیو) اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 633 کول تپه (کوده کهریز) اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 635 تپه سلاخ‌خانه (تپه قنبر) اردبیل مشکین‌شهر 25/12/1345 6162 محوظه باستانی شهریری و مکتب اوشاقلاری اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6163 محوطه باستانی خلیفه چایی اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6190 محوطه ایلانلی داغ اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6191 اوزون تپه سی اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6192 قلعه قهقهه اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6193 کول تپه کولی اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6194 کول تپه اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6239 تپه های دوگانه لگران اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6240 امامزاده فخر آباد اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6241 تپه قیز یلی قیه اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6242 تپه های سه گانه وله اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6243 تپه باستانی یللی قیه اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6244 قبرستان انار اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6395 کل تپه خراوان اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6396 تپه لین قیچ اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 6397 تپه باستانی داش قلعه اردبیل مشکین‌شهر 07/07/81 7391 تپه دیه بیگ لو اردبیل مشکین‌شهر 12/11/81 7392 تپه شیخ اردبیل مشکین‌شهر 12/11/81 7393 تپه غفور اردبیل مشکین‌شهر 12/11/81 7394 تپه کهریز اردبیل مشکین‌شهر 12/11/81 8892 تپه دده بیگلوی غربی اردبیل مشگین شهر 1382/3/10 8893 قلعه ارشق اردبیل مشگین شهر 1382/3/10 8894 تپه دده بیگلوی شرقی اردبیل مشگین شهر 1382/3/10 2876 خانه میر کاظم صارمی(صارم‌السلطنه) اردبیل نمین 16/08/1379 6689 تپه قبرستان قره تپه اردبیل نمین 10/10/81 6690 مسجد جامع نمین اردبیل نمین 10/10/81 6691 تپه قره چی بولاغی اردبیل نمین 10/10/81 6692 تپه قیز قلعه سی اردبیل نمین 10/10/81 6693 بالا تپه مرنی اردبیل نمین 10/10/81 6694 تپه قبرستان آقبلاغ اردبیل نمین 10/10/81 6695 تپه پیر ناخرچی اردبیل نمین 10/10/81 6696 تپه جین تپه سی اردبیل نمین 10/10/81 6697 محوطه و تپه گوبح تپه سی اردبیل نمین 10/10/81 7395 تپه و قبرستان توکلی دمئی اردبیل نمین 12/11/81 7396 تپه ننه کران اردبیل نمین 12/11/81 7397 محوطه قوم یری اردبیل نمین 12/11/81 7398 تپه یونجالو اردبیل نمین 12/11/81 7399 تپه ملت یری اردبیل نمین 12/11/81 7400 کهنه تپه اردبیل نمین 12/11/81 7512 تپه قلعه یری روستای زر اردبیل نمین 17/12/81 7513 تپه ایلانی داغ اردبیل نمین 17/12/81 7514 تپه خلیفه لو اردبیل نمین 17/12/81 7515 تپه اجاق داغی اردبیل نمین 17/12/81 7516 تپه دیو داغی حور اردبیل نمین 17/12/81 7817 تازه تپه مرنی اردبیل نمین 17/12/81 7818 محوطه علی اکبر دره سی اردبیل نمین 17/12/81 7819 تپه بریس اردبیل نمین 17/12/81 7820 محوطه بخشعلی آرپاسی اردبیل نمین 17/12/81 7821 محوطه قاطرچی بولاغی اردبیل نمین 17/12/81 7822 آتما تپه اردبیل نمین 17/12/81 7823 تپه آلادیز گه اردبیل نمین 17/12/81 8770 محوطه هسته لحی اردبیل نمین 1382/3/10 8771 محوطه کهنه امین جان اردبیل نمین 1382/3/10 8772 تپه وضی داغی اردبیل نمین 1382/3/10 8773 تپه کیچیک کله اردبیل نمین 1382/3/10 8774 تپه سیاه کوه اردبیل نمین 1382/3/10 8775 تپه گرده اردبیل نمین 1382/3/10 8776 تپه خرمن یری اردبیل نمین 1382/3/10 8777 تپه محمد خان دیکی (تربه) اردبیل نمین 1382/3/10 8778 گورستان قره داغ اردبیل نمین 1382/3/10 8779 گورستان امین جان یری اردبیل نمین 1382/3/10 9152 محوطه کهنه کلاندرق اردبیل نمین 1382/4/24 9153 گورستان بابا حمزه اردبیل نمین 1382/4/24 9154 تپه گئور قلعه اردبیل نمین 1382/4/24 9155 محوطه ممد اروشی اردبیل نمین 1382/4/24 9156 محوطه سکه بان اردبیل نمین 1382/4/24 9157 گورستان خالی دره اردبیل نمین 1382/4/24 9158 تپه اروج یری اردبیل نمین 1382/4/24 9159 تپه تپراق اوچان اردبیل نمین 1382/4/24 9160 محوطه بلیدی اردبیل نمین 1382/4/24 9161 گورستان سیاه دره گندم کوه اردبیل نمین 1382/4/24 9162 تپه آرپا تپه اردبیل نمین 1382/4/24 9163 تپه بابا پشته اردبیل نمین 1382/4/24 9164 محوطه بابا رشنه اردبیل نمین 1382/4/24 9206 تپه آق خرابلر اردبیل نمین 1382/4/24 9447 تپه پیر لنگ ( تربه ) اردبیل نمین 1382/5/14 9448 تپه قلعه  اردبیل نمین 1382/5/14 9449 تپه های چای قوشان اردبیل نمین 1382/5/14 9450 تپه قلعه زغ اردبیل نمین 1382/5/14 9451 محوطه گورستان دهانه بزرگ اردبیل نمین 1382/5/14 9452 تپه تپه اردبیل نمین 1382/5/14 9453 گورستان کهنه نودی اردبیل نمین 1382/5/14 9454 تپه دینگاه اردبیل نمین 1382/5/14 9455 تپه دره کوچک اردبیل نمین 1382/5/14 9456 گورستان اوغری تپه اردبیل نمین 1382/5/14 9457 گورستان کلک لی اردبیل نمین 1382/5/14 9675 گورستان گوول اردبیل نمین 1382/5/27 9676 تپه بیزو قلعه سی اردبیل نمین 1382/5/27 9677 محوطه قلعه جو اردبیل نمین 1382/5/27 9678 گورستان کلش دره سی اردبیل نمین 1382/5/27 9679 گورستان کوه قرمز اردبیل نمین 1382/5/27 9680 محوطه گورستان تانگه نسو اردبیل نمین 1382/5/27 9681 گورستان چای گوشان اردبیل نمین 1382/5/27 9682 تپه گرگ دره اردبیل نمین 1382/5/27 9683 گورستان دوز دره سی اردبیل نمین 1382/5/27 9684 محوطه کهنه جید اردبیل نمین 1382/5/27 4052 دژ بوینی یوغون اردبیل نیر 10/07/1380 8898 تپه قلعه تپه سی اردبیل نیر 1382/3/10 37 شهر‌و‌خرابه‌های‌ساسانی‌درشمال‌شرقی اصفهان اردستان 24/6/1310 180 مسجد جامع اصفهان اردستان 18/4/1311 249 مناره مسجد امام حسن (ع) اصفهان اردستان 28/03/1315 283 مسجد جامع زواره اصفهان اردستان 12/12/1315 284 مسجد پامنار و منار آن اصفهان اردستان 12/12/1315 1278 مجموعه سرهنگ‌آباد زواره اصفهان اردستان 28/04/1355 1694 مسجد خسرو اصفهان اردستان 17/09/1364 1699 مقبره امیر اویس اصفهان اردستان 27/05/1364 2136 خانه خادم‌الحسینی(8بهشت‌زواره) اصفهان اردستان 09/08/1377 6144 بافت و برج باروی تاریخی شهر زواره اصفهان اردستان 07/07/81 7673 کاروانسرای بقم اصفهان اردستان 17/12/81 9022 مسجد جامع موغار اصفهان اردستان 1382/3/10 9023 قنات دو طبقه مون اصفهان اردستان 1382/3/10 9053 حسینیه بزرگ زواره اصفهان اردستان 1382/3/10 9054 حسینیه کوچک زواره اصفهان اردستان 1382/3/10 9057 قنات ارونه اصفهان اردستان 1382/3/10 85 کلیسای سن‌سور (وانک) اصفهان اصفهان 15/10/1310 95 مسجد جامع اصفهان اصفهان 15/10/1310 96 مسجد علی و منارسلجوقی آن اصفهان اصفهان 15/10/1310 97 دروازه درب کوشک اصفهان اصفهان 15/10/1310 98 مناره خواجه علم اصفهان اصفهان 15/10/1310 99 مقبره‌سلطان‌سنجرملکشاه‌خواجه‌نظام‌الملک اصفهان اصفهان 15/10/1310 100 مقبره بابا قاسم اصفهان اصفهان 15/10/1310 102 میدان شاه (امام خمینی) ((نقش‌جهان)) اصفهان اصفهان 15/10/1310 103 نقاره‌خانه و قیصریه (شربت‌خانه) اصفهان اصفهان 15/10/1310 104 عالی‌قاپو اصفهان اصفهان 15/10/1310 105 مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان اصفهان 15/10/1310 106 تالار اشرف اصفهان اصفهان 15/10/1310 107 مسجد شاه (امام خمینی) اصفهان اصفهان 15/10/1310 108 چهلستون اصفهان اصفهان 15/10/1310 109 چهارباغ اصفهان اصفهان 15/10/1310 110 پل الله‌وردیخان (33پل - پل‌جلفا) اصفهان اصفهان 15/10/1310 111 پل بابا رکن‌الدین (پل‌خواجو) اصفهان اصفهان 15/10/1310 112 مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل اصفهان اصفهان 15/10/1310 113 مسجد ساروتقی اصفهان اصفهان 15/10/1310 114 مدرسه امامیر (بابا قاسم) اصفهان اصفهان 15/10/1310 115 مناره‌های‌در‌‌دشت(سلطان‌سنجت‌آغا) اصفهان اصفهان 15/10/1310 116 مدرسه مادرشاه (چهارباغ) سلطانیه اصفهان اصفهان 15/10/1310 198 امامزاده جعفر اصفهان اصفهان 09/05/1312 201 مقبره بابا رکن‌الدین اصفهان اصفهان 09/05/1312 217 امامزاده درب امام اصفهان اصفهان 22/09/1313 218 سردر مسجد قطبیه اصفهان اصفهان 22/09/1313 219 سردر و بقعه شیخ ‌امیرمسعود اصفهان اصفهان 22/09/1313 220 امامزاده هارون ولایت اصفهان اصفهان 22/09/1313 221 مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان اصفهان 22/09/1313 222 مقبره معروف به ستی‌فاطمه اصفهان اصفهان 22/09/1313 223 مسجد حکیم اصفهان اصفهان 22/09/1313 224 مدرسه ملاعبدالله اصفهان اصفهان 22/09/1313 225 مسجد علیقلی‌آقا اصفهان اصفهان 22/09/1313 226 حمام علیقلی‌آقا اصفهان اصفهان 22/09/1313 227 عمارت هشت‌بهشت اصفهان اصفهان 22/09/1313 231 مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان اصفهان 15/09/1314 232 مناره ساربان اصفهان اصفهان 15/09/1314 233 مناره رهروان (رادان) اصفهان اصفهان 15/09/1314 234 امامزاده احمد (ع) اصفهان اصفهان 15/09/1314 235 مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان اصفهان 15/09/1314 265 مناره و مسجد جمعه اصفهان اصفهان 12/12/1315 270 مناره و مسجد جمعه گار اصفهان اصفهان 12/12/1315 271 مسجد ایلچی اصفهان اصفهان 12/12/1315 272 مناره دارالضیافه اصفهان اصفهان 12/12/1315 273 مسجد مصری اصفهان اصفهان 12/12/1315 274 مسجد درب جوباره اصفهان اصفهان 12/12/1315 275 مسجد سرخی (سفره‌چی) اصفهان اصفهان 12/12/1315 281 مسجد و مناره سین اصفهان اصفهان 12/12/1315 285 مناره زیار اصفهان اصفهان 12/12/1315 292 مسجد جارچی اصفهان اصفهان 29/9/1316 293 مسجد لنبان اصفهان اصفهان 29/9/1316 294 امامزاده شاه‌زید اصفهان اصفهان 29/9/1316 313 مناره باغ قوشخانه اصفهان اصفهان 21/8/1317 314 مدرسه جده کوچک اصفهان اصفهان 21/8/1317 327 مسجد خان اصفهان اصفهان 20/11/1318 328 مسجد جامع‌کاج اصفهان اصفهان 20/11/1318 347 گنبد دشتی اصفهان اصفهان 20/03/1321 349 منارجنبان- آرامگاه‌شیخ‌امیرعبدلله اصفهان اصفهان 20/03/1321 350 امامزاده حسین و امامزاده ابراهیم اصفهان اصفهان 20/03/1321 368 بقعه علاءالدین شهشهان اصفهان اصفهان 02/12/1327 378 مدرسه نیماور اصفهان اصفهان 11/09/1330 379 کاروانسرای گز اصفهان اصفهان 11/09/1330 380 آتشگاه اصفهان اصفهان 11/09/1330 386 مدرسه کاسه‌گران اصفهان اصفهان 30/03/1358 387 مسجد سید اصفهان اصفهان 30/03/1358 388 مسجد حاج‌محمدجعفر آباده‌ای اصفهان اصفهان 30/03/1358 430 مسجد جامع هفت‌شویه اصفهان اصفهان 15/12/1341 825 دو حمام تاریخی رمنان اصفهان اصفهان 06/10/1347 889 پل جی و شهرستان اصفهان اصفهان 01/10/1348 890 مسجد ازیران اصفهان اصفهان 01/10/1348 891 تالار تیموری اصفهان اصفهان 01/10/1348 892 مدرسه جده بزرگ اصفهان اصفهان 01/10/1348 893 مسجد و مدرسه شمس‌آباد اصفهان اصفهان 01/10/1348 898 بناهای‌تاریخی‌قریه‌تاج‌آباد(عباس‌آباد) اصفهان اصفهان 01/05/1349 903 مجموعه‌بازار وکاروانسراهای‌ساروتقی اصفهان اصفهان 09/09/1349 905 عصارخانه شیخ اصفهان اصفهان 02/08/1349 930 امامزاده اسحق هرند اصفهان اصفهان 09/08/1351 976 حمام خسروآقا اصفهان اصفهان 01/05/1353 990 خانه مارتا پیترز اصفهان اصفهان 29/06/1353 991 خانه حاج مصورالملکی اصفهان اصفهان 29/06/1353 992 خانه اخوان حقیقی اصفهان اصفهان 29/06/1353 993 خانه کاظم اخوان خرازی اصفهان اصفهان 29/06/1353 994 خانه سوکیاسیان (آزمایشگاه‌پردیس) اصفهان اصفهان 29/06/1353 996 خانه جمال قدسیه اصفهان اصفهان 29/06/1353 997 خانه شیخ‌الاسلام و شرکا، اصفهان اصفهان 29/06/1353 998 خانه رسول بقایی اصفهان اصفهان 29/06/1353 999 خانه محمد تقی لواف اصفهان اصفهان 29/06/1353 1000 خانه بزرگزاد اصفهان اصفهان 29/06/1353 1001 خانه محمدباقرنیلفروشان اصفهان اصفهان 29/06/1353 1002 خانه حاج عبدالرسول روحانی اصفهان اصفهان 29/06/1353 1085 عصارخانه شاه اصفهان اصفهان 25/04/1345 1098 خانه هریتاش یا خانه مجردیان اصفهان اصفهان 20/07/1354 1099 خانه قدیمی بهروز اصفهان اصفهان 07/07/1354 1100 خانه حاج‌حسن صراف اصفهان اصفهان 07/07/1354 1101 خانه حاج‌حسین کامیابی اصفهان اصفهان 07/07/1354 1102 خانه سیدجواد نایل اصفهان اصفهان 07/07/1354 1103 خانه روغنی اصفهان اصفهان 07/07/1354 1104 خانه رنگرزها اصفهان اصفهان 07/07/1354 1105 خانه عنایتی اصفهان اصفهان 07/07/1354 1106 خانه لوافی‌نژاد اصفهان اصفهان 07/07/1354 1107 خانه حاج‌حسن اصفهان اصفهان 07/07/1354 1108 خانه مرتضی عاصمی اصفهان اصفهان 07/07/1354 1115 حمام شاهزاده‌ها اصفهان اصفهان 01/08/1354 1135 خانه حاج محمدحسن بازاردوز اصفهان اصفهان 18/09/1354 1136 خانه شاطر اسماعیل شماعیان اصفهان اصفهان 18/09/1354 1137 خانه مرحوم فانی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1138 خانه رضا نبوی نژاد اصفهان اصفهان 18/09/1354 1139 خانه حسین صیرفی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1140 خانه تقی بازار‌دوز اصفهان اصفهان 18/09/1354 1141 خانه غلامرضا خان مظاهری اصفهان اصفهان 18/09/1354 1142 خانه رجالی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1143 خانه آرومارتروسیان اصفهان اصفهان 18/09/1354 1144 خانه‌حاج‌میرزا عبدالعلیخان‌ساوجی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1145 خانه‌حاج‌محمدجواد‌زرگر(خوشنویس)  اصفهان اصفهان 18/09/1354 1146 خانه حاج‌احمدکهرنگی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1147 خانه محمود سرتیپی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1148 خانه دکتر پناهنده اصفهان اصفهان 18/09/1354 1149 خانه سیدعلی مجلسی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1150 خانه حاج‌میرزاحسن توتونچی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1151 خانه امام جمعه اصفهان اصفهان 18/09/1354 1152 خانه کلاهدوزها اصفهان اصفهان 18/09/1354 1153 خانه اکبرطوسی‌زاده اصفهان اصفهان 18/09/1354 1154 خانه عباس بدری اصفهان اصفهان 18/09/1354 1155 خانه آقای عبائیان اصفهان اصفهان 18/09/1354 1156 خانه میرزا شفیع مشکی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1157 خانه مهدی مشکی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1158 خانه حاج‌میرزاعباس سمسارزاده اصفهان اصفهان 18/09/1354 1159 خانه زاول (زاون) اصفهان اصفهان 18/09/1354 1160 خانه حاج‌اکبر‌آقا اصفهان اصفهان 18/09/1354 1161 خانه دوم حاج‌حسن غفوری اصفهان اصفهان 18/09/1354 1162 خانه فرج الله خان کیوان اصفهان اصفهان 18/09/1354 1163 خانه ناظریان (فضل‌الله آبدار) اصفهان اصفهان 18/09/1354 1164 خانه صالحی اصفهان اصفهان 18/09/1354 1165 خانه شهید اول اصفهان اصفهان 18/09/1354 1166 خانه غفوریان اصفهان اصفهان 18/09/1354 1251 خانه سرهنگ وثیق اصفهان اصفهان 18/09/1354 1252 انگورستان ملک اصفهان اصفهان 18/09/1354 1279 خانه اکبر موسویار اصفهان اصفهان 18/09/1354 1280 خانه امین‌التجار اصفهان اصفهان 18/09/1354 1281 خانه ورثه مرحوم علی‌آقا زرگر اصفهان اصفهان 18/09/1354 1305 پل چوبی اصفهان اصفهان 22/09/1355 1311 مسجد ورزنه اصفهان اصفهان 20/10/1355 1313 مجموعه‌بناهای‌تاریخی‌قریه شاه‌کرم اصفهان اصفهان 08/09/1355 1332 آرامگاه صائب اصفهان اصفهان 20/11/1355 1341 منزل رحیم یداللهی اصفهان اصفهان 02/03/1356 1434 پل ورزنه اصفهان اصفهان 07/07/1357 1604 مسجد رکن‌الملک اصفهان اصفهان 25/02/1357 1641 خانه عباس بهشتیان اصفهان اصفهان 02/05/1362 1676 تکیه میرفندرسکی اصفهان اصفهان 16/04/1364 1698 برج‌های‌جنوب‌غربی‌وشرقی‌باغ‌هزارجریب اصفهان اصفهان 17/09/1364 1703 ساختمان اداره آمار و ثبت‌احوال اصفهان اصفهان 17/09/1364 1710 بنای استانداری ( رشک‌جنان ) اصفهان اصفهان 25/12/1364 1713 توحید‌خانه(گنبدشیرگو یا‌گنبدطاووس) اصفهان اصفهان 25/03/1365 1714 مقبره آقا اصفهان اصفهان 17/09/1364 1716 کاروانسرای چاله‌‌سیاه اصفهان اصفهان 25/12/1364 1735 تخت‌فولاد اصفهان اصفهان 26/03/1375 1737 مسجد محله نوقلعه اصفهان اصفهان 11/04/1375 1752 خانه دکتر رضا اعلم اصفهان اصفهان 18/07/1375 1753 حمام وزیر اصفهان اصفهان 18/07/1375 1754 مدرسه جلالیه اصفهان اصفهان 18/07/1375 1755 مسجد صفا اصفهان اصفهان 18/07/1375 1756 خانه جلالی اصفهان اصفهان 18/07/1375 1761 مسجد جامع خوزان اصفهان اصفهان 26/08/1375 1770 تپه اشرف اصفهان اصفهان 26/08/1375 1773 مجموعه‌مدرسه ‌ومسجدصدرخواجو اصفهان اصفهان 12/09/1375 1794 خانه ورثه بهبهانی اصفهان اصفهان 19/09/1375 1795 خانه اول حاج‌حسن غفوری اصفهان اصفهان 07/08/1375 1818 خانه سیدکاظم اعرابی اصفهان اصفهان 07/08/1375 1819 خانه سرهنگ بخردی اصفهان اصفهان 05/10/1375 1843 خانه صیفور قاسمی اصفهان اصفهان 24/11/1375 1844 خانه منصوریان (قنادان) اصفهان اصفهان 24/11/1375 1845 خانه علامه فانی اصفهان اصفهان 24/11/1375 1895 قلعه نهجیر اصفهان اصفهان 11/05/1376 1903 خانه استاد جلال همایی اصفهان اصفهان 13/05/1376 1904 حمام شاه‌علی اصفهان اصفهان 11/05/1376 1905 مسجد دروازه‌نو اصفهان اصفهان 11/05/1376 1906 خانه خواجه پطروس اصفهان اصفهان 11/05/1376 1907 خانه صدر (رضا حسن‌الحسینی) اصفهان اصفهان 13/05/1376 1908 مدرسه شفیعیه اصفهان اصفهان 11/05/1376 1909 مسجد تل عاشقان اصفهان اصفهان 11/05/1376 1971 مسجد آقا نور اصفهان اصفهان 28/11/1376 1972 امامزاده عبدالمومن (ع) اصفهان اصفهان 28/11/1376 1974 خانه آیت‌الله مدرس اصفهان اصفهان 28/11/1376 1975 خانه کریمی اصفهان اصفهان 28/11/1376 1989 قصر جمیلان (سنبلستان) اصفهان اصفهان 05/12/1376 1997 مسجد نو بازار اصفهان اصفهان 01/02/1377 2007 خانه ارسطویی اصفهان اصفهان 01/02/1377 2008 مدرسه نجفی اصفهان اصفهان 01/02/1377 2063 حمام شیخ‌بهایی اصفهان اصفهان 01/04/1377 2105 امامزاده بابا پیرمحمود جابرانصاری اصفهان اصفهان 18/06/1377 2114 خانه هوسپ امیر‌خان اصفهان اصفهان 18/06/1377 2117 بازار قیصریه و بازار چیت‌سازها اصفهان اصفهان 18/06/1377 2122 مدرسه ترکها اصفهان اصفهان 12/07/1377 2123 مسجد الیادران (الرحمن) اصفهان اصفهان 12/07/1377 2124 مسجد رحیم‌خان اصفهان اصفهان 12/07/1377 2125 مسجد پا درخت سوخته اصفهان اصفهان 12/07/1377 2144 مسجد حاج‌رضا اصفهان اصفهان 09/08/1377 2153 مسجد شیره پزها اصفهان اصفهان 20/08/1377 2154 مسجد خیاطها اصفهان اصفهان 20/08/1377 2155 مسجد شیخ‌علی‌خان زنگنه اصفهان اصفهان 20/08/1377 2414 خانه استپانیان اصفهان اصفهان 01/07/1378 2643 ارگ حکومتی صفوی اصفهان اصفهان 25/12/1378 2694 مدرسه صدر بازار اصفهان اصفهان 17/03/1379 2695 مسجد شیشه اصفهان اصفهان 17/03/1379 2696 مدرسه شیشه اصفهان اصفهان 17/03/1379 2697 کاروانسرای برسیان اصفهان اصفهان 17/03/1379 2698 کاروانسرای کوهپایه اصفهان اصفهان 17/03/1379 2699 کاروانسرای قلعه شور اصفهان اصفهان 17/03/1379 2700 کاروانسرای سگزی اصفهان اصفهان 17/03/1379 2962 قنات عمومی وزوان اصفهان اصفهان 28/10/1379 3689 خانه همدانیان  اصفهان اصفهان 25/12/1379 3956 خانه شریف اصفهان اصفهان 10/07/1380 4698 مدرسه اسماعیلیه اصفهان اصفهان 11/10/1380 4699 گورستان ارامنه اصفهان اصفهان 11/10/1380 4700 خانه داوید اصفهان اصفهان 11/10/1380 5442 خانه باجغلی اصفهان اصفهان 25/12/80 5443 خانه ایوبی اصفهان اصفهان 25/12/80 5883 خانه ملا باشی اصفهان اصفهان 25/03/81 5884 کاروانسرای ملک اصفهان اصفهان 25/03/81 6018 کارخانه ریسباف اصفهان اصفهان 08/05/81 6019 کارخانه دخانیات اصفهان اصفهان 08/05/81 6524 مجموعه ضرابخانه اصفهان اصفهان 07/07/81 6525 خانه شهشهانی اصفهان اصفهان 07/07/81 7630 چهارسوق آجری اصفهان اصفهان 17/12/81 7631 سرای گلشن اصفهان اصفهان 17/12/81 7632 سرای خوانساریها اصفهان اصفهان 17/12/81 7633 سرای حاج کریم اصفهان اصفهان 17/12/81 7634 سرای جارچی اصفهان اصفهان 17/12/81 7635 سرای مخلص اصفهان اصفهان 17/12/81 7636 چهار سوق نقاشی اصفهان اصفهان 17/12/81 7637 مسجد خواجه روح الله اصفهان اصفهان 17/12/81 7638 مسجد ابوالمحسن اصفهان اصفهان 17/12/81 7639 مسجد صدر پا قلعه ( سید العراقین ) اصفهان اصفهان 17/12/81 7640 کاروانسرای شاتور اصفهان اصفهان 17/12/81 7641 کاروانسرای سه اصفهان اصفهان 17/12/81 7642 کاروانسرای شاه اصفهان اصفهان 17/12/81 7643 کلیسای بیت اللحم اصفهان اصفهان 17/12/81 7644 کلیسای استپانوس مقدس(استیفن) اصفهان اصفهان 17/12/81 7645 کلیسای سرکیس اصفهان اصفهان 17/12/81 7646 کلیسای گئورگ اصفهان اصفهان 17/12/81 7647 مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ اصفهان اصفهان 17/12/81 7648 کلیسای گریگور ( لوسارویچ مقدس ) اصفهان اصفهان 17/12/81 7649 حمام شاه اصفهان اصفهان 17/12/81 7650 خانه احمد زاده اصفهان اصفهان 17/12/81 7651 خانه میثمی اصفهان اصفهان 17/12/81 7652 خانه اسلامی اصفهان اصفهان 17/12/81 7653 خانه اسدی اصفهان اصفهان 17/12/81 7654 خانه ملاذ روضاتی اصفهان اصفهان 17/12/81 7655 خانه حیدری اصفهان اصفهان 17/12/81 7656 خانه رجالیان اصفهان اصفهان 17/12/81 7657 خانه مالکی پور اصفهان اصفهان 17/12/81 7658 خانه مسقطیان اصفهان اصفهان 17/12/81 7659 خانه شاکری - غفوری اصفهان اصفهان 17/12/81 8209 خانه یزدیان اصفهان اصفهان 1382/1/24 9020 کلیسای کاتولیک‌ها اصفهان اصفهان 1382/3/10 9021 خانه محمد قلی شیران اصفهان اصفهان 1382/3/10 9051 مسجد معصوم اصفهان اصفهان 1382/3/10 9058 تکیه کازرونی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9059 تکیه لسان‌الارض اصفهان اصفهان 1382/3/10 9060 خانه وفادار اصفهان اصفهان 1382/3/10 9061 تکیه واله (والهیه) اصفهان اصفهان 1382/3/10 9062 مسجد سروشبادران اصفهان اصفهان 1382/3/10 9063 تکیه آقا مجلسی (سید ابوجعفر) اصفهان اصفهان 1382/3/10 9064 سرای محمد صادق خان اصفهان اصفهان 1382/3/10 9065 تیمچه ملک اصفهان اصفهان 1382/3/10 9066 تکیه ریزیها اصفهان اصفهان 1382/3/10 9067 تکیه محمد جعفر آباده‌ای اصفهان اصفهان 1382/3/10 9068 تکیه خاتون آبادی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9069 آب‌انبار کازرونی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9070 سنگ قبر بابا فولاد حلوایی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9071 کلیسای نیکاغایوس اصفهان اصفهان 1382/3/10 9072 تکیه تویسرکانی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9073 تکیه جویباره‌ای اصفهان اصفهان 1382/3/10 9074 تکیه بروجردیها اصفهان اصفهان 1382/3/10 9075 شبستان مسجد مصلی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9076 تکیه مادر شاهزاده اصفهان اصفهان 1382/3/10 9077 کلیسای یوحنا اصفهان اصفهان 1382/3/10 9078 کلیسای میناس اصفهان اصفهان 1382/3/10 9079 برج کبوترردان اصفهان اصفهان 1382/3/10 9080 کلیسای نرسس اصفهان اصفهان 1382/3/10 9081 تکیه شهشهانی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9082 تکیه سیدالعراقین اصفهان اصفهان 1382/3/10 9083 خانه سید بیدآبادی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9084 تکیه چهارسوقی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9085 تکیه فیض اصفهان اصفهان 1382/3/10 9086 خانه بهرامی نژاد اصفهان اصفهان 1382/3/10 9087 خانه شیخ بهایی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9088 خانه جمشیدی‌فر اصفهان اصفهان 1382/3/10 9089 سرای طالار اصفهان اصفهان 1382/3/10 9090 کلیسای کاتارینه اصفهان اصفهان 1382/3/10 9091 تکیه آغا باشی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9092 تکیه میرزا رفیعا اصفهان اصفهان 1382/3/10 9093 بقعه بیدآبادی اصفهان اصفهان 1382/3/10 9094 تکیه آقا حسین خوانساری اصفهان اصفهان 1382/3/10 9095 سردر باغ خرگاه (خیمه گاه) اصفهان اصفهان 1382/3/10 9096 بقعه راشد بالله اصفهان اصفهان 1382/3/10 9097 تکیه کلباسی (ابوالمعالی) اصفهان اصفهان 1382/3/10 9098 مسجد جیلان آباد اصفهان اصفهان 1382/3/10 2091 مسجد نقشینه بیدگل اصفهان آران- بیدگل 25/05/1377 2094 امامزاده هلال‌ابن‌علی اصفهان آران- بیدگل 27/05/1377 2113 خانه‌مرحوم‌آیت‌الله‌ملا‌آقاحسین‌دربندی اصفهان آران- بیدگل 18/06/1377 2225 مجموعه قاضی آران اصفهان آران- بیدگل 03/12/1377 2371 کاروانسرای شاه‌عباسی ابوزیدآباد اصفهان آران- بیدگل 23/05/1378 3622 مسجد جامع روستای محمد آباد کویر اصفهان آران- بیدگل 25/12/1379 3624 آب انبار مرکزی نوش آباد اصفهان آران- بیدگل 25/12/1379 3625 آستانه امامزاده هادی بیدگل اصفهان آران- بیدگل 25/12/1379 4186 مسجد جامع اصفهان آران- بیدگل 10/07/1380 4187 مسجد شیخ عبدالصمد اصفهان آران- بیدگل 10/07/1380 6145 قلعه خشتی نوش آباد اصفهان آران- بیدگل 07/07/81 6540 محوطه تاریخی دشت مختار آباد اصفهان آران- بیدگل 07/07/81 6541 مسجد بابا حاجی اصفهان آران- بیدگل 07/07/81 7670 بقعه فیض آباد کویر اصفهان آران- بیدگل 17/12/81 7671 امامزاده علی اکبر اصفهان آران- بیدگل 17/12/81 9013 مسجد ملاعلی آران اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9014 بقعه هفت امامزاده بیدگل اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9015 زیارتگاه شاهزاده محمد نوش‌آباد اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9016 مسجد علی بیدگل اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9017 مسجد و آب‌انبارمدرسه بیدگل اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9018 پل ساق آباد اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9019 آب‌انبار چال سی نوش‌آباد اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 9026 خانه امینی اصفهان آران و بیدگل 1382/3/10 5445 خانه برومندی اصفهان برخوار و میمه 25/12/80 324 مسجد بزرگ‌گز اصفهان برخوردارومیمه 20/11/1318 934 مسجد جامع میمه اصفهان برخوردارومیمه 14/08/1351 5437 قلعه قمشلو اصفهان تیران 25/12/80 5888 مسجد سید تهران اصفهان تیران و کرون 25/03/81 896 ایوان جنب امامزاده سید محمد اصفهان خمینی شهر 03/04/1349 5444 خانه سرتیپ سدهی اصفهان خمینی‌شهر 25/12/80 7662 گورستان ورنوسفادران اصفهان خمینی‌شهر 17/12/81 435 امامزاده ابوالفتح اصفهان خوانسار 05/12/1341 1120 مقبره باباپیر اصفهان خوانسار 10/08/1354 1121 مسجد جامع خوانسار اصفهان خوانسار 10/08/1354 1168 مجموعه ساختمانی حقیقت اصفهان خوانسار 18/09/1354 1177 خانه حبیبی اصفهان خوانسار 18/09/1354 1250 خانه صولت الملک اصفهان خوانسار 18/09/1354 7672 مسجد رنیسان خوانسار اصفهان خوانسار 17/12/81 9052 خانه ابهری اصفهان خوانساری 1382/3/10 3337 خانه خادم الحسینی اصفهان زواره 25/12/1379 6329 امامزاده یحیی اصفهان زواره 07/07/81 6539 کارخانه شهرضا اصفهان شهرضا 07/07/81 9287 خانه آیت الله مدرس اصفهان شهرضا 1382/5/14 263 مسجد اشترجان اصفهان فلاورجان 12/12/1315 634 پل بابامحمود اصفهان فلاورجان 25/12/1345 130 مقبره شاه (امامزاده شاه‌رضا) اصفهان قمشه 15/10/1310 354 کاروانسرای مهیار اصفهان قمشه 20/03/1321 750 بقعه شاهزاده محمد و ابراهیم اصفهان قمشه 23/01/1346 885 کتیبه شاه‌صفی (شاه ذکریان) اصفهان قمشه 01/10/1348 894 مسجد جامع پوده اصفهان قمشه 01/10/1348 1776 مسجد نو قمشه اصفهان قمشه 12/09/1375 2666 مسجد حاج هادی قمشه‌ای اصفهان قمشه 25/12/1378 9024 خانه اصفهانیان اصفهان کاشان 1382/3/10 9025 خانه سجادی اصفهان کاشان 1382/3/10 9027 خانه دستمالچی اصفهان کاشان 1382/3/10 9028 خانه تاج اصفهان کاشان 1382/3/10 9029 مسجد ترک آباد اصفهان کاشان 1382/3/10 9030 مسجد بالا بازار اصفهان کاشان 1382/3/10 9031 مسجد کفش دوزها اصفهان کاشان 1382/3/10 9032 بقعه گلچقانه اصفهان کاشان 1382/3/10 9034 کاروانسرای نو اصفهان کاشان 1382/3/10 9035 گذر پاقیان اصفهان کاشان 1382/3/10 9036 گذر حاج شیخ اصفهان کاشان 1382/3/10 9037 کارگاه هنرهای سنتی اصفهان کاشان 1382/3/10 9038 مجموعه تاریخی نیاسر اصفهان کاشان 1382/3/10 9039 گذر و آب‌انبار خان اصفهان کاشان 1382/3/10 9040 آب‌انبار درب زنجیر اصفهان کاشان 1382/3/10 9041 آب‌انبار کلهر اصفهان کاشان 1382/3/10 9042 آب‌انبار شامخی اصفهان کاشان 1382/3/10 9043 آب‌انبار پاپک اصفهان کاشان 1382/3/10 9044 آب‌انبار فیض قمصر اصفهان کاشان 1382/3/10 9146 خانه اخباری اصفهان کاشان 1382/3/10 38 مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) اصفهان کاشان 24/06/1310 117 مسجد میدان اصفهان کاشان 15/10/1310 118 مناره اصفهان کاشان 15/10/1310 237 امامزاده حبیب‌بن‌موسی اصفهان کاشان 15/09/1314 238 باغ فین (مجموعه بناها) اصفهان کاشان 15/09/1314 251 مدرسه سلطانی اصفهان کاشان 30/03/1315 252 مسجد جامع اصفهان کاشان 30/03/1315 316 آتشکده نیاسر اصفهان کاشان 21/08/1317 351 مسجد وزیر اصفهان کاشان 20/03/1321 352 امامزاده میراحمد اصفهان کاشان 20/03/1321 369 محراب مسجد محله ده اصفهان کاشان 02/12/1327 373 بقعه باباافضل اصفهان کاشان 02/12/1327 382 مسجد آقا اصفهان کاشان 11/09/1330 399 امامزاده مشهداردهال اصفهان کاشان 11/11/1334 400 بقعه خواجه تاج‌الدین اصفهان کاشان 11/11/1334 401 بقعه شاهزاده ابراهیم اصفهان کاشان 11/11/1334 402 بقعه پیر داود اصفهان کاشان 11/11/1334 404 کاروانسرای عین‌الرشید اصفهان کاشان 11/11/1334 431 قلعه کهنه‌چنار اصفهان کاشان 05/12/1341 758 چهل دختران اصفهان کاشان 08/07/1346 941 بقعه سلطان عطابخش اصفهان کاشان 10/09/1354 944 کاروانسرای شاه‌عباسی اصفهان کاشان 28/01/1357 971 امامزاده‌حسن‌بن‌امام‌موسی‌الکاظم(ع) اصفهان کاشان 13/02/1353 972 مسجد تبریزی‌ها اصفهان کاشان 13/02/1353 1006 شربت‌خانه و سردر خانقاه اصفهان کاشان 10/07/1353 1016 تیمچه امین‌الدوله اصفهان کاشان 29/10/1353 1083 خانه بروجردی‌ها اصفهان کاشان 13/03/1354 1089 روستای ابیانه اصفهان کاشان 30/05/1354 1091 بقعه ابولولو اصفهان کاشان 15/06/1354 1095 کاروانسرای گبرآباد قمصر اصفهان کاشان 15/06/1354 1284 بازار کاشان اصفهان کاشان 08/06/1355 1322 زیارتگاه دو منبران اصفهان کاشان 27/10/1355 1350 مجموعه‌قلعه‌جلالی‌ویخچال‌های‌مجاور اصفهان کاشان 03/12/1355 1351 حمام سلطان امیر احمد اصفهان کاشان 03/12/1355 1352 بقعه امامزاده محمد اوسط اصفهان کاشان 03/12/1355 1353 امامزاده محمدصانع و محمداسماعیل اصفهان کاشان 03/12/1355 1354 بقعه بی‌بی شاه زینب اصفهان کاشان 11/11/1355 1355 مجموعه باباولی(حمام، آب‌انبار و ...) اصفهان کاشان 03/12/1355 1356 تکیه و بقعه طاهر و منصوری اصفهان کاشان 11/11/1355 1357 قسمت‌هایی از برج و باروی کاشان اصفهان کاشان 11/11/1355 1489 کاروانسرای نطنز اصفهان کاشان 20/10/1355 1504  خانه طباطبایی اصفهان کاشان 11/11/1355 1629 مجموعه چهل‌تن فین اصفهان کاشان 16/05/1357 1630 مسجد آیت‌الله رضوی اصفهان کاشان 16/05/1357 1631 بقعه قاضی‌اسد اصفهان کاشان 16/05/1357 1645 مجموعه بازار نراق اصفهان کاشان 22/08/1362 1677 کاروانسرای سن‌سن اصفهان کاشان 27/05/1364 1695 حمام افوشته اصفهان کاشان 17/09/1364 1715 قلعه سنگی اصفهان کاشان 17/09/1364 1736 بند قهرود اصفهان کاشان 26/03/1375 1768 خانه مبصرالممالک صالح اصفهان کاشان 26/08/1375 2015 مسجد جامع نوش‌آباد اصفهان کاشان 07/02/1377 2020 خانه عباسیان اصفهان کاشان 21/02/1377 2031 خانه بنی‌کاظمی اصفهان کاشان 04/03/1377 2032 خانه حسینی اصفهان کاشان 04/03/1377 2084 خانه مرحوم حاج‌شیخ‌جعفر نراقی اصفهان کاشان 11/05/1377 2092 خانه عطارها اصفهان کاشان 27/05/1377 2137 مسجد کله اصفهان کاشان 09/08/1377 2251 خانه تاریخی روئین‌تن اصفهان کاشان 03/12/1377 2267 خانه باکوچی اصفهان کاشان 08/12/1377 2324 خانه‌حاج‌قربان(خانه‌تاریخی‌مجمع‌رزمندگان‌روح‌اله) اصفهان کاشان 19/02/1377 2370 مسجد و مدرسه میانچال اصفهان کاشان 23/05/1378 2375 امامزاده‌محمود روستای علوی اصفهان کاشان 23/05/1378 2428 آب‌انبار گذر نو اصفهان کاشان 02/08/1378 2435 کاروانسرای میرپنج اصفهان کاشان 02/08/1378 2571 مجموعه‌محله‌درب‌یلان(مسجدعلی،امامزاده‌حسن،مدرسه‌علمیه‌وبازارچه) اصفهان کاشان 11/11/1378 2582 خانه شریفیان اصفهان کاشان 27/11/1378 2704 بقعه میر علاء الدین جوشقان قالی اصفهان کاشان 22/03/1379 2899 مجموعه‌ تاریخی ‌حوضخانه ‌حاج ‌سید محمد اصفهان کاشان 05/09/1379 3059 خانه بار فروش اصفهان کاشان 25/12/1379 3060 مسجد علی نوش آباد اصفهان کاشان 25/12/1379 3250 خانه آل یاسین اصفهان کاشان 25/12/1379 3333 خانه نهامی اصفهان کاشان 25/12/1379 3334 مسجد آقا اصفهان کاشان 25/12/1379 3335 خانه بالا خانه چی اصفهان کاشان 25/12/1379 3336 منطقه باستانی قلعه سفید و محوطه طسمی اصفهان کاشان 25/12/1379 3528 اب انبار سید حسین صباغ اصفهان کاشان 25/12/1379 3623 بنای تاریخی شاهسوسا اصفهان کاشان 25/12/1379 3627 حمام خان اصفهان کاشان 25/12/1379 4188 آب انبار چهارباغ اصفهان کاشان 10/07/1380 4228 مسجو علی قهرود اصفهان کاشان 05/09/1380 4255 آب انبار محمد صالح بیگ اصفهان کاشان 05/09/1380 4256 خانه ابریشمی اصفهان کاشان 05/09/1380 4257 بقعه شاهسواران اصفهان کاشان 05/09/1380 4258 آب انبار پامنار اصفهان کاشان 05/09/1380 4703 آب انبار فرخ اصفهان کاشان 11/10/1380 4850 محوطه باستانی اراضی اقبا اصفهان کاشان 19/12/1380 4851 تپه سفید آب  اصفهان کاشان 19/12/1380 4852 محوطه باستانی چاله موت اصفهان کاشان 19/12/1380 5890 آب انبار دارکوب اصفهان کاشان 25/03/81 5891 قلعه کرشاهی اصفهان کاشان 25/12/80 5892 آب انبار آقا اصفهان کاشان 25/12/80 5893 تالار نیاسر( حوضخانه باغ نیاسر) اصفهان کاشان 25/12/80 5897 تپه گبرها اصفهان کاشان 08/05/81 5898 محوطه باستانی ده نار اصفهان کاشان 08/05/81 5899 تپه قلعه زیارته اصفهان کاشان 08/05/81 5900 مسجد طمقاچیها (عبدالباقی ) اصفهان کاشان 08/05/81 5937 مرکز محله پنجه شاه اصفهان کاشان 08/05/81 6020 محوطه باغ زعفرانی اصفهان کاشان 08/05/81 6531 آسیاب عطارها اصفهان کاشان 07/07/81 6532 زیارنگاهی کریچه اصفهان کاشان 07/07/81 6533 میدان ولی سلطان اصفهان کاشان 07/07/81 6534 خانه وثقی اصفهان کاشان 07/07/81 6535 خانه و برج میرزا خان کامو اصفهان کاشان 07/07/81 6536 برجی شیخی اصفهان کاشان 07/07/81 6537 تیمچه برقی اصفهان کاشان 07/07/81 6538 حسینیه پهلوان ( فین بزرگ ) اصفهان کاشان 07/07/81 7663 آسیاب باقری اصفهان کاشان 17/12/81 7664 خانه جویایی اصفهان کاشان 17/12/81 7665 آسیاب واعظی اصفهان کاشان 17/12/81 7666 سیل بند فین اصفهان کاشان 17/12/81 7667 آسیاب تاریخی فین اصفهان کاشان 17/12/81 7668 زیارتگاه عباس آباد (زیارتگاه ابوالفضل- ع ) اصفهان کاشان 17/12/81 7669 آب انبار درویش اصفهان کاشان 17/12/81 3626 کاروانسرای گمرک اصفهان کاشان  25/12/1379 191 مسجد جامع گلپایگان اصفهان گلپایگان 09/05/1312 250 مناره گلپایگان اصفهان گلپایگان 28/03/1315 290 امامزاده هفده‌تن اصفهان گلپایگان 29/9/1316 434 مسجد جامع سرآور گلپایگان اصفهان گلپایگان 05/12/1341 642 امامزاده سیدالسادات اصفهان گلپایگان 22/01/1346 1705 گنبد بابا مصری اصفهان گلپایگان 17/09/1364 2574 قلعه گوگد اصفهان گلپایگان 11/11/1378 2619 نقش کنده غرقاب اصفهان گلپایگان 25/12/1378 101 مقبره پیربکران اصفهان لنجان 15/10/1310 756 بقعه شاهزاده ابوالقاسم اصفهان لنجان 16/03/1356 757 قلعه بزی (قلعه خان لنجان) اصفهان لنجان 26/10/1346 1564 بازار نایین اصفهان نائین 24/05/1356 4177 نارین قلعه اصفهان نائین 10/07/1380 4701 قلعه بیاضه اصفهان نائین 11/10/1380 4702 خانه فاطمی اصفهان نائین 11/10/1380 5438 حسینیه باب المسجد اصفهان نائین 25/12/80 5439 حسینیه نو آباد اصفهان نائین 25/12/80 5440 حسینیه کوی سنگ اصفهان نائین 25/12/80 5441 حسینیه پنجاهه اصفهان نائین 25/12/80 5885 حسینیه سرای نو اصفهان نائین 25/03/81 5886 حسینیه کلوان اصفهان نائین 25/03/81 5887 مسجد جامع بافران اصفهان نائین 25/03/81 9055 حسینه چهل دختران اصفهان نائین 1382/3/10 9056 مسجد جامع محمدیه اصفهان نائین 1382/3/10 144 مسجد جمعه اصفهان نایین 15/10/1310 204 مسجد بابا عبدالله اصفهان نایین 31/04/1313 995 خانه پیرنیا (موزه مردم‌شناسی کویر) اصفهان نایین 29/06/1353 1719 مصلی نایین اصفهان نایین 04/08/1365 7222 چهار طاقی شیرکوه اصفهان نایین 12/11/81 3482 برج کبوترخانه های صفا اصفهان نجف آباد 25/12/1379 5889 عصارخانه بزرگ (عصارخانه آقا) اصفهان نجف آباد 25/03/81 3481 برج کبوترخانه های باغ قلعه‌جوی‌خارون اصفهان نجف آباد  25/12/1379 2703 کاروانسرای حسنیچه اصفهان نجف‌آباد 22/03/1379 9045 مسجد جامع جوزدان اصفهان نجف‌آباد 1382/3/10 9046 قلعه دماب اصفهان نجف‌آباد 1382/3/10   روستای  یاسه چاه(حاشیه زاینده رود) اصفهان نجف‌آباد 1382/3/11 9047 کاروانسرای جلوگیر اصفهان نجف‌آباد 1382/3/10 9033 مسجد چهار سوگاه اصفهان نطنز 1382/3/10 9048 بقعه صمدیه اصفهان نطنز 1382/3/10 9049 سرداب افوشته اصفهان نطنز 1382/3/10 9050 خانه سورگاه اصفهان نطنز 1382/3/10 187 بنای ساسانی (آتشکده) اصفهان نطنز 18/4/1311 188 مسجد جمعه اصفهان نطنز 18/4/1311 209 محراب مسجد کوچه‌میر اصفهان نطنز 31/04/1313 644 گنبد باز اصفهان نطنز 22/01/1346 953 گنبدسیدواقف‌وحصارخشتی‌واقع‌درآن اصفهان نطنز 08/08/1352 954 گنبد میرسید اصفهان نطنز 08/07/1352 2343 محوطه باستانی اریسمان اصفهان نطنز 29/04/1378 2951 قلعه تاریخی طرق اصفهان نطنز 28/10/1379 3251 مسجد جامع و حسینیه سرمک اصفهان نطنز 25/12/1379 3479 قلعه هنجن اصفهان نطنز 25/12/1379 4229 مسجد جامع طرق رود اصفهان نطنز 05/09/1380 4692 خانه میر ترابیان اصفهان نطنز 11/10/1380 4693 تپه باستانی قلعه گوشه اصفهان نطنز 11/10/1380 4694 تپه باستانی ابوذر اصفهان نطنز 11/10/1380 4695 محوطه باستانی قلعه سفید اصفهان نطنز 11/10/1380 4696 تپه مشی اصفهان نطنز 11/10/1380 4697 تپه  باستانی سوچن اصفهان نطنز 11/10/1380 5882 کوشک تاریخی عباس آباد اصفهان نطنز 25/03/81 5977 محوطه فرهنگی - تاریخی هل آباد اصفهان نطنز 25/03/81 5978 محوطه فرهنگی - تاریخی میلاجرد اصفهان نطنز 25/03/81 6542 بقعه سید فاضل اصفهان نطنز 07/07/81 6543 حمام نوغه بادرود اصفهان نطنز 07/07/81 9288 حسینیه مرکز شهر نطنز اصفهان نطنز 1382/5/14 1 سلیمان تپه (زیرز- سرتپه) ایلام ایلام 24/6/1310 2 تل بکسایه ایلام ایلام 24/6/1310 3 سبعات خزیر (چهار ریز) ایلام ایلام 24/6/1310 1418 نقش برجسته گل‌گل ملکشاهی  ایلام ایلام 06/10/1355 1750 ساختمان مرکز تحقیقات‌کشاورزی ایلام ایلام 01/06/1375 1798 قلعه والی ایلام ایلام 13/09/1376 2976 تپه علی کش ایلام ایلام 03/08/1379 3046 گورستان کان گنبد ایلام ایلام 25/12/1379 3047 تپه تیغن ایلام ایلام 25/12/1379 3048 تپه پامیل ایلام ایلام 25/12/1379 7999 سنگ نوشته تخت خان ایلام ایلام 17/12/81 8000 پشت قلعه چوار ایلام ایلام 17/12/81 8001 سنگ نوشته غلامرضا خان والی ایلام ایلام 17/12/81 8002 سنگ نوشته حسینقلی خان ایلام ایلام 17/12/81 8003 پناهگاه سیگی قوچعلی ایلام ایلام 17/12/81 8426 قبرستان منجل (2) ایلام ایلام 1382/2/9 8427 قبرستان ورکبود ایلام ایلام 1382/2/9 8428 تپه چکاتیکاشان هفت چشمه ایلام ایلام 1382/2/9 8429 بقایای آسیاب آبی کریان ایلام ایلام 1382/2/9 8430 محوطه چکاچم باسان مورت ایلام ایلام 1382/2/9 8431 تپه میل ایلام ایلام 1382/2/9 8432 قلعه قلاقیران ایلام ایلام 1382/2/9 8433 زیستگاه صخره‌ای قوچعلی (2) ایلام ایلام 1382/2/9 8434 تپه چغا جانیه ایلام ایلام 1382/2/9 8435 محوطه قلاقیران ایلام ایلام 1382/2/9 8436 قبرستان منجل (1) ایلام ایلام 1382/2/9 8437 تپه کوتر سیه ایلام ایلام 1382/2/9 8438 گورستان آبزا ایلام ایلام 1382/2/9 8439 تپه گل وهار ایلام ایلام 1382/2/9 8440 تپه قلعه توت ایلام ایلام 1382/2/9 8441 محوطه باخه نام ایلام ایلام 1382/2/9 8442 محوطه باغه نام 2 ایلام ایلام 1382/2/9 9539 زیستگاه صخره ای قوچعلی ( 6 ) ایلام ایلام 1382/5/14 9540 زیستگاه صخره ای قوچعلی ( 5 ) ایلام ایلام 1382/5/14 9541 زیستگاه صخره ای قوچعلی ( 2 ) ایلام ایلام 1382/5/14 9542 محوطه نانوایی قدیم ویلنگ ایلام ایلام 1382/5/14 9543 تپه چالاب ( 2 ) ایلام ایلام 1382/5/14 9544 قبرستان نام کوچگینه ایلام ایلام 1382/5/14 9545 محوطه جنگلبانی ویلنگ ایلام ایلام 1382/5/14 2793 آتشکده سیاهگل  ایلام ایوان 16/07/1379 7969 طاق شیرین و فرهاد ایلام ایوان 17/12/81 7970 تپه چغا شکر الی ایلام ایوان 17/12/81 8449 تپه چغا پهنک ایلام ایوان 1382/2/9 8450 تپه نرگسی قلعه مامه زمان ایلام ایوان 1382/2/9 8451 تپه زرنه ایلام ایوان 1382/2/9 8452 تپه کله جوب 1 ایلام ایوان 1382/2/9 8453 تپه چغا ایلام ایوان 1382/2/9 8454 تپه قلاع ایلام ایوان 1382/2/9 8455 محوطه فرهنگی-تاریخی جوی زر ایلام ایوان 1382/2/9 8456 قلعه گوریا ایلام ایوان 1382/2/9 8457 تپه کله جوب 2 ایلام ایوان 1382/2/9 8458 قلعه فرهنگی-تاریخی شمیران ایلام ایوان 1382/2/9 8459 تپه باستانی روستای ترن 2 ایلام ایوان 1382/2/9 8460 بقایای بنای گنبد جهانگیر ایلام ایوان 1382/2/9 8461 قبرستان دره دریژ ایلام ایوان 1382/2/9 8462 تپه چغا زنگی ایلام ایوان 1382/2/9 8463 مجموعه بناهای گوریه و کلگ ایلام ایوان 1382/2/9 8464 تپه چغا قلاع کلان ایلام ایوان 1382/2/9 8465 تپه باستانی ترن (1) ایلام ایوان 1382/2/9 2744 قلعه هزار درب ایلام آبدانان 22/04/1379 4312 امامزاده پیر محمد ایلام آبدانان 05/09/1380 7971 گور دخمه سیلا ( آ - 45 ) ایلام آبدانان 17/12/81 7972 پناهگاه سنگی تختاب ( آ - 54 ) ایلام آبدانان 17/12/81 7973 تپه قلعه سیاه گاو ( آ - 50 ) ایلام آبدانان 17/12/81 7974 پشت قلعه آبدانان ایلام آبدانان 17/12/81 7975 امامزاده سید صلاح الدین محمد ایلام آبدانان 17/12/81 8443 تپه گل هی ایلام آبدانان 1382/2/9 8444 تپه خداداد هلیوه ایلام آبدانان 1382/2/9 8445 قلعه قلانو ایلام آبدانان 1382/2/9 8446 تپه‌های سبز حمام ایلام آبدانان 1382/2/9 8447 چهارطاق مولاب 35-A ایلام آبدانان 1382/2/9 8448 محوطه تاریخی ینج برار ایلام آبدانان 1382/2/9 9274 قلعه قدیمی هلیوه ایلام آبدانان 1382/5/14 5 تل لالار ایلام دره شهر 24/6/1310 6 ماداکتو (شهرتاریخی دره‌شهر) ایلام دره شهر 24/6/1310 8 تل‌های لارت ایلام دره شهر 24/6/1310 2222 پل گاومیشان ایلام دره شهر 03/12/1377 2745 قلعه جهانگیر آباد ایلام دره شهر 22/04/1379 2746 چهار طاقی ایلام دره شهر 22/04/1379 2923 بناهای تاریخی پوراشرف ایلام دره شهر 20/09/1379 4311 امامزاده مهدی صالح ایلام دره شهر 05/09/1380 7976 قلعه فرهنگی - تاریخی شیخ مکان ایلام دره شهر 17/12/81 7977 تنگه تاریخی بهرام چوبینه ایلام دره شهر 17/12/81 9526 قلعه کلم ایلام دره شهر 1382/5/14 9527 محوطه امامزاده نظام الدین و تاج الدین ایلام دره شهر 1382/5/14 9528 محوطه ارشت ایلام دره شهر 1382/5/14 9529 محوطه پشته لارت ایلام دره شهر 1382/5/14 9530 تپه بان پرور ایلام دره شهر 1382/5/14 9531 آتشکده کلم ایلام دره شهر 1382/5/14 9532 تپه بان گنجه ایلام دره شهر 1382/5/14 2794 قلعه میر غلام هاشمی ایلام دره‌شهر 16/07/1379 2979 تپه موسیان ایلام دهلران 03/11/1379 2980 تپه فرخ‌آباد ایلام دهلران 03/11/1379 2981 تپه سبز ایلام دهلران 03/11/1379 2982 تپه غران ایلام دهلران 03/11/1379 2983 تپه چغاسفید ایلام دهلران 03/11/1379 3812 تپه قبرستان(قبور شهرک ولیعصر) ایلام دهلران 12/06/1380 3813 تپه قبور شیوخ ایلام دهلران 12/06/1380 3814 تپه سید اکبر ایلام دهلران 12/06/1380 3815 تپه پتک ایلام دهلران 12/06/1380 3816 تپه تل یا کوشک ولیعصر ایلام دهلران 12/06/1380 3817 تپه ایشان ایلام دهلران 12/06/1380 3818 تپه عین صوله (ایشان صوله) ایلام دهلران 12/06/1380 3819 تپه جلیع ایلام دهلران 12/06/1380 3852 چغا صیفور ایلام دهلران 12/06/1380 7978 امامزاده سید ابراهیم ایلام دهلران 17/12/81 9524 تپه پتک دینار وند ایلام دهلران 1382/5/14 9525 تپه نعیری ایلام دهلران 1382/5/14 4 تل شیروان ایلام شیروان و چرداول 24/6/1310 847 تپه چشمه‌ماهی ایلام شیروان و چرداول 19/04/1348 3851 تپه کزآباد ایلام شیروان و چرداول 12/06/1380 3853 پل کرودیت (پل باریکه ) ایلام شیروان و چرداول 12/06/1380 7979 تپه مهروان ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7980 قبرستان گلال گیس که ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7981 گورستان و محوطه باستانی گرتگ ( 1 ) ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7982 گورستان و محوطه باستانی گرتگ ( 2 ) ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7983 قبرستان کول سی ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7984 بقعه امامزاده جعفر ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7985 آتشکده چهار طاقی سرابله ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7986 قبرستان ( زاغه )آهنگران ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7987 اشکفت صید محمد ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7988 سه اشکفت باغله ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7989 قبرستان و محوطه تنگ قیر ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7990 پناهگاه سیگی شباب ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7991 قبرستان چم قوله ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7992 سازه های آبی تنگ لوله آب ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7993 گور دخمه  ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7994 پناهگاه سنگی کوره و پله ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7995 گورستان تاریخی کوره ویله ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7996 بقعه امامزاده باقر ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7997 اشکفت نظر ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 7998 مجموعه تاریخی قلعه سام ایلام شیروان و چرداول 17/12/81 8466 تپه کل‌کل (1) ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8467 تپه کل‌کل (2) ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8468 تپه کلک ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8469 تپه زیرچکا ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8470 تپه پل شباب ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8471  محوطه تاریخی شباب ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8472 تپه چغا گلان 2 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8473 تپه دو آوان 4 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8474 تپه دو آوان چرداول (1) ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8475 تپه کرنه ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8476 محوطه سرکان ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8477 تپه چگاسورگه ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8478 تپه دو آوان 2 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8479 تپه چغارمگه ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8480 تپه گر درویش 2 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8481 تپه نقاره ژن ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8482 محوطه تاریخی مشکان ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8483 تپه گر درویش 1 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8484 تپه چغا خاکی ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8485 تپه چغا گلان 1 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8486 تپه دو آوان 3 ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 8487 تپه چغا آقا حسن ایلام شیروان و چرداول 1382/2/9 9273 قبرستان گرگ ( 1 ) ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9275 تپه قلعه خرابه زنجیره سفلی ایلام شیروان و چرداول 1382/5/7 9495 تپه باستانی بابا شمس ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9496 آسیاب پلکانی زنجیره علیا ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9497 محوطه ورودی دره زنجیره ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9498 محوطه باستانی سفید خانی وسطی ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9499 بنای سفید خانی وسطی ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9500 غارهای دو گانه گاکوه لک ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9501 بقعه امامزاده محمد باقر ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9502 محوطه باستانی باباشمس ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9503 قبرستان چشمه پهن ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9505 قلعه وازیل ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9506 تپه گچ کن و کوره ها ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9507 چهارطاقی کر کلک ورمیان ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9508 محوطه و روادگه شاه قلندر ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9509 محوطه باستانی کلکین ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9510 تپه سر اشکفت ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9511 تپه چگاخمی ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9523 تپه چالاب زرد ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9535 قلعه آسمان دوله ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9536 امامزاده پیر حسین ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9537 غار دره زمین ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 9538 طاق رستم ایلام شیروان و چرداول 1382/5/14 2743 قلعه کنجانچم ایلام مهران 22/04/1379 3985 چغا گلان ایلام مهران 10/07/1380 3986 چغا آهوان ایلام مهران 10/07/1380 3987 تپه چم پایی ایلام مهران 10/07/1380 3988 امر مردک - سورگه ایلام مهران 10/07/1380 3989 چغا غلامی ایلام مهران 10/07/1380 3990 چگا قبرستان ایلام مهران 10/07/1380 3991 تپه عضیر ایلام مهران 10/07/1380 3992 تپه نضیر ایلام مهران 10/07/1380 3993 محوطه چن جانقلی ایلام مهران 10/07/1380 3994 محوطه مل چگا ایلام مهران 10/07/1380 9504 قلعه و حمام والی ایلام مهران 1382/5/14 9512 تپه پشت مله چکا ایلام مهران 1382/5/14 9513 محوطه گلان ( 3 ) ایلام مهران 1382/5/14 9514 تپه چغا مشهدی ایلام مهران 1382/5/14 9515 محوطه گوری بزرگ بانروشان ایلام مهران 1382/5/14 9516 محوطه روادگه ریکا ایلام مهران 1382/5/14 9517 محوطه گلان ( 2 ) و بنای آن ایلام مهران 1382/5/14 9518 تپه باستانی قالوه ایلام مهران 1382/5/14 9519 تپه باستانی سرنی شماره ( 2 ) ایلام مهران 1382/5/14 9520 تپه پاسگاه  ایلام مهران 1382/5/14 9521 محوطه و قلعه کلک ایلام مهران 1382/5/14 9522 محوطه درک سیه  ایلام مهران 1382/5/14 9533 کاروانسرا و قلعه قالوده ایلام مهران 1382/5/14 9534 تپه باستانی سرنی شماره ( 1 ) ایلام مهران 1382/5/14 2792 مسجد جامع میلان آذربایجان شرقی اسکو 16/07/1379 7372 گورستان قدیمی اسفنجان آذربایجان شرقی اسکو 12/11/81 7537 مسجد اوجوزلو آذربایجان شرقی اسکو 17/12/81 7865 قیز قلعه آذربایجان شرقی اسکو 17/12/81 9476 حمام آقا آذربایجان شرقی اسکو 1382/5/14 179 مقبره شیخ شهاب‌الدین آذربایجان شرقی اهر 18/4/1311 628 قلعه داغ (قلعه نو دوز) آذربایجان شرقی اهر 25/12/1345 795 کتیبه میخی اوراتویی سقندل آذربایجان شرقی اهر 01/01/1347 2515 گنبد الله الله آذربایجان شرقی اهر 01/09/1378 2692 روستای اشتبین آذربایجان شرقی اهر 17/03/1379 6153 مسجد جامع اهر آذربایجان شرقی اهر 07/07/81 6182 بازار اهر آذربایجان شرقی اهر 07/07/81 6266 تپه هفت چشمه آذربایجان شرقی آذرشهر 07/07/81 9417 حمام چهار سوق آذربایجان شرقی آذرشهر 1382/5/14 6675 کول تپه آذربایجان شرقی بستان آباد 1981/10/10 6676 تپه قره بابا آذربایجان شرقی بستان آباد 1981/10/10 7538 تپه چاناغ بلاغ آذربایجان شرقی بستان آباد 17/12/81 7798 تپه قلعه قره چمن آذربایجان شرقی بستان آباد 17/12/81 9703 تپه دیرمان تپه سی آذربایجان شرقی بستان آباد 1382/5/27 789 مسجد جامع مهرآباد (بناب) آذربایجان شرقی بناب 01/01/1347 879 مسجد میدان بناب(مسجدگزاوش) آذربایجان شرقی بناب 28/05/1348 1612 مسجد اسماعیل بیک آذربایجان شرقی بناب 16/12/1356 1614 مسجد کبود آذربایجان شرقی بناب 16/12/1356 2514 حمام مهرآبادی آذربایجان شرقی بناب 01/09/1378 3084 قره تپه .................... آذربایجان شرقی بناب 25/12/1379 3822 حمام حاج فتح‌ا.... آذربایجان شرقی بناب 12/06/1380 3969 منزل سیف‌العلما آذربایجان شرقی بناب 10/07/1380 6150 تپه حاج ولی (حسینعلی ) آذربایجان شرقی بناب 07/07/81 6151 تپه باستانی دریا تپه سی آذربایجان شرقی بناب 07/07/81 6181 محوطه تاریخی - فرهنگی هاشم‌زاده آذربایجان شرقی بناب 07/07/81 6221 تپه اورتا بلاغی آذربایجان شرقی بناب 07/07/81 7368 محوطه قلعه جوق آلقو آذربایجان شرقی بناب 12/11/81 7369 محوطه باستانی اولیاء کوته مهر آذربایجان شرقی بناب 12/11/81 7533 تپه قبرستان چلغایی آذربایجان شرقی بناب 17/12/81 9172 محوطه پیر دره سی ( قارقادره سی ) آذربایجان شرقی بناب 1382/4/24 9173 محوطه و تپه قبرستان چلقایی آذربایجان شرقی بناب 1382/4/24 9174 محوطه چوپان کره ( یاور کهریزی ) آذربایجان شرقی بناب 1382/4/24 9175 قبرستان قره زکی آذربایجان شرقی بناب 1382/4/24 9176 تپه اسکندر قالاسی قره زکی آذربایجان شرقی بناب 1382/4/24 9706 محوطه غربی چلقایی آذربایجان شرقی بناب 1382/5/27 9707 محوطه شرقی چلقایی آذربایجان شرقی بناب 1382/5/27 9708 قبرستان تاریخی خوشه مهر آذربایجان شرقی بناب 1382/5/27 9709 محوطه تاریخی الحضر خلیلوند آذربایجان شرقی بناب 1382/5/27 9710 محوطه قره تپه بناب آذربایجان شرقی بناب 1382/5/27 9711 قبرستان مهر آباد بناب آذربایجان شرقی بناب 1382/5/27 3085 مسجد زرگران آذربایجان شرقی بناب  25/12/1379 6864 خانه کاوه آذربایجان شرقی تبریز 10/10/81 8909 دانشسرای تربیت معلم دخترانه باهنر آذربایجان شرقی تبریز 1382/3/10 169 مسجد کبود آذربایجان شرقی تبریز 15/10/1310 170 خرابه‌های مسجد وزیرعلیشاه آذربایجان شرقی تبریز 15/10/1310 171 مسجد جامع آذربایجان شرقی تبریز 15/10/1310 766 کلیسای سهرقه (سهرل) آذربایجان شرقی تبریز 01/01/1347 779 معبد یا مسجد غار آذربایجان شرقی تبریز 01/01/1347 780 گورستان قدمگاه (بادامیار) آذربایجان شرقی تبریز 01/01/1347 782 گورستان و مقبره پیرلر(پیرحیران) آذربایجان شرقی تبریز 01/01/1347 783 تپه باستانی شیر امین آذربایجان شرقی تبریز 01/01/1347 784 تپه پیر موسی آذربایجان شرقی تبریز 01/01/1347 880 مسجد استاد و شاگرد آذربایجان شرقی تبریز 28/05/1348 881 بقعه‌ومسجدسیدحمزه‌ومقبره‌الشعرا آذربایجان شرقی تبریز 28/05/1348 943 ربع رشیدی آذربایجان شرقی تبریز 10/09/1354 977 تیمچه امیر آذربایجان شرقی تبریز 26/05/1353 1097 مجموعه بازار تبریز آذربایجان شرقی تبریز 25/06/1354 1171 خانه کوزه کنانی آذربایجان شرقی تبریز 21/07/1354 1749 خانه امیرکبیر (امیر نظام) آذربایجان شرقی تبریز 01/05/1375 1850 خانه‌های‌قدکی، بهنام، گنجه‌ای‌زاده آذربایجان شرقی تبریز 23/01/1376 1857 روستای کندوان آذربایجان شرقی تبریز 15/02/1376 1861 مسجد شهدا آذربایجان شرقی تبریز 15/02/1376 1862 خانه سلماسی آذربایجان شرقی تبریز 15/02/1376 2010 برج خلعت پوشان آذربایجان شرقی تبریز 01/02/1377 2011 برج آتش‌نشانی آذربایجان شرقی تبریز 01/02/1377 2054 بقعه خواجه علی سیاه‌پوش آذربایجان شرقی تبریز 18/03/1377 2055 ساختمان شهرداری تبریز آذربایجان شرقی تبریز 18/03/1377 2056 مقبره‌کمال‌خجندی‌و‌کمال‌الدین‌بهزاد آذربایجان شرقی تبریز 18/03/1377 2058 مسجد میل‌لی (بهار) آذربایجان شرقی تبریز 18/03/1377 2242 خانه حریری آذربایجان شرقی تبریز 27/10/1377 2336 خانه دکتر صحتی آذربایجان شرقی تبریز 08/03/1378 2498 ساختمان کتابخانه آذربایجان شرقی تبریز 26/08/1378 2499 خانه اردوبادی آذربایجان شرقی تبریز 26/08/1378 2503 خانه رستگار آذربایجان شرقی تبریز 26/08/1378 2512 حمام نوبر آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2513 کلیسای کاتولیک‌ها آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2516 پل آجی‌چان آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2517 مسجد سبزه میدان آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2518 باغ و عمارت فتح‌آباد (عدل) آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2519 مدرسه تومانیان آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2521 مسجد بنی‌هاشم آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2522 خانه امیر ارشد آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2523 ساختمان خلیفه‌گری آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2524 خانه حیدرزاده آذربایجان شرقی تبریز 01/09/1378 2701 خانه ساوجبلاغی(نصیرزاده) آذربایجان شرقی تبریز 22/03/1379 2702 خانه گنجعلی‌زاده آذربایجان شرقی تبریز 22/03/1379 2747 بقعه عون بن علی آذربایجان شرقی تبریز 22/04/1379 2779 خانه سرخه‌ای آذربایجان شرقی تبریز 19/05/1379 2791 کارخانه چرم سازی خسروی آذربایجان شرقی تبریز 16/07/1379 2919 خانه لاله‌ای آذربایجان شرقی تبریز 20/09/1379 2920 کاروانسرای گویچه‌ بئل آذربایجان شرقی تبریز 20/09/1379 2921 پل عابر پیاده آذربایجان شرقی تبریز 20/09/1379 2978 گورستان‌تاریخی‌اطراف‌مسجدکبود آذربایجان شرقی تبریز 03/08/1379 3086 دهکده صخره‌ای روستای سور  آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3087 پل پنج چشمه آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3088 تپه الله قلی آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3089 تپه چمن آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3090 تپه باستانی و قبرستان قره جولک آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3091 قره تپه گزاوشت آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3092 قبرستان روستای زوارق آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3093 تپه باستانی سی چان تپه سی آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3094 مسجد جامع زاوشت آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3095 منطقه باستانی قزلار قلعه سی آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3096 مسجد جامع روستای زوارق آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3097 قبور و قلعه کتیبه شیشه آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3113 خانه بلورچیان آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3222 خانه شربت اوغلی آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3316 ارمنی تپه سی آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3317 تپه قره تپه آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3318 حصار شهر بناب آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3319 تپه بازار تپه سی آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3320 بوس تپه آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 3321 قره تپه قره چپق آذربایجان شرقی تبریز 25/12/1379 4170 یانیق تپه آذربایجان شرقی تبریز 10/07/1380 4194 مدرسه اکبریه آذربایجان شرقی تبریز 10/07/1380 4195 مسجد مقبره آذربایجان شرقی تبریز 10/07/1380 4196 بنای صاحب‌الامر آذربایجان شرقی تبریز 10/07/1380 6021 خانه گنجه‌ای زاده آذربایجان شرقی تبریز 08/05/81 6022 خانه نیشابوری آذربایجان شرقی تبریز 08/05/81 6147 خانه ثقه الاسلام آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6148 مسجد کوچک آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6149 مسجد میرزا صادق آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6171 نارین قلعه آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6172 کارخانه سالامبور سازی تبریز آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6173 مسجد میدان مقصودیه آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6174 قبرستان مشایخ شاد آباد آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6175 دبیرستان فردوسی آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6176 کلیسای مریم مقدس آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6212 مسجد خلخالی آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6213 سردر و بدنه ضلع غربی خانه ارفع الملک آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6214 خانه رحیمی آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6215 مسجد حاج غفار آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6216 مسجد مجتهد ( 63 ستون ) آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6217 مسجد میر محمود آقا آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6218 خانه نقشینه آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6398 مدرسه رشدیه آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6406 خانه کمپانی آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6407 مسجد قره باغی آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6517 محوطه تاریخی و فرهنگی جوار مسجد کبود آذربایجان شرقی تبریز 07/07/81 6670 گورستان تاریخی سفیده خوان آذربایجان شرقی تبریز 1981/10/10 6671 گورستان تاریخی لیقوان آذربایجان شرقی تبریز 1981/10/10 6672 پل ونیار آذربایجان شرقی تبریز 1981/10/10 7354 مسجد سفید آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7355 سیلان تپه آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7356 مسجد خونی آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7357 حمام سرهنگ آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7358 خانه حداد آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7370 اداره گمرک تبریز آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7498 خانه صدقیانی آذربایجان شرقی تبریز 12/11/81 7534 گورستان تاریخی خلجان آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 7535 پل لیقوان آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 7536 خانه مجتهدی آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 7739 گورستان هربی آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 7740 گورستان تاریخی بیرق آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 7801 مسجد آیت الله اهری (ایپکچیلر ) آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 7802 خانه صرافلار آذربایجان شرقی تبریز 17/12/81 9177 مسجد شهیدی آذربایجان شرقی تبریز 1382/4/24 9178 مسجد امام جمعه آذربایجان شرقی تبریز 1382/4/24 9179 خانه سیلابی ( شاهزاده خانم ) آذربایجان شرقی تبریز 1382/4/24 9409 تیمچه حاج محمد قلی آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9410 خانه ختایی آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9411 خانه علی مسیو آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9412 مسجد آیت الله خسروشاهی آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9413 تیمچه حاج صفرعلی آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9414 خانه حاج شیخ آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9470 خانه نیکدل آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9471 خانه معبودی آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9472 خانه حسین زاده ( یاشار ) آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9478 خانه صلح جو آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/14 9702 مسجد مفید آقا آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/27 9712 خانه و باغ کلانتری آذربایجان شرقی تبریز 1382/5/27 8745 هلاج تپه آذربایجان شرقی جلفا 1382/3/10 8747 چلیی تپه سی آذربایجان شرقی جلفا 1382/3/10 8751 تپه خانم گلی آذربایجان شرقی جلفا 1382/3/10 8752 قلعه مرازاد آذربایجان شرقی جلفا 1382/3/10 429 کلیسای استفانوس مقدس آذربایجان شرقی جلفا 15/12/1341 787 تپه گرگر آذربایجان شرقی جلفا 01/01/1347 1654 مجموعه امامزاده شعیب دوزال آذربایجان شرقی جلفا 22/08/1362 1655 حمام کردشت آذربایجان شرقی جلفا 22/08/1362 2520 حمام جلفا آذربایجان شرقی جلفا 01/09/1378 6673 پل ضیاء الملک آذربایجان شرقی جلفا 1981/10/10 7743 نمازخانه چوپان آذربایجان شرقی جلفا 17/12/81 7744 کاروانسرای خواجه نظر آذربایجان شرقی جلفا 17/12/81 791 سنگ نبشته میخی اوراتویی‌رازلیق آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 792 کتیبه‌سنگ‌نبشته‌اوراتویی‌نشتیان‌اوغ آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 793 تپه باستانی (قلعه جوق) آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 794 چهارطاقی نوع ساسانی  آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 797 مسجد جامع سراب آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 798 تپه باستانی ابرغان آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 800 تپه امامچای و قبور اطراف آن آذربایجان شرقی سراب 01/01/1347 4166 کول تپه آذربایجان شرقی سراب 10/07/1380 4167 تپه پوللو موللی آذربایجان شرقی سراب 10/07/1380 4199 حمام سراب ( حمام جلال ) آذربایجان شرقی سراب 10/07/1380 6399 قلعه تپه آذربایجان شرقی سراب 07/07/81 6400 تپه دیک قیصرق آذربایجان شرقی سراب 07/07/81 6401 کول تپه آذربایجان شرقی سراب 07/07/81 9183 پل گاودوش آباد اوغان آذربایجان شرقی سراب 1382/4/24 9184 امامزاده (بزرگ) سراب آذربایجان شرقی سراب 1382/4/24 8390 حمام دوقلو آذربایجان شرقی شبستر 1382/2/9 781 مسجد جامع ستوج آذربایجان شرقی شبستر 01/01/1347 4131 تپه حسنلو آذربایجان شرقی شبستر 10/07/1380 4169 قره تپه آذربایجان شرقی شبستر 10/07/1380 4197 بقعه شیخ محمود شبستری آذربایجان شرقی شبستر 10/07/1380 4198 مسجد جامع آذربایجان شرقی شبستر 10/07/1380 6179 تپه باستانی درویش بقال آذربایجان شرقی شبستر 07/07/81 6180 تپه ساربانقلی آذربایجان شرقی شبستر 07/07/81 6267 تپه زین‌آباد آذربایجان شرقی شبستر 07/07/81 6268 تپه چهرگان آذربایجان شرقی شبستر 07/07/81 8391 تیکان تپه آذربایجان شرقی عجب شیر 1382/2/9 7360 تپه ولینجق آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7361 سفال تپه آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7362 گورستان تاریخی زاویه آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7363 کول تپه آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7364 گورستان تاریخی قورلوجه آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7365 گورستان مهر آباد آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7366 گورستان شیراز آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7367 امیر علی تپه آذربایجان شرقی عجب شیر 12/11/81 7541 تپه آشورم خضرلو آذربایجان شرقی عجب شیر 17/12/81 7542 سیچان تپه آذربایجان شرقی عجب شیر 17/12/81 7738 تپه تورچان و آتورچان آذربایجان شرقی عجب شیر 17/12/81 9477 کتیبه میخی اوراتویی جوان قلعه آذربایجان شرقی عجب شیر 1382/5/14 9704 حمام نوبهار آذربایجان شرقی عجب شیر 1382/5/27 623 قلعه و قصر جمهور (قز قلعه سی) آذربایجان شرقی کلیبر 25/12/1345 799 برج هشت ضلعی سنگی آذربایجان شرقی کلیبر 01/01/1347 1858 پل بزرگ خداآفرین آذربایجان شرقی کلیبر 05/12/1376 1859 پل کوچک خداآفرین آذربایجان شرقی کلیبر 05/12/1376 6679 پل تیروان آذربایجان شرقی کلیبر 1981/10/10 8748 مسجد طاق آذربایجان شرقی مراغه 1382/3/10 8906 سرای خواجه ملیم آذربایجان شرقی مراغه 1382/3/10 8907 مسجد ملارستم آذربایجان شرقی مراغه 1382/3/10 8908 مسجد ضریر آذربایجان شرقی مراغه 1382/3/10 134 مقبره قرمز آذربایجان شرقی مراغه 15/10/1310 135 مقبره مادر هلاکوخان آذربایجان شرقی مراغه 15/10/1310 136 مقبره به شکل دایره آذربایجان شرقی مراغه 15/10/1310 137 گنبد غفاریه آذربایجان شرقی مراغه 15/10/1310 138 کوی برج آذربایجان شرقی مراغه 15/10/1310 643 مسجد معزالدین آذربایجان شرقی مراغه 22/01/1346 788 معبد و آرامگاه (ملا معصوم) آذربایجان شرقی مراغه 01/01/1347 790 ستون مدور یادگاری ابلیسک آذربایجان شرقی مراغه 01/01/1347 878 مسجد جامع عجب شیر(شیرلو) آذربایجان شرقی مراغه 28/05/1348 1556 نیایشگاه‌مهری(امامزاده‌معصوم‌ورجودی) آذربایجان شرقی مراغه 19/10/1356 1620 مسجد جامع آذربایجان شرقی مراغه 26/04/1357 1675 رصدخانه مراغه آذربایجان شرقی مراغه 16/04/1364 2173 مقبره آقالار آذربایجان شرقی مراغه 17/09/1377 2780 قلعه بختک لیلان(حصاربیرونی) آذربایجان شرقی مراغه 19/05/1379 6219 خانه اشرف الملوک آذربایجان شرقی مراغه 07/07/81 6674 تپه تپلی باغی آذربایجان شرقی مراغه 1981/10/10 7359 تپه منجوق تپه آذربایجان شرقی مراغه 12/11/81 7539 تپه دو برادران آذربایجان شرقی مراغه 17/12/81 7540 پل سرچشمه (روستای مردق ) آذربایجان شرقی مراغه 17/12/81 9185 مسجد سفید آذربایجان شرقی مراغه 1382/4/24 9186 مسجد ریحان آذربایجان شرقی مراغه 1382/4/24 9187 حمام چهار سوق آذربایجان شرقی مراغه 1382/4/24 9205 کبوترخانه مراغه آذربایجان شرقی مراغه 1382/4/24 9415 گورستان تاریخی اشان آذربایجان شرقی مراغه 1382/5/14 9416 گورستان تاریخی ورجوی آذربایجان شرقی مراغه 1382/5/14 9473 گورستان تاریخی امیر ( اولیا ) آذربایجان شرقی مراغه 1382/5/14 9474 گورستان تاریخی چلان آذربایجان شرقی مراغه 1382/5/14 9475 غارهای مجاور رصد خانه مراغه آذربایجان شرقی مراغه 1382/5/14 139 محراب مسجد جامع آذربایجان شرقی مرند 15/10/1310 778 کلیسای موجومبار آذربایجان شرقی مرند 01/01/1347 785 تپه باروج (قلعه باروج) آذربایجان شرقی مرند 01/01/1347 786 تپه مرند (قلعه مرند) آذربایجان شرقی مرند 01/01/1347 4168 کول تپه آذربایجان شرقی مرند 10/07/1380 6177 قلعه هلاکو آذربایجان شرقی مرند 07/07/81 6178 بقایای قلعه سن سارود آذربایجان شرقی مرند 07/07/81 6220 مسجد جامع مرند آذربایجان شرقی مرند 07/07/81 6379 تپه چراگاه امیر آذربایجان شرقی مرند 07/07/81 7371 حمام حاج موسی آذربایجان شرقی مرند 12/11/81 8392 تپه و قبرستان قره تپه لیلان آذربایجان شرقی ملکان 1382/2/9 8393 پل تاریخی لیلان آذربایجان شرقی ملکان 1382/2/9 87 پل دختر آذربایجان شرقی میانه 15/10/1310 868 مسجد جامع قریه ترک بالا آذربایجان شرقی میانه 28/05/1348 869 قره تپه آذربایجان شرقی میانه 28/05/1348 870 قلعه دختر(قز قلعه) آذربایجان شرقی میانه 28/05/1348 871 بقعه امامزاده اسماعیل آذربایجان شرقی میانه 28/05/1348 872 پل شهر چای آذربایجان شرقی میانه 28/05/1348 873 کول تپه الن چالق آذربایجان شرقی میانه 28/05/1348 1116 تل خاک (قلعه نجف‌قلی‌خان) آذربایجان شرقی میانه 06/08/1354 6152 کاروانسرای جمال آباد آذربایجان شرقی میانه 07/07/81 7799 تپه باستانی گوی آلقاج آذربایجان شرقی میانه 17/12/81 7800 تپه احمد علی ( 1 ) و ( 2 ) آذربایجان شرقی میانه 17/12/81 8746 تپه ناقارا آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8749 تپه قره تپه آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8750 کول تپه آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8899 تپه قویون گدیگی آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8900 کول تپه (قورقا) آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8901 تپه منجوق‌لی آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8902 تپه گیل یارقانی آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8903 یوموری تپه آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8904 شیطان تپه سی آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 8905 کاروانسرای تپه سی آذربایجان شرقی میانه 1382/3/10 9180 تپه گوندو غدی آذربایجان شرقی میانه 1382/4/24 9181 تپه باستانی بروانه آذربایجان شرقی میانه 1382/4/24 9182 تپه سیلو آذربایجان شرقی میانه 1382/4/24 9203 تپه کندوان ( 2 ) آذربایجان شرقی میانه 1382/4/24 9204 تپه باستانی کندوان ( 1 ) آذربایجان شرقی میانه 1382/4/24 2511 بقعه شیخ اسحق هریسی آذربایجان شرقی هریس 01/09/1378 2543 مسجد اسنق هریس آذربایجان شرقی هریس 08/10/1378 2544 مسجد جمال‌آباد هریس آذربایجان شرقی هریس 08/10/1378 7797 تپه دمیرچی آذربایجان شرقی هریس 17/12/81 436 قلعه ضحاکی آذربایجان شرقی هشترود 05/12/1341 1860 مسجد جامع آذربایجان شرقی هشترود 15/02/1376 7497 تپه ذوالبین آذربایجان شرقی هشترود 12/11/81 9 خرابه‌های نزدیک اندرکش آذربایجان‌غربی ارومیه 24/6/1310 242 برج سه گنبد آذربایجان‌غربی ارومیه 15/09/1314 243 مسجد جامع آذربایجان‌غربی ارومیه 15/09/1314 425 کوی تپه ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه 28/05/1347 438 تپه کلبعلی (تپه نازلو چای) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 439 بغا تپه (بغ تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 440 تپه باستانی عسگرآباد آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 441 تپه بزلو یا سته تپه آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 442 تپه لور بالاجو آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 443 کرد لر تپه آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 444 تپه بالو آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 445 تپه للهام آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 446 تپه کجلرد (نخجوان) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 447 شیخ تپه آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 448 ساعتلو بگلر (تپه ساعتلو) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/08/1344 449 تپه انگنه آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 450 تپه دیزه‌تکه (دژتکه) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 451 قبرستان بوزوه (تپه بوزوه) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 452 تپه ربط آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 453 تپه هنگروان آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 454 تپه سه‌گرد (سه تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 455 تپه سبز علی آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 456 تپه توبزآباد آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 457 تپه بیات (تپه مجلل) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 458 تپه بالانج (لیلی تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 459 تپه تریان آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 460 تپه سه‌پانان ( سومباتان) آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 461 تپه یزگی آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 462 تپه خان‌بابا آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 463 قلعه خرابه آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 464 تپه شیطان‌آباد آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 465 تپه ثمرتو آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 466 تپه قلاع آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 484 تپه ژارآباد آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 486 تپه سالاران آذربایجان‌غربی ارومیه 01/09/1344 578 شربت تپه آذربایجان‌غربی ارومیه 16/10/1345 1122 کلیسای مار سرگیز آذربایجان‌غربی ارومیه 19/08/1354 1639 بازار قدیمی آذربایجان‌غربی ارومیه 22/03/1362 1648 کلیسای مارخنه قریه جمال‌آباد آذربایجان‌غربی ارومیه 22/08/1362 1649 کلیسای حضرت مریم آذربایجان‌غربی ارومیه 22/08/1362 1650 کلیسای قره باغ ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه 22/08/1362 1651 مقبره های اسماعیل آقاقلعه سی آذربایجان‌غربی ارومیه 22/08/1362 1652 دخمه های سنگی اسماعیل آذربایجان‌غربی ارومیه 22/08/1362 1686 مقبره صخره‌ای اوراتویی دره خان آذربایجان‌غربی ارومیه 27/05/1364 1688 مقابر صخره‌ای سدوک آذربایجان‌غربی ارومیه 19/08/1364 1722 مجموعه بردوک آذربایجان‌غربی ارومیه 30/01/1366 1730 مجموعه آثارحجاری‌ و مقبره صخره‌ای  آذربایجان‌غربی ارومیه 24/03/1366 1738 مسجد سردار آذربایجان‌غربی ارومیه 11/04/1375 1796 بنای امامزادگان محمد و ابراهیم آذربایجان‌غربی ارومیه 19/09/1375 1831 مدرسه قدیمی هدایت آذربایجان‌غربی ارومیه 15/10/1375 1851 خانه انصاری آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1375 1952 مسجد سیدالشهدا آذربایجان‌غربی ارومیه 16/09/1376 1953 مسجد منار ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه 16/09/1376 2209 کلیسای‌حضرت‌مریم،‌‌مارگوگیز،‌مهیون آذربایجان‌غربی ارومیه 03/12/1377 2761 شهربانی ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه 22/04/1379 2762 شهرداری ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه 22/04/1379 2763 ستاد لشگر آذربایجان‌غربی ارومیه 22/04/1379 3256 مقبره سید صدرالدین آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3322 دره ماه و خورشید آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3323 قبرستان آشوریان آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3324 دخمه سنگی بی بی کند آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3325 نقوش صخره ای خره هنجیران آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3380 کلیسای فنایی آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3381 مجموعه قریه قریس    آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3382 بخش قلعه -بالاش قلعه آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3383 سد قدیمی جما ل آباد آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 3476 پل قلعه جوق آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/1379 4788 یخچال‌ نه پله آذربایجان‌غربی ارومیه 19/12/1380 4789 آرامگاه دیزج تکیه آذربایجان‌غربی ارومیه 19/12/1380 4790 کلیسای پطروس پولیس آذربایجان‌غربی ارومیه 19/12/1380 4842 کلیسای هفتوان آذربایجان‌غربی ارومیه 19/12/1380 4844 حمام آخوند آذربایجان‌غربی ارومیه 19/12/1380 5071 کاروانسرای شرکت نفت آذربایجان‌غربی ارومیه 25/12/80 6154 تپه شهرستانک آذربایجان‌غربی ارومیه 07/07/81 6155 محوطه تاریخی - فرهنگی قلعه جوق آذربایجان‌غربی ارومیه 07/07/81 6222 مناره مسجد امام شافعی آذربایجان‌غربی ارومیه 07/07/81 6223 حمام تجلی آذربایجان‌غربی ارومیه 07/07/81 7387 کلیسای سپور غان آذربایجان‌غربی ارومیه 12/11/81 7388 کلیسای آده آذربایجان‌غربی ارومیه 12/11/81 7389 کلیسای ماوانا آذربایجان‌غربی ارومیه 12/11/81 8010 خانه مجیدی افشار آذربایجان‌غربی ارومیه 17/12/81 9104 حمام علی مصطفی آذربایجان‌غربی ارومیه 1382/3/10 9695 تپه گوی جلو آذربایجان‌غربی ارومیه 1382/5/27 9696 تپه کوکیا آذربایجان‌غربی ارومیه 1382/5/27 9697 تپه شریف بیگ آذربایجان‌غربی ارومیه 1382/5/27 9698 تپه لک آذربایجان‌غربی ارومیه 1382/5/27 9674 تپه آسیاب آذربایجان‌غربی اشنویه 1382/5/27 564 تپه تابانی آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1346 565 تپه آسیا کهنه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1346 566 تپه کلک‌آبی آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1346 567 تپه سیخان کوچک آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1346 568 تپه سیخان بزرگ آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 569 تپه موجه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 570 کل تپه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 571 قلای تپه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 572 قلعه کهنه آلبلاغ آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 573 تپه قلعه قره‌کنت (قلعه کنت) آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 574 تپه روژبیانی آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 575 تپه دارابسر آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 576 زمین‌های معروف به جره آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 577 قلعه تپه (قرقه تپه) آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 579 گرد خلیکه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 580 گرد خزینه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 581 گرد شین آوا آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 582 تپه آشی آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 583 گگ تپه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 584 گرد شین آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 585 تپه محمود آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 586 گرد عثمان قره آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 587 تپه کانی کوزله آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 588 تپه اوزوم قشلاق آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 589 تپه قلای ناچیت آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 590 تپه کوره‌خانه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 591 تپه مقصود آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 592 تپه عبدالله تپه‌سی آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 593 تپه گرد مالان آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 594 تپه عرب‌لو آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 595 تپه سردارآباد آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 596 تپه اسکی بغداد آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 597 تپه قلای سمبه آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 598 تپه قلای درویشان آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 599 تپه ایل تیمور (یال عمر) آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 600 تپه قله‌جوق (قلا جوق) آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 601 تپه قلای داش کسان آذربایجان‌غربی بوکان 16/10/1345 814 تپه باستانی ساری‌قامیش‌سمینه‌رود آذربایجان‌غربی بوکان 01/01/1347 2462 سد قورمیش آذربایجان‌غربی بوکان 12/08/1378 3480 مسجد جامع آذربایجان‌غربی بوکان 25/12/1379 3483 مسجد حمامیان آذربایجان‌غربی بوکان 25/12/1379 3823 تپه قالایچی آذربایجان‌غربی بوکان  12/6/1380 3847 مقبره سردار بوکان آذربایجان‌غربی بوکان 12/06/1380 610 تپه قلات شین‌آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر 16/10/1345 611 تپه قلات موت‌آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر 16/10/1345 612 تپه گرد آشه‌وان آذربایجان‌غربی پیرانشهر 16/10/1345 613 تپه قلات جلدیان آذربایجان‌غربی پیرانشهر 16/10/1345 614 تپه گرد مرقد آذربایجان‌غربی پیرانشهر 16/10/1345 6418 تپه کهنه گرد بن آذربایجان‌غربی پیرانشهر 07/07/81 6419 تپه کولیج آذربایجان‌غربی پیرانشهر 07/07/81 6420 تپه خراپا آذربایجان‌غربی پیرانشهر 07/07/81 6421 تپه گرد خزینه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 07/07/81 6422 تپه گرد بن آذربایجان‌غربی پیرانشهر 07/07/81 6423 تپه قبرستان سیلوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 07/07/81 6677 تپه گرد اندیزه ( 1 ) آذربایجان‌غربی پیرانشهر 10/10/81 6678 تپه گرد اندیزه ( 2 ) آذربایجان‌غربی پیرانشهر 10/10/81 7375 تپه گرد تالان آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7376 تپه ریگ آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7377 تپه لاوین آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7378 تپه زیوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7379 تپه قبرستان شاه زمان آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7380 تپه قبه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7381 تپه پسوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7382 تپه مار اوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 12/11/81 7525 تپه چیانه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7526 تپه قلعه موت آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7527 تپه سوغانلو آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7528 تپه گرد کسبیان آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7745 تپه گرد مم آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7746 تپه کندره آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7747 تپه نمنجه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7748 تپه شین آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7749 تپه کانی اشکوت آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7750 تپه پالا ساوا آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 7751 تپه گردیمخانه آذربایجان‌غربی پیرانشهر 17/12/81 308 تخت‌سلیمان‌خرابه‌های‌شهر‌و‌آتشکده آذربایجان‌غربی تکاب 29/9/1316 1232 تپه (محوطه باستانی) دوه یا تاقی آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1234 تپه باستانی تخ‌تخ آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1235 تپه کبود آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1236 دژ بلقیس آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1243 دژ سارو قورقان آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1244 بقعه ایوب انصاری آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1245 تپه گل درسی آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 1246 چال تپه اسدی کندی آذربایجان‌غربی تکاب 17/03/1335 2133 سد قجور آذربایجان‌غربی تکاب 12/07/1377 2255 یخچال الغ‌بیک آذربایجان‌غربی تکاب 27/10/1377 3034 برج سنگر(محل ذخیره آب ) آذربایجان‌غربی تکاب 03/11/1379 3257 کوه زندان سلیمان آذربایجان‌غربی تکاب 25/12/1379 6156 پل ساروق آذربایجان‌غربی تکاب 07/07/81 6684 مسجد جامع تکاب آذربایجان‌غربی تکاب 1981/10/10 7521 حمام قدیمی احمد آباد علیا آذربایجان‌غربی تکاب 17/12/81 7522 حمام روستای قرخلو آذربایجان‌غربی تکاب 17/12/81 7523 حمام قدیمی احمد آباد سفلی آذربایجان‌غربی تکاب 17/12/81 7524 معدن و کارگاه استخراج سنگ آذربایجان‌غربی تکاب 17/12/81 7390 مقبره سنگی دلیک داش آذربایجان‌غربی چالدران 12/11/81 9458 تپه قره بلی آذربایجان‌غربی چالدران 1382/5/14 9459 تپه خاچ آذربایجان‌غربی چالدران 1382/5/14 6702 تپه دره گوزه سی آذربایجان‌غربی خدابنده 1981/10/10 6703 تپه قبرستان بیرینجیک آذربایجان‌غربی خدابنده 1981/10/10 6704 تپه بایر آذربایجان‌غربی خدابنده 1981/10/10 6705 چال تپه کوچک آذربایجان‌غربی خدابنده 1981/10/10 801 تپه باستانی ماران آذربایجان‌غربی خوی 01/01/1347 808 دروازه سنگی آذربایجان‌غربی خوی 01/01/1347 822 کلیسای خوی آذربایجان‌غربی خوی 01/01/1347 966 مناره شمس تبریزی دینبلی آذربایجان‌غربی خوی 14/11/1352 1367 پل خاتون آذربایجان‌غربی خوی   1613 خانه کبیری آذربایجان‌غربی خوی 05/02/1356 1687 مقبره صخره‌ای چیر آذربایجان‌غربی خوی 19/08/1364 1728 مجموعه بازار شهر خوی آذربایجان‌غربی خوی 24/03/1366 1849 مسجد ملاحسن آذربایجان‌غربی خوی 25/12/1375 1950 مسجد حجتیه خوی آذربایجان‌غربی خوی 16/09/1376 1951 روستای چورس آذربایجان‌غربی خوی 01/10/1376 2389 کلیسای ملهندان آذربایجان‌غربی خوی 02/06/1378 2390 مسجد داش آغلیان آذربایجان‌غربی خوی 02/06/1378 2392 دبیرستان حکمیه آذربایجان‌غربی خوی 02/06/1378 2393 ساختمان شهرداری آذربایجان‌غربی خوی 02/06/1378 3255 مقبره آل یعقوب آذربایجان‌غربی خوی 25/12/1379 4845 خانه یوسفی آذربایجان‌غربی خوی 19/12/1380 4846 مسجد مطلب خان آذربایجان‌غربی خوی 19/12/1380 4847 کلیسای قدیمی آذربایجان‌غربی خوی 19/12/1380 6183 قلعه سید تاج الدین آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6184 تپه گوهران آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6185 تپه دوره گوز آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6186 تپه دوز داغی آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6187 تپه آغشلو آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6233 کاروانسرای خان آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6234 حمام قدیمی خان بیگ آذربایجان‌غربی خوی 07/07/81 6685 مسجد چورس آذربایجان‌غربی خوی 10/10/81 7737 مقبره صخره ای چیر آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7824 تپه شور شوریک آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7825 تپه قلعه جوق وار آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7826 محوطه آغباش آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7827 محوطه سینگه قلعه کاپوت آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7828 محوطه تاریخی قریس آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7829 محوطه تاریخی شوریک آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7830 محوطه تاریخی قالا دره سی آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7831 تپه شوریک آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7832 تپه زاویه حسن آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7833 تپه حبشی سفلی ( خرگوش تپه ) آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7834 تپه پیرود آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7835 محوطه باستانی زاویه آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 7860 مسجد شیخ آذربایجان‌غربی خوی 17/12/81 8753 تپه گرگان بابا آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8755 تپه قلعه کوچک چورس آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8757 محوطه باستانی علی شیخ (ب) آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8758 تپه قیز قلعه آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8769 غار شگفتی آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8910 محوطه کهریز باشی آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8911 تپه زنگلان آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8912 تپه کسیان آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8913 قلعه بالابان آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8914 قلعه قرمز (قره آغاج) آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8915 تپه تاریخی کلوانس آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8916 محوطه کوروش آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8917 تپه باستانی قطور آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8918 قلعه قطور آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 8919 تپه علمدار بدل‌آباد آذربایجان‌غربی خوی 1382/3/10 9165 تپه ملهذان آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9166 کافر قلعه آق بلاغ سفلی آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9167 تپه آق دره آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9168 محوطه قزلجه آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9169 قلعه بزرگ چورس آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9170 تپه چیر کندی آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9171 حمام قره ضیا الدین آذربایجان‌غربی خوی 1382/4/24 9418 تپه چورس آذربایجان‌غربی خوی 1382/5/14 9419 محوطه بندلی آذربایجان‌غربی خوی 1382/5/14 9420 محوطه حمزیان بالا آذربایجان‌غربی خوی 1382/5/14 9421 یخچال چورس آذربایجان‌غربی خوی 1382/5/14 602 تپه قلای ربط آذربایجان‌غربی سردشت 16/10/1345 2069 حمام قدیمی سردشت آذربایجان‌غربی سردشت 01/04/1377 2922 پل تاریخی قلاتاسیان آذربایجان‌غربی سردشت 20/09/1379 6160 پل قالا تاسیان آذربایجان‌غربی سردشت 07/07/81 161 حجاری‌اردشیربابکان‌وشاپورساسانی آذربایجان‌غربی سلماس 24/6/1310 805 تپه مغان جوق آذربایجان‌غربی سلماس 01/01/1347 806 دخمه هدر آذربایجان‌غربی سلماس 01/01/1347 809 خرابه‌های شهر قدیم (کهنه شهر) آذربایجان‌غربی سلماس 01/01/1347 810 دخمه سنگی قارتی یارخ آذربایجان‌غربی سلماس 01/01/1347 813 تپه باستانی تبان آذربایجان‌غربی سلماس 01/01/1347 2073 کلیسای آفتارخان آذربایجان‌غربی سلماس 01/04/1377 2075 قلعه چهریق سلماس آذربایجان‌غربی سلماس 01/04/1377 2102 کول تپه اهرنجان آذربایجان‌غربی سلماس 18/06/1377 2103 قره تپه آذربایجان‌غربی سلماس 23/06/1377 2263 سد باستانی تازه‌شهر آذربایجان‌غربی سلماس 27/10/1377 2563 تاسیسات آب خانه رام آذربایجان‌غربی سلماس 05/11/1378 3475 حمام قدیمی شیخ آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/1379 4782 آثار فرهنگی دره پیرچاوش ( ضیاس )  آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4783 تپه قبرستان حق نظر وردان آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4784 تپه حمزه کندی آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4785 محوطه باستانی شورگل آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4786 قبرستان قدیمی ارامنه ( آخته خانه ) آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4787 قبرستان قدیمی ارامنه  آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4838 تپه شوریک آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4839 کلیسای قدیمی وانگ آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4840 کلیسای قدیمی ارامنه آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4841 کلیسای قدیمی قزلجه آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 4843 کلیسای قدیمی مار یعقوب ( ماریاقوس ) آذربایجان‌غربی سلماس 19/12/1380 5073 محوطه باستانی هدر آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5074 تپه آوب روستای هدر آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5075 تپه تمراب آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5076 محوطه شهر قدیمی ( دیلمقان ) آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5077 قباخ تپه آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5078 محوطه باستانی گرنوگوگ ( کوه نخود ) آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5079 تپه شیدان آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 5080 قبرستان قدیمی ارامنه خسرو آباد ( قوچ ) آذربایجان‌غربی سلماس 25/12/80 6158 کلیسای محلم آذربایجان‌غربی سلماس 07/07/81 6159 کلیسای آخته - خانه آذربایجان‌غربی سلماس 07/07/81 7373 دخمه های چهریق آذربایجان‌غربی سلماس 12/11/81 7374 بقایای تئاتر هفتوان آذربایجان‌غربی سلماس 12/11/81 7529 تپه چهار ستون آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7530 تپه قبرستان شیدان آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7531 قبرستان ارامنه سرنق آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7532 کلیسای قدیمی مار سرکیس خسرو آباد آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7741 تپه کافر چیچک آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7742 تپه عیان آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7858 امامزاده کهنه شهر ( تازه شهر ) آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 7859 کلیسای مارگیورگیز آذربایجان‌غربی سلماس 17/12/81 9700 محوطه آفتارخانه آذربایجان‌غربی سلماس 1382/5/27 817 چال تپه شاهین‌دژ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 01/01/1347 818 تپه عباس بلاغی آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 01/01/1347 821 تپه چراغ بابا آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 01/01/1347 7384 قلعه آغجیوان آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 12/11/81 7385 مقبره صخره ای بی بی کند - شاهین دژ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 12/11/81 7386 اتاقهای سنگی سماقان ( فرهاد تراش ) آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 12/11/81 7861 حمام قپان آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 17/12/81 8754 تپه پاره سفلی آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/3/10 8756 تپه چال تپه آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/3/10 9422 تپه طاحن آباد آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/5/14 9423 تپه خولینه آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/5/14 9424 تپه خلوت آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/5/14 9699 تپه محمودآباد سفلی آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/5/27 9705 تپه کشاورز ( 2 ) آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ 1382/5/27 405 قره کلیسا ( طاطاوس مقدس )  آذربایجان‌غربی ماکو 11/11/1334 428 تپه خلیل آباد آذربایجان‌غربی ماکو 26/01/1341 802 پل پنج چشمه آذربایجان‌غربی ماکو 01/01/1347 803 دخمه سنگی ماکو آذربایجان‌غربی ماکو 01/01/1347 804 قبرستان پیر احمد کندی آذربایجان‌غربی ماکو 01/01/1347 807 تپه خضرلو آذربایجان‌غربی ماکو 01/01/1347 1685 مقابرصخره‌ای شدی آذربایجان‌غربی ماکو 27/05/1364 1739 قصر باغچه جوق آذربایجان‌غربی ماکو 11/04/1375 2213 ساختمان شهرداری ماکو آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2214 عمارت کلاه فرنگی آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2215 ساختمان بانک ملی آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2216 خانه سنگی جمال خان تیموری آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2217 هلال احمر (شیر و خورشید سابق) آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2219 خانه علی‌خان بیات آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2220 ساختمان قلعه جوق آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2221 خانه صفرعلی‌خان آذربایجان‌غربی ماکو 03/12/1377 2358 سد پناه‌کندی آذربایجان‌غربی ماکو 29/04/1378 5072 حمام قدیمی ماکو آذربایجان‌غربی ماکو 25/12/80 6157 کلیسای زر زر آذربایجان‌غربی ماکو 07/07/81 6224 حمام پورناک آذربایجان‌غربی ماکو 07/07/81 6403 پل قور قلوق آذربایجان‌غربی ماکو 07/07/81 6404 پل قلعه جوق آذربایجان‌غربی ماکو 07/07/81 6405 پل قره کورپو آذربایجان‌غربی ماکو 07/07/81 10 محل یک شهر قدیم آذربایجان‌غربی مهاباد 24/6/1310 11 گلگا تپه آذربایجان‌غربی مهاباد 24/6/1310 288 دخمه سنگی (فخرگاه) آذربایجان‌غربی مهاباد 29/9/1316 603 تپه سه گردان آذربایجان‌غربی مهاباد 16/10/1345 605 گرد قچی‌آباد آذربایجان‌غربی مهاباد 16/10/1345 606 تپه کیک‌آباد آذربایجان‌غربی مهاباد 16/10/1345 607 تپه دارتوان آذربایجان‌غربی مهاباد 16/10/1345 608 تپه گرد دریاس آذربایجان‌غربی مهاباد 16/10/1345 609 تپه پشت تب آذربایجان‌غربی مهاباد 16/10/1345 882 مسجدجامع‌سور‌یا‌مسجدبراق‌سلطان آذربایجان‌غربی مهاباد 25/08/1348 1231 تپه سوان یا گرد سوان آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1355 1233 قلات کانی سیب آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1237 دژ قلات‌شاه آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1238 طاووس‌تپه(قبورباستانی‌کاگش‌علیا) آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1239 تپه و قبرستان چهاردیوار آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1240 شهر زور آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1241 تپه لاس یا گرد لاس آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1242 تپه میرگرد آذربایجان‌غربی مهاباد 17/03/1335 1249 تپه باستانی محمود کان آذربایجان‌غربی مهاباد 28/04/1355 1684 اثر برد کنت (تنگ سوراخ ) آذربایجان‌غربی مهاباد 27/05/1364 3485 مقبره بداق سلطان آذربایجان‌غربی مهاباد 25/12/1379 4848 حمام میرزا رسول آذربایجان‌غربی مهاباد 19/12/1380 6188 حمام لج آذربایجان‌غربی مهاباد 07/07/81 7383 حوضخانه رستم بیگ آذربایجان‌غربی مهاباد 12/11/81 7736 خانقاه شمس الدین برهانی آذربایجان‌غربی مهاباد 17/12/81 9701 تپه قزل قوپی آذربایجان‌غربی مهاباد 1382/5/27 815 تپه باستانی گگ تپه (گوگ تپه) آذربایجان‌غربی میاندوآب 01/01/1347 816 گرد تپه آذربایجان‌غربی میاندوآب 01/01/1347 819 تپه شیطان تختی آذربایجان‌غربی میاندوآب 01/01/1347 820 تپه کشاویر آذربایجان‌غربی میاندوآب 01/01/1347 1949 مسجد طاق آذربایجان‌غربی میاندوآب 16/09/1376 2068 پل سید رسول آذربایجان‌غربی میاندوآب 01/04/1377 6402 پل کوسه لر آذربایجان‌غربی میاندوآب 07/07/81 467 تپه ملا احمد (گرد ملا احمد) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 468 تپه سوجا آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 469 گرد گورا (تپه بزرگ) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 470 گرد چوبکا (تپه کوچک) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 471 گرد حسنعلی بانو آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 472 گرد حسن‌آباد (تپه حسن‌آباد) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 473 گرد کنداونه (تپه قبرستان) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 474 گرد موزا (تپه موزا) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 475 گرد دینخواه آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 476 گرد دلیخی آرخی آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 477 گرد کویک آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 478 گرد قلعه لر آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 479 گرد میرآباد (تپه میرآباد) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 480 تپه مملو آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 481 تپه محمد شاه آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 482 شاه سی تپه (شاخسه تپه) آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 483 تپه نظام‌آباد آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 485 تپه حسنلو آذربایجان‌غربی نقده 01/09/1344 615 تپه گرد قورخ آذربایجان‌غربی نقده 16/10/1345 811 دژ باستانی قلاتگاه آذربایجان‌غربی نقده 01/01/1347 812 تومبولوس(قبورسلاطین‌سیت‌وسکایی) آذربایجان‌غربی نقده 01/01/1347 2064 پل میمنه نقده آذربایجان‌غربی نقده 01/04/1377 4395 تپه آقا بیگلر آذربایجان‌غربی نقده 05/09/1380 4396 تپه بارگی عجم آذربایجان‌غربی نقده 05/09/1380 4397 تپه حسینقلی خان آذربایجان‌غربی نقده 05/09/1380 4398 تپه قنات آذربایجان‌غربی نقده 05/09/1380 4399 تپه شیخ معروف آذربایجان‌غربی نقده 05/09/1380 6225 تپه آرنا آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6226 تپه امینلو آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6227 تپه کهریزه عجم آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6228 تپه رقارنا آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6229 تپه قلات آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6230 تپه حسینقلی خان آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6231 تپه پیزدلیتپه  آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6232 تپه وزنه آذربایجان‌غربی نقده 1981/07/07 6680 تپه شیطان آباد آذربایجان‌غربی نقده 10/10/81 6681 تپه تاریخی قره بلاغ آذربایجان‌غربی نقده 10/10/81 6682 تپه تابیه آذربایجان‌غربی نقده 10/10/81 6683 تپه گرد نعلین آذربایجان‌غربی نقده 10/10/81 1943 خانه رئیس‌علی دلواری بوشهر اهرم 16/09/1376 2098 قلعه زائر خضرخان (کلات‌ اهرم) بوشهر اهرم 27/05/1377 4040 قلعه محمد خان دشتی بوشهر برازجان 10/07/1380 4041 کاخ کوروش بوشهر برازجان 10/07/1380 4042 کاخ بردک سیاه بوشهر برازجان 10/07/1380 4043 کاخ سنگ سیاه بوشهر برازجان 10/07/1380 8396 قنات کت خاش بوشهر برازجان 1382/2/9 2879 قلعه آقاخان لیراوی بوشهر بندر دیلم 05/09/1379 2773 حمام جم بوشهر بندر کنگان 19/05/1379 2882 محوطه بندر تاریخی مه رویان بوشهر بندردیلم 05/09/1379 2576 امامزاده سلیمان‌ابن‌علی بوشهر بندرگناوه 11/11/1378 12 ریشهر قدیم بوشهر بوشهر 24/6/1310 1624 خانه قاضی بوشهر بوشهر 23/01/1346 2016 تپه گورستان شغاب بوشهر بوشهر 07/02/1377 2174 امامزاده عبدالمهیمن بوشهر بوشهر 17/09/1377 2184 عمارت ملک بوشهر بوشهر بوشهر 17/09/1377 2204 بنای کلیسا بوشهر بوشهر 27/10/1377 2205 بقعه میرمحمد بوشهر بوشهر 27/10/1377 2210 عمارت گلشن بوشهر بوشهر 03/12/1377 2253 عمارت طیب بوشهر بوشهر 27/10/1377 2306 مجموعه حاج‌رئیس بوشهر بوشهر 29/01/1378 2319 عمارت امیریه بوشهر بوشهر 19/02/1378 2360 بافت تاریخی بوشهر بوشهر بوشهر 29/04/1378 2418 عمارت دهدشتی بوشهر بوشهر 01/07/1378 2578 مدرسه سعادت بوشهر بوشهر 11/11/1378 2659 مدرسه گلستان بوشهر بوشهر 25/12/1378 2772 تل پی تل بوشهر بوشهر 19/05/1379 2843 حمام ملک بوشهر بوشهر 16/08/1379 2878 مقبره شیخ حسین چاهکوتاهی بوشهر بوشهر 05/09/1379 2880 گورستان مهاجمین انگلیسی بوشهر بوشهر 05/09/1379 2947 خانه مرادی بوشهر بوشهر 28/10/1379 2948 عمارت سبزآباد (کنسولگری سابق ) بوشهر بوشهر 28/10/1379 3032 قلعه محمد خان دشتی بوشهر بوشهر 03/11/1379 3038 عمارت مصلحیان -کتابخانه ارشاد- بوشهر بوشهر 25/12/1379 3512 آب انبار قوام بوشهر بوشهر 25/12/1379 3641 خانه جان نثار بوشهر بوشهر 25/12/1379 3642 خانه سید مهدی بلادی بوشهر بوشهر 25/12/1379 3643 عمارت گمرک -هفت بنگله- بوشهر بوشهر 25/12/1379 3995 عمارت کوتی بوشهر بوشهر 10/07/1380 4044 تجارتخانه ایرانی بوشهر بوشهر 10/07/1380 4045 عمارت کازرونی بوشهر بوشهر 10/07/1380 4046 مسجد جمعه بوشهر بوشهر 10/07/1380 4047 حسینیه حاج سید محمد کازرونی  بوشهر بوشهر 10/07/1380 4548 تپه تاریخی تل محمد حیدر بوشهر بوشهر 11/10/1380 4549 بنای عمارت طاهری بوشهر بوشهر 11/10/1380 4704 عمارت علوی  بوشهر بوشهر 11/10/1380 6498 محوطه تاریخی بستک بوشهر بوشهر 07/07/81 6499 محوطه تاریخی - فرهنگی ماه میرو بوشهر بوشهر 07/07/81 6500 آثار قبور سر تل بوشهر بوشهر 07/07/81 6511 گورستان تاریخی امامزاده بوشهر بوشهر 07/07/81 6513 محوطه تاریخی - فرهنگی چه باغ بوشهر بوشهر 07/07/81 6514 کلیسای ارامنه گریگوری بوشهر بوشهر 07/07/81 7459 مسجد غریب بوشهر بوشهر 12/11/81 7460 حسینیه حاج مریم بوشهر بوشهر 12/11/81 7461 خانه حاج ابراهیم چاپی بوشهر بوشهر 12/11/81 7462 خانه مهربان بوشهر بوشهر 12/11/81 7463 خانه عبدالرسول جمالی بوشهر بوشهر 12/11/81 7464 ساختمان اداره امور اتباع خارجی بوشهر بوشهر 12/11/81 7465 عمارت کمندی بوشهر بوشهر 12/11/81 8284 خانه فرح بخش بوشهر بوشهر 1382/1/24 8285 عمارت آسیایی بوشهر بوشهر 1382/1/24 8286 خانه نجفی بوشهر بوشهر 1382/1/24 8288 خانه ابراهیم امیری بوشهر بوشهر 1382/1/24 8395 مسجد المهدی بوشهر بوشهر 1382/2/9 8398 قلعه زندان بوشهر بوشهر 1382/2/9 8500 خانه رجب‌پور بوشهر بوشهر 1382/2/9 9103 خانه شهربانو رحیم‌پور بوشهر بوشهر 1382/3/10 9272 عمارت تنگستانی بوشهر بوشهر 1382/5/7 9276 خانه صمیمی بوشهر بوشهر 1382/5/7 9277 خانه اداره اوقاف بوشهر بوشهر 1382/5/7 9278 خانه حاج رئیس بوشهر بوشهر 1382/5/7 9279 خانه حاج ابراهیم صالحی مطلق بوشهر بوشهر 1382/5/7 9280 خانه حسین کرمی بوشهر بوشهر 1382/5/7 3355 ساختمان قند و شکر بوشهر بوشهر  25/12/1379 3356 مجموعه چهل خانه بوشهر بوشهر  25/12/1379 4551 تپه تاریخی تل بردی بوشهر تنگستان 11/10/1380 2206 معبد و قبور پالمیران بوشهر جزیره‌خارک 27/10/1377 2095 کلات حیدری (نیایشگاه مند) بوشهر خورموج 27/04/1377 2396 عمارت شیرینه بوشهر خورموج 02/06/1378 1638 دژ برازجان بوشهر دشتستان 1962/10/04 1897 گور دختر بوشهر دشتستان 11/05/1376 2083 کاروانسرای دالکی بوشهر دشتستان 11/05/1377 2546 پل مشیر بوشهر دشتستان 08/10/1378 2881 بقعه شیخ منصور خزاعی بوشهر دشتستان 05/09/1379 3890 کوشک اردشیر بوشهر دشتستان 12/06/1380 4048 امامزاده پیر چهل گزو بوشهر دشتستان 10/07/1380 4192 محوطه باستانی محمدآباد بوشهر دشتستان 10/07/1380 4550 تپه تاریخی تل شهید بوشهر دشتستان 11/10/1380 6505 آثار سد و بند دو دره بوشهر دشتستان 07/07/81 6506 قلعه حسن علی بیگ بوشهر دشتستان 07/07/81 6507 قصر دختر تنگ ارم بوشهر دشتستان 07/07/81 6508 آتشکده چم نرگسی بوشهر دشتستان 07/07/81 6516 آب انبارهای تنگ ارم بوشهر دشتستان 07/07/81 8287 قلعه ملک منصور بوشهر دشتستان 1382/1/24 8399 بناهای تنگ شهدا بوشهر دشتستان 1382/2/9 8406 آسیاب آبی تنگ فاریاب بوشهر دشتستان 1382/2/9 8397 قلعه دختر لاور ساحلی بوشهر دشتی 1382/2/9 8400 آسیاب آبی گزکی بوشهر دشتی 1382/2/9 8401 قلعه داراب خان بوشهر دشتی 1382/2/9 2060 مسجد بردستان بوشهر دیر 18/03/1377 4049 قلعه بردستان بوشهر دیر 10/07/1380 8402 چاه سنگی جبرانی 1 بوشهر دیر 1382/2/9 8403 چاه سنگی جبرانی 2 بوشهر دیر 1382/2/9 8404 آثار سنگی شاهزاده ابوالقاسم بوشهر دیر 1382/2/9 8405 چاه رمیله بوشهر دیر 1382/2/9 4546 تپه تاریخی تل تل بوشهر دیلم 11/10/1380 4547 تپه تاریخی تل کم بوشهر دیلم 11/10/1380 1348 منطقه باستانی سیراف بوشهر کنگان 02/12/1355 3513 تپه قلعه تصوری - قلعه شیخ- بوشهر کنگان 25/12/1379 6501 گور سیبویه بوشهر کنگان 07/07/81 6502 آرامگاه قبور صخره ای سیراف بوشهر کنگان 07/07/81 6503 مسجد جامع سیراف بوشهر کنگان 07/07/81 2708 حسینیه خان بوشهر گناوه 22/03/1379 6504 تل برافتو بوشهر گناوه 1981/07/07 6509 تل چیتو بوشهر گناوه 1981/07/07 6510 تل گوری بوشهر گناوه 1981/07/07 6512 پناهگاه مال قائد بوشهر گناوه 1981/07/07 6515 محوطه تاریخی - فرهنگی جابرج بوشهر گناوه 1981/07/07 259 امامزاده زید تهران تهران 30/03/1315 260 مسجد سپهسالار (مطهری) تهران تهران 30/03/1315 261 عمارت نظامیه و نقاشیهای آن تهران تهران 30/03/1315 408 زندان هارون (زندان خان) تهران تهران 11/11/1334 409 بقعه سیداسماعیل تهران تهران 11/11/1334 410 منار واقع در محله پامنار تهران تهران 11/11/1334 411 مدرسه‌سپهسالارقدیم‌درمحله‌حیاط‌شاهی تهران تهران 11/11/1334 412 مدرسه خان مروی تهران تهران 11/11/1334 413 مدرسه‌ومسجدشیخ‌عبدالحسین‌درمحله‌بازار تهران تهران 11/11/1334 414 مسجدحاج‌رجبعلی‌درمحله‌درخونگاه‌سنگلج تهران تهران 11/11/1334 415 مسجدمرحوم‌سیدعزیزالله دربازارچهارسوق تهران تهران 11/11/1334 416 عمارت تخت‌مرمر تهران تهران 11/11/1334 417 ابنیه سلطنتی‌مربوط‌ومتصل به‌کاخ‌گلستان تهران تهران 11/11/1334 418 دو بنای سلطنتی در سلطنت‌آباد تهران تهران 11/11/1334 419 کاخ صاحبقرانیه (نیاوران) تهران تهران 11/11/1334 648 ساختمان کلاه‌فرنگی عشرتآباد تهران تهران 23/01/1346 927 بقعه سرقبرآقا تهران تهران 28/05/1351 1008 شهیاد آریامهر(برج آزادی) تهران تهران 26/12/1353 1096 دروازه قدیمی محمدیه تهران تهران 15/06/1354 1126 اصلان تپه وقبرستان آن تهران تهران 10/09/1354 1331 کاخ سلطنتی فرح‌آباد تهران تهران 20/11/1355 1349 عمارت باشگاه بانک‌ملی(سرداراسعد) تهران تهران 06/10/1355 1369 یخچال خلیلی تهران تهران 22/01/1356 1505 خانه مستوفی الممالک تهران تهران 02/02/1356 1540 مجموعه بازار تهران تهران تهران 02/08/1356 1541 چهار سوق بزرگ تهران تهران 02/08/1356 1605 بنای‌مجلس‌شورای‌ملی‌وساختمانهای‌ملحق تهران تهران 03/03/1356 1606 کاخ مرمر تهران تهران 30/03/1357 1621 کلیسای سورپ‌گورک تهران تهران 19/04/1357 1635 مسجد آقامحمود تهران تهران 25/06/1363 1667 مسجد امام‌خمینی تهران تهران 01/07/1363 1712 مجموعه تپه‌های کهریزک تهران تهران 21/02/1365 1732 موزه هنرهای‌ملی تهران تهران 11/06/1375 1748 مدرسه دارالفنون تهران تهران 26/08/1375 1760 مسجد قندی تهران تهران 26/08/1375 1765 موزه ایران‌باستان و کتابخانه تهران تهران 26/08/1375 1766 عمارت کلاه‌فرنگی و ندامتگاه مرکزی‌قصر تهران تهران 26/08/1375 1772 خانه امام‌جمعه تهران تهران 12/09/1375 1788 آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه‌مرغی تهران تهران 12/09/1375 1793 مسجد جامع تهران تهران تهران 07/08/1375 1832 منزل شهید رجایی تهران تهران 24/11/1375 1834 ساختمان کوشک تهران تهران 24/11/1375 1853 حسینیه جماران تهران تهران 15/02/1376 1854 خانه حضرت امام‌خمینی (ره) تهران تهران 15/02/1376 1876 عمارت باغ‌فردوس تهران تهران 11/05/1376 1899 منزل مشیرالدوله پیرنیا تهران تهران 11/05/1376 1910 مدرسه فیلسوف‌الدوله تهران تهران 11/05/1376 1911 برج آب بانک‌ملی تهران تهران 11/05/1376 1912 سردر قورخانه تهران تهران تهران 11/05/1376 1913 امامزاده معصوم (س) تهران تهران 11/05/1376 1939 مسجد مجدالدوله تهران تهران 16/09/1376 1940 موزه و کتابخانه ملک تهران تهران 16/09/1376 1955 تپه واوان تهران تهران 16/09/1376 1965 باغ و سفارت ایتالیا (فرمانیه) تهران تهران 02/12/1376 1968 سردر باغ‌ملی تهران تهران 02/12/1376 1977 میدان حسن‌آباد تهران تهران 05/12/1376 2000 مدرسه البرز تهران تهران 01/02/1377 2014 موزه آبگینه و سفالینه تهران تهران 07/02/1377 2018 مدرسه‌ومسجدمیرزا‌ابوالحسن‌معمارباشی تهران تهران 01/02/1377 2021 بقعه شیخ‌عبدالله دوریستی (طرشتی) تهران تهران 21/02/1377 2024 منزل قوام‌الدوله (وثوق) تهران تهران 21/02/1377 2037 مدرسه محمدیه تهران تهران 04/03/1377 2042 باغ و عمارت عین‌الدوله تهران تهران 11/03/1377 2070 خانه (زادگاه) مرحوم دکتر حسابی تهران تهران 01/04/1377 2081 خانه پرفسور عدل تهران تهران 11/05/1377 2082 دانشکده علوم اجتماعی (باغ نگارستان) تهران تهران 11/05/1377 2126 خانه امیرخسرو افشار تهران تهران 23/06/1377 2130 میدان مشق تهران تهران 12/07/1377 2190 عمارت مسعودیه تهران تهران 27/10/1377 2235 تپه باستانی مافین آباد تهران تهران 03/12/1377 2240 مقبره آقا‌شیخ‌هادی نجم‌آبادی تهران تهران 27/10/1377 2268 حسینیه آقاسیدهاشم تهران تهران 03/12/1377 2280 باغ و سفارت انگلستان تهران تهران 09/01/1378 2322 گنجینه آثار نقاشی پشت‌‌شیشه تهران تهران 19/02/1378 2347 مهد کودک سابق دانشگاه تهران تهران تهران 29/04/1378 2383 بیمارستان وزیری نجم‌آبادی (نجمیه) تهران تهران 02/06/1378 2415 ساختمان گیو تهران تهران 01/07/1378 2443 مدرسه، مقبره، مسجد حکیم‌باشی تهران تهران 18/08/1378 2445 دانشگاه تهران تهران تهران 18/08/1378 2490 عمارت اعلم‌السلطنه تهران تهران 26/08/1378 2491 خانه هدایت تهران تهران 26/08/1378 2492 عمارت‌کوشک‌فخرالدله(مدرسه‌روشنگر) تهران تهران 26/08/1378 2494 عمارت دبیرستان فیروز بهرام تهران تهران 26/08/1378 2500 عمارت کلیسای طاطاوس تهران تهران 26/08/1378 2528 موزه حیات وحش هفت‌چنار تهران تهران 15/09/1378 2568 خانه‌فاضل‌عراقی(بیمارستان‌دادگستری) تهران تهران 11/11/1378 2683 امامزاده سید نصیرالدین(ع) تهران تهران 17/03/1379 2684 کلیسای انجیلی( پطرس مقدس) تهران تهران 17/03/1379 2687 مسجد-مدرسه و آب‌انبار معیر تهران تهران 17/03/1379 2688 گورستان ارامنه تهران تهران 17/03/1379 2691 سقاخانه گذر قلی تهران تهران 17/03/1379 2693 عمارت کلاه فرنگی (بی‌سیم) تهران تهران 17/03/1379 2886 تپه باستانی سیاب تهران تهران 05/09/1379 2928 مدرسه و کلیسای ژاندارک تهران تهران 20/09/1379 2929 خانه و موزه مقدم تهران تهران 20/09/1379 2930 ساختمان صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تهران تهران 20/09/1379 2933 چخماق تپه تهران تهران 20/09/1379 3029 عمارت  آسیاب والی تهران تهران 03/11/1379 3030 عمارت کاظمی تهران تهران 03/11/1379 3104 منزل موتمن الاطباء تهران تهران 25/12/1379 3105 تپه سلیمان تهران تهران 25/12/1379 3106 مجموعه بناهای تاریخی بادرود تهران تهران 25/12/1379 3108 تپه فرارت تهران تهران 25/12/1379 3377 امامزاده شعیب تهران تهران 25/12/1379 3500 ساختمان اداره پست ایران تهران تهران 25/12/1379 3639 مجموعه میدان راه‌آهن و آثار فرهنگی تهران تهران 25/12/1379 3791 حمام تاریخی کن تهران تهران 12/06/1380 3792 کاخ مظفری دارآباد تهران تهران 12/06/1380 3808 جان پناه سنگی توچال تهران تهران 18/02/1380 3838 مزار شهدای هفت تیر و هشت شهریور  تهران تهران 12/06/1380 3971 موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران تهران تهران 10/07/1380 4200 سرای میزانی تهران تهران 10/07/1380 4411 خانه امیر بهادر ( انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ) تهران تهران 05/09/1380 4568 خانه جلال الدین تهرانی تهران تهران 11/10/1380 4569 حمام انصاری تهران تهران 11/10/1380 4603 خانه نیما یوشیج تهران تهران 11/10/1380 4636 کاروانسرای سرخ حصار تهران تهران 11/10/1380 4680 کلیسای میناس مقدس تهران تهران 11/10/1380 4745 ساختمان سابق کلانتری بازار آهنگران تهران تهران 11/10/1380 5626 دبیرستان انوشیروان دادگر تهران تهران 25/12/80 5627 خانه اتحادیه ( پایگاه انتقال خون ) تهران تهران 25/12/80 5806 باغ مستوفی‌الممالک و بناهای موجود در آن تهران تهران 25/03/81 6528 گراند هتل تهران تهران 07/07/81 6529 تئاتر نصر تهران تهران 07/07/81 7068 بنای موزه هنرهای معاصر تهران تهران 12/11/81 7237 کلیسای حضرت مریم ( ع )  تهران تهران 12/11/81 7440 ساختمان بانک شاهی تهران تهران 12/11/81 7441 بنای سفارتخانه دانمارک تهران تهران 12/11/81 7442 بنای معبد آدریان تهران تهران 12/11/81 8008 مجموعه ساختمانهای خیابان فخر آباد تهران تهران 26/12/81 8009 زندان قصر تهران تهران 27/12/81 9261 مجموعه ساختمانهای سازمان ثبت احوال کشور تهران تهران 1382/5/7 9262 مجموعه ساختمانهای سازمان ثبت اسناد و املاک تهران تهران 1382/5/7 9281 خانه رهنما تهران تهران 1382/5/7 9492 پل جاجرود تهران تهران 1382/5/14 9494 بیمارستان نجمیه تهران تهران 1382/5/14 9718 خانه دکتر علی شریعتی تهران تهران 1382/5/27 9944 باغ و عمارت خیابان صبا تهران تهران 1382/06/11 56 شهر و اطراف متصل به آن تهران دماوند 24/06/1310 230 مسجد جمعه تهران دماوند 15/09/1314 617 امامزاده‌هاشم تهران دماوند 23/12/1345 920 برج شبلی تهران دماوند 29/03/1351 921 بقعه امامزاده عبدالله تهران دماوند 25/03/1351 922 امامزاده عبداله و عبیداله دماوند تهران دماوند 04/04/1351 1092 امامزاده سلطان مطهر تهران دماوند 01/04/1354 1724 امامزاده عبدالله آئینه‌ورزان تهران دماوند 28/11/1369 2888 دژ باستانی گل خندان تهران دماوند 05/09/1379 7622 تپه کور قلاع تهران دماوند 17/12/81 8512 مسجد جامع کیلان تهران دماوند 1382/2/9 8513 امامزاده حمزه تهران دماوند 1382/2/9 8514 امامزاده محمد شلمبه تهران دماوند 1382/2/9 8515 بقایای شیر خشت قلعه تهران دماوند 1382/2/9 8516 امامزاده سید فخرالدین و سید جلال تهران دماوند 1382/2/9 8517 حمام محله درویش تهران دماوند 1382/2/9 8518 امامزاده صدرالدین و بی‌بی خاتون تهران دماوند 1382/2/9 8519 امامزاده قاسم تهران دماوند 1382/2/9 8520 حمام روستای آرو تهران دماوند 1382/2/9 8522 قلعه و خانه روستای خرم‌ده تهران دماوند 1382/2/9 8523 حمام روستای نوده تهران دماوند 1382/2/9 8682 شاهزاده حسین تهران دماوند 1382/3/10 8683 امامزاده محمدتقی شهر تهران دماوند 1382/3/10 8684 امامزاده قاسم روستای تاسکین تهران دماوند 1382/3/10 8685 بقعه سیدگتمیر تهران دماوند 1382/3/10 8686 امامزاده صالح تهران دماوند 1382/3/10 8687 پل فردوسی دلیچانی (دلی چای) تهران دماوند 1382/3/10 8688 امامزاده دوبرار (هادی و حارث) تهران دماوند 1382/3/10 9099 امامزاده دوبرار (دو برادر) تهران دماوند 1382/3/10 9100 امامزاده معطم طاهر تهران دماوند 1382/3/10 9101 پل فیروزکوه تهران دماوند 1382/3/10 9102 پل تاریخی شلمبه تهران دماوند 1382/3/10 9149 امامزاده زین العابدین تهران دماوند 1382/4/24 9481 خانه محمد باقر علوی تهران دماوند 1382/5/14 9482 هتل روستای آبعلی تهران دماوند 1382/5/14 9483 خانه میرزا یعقوب علوی تهران دماوند 1382/5/14 303 آتشکده تخت‌رستم تهران رباط‌کریم 29/09/1316 2254 تپه باستانی پرندک (1) تهران رباط‌کریم 27/10/1377 2256 قره تپه تهران رباط‌کریم 27/10/1377 2260 تپه سفالی معمورین تهران رباط‌کریم 27/10/1377 3107 تپه میمنت تهران رباط‌کریم 25/12/1379 147 برج مقبره موسوم به طغرل تهران ری 15/10/1310 202 تپه چشمه‌علی و قلعه تهران ری 25/01/1313 203 کوه نقارخانه تهران ری 25/01/1313 214 تپه مرتضی‌گرد تهران ری 31/04/1313 215 مرکز شهر سلجوقی و دیالمه تهران ری 31/04/1313 255 چال تلخان تهران ری 30/03/1315 256 مقبره بی‌بی‌شهربانو تهران ری 30/03/1315 406 آستانه‌حضرت‌عبدالعظیم‌وبقاع‌متصل‌آن تهران ری 11/11/1334 407 تپه میل تهران ری 11/11/1334 1329 آرامگاه رضا شاه تهران ری 20/11/1355 1342 کاروانسرای کنارگرد تهران ری 04/11/1355 1816 بقعه ابن‌بابویه تهران ری 05/10/1375 1967 بازار شهر‌ری تهران ری 02/12/1376 1982 قلعه گبری تهران ری 05/12/1376 2002 بقعه جوانمرد قصاب تهران ری 01/02/1377 2097 آرامگاه مرحوم سید‌محمد طباطبایی تهران ری 25/05/1377 2284 نقش‌برجسته قاجاری چشمه‌علی تهران ری 09/01/1378 2313 امامزاده عبدالله (ع) تهران ری 14/02/1378 9493 کاروانسرای قاجاری تهران ری 1382/5/14 955 تپه اوزبکی تهران ساوجبلاغ 08/07/1352 1378 تپه های خرم آباد تهران ساوجبلاغ 02/03/1356 1544 موشلان تپه (اسماعیل آباد) تهران ساوجبلاغ 05/10/1356 2943 خانه دکتر مصدق تهران ساوجبلاغ 03/08/1379 3504 تپه ینگی امام تهران ساوجبلاغ 25/12/1379 3828 برج آرامگاهی شاهزاده حسین تهران ساوجبلاغ 12/06/1380 3830 امامزاده ابوالحسن تهران ساوجبلاغ 12/06/1380 3832 امامزاده جعفر تهران ساوجبلاغ 12/06/1380 7047 سیگ نوشته گردنه عسلک تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7048 قلعه دختر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7049 تپه قلعه قلدوش ( قله دوش ) تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7050 مقبره ای شیخ ( پیر ) حسین الهی تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7051 تکیه روستای جوستان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7052 قبرستان گبری تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7053 قبرستان روستای گته ده تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7054 امامزاده سید ضیاء الدین تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7055 تپه قلعه سر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7056 امامزاده هارون تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7057 محوطه مرجان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7058 حمام روستای فشندوک تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7059 تپه قلعه دیو تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7060 محوطه تاریخی ارباغ تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7061 حمام روستای میر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7062 حمام شهرک طالقان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7063 محوطه خرابه های تلو تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7064 محوطه واگین سو تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7065 مقبره پیر وشته ( پیر نمیر ) تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7066 محوطه تاریخی جیر ارژنگ تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7069 محوطه باستانی ارچیلان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7070 امامزاده زید و ابراهیم تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7071 محوطه هورسی بند شهرک تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7072 محوطه قزوین دشت  تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7073 محوطه ( 1 ) شکار چر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7074 محوطه سنقر کلایه تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7075 محوطه لمبران تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7076 امامزاده یوسف تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7077 عار پنجعلی تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7078 تپه شاه کوه تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7079 تپه دره میر آش تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7080 قلعه کیقباد تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7081 قلعه ارژنگ تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7082 غار بادامستان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7083 غار زالن گاه تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7084 غار وی یا تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7085 محوطه شلانگ بن تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7086 محوطه خانه مالان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7087 محوطه آردکان تپه تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7088 محوطه روناسر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7089 محوطه های زرده گهره و پنجعلی تپه تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7090 محوطه کوشک سر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7091 محوطه مرغ استل تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7092 محوطه تکیدر تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7230 امامزاده ابراهیم روستای تکیه ناوه تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7231 حمام تاریخی روستای سنگ بن طالقان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7233 مقبره پیر جمشید  تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7234 امامزاده محمود  تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7235 قلعه نو ده ( قلعه کیان خاتون ) تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7236 قلعه پراچان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7238 امامزاده ابراهیم  تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7239 امامزاده حمزه و عبدالله تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7240 محوطه خرماله کول تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7241 محوطه پوله چال  تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7242 امامزاده ابراهیم روستای اوچان تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7243 تپه قلعه فالیس تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7244 امامزاده قاضی ( میر سید بن سید علاء الدین ) تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7245 امامزادگان سید علاء الدین و سید شرف الدین تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7246 بقایای قلعه سگران تهران ساوجبلاغ 12/11/81 7617 حمام روستای بزج تهران ساوجبلاغ 17/12/81 7618 حمام روستای نویزک تهران ساوجبلاغ 17/12/81 7619 مقبره پیر کشی تهران ساوجبلاغ 17/12/81 7625 امامزاده موسی و سلیم تهران ساوجبلاغ 17/12/81 7626 حمام روستای کلاتک تهران ساوجبلاغ 17/12/81 9910 قلعه منصور طالقان تهران ساوجبلاغ 1382/06/11 908 بقعه امامزاده‌قاسم تهران شمیرانات 28/01/1351 909 امامزاده صالح تهران شمیرانات 28/01/1351 1109 امامزاده یوش تهران شمیرانات 07/07/1354 1123 امامزاده احمد تهران شمیرانات 04/09/1354 1711 تپه حصارک لواسان تهران شمیرانات 21/02/1365 1957 مجموعه کاخ‌موزه سعدآباد تهران شمیرانات 24/10/1376 2001 باغ و گورستان ظهیرالدوله تهران شمیرانات 01/02/1377 2025 مجموعه کاخ‌ نیاوران تهران شمیرانات 21/02/1377 2134 خانه‌نظام‌السلطان‌ودرخت‌چنارکهنسال تهران شمیرانات 21/07/1377 3972 قلعه امامه تهران شمیرانات 10/07/1380 4635 کارخانه  قند کهریزک تهران شهر ری 11/10/1380 1416 تپه بالکی تهران شهریار 16/03/1356 2889 تپه باستانی جوقین تهران شهریار 05/09/1379 2890 تپه شیرین آباد تهران شهریار 05/09/1379 2891 تپه اسلامی ارسطو تهران شهریار 05/09/1379 3503 تپه بالابان تهران شهریار 25/12/1379 3505 تپه خصارک غفاری تهران شهریار 25/12/1379 3793 تپه پیش از تاریخ ارسطو تهران شهریار 12/06/1380 9895 پل دختر بادامک تهران شهریار 1382/06/11 9896 پل آبرسان بادامک تهران شهریار 1382/06/11 9897 محوطه باستانی باباسلمان تهران شهریار 1382/06/11 9898 پل آبرسان ورامینک تهران شهریار 1382/06/11 9899 قلعه قجیر شهریار تهران شهریار 1382/06/11 9900 قلعه دهشاد تهران شهریار 1382/06/11 9901 امامزاده شاهزاده حمزه تهران شهریار 1382/06/11 9902 نقوش صخره‌ای کفترلو تهران شهریار 1382/06/11 9903 تپه قلعه دکین تهران شهریار 1382/06/11 9904 قلعه پامپو خلی تهران شهریار 1382/06/11 9905 تپه حصار سالپوش تهران شهریار 1382/06/11 9906 سلبی تپه شهریار تهران شهریار 1382/06/11 9907 آق داشی تپه تهران شهریار 1382/06/11 9908 آق تپه امیریه شهریار تهران شهریار 1382/06/11 9909 تپه خاوه تهران شهریار 1382/06/11 2009 منزل حضرت آیت‌الله طالقانی تهران طالقان 01/02/1377 1025 حجاریهای تنگ و اشی تهران فیروزکوه 13/12/1353 2927 امامزادگان عبدالله- عبدالقهار-عبدالجب تهران فیروزکوه 20/09/1379 2931 سرخ قلعه طرود تهران فیروزکوه 20/09/1379 2935 امامزاده احمد و محمد طارس تهران فیروزکوه 20/09/1379 2936 برج سنگی (گنبد گبری طارس ) تهران فیروزکوه 20/09/1379 2938 پل تاریخی فیروزکوه تهران فیروزکوه 20/09/1379 2939 رباط سنگی امین آباد تهران فیروزکوه 20/09/1379 2964 امامزاده عسگری شهرآباد تهران فیروزکوه 28/10/1379 3502 بنای تاریخی گور گنبد تهران فیروزکوه 25/12/1379 3829 امامزاده چهارده تن تهران فیروزکوه 12/06/1380 3831 قلعه فیروزکوه تهران فیروزکوه 12/06/1380 3833 قلعه بابا ریش تهران فیروزکوه 12/06/1380 3834 برج روستای مزداران تهران فیروزکوه 12/06/1380 3835 تپه قلعه کهنه دیر تهران فیروزکوه 12/06/1380 3836 تپه سرتپه یا کله منار تهران فیروزکوه 12/06/1380 3837 گرد تپه ارو تهران فیروزکوه 12/06/1380 3891 حمام تاریخی مزداران تهران فیروزکوه 12/06/1380 3892 امامزاده معصوم ،سلیمان و بی‌بی تهران فیروزکوه 12/06/1380 4402 عمارت تاریخی کبوتر دره تهران فیروزکوه 05/09/1380 4403 امامزاده عبدالله و شاهزاده مریم سیاده تهران فیروزکوه 05/09/1380 4404 نمای چهار طاقی تهران فیروزکوه 05/09/1380 4405 قلعه و تپه باستانی پیرکمر تهران فیروزکوه 05/09/1380 4406 رباط سنگی سرچمن ( گوانزا ) تهران فیروزکوه 05/09/1380 4407 بقعه درویش ابراهیم یقین تهران فیروزکوه 05/09/1380 4408 یرج سنگی میانی روستای گذرخانی تهران فیروزکوه 05/09/1380 4409 برج سنگی شمالی روستای گذرخانی تهران فیروزکوه 05/09/1380 4410 قلعه لاجورد تهران فیروزکوه 05/09/1380 4909 امامزادگان حسن رضا و حسین رضا تهران فیروزکوه 19/12/1380 4910 تپه قلعه باستانی روستای سیاده تهران فیروزکوه 19/12/1380 4911 تپه باستانی ارود ( سوته لووار ) تهران فیروزکوه 19/12/1380 4912 قلعه تلی جاره تهران فیروزکوه 19/12/1380 4913 مجموعه تپه های باستانی گورسفید تهران فیروزکوه 19/12/1380 4914 تپه باستانی روستای سله بن تهران فیروزکوه 19/12/1380 5678 امامزاده بی بی حلیمه خاتون تهران فیروزکوه 25/12/80 5693 امامزاده عبدالله تهران فیروزکوه 25/12/80 5694 امامزاده یحیی تهران فیروزکوه 25/12/80 6335 امامزاده جعفر نجفدر تهران فیروزکوه 07/07/81 6336 قلعه قلدوش روستای لزور تهران فیروزکوه 07/07/81 6337 عار بورنیک تهران فیروزکوه 07/07/81 6338 حمام قدیمی روستای زرمان تهران فیروزکوه 07/07/81 6339 قلعه باستانی گذرخانی تهران فیروزکوه 07/07/81 6340 امامزاده بی بی  تهران فیروزکوه 07/07/81 6341 امامزاده سید مظفرالدین ابن موسی تهران فیروزکوه 07/07/81 6342 امامزاده شاه طاهر تهران فیروزکوه 07/07/81 6343 قدمگاه حضرت خضر نبی تهران فیروزکوه 07/07/81 6344 حمام قدیمی تهران فیروزکوه 07/07/81 6345 امامزاده سلطان محمد رضا تهران فیروزکوه 07/07/81 6346 بنای تاریخی کبوتر دره تهران فیروزکوه 07/07/81 6347 امامزاده سلطان ابراهیم رضا تهران فیروزکوه 07/07/81 6348 برج سنگی جنوبی روستای گذرخانی تهران فیروزکوه 08/07/81 6349 امامزاده عبدالله تهران فیروزکوه 07/07/81 6350 امامزادگان محمد و احمد تهران فیروزکوه 07/07/81 6351 امامزاده معصوم تهران فیروزکوه 07/07/81 6352 امامزادگان 12 تن تهران فیروزکوه 07/07/81 6353 مجموعه بناهای محمود آباد تهران فیروزکوه 07/07/81 6354 رباط های شاه عباسی تهران فیروزکوه 07/07/81 8521 خانه تاریخی روستای مزداران تهران فیروزکوه 1382/2/9 370 بنای دوره قاجاریه (کاخ سلیمانیه) تهران کرج 02/12/1327 753 بقعه امامزاده ام‌کبری و ام‌صغری تهران کرج 23/01/1346 754 بقعه شاهزاده سلیمان تهران کرج 23/01/1346 755 بقعه امامزاده رحمن و امامزاده زید تهران کرج 23/01/1346 968 بقعه‌و‌درختان‌کهنسال‌شاهزاده‌حسین تهران کرج  21/02/1353 1368 کاروانسرای شاه‌عباسی کرج تهران کرج 22/01/1356 1791 بقعه امامزاده عبدالقهار تهران کرج 07/08/1375 1925 کاخ شهرستانک تهران کرج 16/06/1376 2175 کاروانسرای ینگه امام تهران کرج 17/09/1377 2245 قلعه صمصام تهران کرج 18/12/1377 2252 تپه باستانی مردآباد (ماهدشت) تهران کرج 27/10/1377 2257 تپه باستانی آق‌تپه (مهرشهر) تهران کرج 27/10/1377 2883 تپه کلمه تهران کرج 05/09/1379 2884 تپه باستانی وسطر تهران کرج 05/09/1379 2885 تپه باستانی خاتون‌لر تهران کرج 05/09/1379 2887 تپه باستانی یقه تهران کرج 05/09/1379 2892 تپه فردوس تهران کرج 05/09/1379 2932 تپه کیکاور تهران کرج 20/09/1379 2934 تپه آلارد تهران کرج 20/09/1379 3501 پل تاریخی کرج تهران کرج 25/12/1379 3790 حمام تاریخی مصباح تهران کرج 12/06/1380 6563 امامزاده سلیمان تهران کرج 10/10/81 6564 تپه باستانی علی آباد تهران کرج 10/10/81 6565 تپه و قلعه حیدر آباد تهران کرج 10/10/81 6566 آهنین راه و پل سنگی گچسر تهران کرج 10/10/81 6567 تپه های باستانی مراد آباد تهران کرج 10/10/81 6568 تپه تله اسکی تهران کرج 10/10/81 6569 تپه باستانی دشت بهشت تهران کرج 10/10/81 6570 تپه دزد بر تهران کرج 10/10/81 6571 بز قلعه روستای مختار آباد تهران کرج 10/10/81 6572 کوره های آجر پزی بیلغان تهران کرج 10/10/81 6573 غار یخمراد در کهنه ده تهران کرج 10/10/81 6574 تپه باستانی خرم آباد تهران کرج 10/10/81 6575 کاخ رضا شاهی گچسر تهران کرج 10/10/81 6576 امامزاده شاهزاده عسگری تهران کرج 10/10/81 6577 امامزاده محمد سیجان تهران کرج 10/10/81 7067 کاخ مروارید تهران کرج 12/11/81 7620 آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده تهران کرج 17/12/81 8004 قلعه دختر کلاک تهران کرج 17/12/81 8005 قلعه دزدبند ( قلعه دختر ) تهران کرج 17/12/81 2965 امامزاده هادی ینگه امام تهران هشتگرد 28/10/1379 3893 امامزاده یحیی و بی‌بی شهربانو تهران هشتگرد 12/06/1380 176 مسجد جمعه تهران ورامین 15/10/1310 177 برج مقبره علاءالدین تهران ورامین 15/10/1310 199 امامزاده یحیی تهران ورامین 09/05/1312 319 امامزاده جعفر تهران ورامین 21/08/1317 339 امامزاده شاهزاده حسین(ع) تهران ورامین 20/11/1318 1723 بقعه شاهزاده‌محمد تهران ورامین 30/01/1366 2937 امامزاده حسین رضا تهران ورامین 20/09/1379 6146 تصفیه خانه قند ورامین تهران ورامین 07/07/81 7425 تپه های جنوبی حصار سرخ ( 3 ) تهران ورامین 12/11/81 7426 تپه طاهر آباد تهران ورامین 12/11/81 7427 تپه حصار حسن آباد تهران ورامین 12/11/81 7428 تپه جواد آباد تهران ورامین 12/11/81 7429 تپه مرجان  تهران ورامین 12/11/81 7430 تپه شماره ( 1 ) هفت چوبه  تهران ورامین 12/11/81 7431 تپه شماره ( 2 ) هفت چوبه تهران ورامین 12/11/81 7432 تپه شماره ( 3 ) هفت چوبه تهران ورامین 12/11/81 7433 تپه شماره ( 1 ) تجره تهران ورامین 12/11/81 7434 تپه شماره ( 3 ) تجره تهران ورامین 12/11/81 7435 تپه شماره ( 4 ) تجره تهران ورامین 12/11/81 7436 تپه نیزار تهران ورامین 12/11/81 7437 کاروانسرای کاظم آباد تهران ورامین 12/11/81 7438 آب انبار حصار گلی تهران ورامین 12/11/81 7439 قلعه کوچک ابراهیم آباد تهران ورامین 12/11/81 7621 قلعه زواره ور ( 1 ) تهران ورامین 17/12/81 7623 امامزاده خواهر (بی بی ) تهران ورامین 17/12/81 7624 قلعه بلند تهران ورامین 17/12/81 9484 تپه فخرآباد تهران ورامین 1382/5/14 9485 تپه سعدآباد تهران ورامین 1382/5/14 9486 تپه غیاث آباد تهران ورامین 1382/5/14 9487 تپه مرز آباد تهران ورامین 1382/5/14 9488 تپه شماره ( 1 ) داود آباد تهران ورامین 1382/5/14 9489 گنج تپه نشاطیه تهران ورامین 1382/5/14 9490 تپه کوچک خیر آباد  تهران ورامین 1382/5/14 9491 تپه فردیس قشلاق جیتو تهران ورامین 1382/5/14 9835 قلعه ایرج تهران ورامین 1382/06/11 9883 قلعه فتح‌آباد تهران ورامین 1382/06/11 9884 قلعه خواجه تهران ورامین 1382/06/11 9885 قلعه شماره 3 آب باریک تهران ورامین 1382/06/11 9886 قلعه جلیل‌آباد تهران ورامین 1382/06/11 9887 قلعه خیرآباد ورامین تهران ورامین 1382/06/11 9888 قلعه ابراهیم‌آباد ورامین تهران ورامین 1382/06/11 9889 تپه شفالی تهران ورامین 1382/06/11 9890 امامزاده علی تهران ورامین 1382/06/11 9891 امامزاده عبدالله غیاث‌آباد تهران ورامین 1382/06/11 9892 امامزاده زین‌العابدین تهران ورامین 1382/06/11 9893 مقبره سید فتح‌الله تهران ورامین 1382/06/11 9894 امامزاده علی جعفرآباد جنگل تهران ورامین 1382/06/11 9911 پل باقرآباد تهران ورامین 1382/06/11 9912 قلعه شعیب‌آباد تهران ورامین 1382/06/11 9913 قلعه خالدآباد تهران ورامین 1382/06/11 8187 بردگوری تنگ قراب 4 و 5 چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8188 بردگوری تنگ قراب 3 چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8189 بردگوری سرمور چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8190 بردگوریهای تنگ لشتر چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8191 قبور قدیمی لشتر 1 چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8192 بردگوریهای تنگ قراب 6 و 7 چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8193 بردگوریهای تنگ قراب 1 و 2 چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8194 مجموعه بردگوریهای گردنه سیلاسیلا چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8195 مجموعه بردگوریهای لاخشک چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8196  بردگوری لشتر 1 چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 8197 تپه جگا دینارن چهارمحال و بختیاری اردل 1382/1/24 3878 برد گوری (گور دخمه ) آلیکوه 1 و 2 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3879 برد گوری (گور دخمه ) آلیکوه 3 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3880 برد گوری (گور دخمه ) کاج 1 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3881 برد گوری (گور دخمه ) کاج 2 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3882 برد گوری (گور دخمه ) کاج 3 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3883 برد گوری (گور دخمه ) کاج 4 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3884 برد گوری (گور دخمه ) سرپیر 1 تا 5 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3885 برد گوری (گور دخمه ) سرپیر 6 چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3886 برد گوری (گور دخمه ) دشتک چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3887 برد گوری (گور دخمه ) زرمیتان چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3888 برد گوری (گور دخمه ) چهزار چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 3889 برد گوری (گور دخمه ) بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری اردل 12/06/1380 5983 پل بهشت آباد چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5984 امامزاده حلیمه خاتون سرپیر چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5985 سنگ نبشته پل مروارید چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5986 قبور قدیمی آبسرده چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5987 برد گوری شلیل علیا 1 چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5988 برد گوری شلیل علیا 2 چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5989 برد گوری تنگ شلیل  چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5990 برد گوری ده کهنه چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5991 برد گوری سرخون قیصری 1 چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5992 برد گوری دهنو چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 5993 برد گوری شلیل سفلی 1 چهارمحال و بختیاری اردل 08/05/81 8218 محوطه باستانی غرب حمزه علی چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8219 آق تپه 1 چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8220 تپه‌های نازچشمه چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8221 تپه خنگ مورچگان چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8222 تپه صخ رجب چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8223 تپه گندمان چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8224 تل توبره چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8225 امامزاده حمزه علی چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8226 تپه 1 تا 3 امام قیس چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8227 تپه شمال شرقی نازچشمه چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8228 تپه شماره 2 و 3 شرق بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8229 تپه شماره 1 بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8230 تپه بالاش گرد چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 8231 محوطه بند بست چهارمحال و بختیاری بروجن 1382/1/24 4184 حمام مکتب‌خانه بروجن چهارمحال و بختیاری بروجن 10/07/1380 4185 مسجد جامع نقنه چهارمحال و بختیاری بروجن 10/07/1380 4205 پل تاریخی مصلی چهارمحال و بختیاری بروجن 10/07/1380 4230 مسجد حاج شیخعلی ( آیت الله زاده ) چهارمحال و بختیاری بروجن 05/09/1380 4310 مجموعه خانه حفیظی چهارمحال و بختیاری بروجن 05/09/1380 5874 قبور ارامنه گلوگرد چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5875 قبور ارامنه غرب آقبلاغ چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5876 قبور ارامنه وستگان چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5877 قبور ارامنه شمال آقبلاع چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5878 قبور ارامنه بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5879 قبور ارامنه ماموره چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5880 قبور ارامنه لیواسگان چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 5881 قبور ارامنه سناجان چهارمحال و بختیاری بروجن 25/03/81 6003 کلیسای ارامنه معموره چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6004 تپه پوزه و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6005 تپه بیژگرد 1 و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6006 تپه باستانی کهنه ارگ و محوطه مجاور تپه چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6007 تپه محمد مراد چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6008 تل مزاری و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6009 تپه علی شاملو چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6010 تپه محمدی چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6011 تپه بیژگرد 2 چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6012 قبور قدیمی گندمان چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6013 قبور قدیمی مورچگان چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6014 قبور قدیمی نقنه چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6015 قبور قدیمی فرادبنه چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6016 قبور قدیمی گلوک علیا چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 6017 قبور قدیمی گرد شامی چهارمحال و بختیاری بروجن 08/05/81 7661 حمام بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن 17/12/81 1779 مسجد جامع چالشتر چهارمحال و بختیاری چالشتر 12/09/1375 886 تپه اسکندری و تپه‌های اطراف چهارمحال و بختیاری شهرکرد 01/10/1348 887 تپه شهر کهنه (گورگای‌تپه شهرکیان) چهارمحال و بختیاری شهرکرد 01/10/1348 888 تپه قلعه کهنه چهارمحال و بختیاری شهرکرد 01/10/1348 925 مسجد اتابکان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 17/05/1351 1363 مسجد جامع فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری شهرکرد 22/01/1356 1506 خانه‌اسدبختیاری(قلعه‌صمصام‌السلطنه) چهارمحال و بختیاری شهرکرد 02/02/1356 1543 مسجد خان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 05/10/1356 1731 قلعه دزک چهارمحال و بختیاری شهرکرد 26/04/1367 1744 پل زمانخان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 11/04/1375 1759 خانه آزاده چهارمحال و بختیاری شهرکرد 26/08/1375 1898 قلعه سورک چهارمحال و بختیاری شهرکرد 22/04/1376 1915 مسجد جامع شهرک محب‌علی‌بیگ چهارمحال و بختیاری شهرکرد 16/06/1376 2101 قلعه ستوده چالشتر چهارمحال و بختیاری شهرکرد 27/05/1377 2112 حمام پرهیزگار چهارمحال و بختیاری شهرکرد 18/06/1377 2271 سقاخانه حضرت ابوالفضل (ارباب‌میرزا) چهارمحال و بختیاری شهرکرد 12/11/1377 2286 اتاق آئینه شهرکرد چهارمحال و بختیاری شهرکرد 26/11/1377 2296 قلعه یوسف‌خان امیرمجاهد چهارمحال و بختیاری شهرکرد 26/11/1377 2589 امامزادگان‌حلیمه‌خاتون‌وحکیمه‌خاتون چهارمحال و بختیاری شهرکرد 27/11/1378 2593 آسیاب آبی پل زمانخان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 27/11/1378 2774 حمامین درب امامزاده چهارمحال و بختیاری شهرکرد 19/05/1379 2924 قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری شهرکرد 20/09/1379 3361 محوطه تاریخی دشت آباد لردگان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 25/12/1379 3952 پل خراجی چهارمحال و بختیاری شهرکرد 10/07/1380 4081 برج و بارو قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری شهرکرد 10/07/1380 5872 قبور ارامنه شرق قلعه ممکا چهارمحال و بختیاری شهرکرد 25/03/81 5873 قبور ارامنه گشنیز جان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 25/03/81 5994 امامزاده بابا پیر احمد بن چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 5995 کتیبه گر نوشته هفشجان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 5996 سنگ نبشته رخ چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 5997 قبور قدیمی گهرو چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 5998 قبور ارامنه شمال قلعه ممکا چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 5999 قبور قدیمی هفشجان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 6000 قبور ارامنه حاجی‌آباد چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 6001 قبور قدیمی سرتشنیز چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 6002 قبور ارامنه سیرک چهارمحال و بختیاری شهرکرد 08/05/81 8234 تپه گورابی و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8235 تپه سلم چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8236 تپه باغ پاچفت چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8237 تپه شهر تازیان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8238 محوطه چشمه رباط چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8239 تپه جوبر آفتاب چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8240 تپه خاک پا رستم چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8241 تپه گندیان چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382/1/24 8232 سنک نبشته سراب بکان چهارمحال و بختیاری فارسان 1382/1/24 8233 تپه سراب جونقان چهارمحال و بختیاری فارسان 1382/1/24 1548 قلعه جونقان (سردار اسعد) چهارمحال و بختیاری فارسان 05/10/1356 2279 کتیبه‌های مشروطیت پیرغار چهارمحال و بختیاری فارسان 12/11/1377 2537 بنای‌ تاق سنگی خان‌اوی- جونقان چهارمحال و بختیاری فارسان 01/09/1378 3866 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 1 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3867 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 2 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3868 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 3 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3869 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 7 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3870 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 8 تا 11 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3871 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 12 و 13 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3872 برد گوری (گور دخمه ) دزداران 14 و 15 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3873 برد گوری (گور دخمه ) امیرآباد 1 و 2 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3874 برد گوری (گور دخمه ) کوفی 1 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3875 برد گوری (گور دخمه ) کوفی 2 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3876 برد گوری (گور دخمه ) بهمن‌آباد 1 تا 5 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 3877 برد گوری (گور دخمه ) بهمن‌آباد 6 چهارمحال و بختیاری فارسان 12/06/1380 5981 برد گوری چری 1 چهارمحال و بختیاری فارسان 08/05/81 5982 امامزاده سید سعید چلیچه چهارمحال و بختیاری فارسان 08/05/81 2290 عصارخانه حاج‌حسین صالحی چهارمحال و بختیاری فرخ‌شهر 26/11/1377 8242 تپه کندر چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 8243 تپه قلعه گلی (قلعه افغان) چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 8244 تپه قلعه گلی لردکان چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 8245 تپه گرد چله گاه چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 8246 تپه قلعه رستم چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 8247 قبور قدیمی و امامزاده میل شاه بارز چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 8248 تل بلند آلونی چهارمحال و بختیاری لردگان 1382/1/24 5979 قبور ارامنه گوشکی چهارمحال و بختیاری لردگان 08/05/81 5980 قبور قدیمی سینی چهارمحال و بختیاری لردگان 08/05/81   روستای باستانی یاسه چاه_زاینده رود چهارمحال و بختیاری سامان 09/05/81 8198 بردگوریهای چال گوری 1 تا 3 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8199 نقش برجسته و بردگوری کچوز 6 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8200 تپه قوت قلعه تبرک چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8201 تپه میهه چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8202 بردگوری کوه نازی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8203 بردگوریهای کچوز 1 تا 3 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8204 بردگوریهای چری 2 و 3 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8205 بردگوری دزک سفلی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8206 بردگوریهای 4 و 5 کچوز چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8207 بردگوری محمودآباد چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8208 راه پلکانی و کتیبه خداآفرین چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8210 مجموعه بردگوریهای نازی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8211 تپه گرد و سفلی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8212 چغا بهزاد چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8213 تپه مورشاه چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8214 تپه باغ چندار چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8215 بردگوریهای بیرگان 1 و 2 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8216 بردگوریهای چال گوری 4 تا 10 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 8217 بردگوری تبرک چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382/1/24 4497 شهر تاریخی اسفراین خراسان اسفراین 05/09/1380 5151 بقعه شاهزاده حمزه بن موسی خراسان اسفراین 25/12/80 5905 قلعه کهنه اردئین خراسان اسفراین 08/05/81 5906 آرامگاه شیخ احمد ذاکر گورپانی خراسان اسفراین 08/05/81 5907 محوطه تاریخی و فرهنگی گبر حصار خراسان اسفراین 08/05/81 5947 آرامگاه امامزاده کبیر کوران خراسان اسفراین 08/05/81 5948 آرامگاه قدیمی ادکان خراسان اسفراین 08/05/81 5949 تپه عمارت / امارت خراسان اسفراین 08/05/81 5950 آرامگاه شاهزاده محمد - باغشجرد خراسان اسفراین 08/05/81 5951 محوطه باستانی گبر حصار ایرج و فریمان خراسان اسفراین 08/05/81 6361 تپه چهل دختران ( 1 ) خراسان اسفراین 07/07/81 707 تپه بلبل (سه تپه) خراسان بجنورد 23/01/1346 708 تپه معصوم‌زاده خراسان بجنورد 23/01/1346 709 تپه صندل‌آباد خراسان بجنورد 23/01/1346 710 تاتار تپه پایین خراسان بجنورد 23/01/1346 711 تاتار تپه بالا خراسان بجنورد 23/01/1346 712 غلامرضا تپه خراسان بجنورد 23/01/1346 713 زمان‌بیک تپه خراسان بجنورد 23/01/1346 714 قلعه تپه خراسان بجنورد 23/01/1346 715 سریوان تپه خراسان بجنورد 23/01/1346 716 تپه گلور خراسان بجنورد 23/01/1346 717 تپه شباندر خراسان بجنورد 23/01/1346 718 تپه شاه‌آباد خراسان بجنورد 23/01/1346 719 تپه بیار خراسان بجنورد 23/01/1346 720 ریبا تپه (روباه تپه) خراسان بجنورد 23/01/1346 721 تپه قره‌مصلی خراسان بجنورد 23/01/1346 722 تپه لاخی خراسان بجنورد 23/01/1346 723 تپه امامزاده (تپه دلاور) خراسان بجنورد 23/01/1346 952 بیمارستان مفخم خراسان بجنورد 10/06/1352 1167 آئینه‌‌خانه مفخم خراسان بجنورد 18/09/1354 1420 آق تپه خراسان بجنورد 16/03/1356 1421 تپه خان خراسان بجنورد 16/03/1356 1422 تپه باستانی اسفیدان خراسان بجنورد 16/03/1356 1423 تپه منبع آب خراسان بجنورد 16/03/1356 1424 تپه غلامعلی خراسان بجنورد 16/03/1356 1425 تپه قبرستان مهمانک خراسان بجنورد 16/03/1356 1426 غریب تپه  خراسان بجنورد 16/03/1356 1427 تپه خزینه خراسان بجنورد 16/03/1356 1428 تپه‌های منجاق‌لی خراسان بجنورد 16/03/1356 1429 تپه شماره یک آغربلاغ خراسان بجنورد 16/03/1356 1430 ایشک تپه خراسان بجنورد 16/03/1356 1431 تپه پهلو آسیاب خراسان بجنورد 16/03/1356 1438 تپه گلور خراسان بجنورد 16/03/1356 1529 تپه باستانی پس تپه خراسان بجنورد 03/11/1356 1577 قلعه جلال‌الدین خراسان بجنورد 03/11/1356 1578 بنای امامزاده عسگری خراسان بجنورد 03/11/1356 1579 بنای‌سنگی‌اسپاخو(مشهور‌به‌کلیسا) خراسان بجنورد 03/11/1356 1581 تپه باستانی ارک‌پایین خراسان بجنورد 03/11/1356 1582 تپه ارک کوچک داشلی‌قلعه خراسان بجنورد 03/11/1356 1583 تپه منصور‌باغی خراسان بجنورد 03/11/1356 1584 تپه باستانی قره‌قانلو خراسان بجنورد 03/11/1356 1585 تپه باستانی شهرآوا خراسان بجنورد 03/11/1356 1586 تپه باستانی سرخرمن خراسان بجنورد 03/11/1356 1588 تپه باستانی خشتلی خراسان بجنورد 03/11/1356 1589 تپه باستانی داشلی علوم خراسان بجنورد 03/11/1356 1590 تپه کهنه قلعه شهرآباد خراسان بجنورد 03/11/1356 1591 تپه باستانی بچه‌دره سفلی خراسان بجنورد 03/11/1356 1592 تپه باستانی ارگ بزرگ داشلی‌قلعه خراسان بجنورد 03/11/1356 1593 تپه قلعه جاجرم  خراسان بجنورد 03/11/1356 1594 تپه ولی ( زمان صوفی ) خراسان بجنورد 03/11/1356 1811 تپه قلعه کهنه کند خراسان بجنورد 25/09/1375 4953 مجموعه تاریخی علی آباد خراسان بجنورد 19/12/1380 5153 بقعه امامزاده محمد رضا لنگر خراسان بجنورد 25/12/80 5942 بقعه امامزاده محمد باقر اسپیدان خراسان بجنورد 08/05/81 9241 مقبره شهدای بجنورد (واقعه لهاک خان) خراسان بجنورد 1382/4/24 91 برج فیروزآباد خراسان برداسکن 15/10/1310 127 برجی که مقبره می‌باشد خراسان برداسکن 15/10/1310 2106 رباط کبودان خراسان برداسکن 18/06/1377 6650 آب انبار روستای کوشه خراسان برداسکن 10/10/81 6651 مسجد جامع روستای کوشه خراسان برداسکن 10/10/81 5908 مسجد میانده خراسان بشرویه 08/05/81 8275 قلعه محمدآباد چهاربرج خراسان بیرجند 1382/1/24 8276 قلعه بورنگ خراسان بیرجند 1382/1/24 8277 قلعه مسگ خراسان بیرجند 1382/1/24 8278 قلعه اسدیه خراسان بیرجند 1382/1/24 8279 قلعه کل حسن صباح خراسان بیرجند 1382/1/24 8280 قلعه طبس مسینا خراسان بیرجند 1382/1/24 8281 مسجد گسک خراسان بیرجند 1382/1/24 8282 آب انبار علی آباد خراسان بیرجند 1382/1/24 8283 مقبره شریف خراسان بیرجند 1382/1/24 8935 خانه عبدالعظیمی خراسان بیرجند 1382/3/10 8936 خانه کریم‌زاده خراسان بیرجند 1382/3/10 8937 قلعه کلاته باقرخان خراسان بیرجند 1382/3/10 8938 قلعه نو- گاویج خراسان بیرجند 1382/3/10 8939 قلعه نوفرست خراسان بیرجند 1382/3/10 8940 قلعه علی‌آباد خراسان بیرجند 1382/3/10 8941 محوطه باستانی کهنج خراسان بیرجند 1382/3/10 8946 مسجد ازبک بجد خراسان بیرجند 1382/3/10 8947 مزار سید ابوالقاسم خراسان بیرجند 1382/3/10 8948 محوطه باستانی رزه خراسان بیرجند 1382/3/10 8949 مسجد روشناوند خراسان بیرجند 1382/3/10 8950 آب‌انبار نوغاب خراسان بیرجند 1382/3/10 8951 مدرسه مود خراسان بیرجند 1382/3/10 1371 حسینیه شوکتیه  خراسان بیرجند 16/12/1356 1877 حسینیه بهرمان خراسان بیرجند 11/05/1376 1878 یخچال شوکت‌آباد خراسان بیرجند 11/05/1376 1879 مصلی بیرجند خراسان بیرجند 11/05/1376 1880 ارگ کلاه‌فرنگی خراسان بیرجند 11/05/1376 1882 خانه پردلی خراسان بیرجند 11/05/1376 1883 بنای خواجه‌خضر خراسان بیرجند 11/05/1376 1884 حسینیه نواب خراسان بیرجند 11/05/1376 1885 آرامگاه سلطان‌ ابراهیم‌رضا(ع) خراسان بیرجند 11/05/1376 1890 ارگ حاجی‌آباد خراسان بیرجند 11/05/1376 1891 منزل آراسته خراسان بیرجند 11/05/1376 1892 مدرسه معصومیه خراسان بیرجند 11/05/1376 1893 مسجد جامع هندوالان خراسان بیرجند 11/05/1376 1956 مسجد جامع خوسف خراسان بیرجند  01/10/1376 1969 باغ و کوشک امیرآباد خراسان بیرجند 02/12/1376 2030 رباط آصف خراسان بیرجند 04/03/1377 2041 باغ مقبره حسام‌الدوله خراسان بیرجند 04/03/1377 2059 مقبره ابن‌حسام خوسفی خراسان بیرجند 18/30/1377 2061 مسجد جامع پائین‌شهر خراسان بیرجند 18/03/1377 2062 حسینیه آراسته خراسان بیرجند 18/30/1377 2066 مسجد جامع درخش خراسان بیرجند 01/04/1377 2145 سنگ‌نگاره لاخ‌مزار خراسان بیرجند 90/80/1377 2212 حسینیه حاجیه‌آمنه خراسان بیرجند 01/01/1378 2326 مجموعه اکبریه (مسجد- عمارت - باغ) خراسان بیرجند 20/30/1378 2363 باغ شوکت‌آباد و مستحدثات خراسان بیرجند 23/50/1378 2365 محله‌چهاردرخت(مسجد،آب‌انبار،حمام) خراسان بیرجند 23/50/1378 2367 باغ بهلگرد خراسان بیرجند 23/50/1378 2403 آب‌انبارحاج‌محمدخان‌حاج‌محمدجعفر خراسان بیرجند 20/60/1378 2404 مسجد جامع چهاردرخت خراسان بیرجند 20/60/1378 2405 حمام چهاردرخت خراسان بیرجند 20/60/1378 2532 سنگ‌نگاره‌های کال جنگال خراسان بیرجند 15/90/1378 2707 عمارت باغ رحیم‌آباد خراسان بیرجند 22/30/1379 2758 حسینیه محبان الزهرا خراسان بیرجند 22/40/1379 2759 مقبره بوذرجمهر قاینی خراسان بیرجند 22/04/1379 2760 حسینیه گود خراسان بیرجند 22/04/1379 2816 خانه غلامرضا حسین جعفر خراسان بیرجند 16/07/1379 2870 یخچال بهلگرد خراسان بیرجند 16/08/1379 2871 خانه فرهنگ خراسان بیرجند 16/08/1379 2907 آب انبار محسن‌زاده خراسان بیرجند 20/10/1379 2941 خانه لاله‌ای خراسان بیرجند 20/09/1379 3039 آب انبار حاج ملک خراسان بیرجند 25/12/1379 3339 کنسولگری انگلیس و منظریه خراسان بیرجند 25/12/1379 3340 خانه مادر اعلم خراسان بیرجند 25/12/1379 3443 خانه مالکی خراسان بیرجند 25/12/1379 3444 خانه حاج عباس بهمدی خراسان بیرجند 25/12/1379 3446 مدرسه ابن حسام خوسفی خراسان بیرجند 25/12/1379 3447 خانه اشرفی خراسان بیرجند 25/12/1379 3450 قلعه فوزک خراسان بیرجند 25/12/1379 3451 مسجد علی آباد خراسان بیرجند 25/12/1379 3453 خانه کربلایی افضل بیگ رفیعی خراسان بیرجند 25/12/1379 3454 خانه خدابخش خلیلی خراسان بیرجند 25/12/1379 3456 مدرسه علمیه آیت الله آینی خراسان بیرجند 25/12/1379 3457 خانه حسن قلی خلیلی خراسان بیرجند 25/12/1379 3460 خانه کربلایی اسحاق فارنی خراسان بیرجند 25/12/1379 3462 مجموعه عمارت مود خراسان بیرجند 25/12/1379 3463 خانه فاطمی خراسان بیرجند 25/12/1379 3465 آسیابهای چهار فرسخ خراسان بیرجند 25/12/1379 3466 تپه چهار فرسخ خراسان بیرجند 25/12/1379 3468 مسجد آیت الله آینی خراسان بیرجند 25/12/1379 3469 خانه استاد سید غلامرضا سعیدی خراسان بیرجند 25/12/1379 3471 خانه سرپرچی خراسان بیرجند 25/12/1379 3473 آب انبار حاج رفیع خراسان بیرجند 25/12/1379 3474 خانه کربلایی محمد علی بیگ خراسان بیرجند 25/12/1379 3488 خانه سرهنگی خراسان بیرجند 25/12/1379 3514 مسجد محله - باب الحوائج - خراسان بیرجند 25/12/1379 3519 آب انبار خور خراسان بیرجند 25/12/1379 3521 رباط کوهک رودبالا خراسان بیرجند 25/12/1379 3680 خانه یاوری - سرپیشه - خراسان بیرجند 25/12/1379 3681 مسجدمحله پایین-امام حسن عسگری خراسان بیرجند 25/12/1379 3684 مسجد حسینی - بالا ده - خراسان بیرجند 25/12/1379 3685 خانه غلامرضا بیک نخعی خراسان بیرجند 25/12/1379 3965 قلعه اکرم آباد خراسان بیرجند 10/07/1380 3966 مسجد چهارده معصوم خراسان بیرجند 10/07/1380 3967 مسجد گنجی ( امام حسین ) خراسان بیرجند 10/07/1380 3975 مسجد چهکندوک خراسان بیرجند 10/07/1380 3979 قلعه چهکندوک خراسان بیرجند 10/07/1380 4136 حسینیه طوفانی خراسان بیرجند 10/07/1380 4138 رباط چاه حوض خراسان بیرجند 10/07/1380 4139 آرامگاه آیت‌ا.... شیخ هادی هادوی خراسان بیرجند 05/09/1380 4483 مسجد پخت خراسان بیرجند 10/07/1380 4484 مسجد همچ خراسان بیرجند 10/07/1380 4485 خانه اژدری خراسان بیرجند 10/07/1380 4486 قلعه قدیمی خوسف خراسان بیرجند 10/07/1380 4503 خانه هادوی خراسان بیرجند 05/09/1380 4504 خانه صفاریان خراسان بیرجند 05/09/1380 4505 خانه شریف خراسان بیرجند 05/09/1380 4657 مسجد عثمان ذوالنورین خراسان بیرجند 11/10/1380 4658 بند النگ خراسان بیرجند 11/10/1380 4659 خانه نورانی خراسان بیرجند 11/10/1380 4660 خانه ادهمی خراسان بیرجند 11/10/1380 4661 آس بادها طبس مسینا خراسان بیرجند 11/10/1380 4662 خانه مالکی خراسان بیرجند 11/10/1380 4663 خانه طالبی خراسان بیرجند 11/10/1380 4664 موقوفه لیلی حسین جعفر  خراسان بیرجند 11/10/1380 4665 منزل اعتماد نیا خراسان بیرجند 11/10/1380 4791 تپه سر در خراسان بیرجند 19/12/1380 4792 تپه ته کندوک کلاته سلیمان خراسان بیرجند 19/12/1380 4793 برج چشمه مولید خراسان بیرجند 19/12/1380 4794 خانه مهرور خراسان بیرجند 19/12/1380 4795 تپه دهنو خراسان بیرجند 19/12/1380 4796 قبرستان آسو خراسان بیرجند 19/12/1380 4797 قلعه دختر گاویج خراسان بیرجند 19/12/1380 4798 قبرستان بجد خراسان بیرجند 19/12/1380 4799 تپه پل عباس‌آباد خراسان بیرجند 19/12/1380 4800 تپه قلعه تگاب شاخن خراسان بیرجند 19/12/1380 4801 خانه کوزه‌گران خراسان بیرجند 19/12/1380 4815 بند عمرشاه خراسان بیرجند 19/12/1380 4816 بند دره  خراسان بیرجند 19/12/1380 4905 محوطه باستانی مبارزین خراسان بیرجند 19/12/1380 4906 سنگ نگاره دره مسگ خراسان بیرجند 19/12/1380 4954 مسجد اسفهرود خراسان بیرجند 19/12/1380 4955 مسجد مود خراسان بیرجند 19/12/1380 5051 خانه فروتنی خراسان بیرجند 25/12/80 5131 خانه تاجور خراسان بیرجند 25/12/80 5132 خانه خسروی خراسان بیرجند 25/12/80 5133 5134 خراسان بیرجند 25/12/80 5134 محوطه تاریخی فرهنگی راوکان خراسان بیرجند 25/12/80 5135 تپه تخچر آباد خراسان بیرجند 25/12/80 5136 قبرستان نوفرست خراسان بیرجند 25/12/80 5137 قبرستان گبرها هریوند خراسان بیرجند 25/12/80 5138 ارگ عباس خان شیبانی خراسان بیرجند 25/12/80 5679 خانه گلاوی خراسان بیرجند 25/12/80 6362 آب انبار حاج باقر خراسان بیرجند 07/07/81 6363 تپه کمر شاه مردان خراسان بیرجند 07/07/81 6364 تپه مود خراسان بیرجند 07/07/81 6365 سنگ نگاره بیژائم خراسان بیرجند 07/07/81 6366 سنگ نگاره اره فورگ خراسان بیرجند 07/07/81 6367 خانه حسن دوست خراسان بیرجند 07/07/81 6368 تپه سرتختی سنگ سیاه کوچ خراسان بیرجند 07/07/81 6369 تپه حصار کهنه  خراسان بیرجند 07/07/81 6370 پناهگاه سر در خراسان بیرجند 07/07/81 6427 قلعه آسو خراسان بیرجند 07/07/81 6520 غار تجرک خراسان بیرجند 07/07/81 6521 تپه دفت آباد خراسان بیرجند 07/07/81 6522 سیگ نگاره لاخ دل دل خراسان بیرجند 07/07/81 6659 مسجد عماری خراسان بیرجند 10/10/81 9259 محوطه تاریخی کهنه کلوخ خراسان بیرجند 1382/4/24 9260 تپه قلعه کهنه مود خراسان بیرجند 1382/4/24 9290 تپه پاتنگ خراسان بیرجند 1382/5/7 9291 قلعه کهنه گلندر خراسان بیرجند 1382/5/7 9292 قلعه اسفزار خراسان بیرجند 1382/5/7 9293 قلعه بابوک خراسان بیرجند 1382/5/7 9294 مسجد شاخن خراسان بیرجند 1382/5/7 9295  قلعه کمر قلاع شوشود خراسان بیرجند 1382/5/7 9296 قلعه کوه شاخن خراسان بیرجند 1382/5/7 9297 آسیاب آبی رکات بالا خراسان بیرجند 1382/5/7 9298  مزارع گل خراسان بیرجند 1382/5/7 9299 کتیبه اسلامی تنگل استاد خراسان بیرجند 1382/5/7 9300 یخدان رحیم‌آباد خراسان بیرجند 1382/5/7 9301 مزار و چله خانه درویش خسرو خراسان بیرجند 1382/5/7 9302 مسجد آخوند صالح خراسان بیرجند 1382/5/7 9303 مسجد جامع گل خراسان بیرجند 1382/5/7 9304 حمام شو کتیه خراسان بیرجند 1382/5/7 9305 قلعه قلاع مود خراسان بیرجند 1382/5/7 9306  بقایای قلعه سربیشه خراسان بیرجند 1382/5/7 9307  سنگ نگاره ماخونیک خراسان بیرجند 1382/5/7 9308 قلعه قلاع نوزاد خراسان بیرجند 1382/5/7 9309 قلعه مسلمانان گرسک خراسان بیرجند 1382/5/7 9310 محوطه خرابه‌های شاه‌ولی خراسان بیرجند 1382/5/7 9311 قبرستان مزار شیر- کاخ کوک خراسان بیرجند 1382/5/7 9605 مزار سلطان زید خراسان بیرجند 1382/5/27 9606 قلعه حوض غلام کش خراسان بیرجند 1382/5/27 9607 مسجد عطا الله خان خراسان بیرجند 1382/5/27 9608 محوطه تاریخی مهدی آباد خراسان بیرجند 1382/5/27 9609 قلعه کافران گرسگ خراسان بیرجند 1382/5/27 9610 قلعه دختر نوغاب خراسان بیرجند 1382/5/27 9611 خانه دلاکه خراسان بیرجند 1382/5/27 3445 خانه جوان خراسان بیرجند  25/12/1379 3448 آب انبار کربلایی خدیجه خراسان بیرجند  25/12/1379 3452 مسجد عسگری خراسان بیرجند  25/12/1379 3455 آس بادهای رومه خراسان بیرجند  25/12/1379 3458 حسینیه خور خراسان بیرجند  25/12/1379 3461 خانه محمد قلی بیگ خلیلی خراسان بیرجند  25/12/1379 3464 خانه آقای رای فرد خراسان بیرجند  25/12/1379 3467 قلعه خور خراسان بیرجند  25/12/1379 3470 خانه میرزا احمدخان خلیلی نوغاب خراسان بیرجند  25/12/1379 3472 خانه علوی خراسان بیرجند  25/12/1379 3487 خانه نخعی خراسان بیرجند  25/12/1379 3679 کوشک علی آباد - ارگ سپهری - خراسان بیرجند  25/12/1379 3683 ارگ بهارستان - باغ رمشکی - خراسان بیرجند  25/12/1379 2192 بقعه شیخ‌محمد‌رشیدالدین ‌بیدوازی خراسان بینالود 27/10/1377 8254 محوطه باستانی فرمان آباد خراسان تایباد 1382/1/24 8255 محوطه باستانی کرات خراسان تایباد 1382/1/24 123 برج کرات خراسان تایباد 15/10/1310 309 آرامگاه مولانا زین‌الدین‌ ابوبکر تایبادی خراسان تایباد 29/09/1316 2076 بقعه شاهزاده‌قاسم خراسان تایباد 01/04/1377 2613 شهر تاریخی مالین خراسان تایباد 25/12/1378 2905 شهر تاریخی مالین (تایباد) خراسان تایباد 05/09/1379 3098 تپه باستانی بره خوز خراسان تایباد 25/12/1379 3099 تپه گندشاه خراسان تایباد 25/12/1379 3524 محوطه تاریخی جوزقان خراسان تایباد 25/12/1379 3526 آثار تاریخی سوران- تپه قبرستان قلعه خراسان تایباد 25/12/1379 3527 تپه فیض آباد خراسان تایباد 25/12/1379 8252 تپه مخار خراسان تربت جام 1382/1/24 174 مقبره تربت‌شیخ‌جام و ملحقات آن خراسان تربت جام 15/10/1310 1061 آرامگاه شاه‌قاسم انوار خراسان تربت جام 16/02/1354 1988 مجموعه تاریخی سمنگان خراسان تربت جام 05/12/1376 2017 رباط تربت‌جام خراسان تربت جام 28/11/1376 2116 مجموعه تاریخی خواجه‌عزیزالله خراسان تربت جام 18/06/1377 2362 شهر تاریخی بوزجان خراسان تربت جام 23/05/1378 2386 مجموعه‌تاریخی‌عباس‌آباد(رباط،قلعه،تپه) خراسان تربت جام 02/06/1378 2648 تپه طلایی شورستان خراسان تربت جام 25/12/1378 2906 قلعه سرخه حصار تایباد خراسان تربت جام 05/09/1379 3102 شهر باستانی خرگرد خراسان تربت جام 25/12/1379 3236 مجموعه تاریخی یزد خراسان تربت جام 25/12/1379 3238 پل خاتون خراسان تربت جام 25/12/1379 3517 تپه شماره 1 گرماب سفلی خراسان تربت جام 25/12/1379 6873 بنای تاریخی فخرالمدارس خراسان تربت جام 10/10/81 7223 حمام عزت خراسان تربت جام 12/11/81 7224 بقعه پیر قوام الدین خراسان تربت جام 12/11/81 9244 تپه قوشه توت خراسان تربت جام 1382/4/24 9595 تپه ارگ بردو خراسان تربت جام 1382/5/27 9596 محوطه باستانی قلعه کاریزنو خراسان تربت جام 1382/5/27 9597 تپه گنج خراسان تربت جام 1382/5/27 9598 تپه گوش لاغر خراسان تربت جام 1382/5/27 9599 تپه زمان‌آباد خراسان تربت جام 1382/5/27 9600 محوطه باستانی قلعه شیر خراسان تربت جام 1382/5/27 9601 تپه فیض‌آباد خراسان تربت جام 1382/5/27 9602 تپه خشخاشی خراسان تربت جام 1382/5/27 9603 بقایای بنای بلغورخانه و قبرستان قلعه شیر خراسان تربت جام 1382/5/27 9604 محوطه باستانی و بقایای قلعه کاریز دیوان خراسان تربت جام 1382/5/27 8267 رباط شور حصار خراسان تربت حیدریه 1382/1/24 8569 رباط میاندهی خراسان تربت حیدریه 1382/2/9 8953 مجموعه تاریخی مذهبی کدکن خراسان تربت حیدریه 1382/3/10 8954 مزار نظام الملک کبروی خراسان تربت حیدریه 1382/3/10 8955 مسجد شیخ حیدر کدکن خراسان تربت حیدریه 1382/3/10 175 مزارقطب‌الدین‌حیدرومسجدمجاورآن خراسان تربت‌حیدریه 15/10/1310 963 شهر باستانی جیج خراسان تربت‌حیدریه 08/10/1352 1343 مسجد جامع رشتخوار خراسان تربت‌حیدریه 04/11/1355 1813 بقعه سلطان سلیمان خراسان تربت‌حیدریه 25/09/1375 4802 رباط طبسی خراسان تربت‌حیدریه 19/12/1380 5146 حمام حاجی رئیس خراسان تربت‌حیدریه 25/12/80 5147 خانه قدیمی قرایی خراسان تربت‌حیدریه 25/12/80 5698 رباط علیا خراسان تربت‌حیدریه 25/12/80 5699 سرای گلشن خراسان تربت‌حیدریه 25/12/80 6377 آب انبار شیر چهارسوق خراسان تربت‌حیدریه 07/07/81 6660 رباط زر مهر خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6661 رباط لاری خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6735 رباط زر نوح خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6736 رباط ظهیر آباد خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6865 مزار شیخ امان قلی خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6866 رباط کسکک خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6867 مزار و مسجد شاه سنجان خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 6874 رباط فیض آباد خراسان تربت‌حیدریه 10/10/81 7483 رباط تروسک خراسان تربت‌حیدریه 12/11/81 7614 مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی خراسان تربت‌حیدریه 17/12/81 1380 بنای مزار یا باغ مزار خراسان جاجرم 16/03/1356 1419 قم تپه خراسان جاجرم 16/03/1356 1580 مسجد جامع جاجرم خراسان جاجرم 03/11/1356 1587 تپه رباط‌عشق خراسان جاجرم 03/11/1356 1806 رباط قلی خراسان جاجرم 25/09/1375 146 مقبره به شکل برج (میل رادکان) خراسان چناران 15/10/1310 1812 مقبره عبدالرحمان گهواره‌گر خراسان چناران 25/09/1375 4034 بند اخلمد خراسان چناران 10/07/1380 4462 رباط سید آباد خراسان چناران 05/09/1380 6657 تپه قیاس آباد خراسان چناران 10/10/81 6658 مسجد جامع رادکان خراسان چناران 10/10/81 9243 تپه باستانی چناران خراسان چناران 1382/4/24 8268 آب‌انبار مجموعه سلطان شکربار خراسان خواف 1382/1/24 8269 مسجد جامع نشتیفان (شیخ زین) خراسان خواف 1382/1/24 8270 سقاوه نیازآباد خراسان خواف 1382/1/24 8271 قلعه دختر چشمه قلعه خراسان خواف 1382/1/24 8272 رباط کال جنگی خراسان خواف 1382/1/24 8273 مزار خواجه یار خراسان خواف 1382/1/24 8274 تپه گورکی زوزون خراسان خواف 1382/1/24 8739 باغمزار و مسجد حافظ ابرو خراسان خواف 1382/3/10 8740 آّب انبار سجاوند خراسان خواف 1382/3/10 8741 مزار شیخ قطب الدین شکرریز خراسان خواف 1382/3/10 125 مسجد جامع خرگرد خراسان خواف 15/10/1310 126 مدرسه خرگرد خراسان خواف 15/10/1310 340 مسجد ملک زوزن خراسان خواف 20/11/1318 360 مسجد گنبد خراسان خواف 20/03/1321 1926 مسجد جامع سنگان خواف خراسان خواف 20/07/1376 1927 مسجد جامع خواف خراسان خواف 20/07/1376 2421 شهر تاریخی زوزن خراسان خواف 01/07/1378 2454 سد سلامی خراسان خواف 12/08/1378 2602 مجموعه تاریخی رباط زیارت خراسان خواف 25/12/1378 2775 قلعه بره بلقیس خراسان خواف 19/05/1379 3518 تپه دیوی- دودی  خراسان خواف 25/12/1379 3774 شهر تاریخی سیراوند خراسان خواف 12/06/1380 3775 مجموعه نیازآباد خراسان خواف 12/06/1380 4459 مجموعه تاریخی مزار کبودانی خراسان خواف 05/09/1380 4460 حوض انبار آقا حسین خراسان خواف 05/09/1380 4461 محوطه باستانی بیاس آباد خراسان خواف 05/09/1380 6430 کوشک و باغ سلامه خراسان خواف 07/07/81 7478 حوض انبار رباط زیارت خراسان خواف 12/11/81 7479 مزار شاهزاده های شیر خانه خراسان خواف 12/11/81 7480 سقاوه رباط زیارت خراسان خواف 12/11/81 7482 تپه سیاه زوزق خراسان خواف 12/11/81 7485 تپه های گورکی ( گبری ) خراسان خواف 12/11/81 7486 مزار خواجه مجد ماضی خراسان خواف 12/11/81 7488 آب انبارهای خواجه یار خراسان خواف 12/11/81 7490 آسیابادی های ( آس باد های ) نشتیفان خراسان خواف 12/11/81 7491 مسجد رباط زیارت خراسان خواف 12/11/81 7492 محوطه باستانی قلعه گبری خرگرد خراسان خواف 12/11/81 7493 آب انبار شاهزاده های شیر خانه خراسان خواف 12/11/81 7495 مسجد سلطان شکر بار خراسان خواف 12/11/81 9289 محوطه باستانی شهر تاریخی خرگرد خراسان خواف 1382/5/7 8262 تپه شماره یک امامزاده اولیاء خراسان درگز 1382/1/24 8263 تپه کال کلیسا خراسان درگز 1382/1/24 8264 شهر تپه خراسان درگز 1382/1/24 8265 بقعه حضرت سلطان خراسان درگز 1382/1/24 8266 بنای صید علیخان درگزی خراسان درگز 1382/1/24 671 تپه شمسی‌خان (قبرستان‌تاریخی) خراسان درگز 23/01/1346 672 تپه غازان بیگ خراسان درگز 23/01/1346 673 تپه تفی خراسان درگز 23/01/1346 674 تپه صاحب‌جان خراسان درگز 23/01/1346 675 یاریم تپه خراسان درگز 23/01/1346 676 تپه آرتیان خراسان درگز 23/01/1346 677 تپه اولیاء خراسان درگز 23/01/1346 678 تپه خاخیان خراسان درگز 23/01/1346 679 تپه در جنوب‌شرقی درگز خراسان درگز 23/01/1346 680 تپه‌یک‌کیلومتری‌شمال‌شرق‌ده‌خونچه خراسان درگز 23/01/1346 681 تپه کلات خونچه خراسان درگز 23/01/1346 682 تپه یوخار قلعه خراسان درگز 23/01/1346 683 تپه‌یک‌کیلومتری‌جنوب‌یاریم‌تپه‌درگز خراسان درگز 23/01/1346 1846 محوطه باستانی بندیان خراسان درگز 25/11/1375 2706 آرامگاه علامه شهرستانی خراسان درگز 22/03/1379 3525 نوروز تپه خراسان درگز 25/12/1379 3654 قلعه سرتپه خراسان درگز 25/12/1379 6706 تپه شماره (3) امامزاده اولیاء خراسان درگز 1981/10/10 6707 تپه شماره (4) امامزاده اولیاء خراسان درگز 1981/10/10 6708 جفت تپه خراسان درگز 1981/10/10 6709 تپه جلفان خراسان درگز 1981/10/10 6710 تپه لیک شماره (2) قمری خراسان درگز 1981/10/10 6711 تپه ایلاق جوق خراسان درگز 1981/10/10 6712 تپه توغان خراسان درگز 1981/10/10 6713 تپه قاتقلی امام خراسان درگز 1981/10/10 6714 تپه پر کن خراسان درگز 1981/10/10 6715 تپه لیک خراسان درگز 1981/10/10 6716 تپه و محوطه باستانی مولود آباد خراسان درگز 1981/10/10 6717 تپه جشن آباد خراسان درگز 1981/10/10 6718 تپه شماره (3) سعد آباد خراسان درگز 1981/10/10 6719 قبرستان گور گبر خراسان درگز 1981/10/10 6720 شاه تپه خراسان درگز 1981/10/10 6721 تپه شماره (2) امامزاده اولیاء خراسان درگز 1981/10/10 6722 تپه دمکه خراسان درگز 1981/10/10 6723 گندلی تپه خراسان درگز 1981/10/10 6724 تپه حضرت سلطان خراسان درگز 1981/10/10 6725 تپه نادری خراسان درگز 1981/10/10 6726 تپه کوشک خراسان درگز 1981/10/10 9245 تپه نوخندان خراسان درگز 1382/4/24 8258 پل سالار خراسان رشتخوار 1382/1/24 8259 آب انبار حاج کریم خراسان سبزوار 1382/1/24 8260 خانه حجازی خراسان سبزوار 1382/1/24 8261 خانه شریعتمدار خراسان سبزوار 1382/1/24 8728 خانه افچنگی خراسان سبزوار 1382/3/10 8729 بقعه امامزاده یحیی بن زید خراسان سبزوار 1382/3/10 8963 محوطه باستانی بحرآباد خراسان سبزوار 1382/3/10 8964 مدرسه شریعتمدار خراسان سبزوار 1382/3/10 77 میل خسروگرد خراسان سبزوار 15/10/1310 160 مناره خسروگرد خراسان سبزوار 15/10/1310 647 مسجد پامنار خراسان سبزوار 23/01/1346 1315 امامزاده شعیب خراسان سبزوار 27/10/1355 1316 مسجد جامع خراسان سبزوار 27/10/1355 1317 مصلی سبزوار خراسان سبزوار 27/10/1355 1334 مقبره حاج‌ملاهادی سبزواری خراسان سبزوار 09/05/1355 1660 رباط مهر خراسان سبزوار 25/06/1363 1661 رباط سبزوار خراسان سبزوار 25/06/1363 1662 کاروانسرای ریوند خراسان سبزوار 25/06/1363 1663 کاروانسرای صالح‌آباد خراسان سبزوار 25/06/1363 1664 کاروانسرای مزینان خراسان سبزوار 25/06/1363 1665 کاروانسرای سرپوش(رباط‌سرپوش) خراسان سبزوار 25/06/1363 1696 کاروانسرای زعفرانیه خراسان سبزوار 17/09/1364 1963 بقعه سید ‌ناصربن‌محمد خراسان سبزوار 02/12/1376 1986 مسجد جامع چشام خراسان سبزوار 05/12/1376 2022 بقعه خواجه‌نجم‌الدین خراسان سبزوار 21/02/1377 2033 شهرآق‌قلعه (ارگ ، برج‌وبارو ،مسجد) خراسان سبزوار 04/03/1377 2057 رباط حاج‌فرامرزخان(رباط ‌کانون) خراسان سبزوار 18/03/1377 2065 بقعه‌سیدسلطان‌حسن‌ابن‌جعفر(غزنوی) خراسان سبزوار 01/04/1377 2093 مسجد خسروشیر خراسان سبزوار 27/05/1377 2585 منزل خانم کیان خراسان سبزوار 27/11/1378 2601 آرامگاه ابوالحسن‌ابن‌زیدبیهقی(ابن‌فندق) خراسان سبزوار 25/12/1378 2901 تپه تاریخی قلعه میدان خراسان سبزوار 05/09/1379 3100 تپه طلایی شامکان خراسان سبزوار 25/12/1379 3239 تپه سیزده بدر خراسان سبزوار 25/12/1379 3516 مقبره ملاحسین واعظ کاشانی خراسان سبزوار 25/12/1379 3520 حسینیه قنادها خراسان سبزوار 25/12/1379 3749 تپه دامغانی خراسان سبزوار 12/06/1380 3776 مسجد پائین قلعه مزینان خراسان سبزوار 12/06/1380 4035 چهار طاقی خانه دیو خراسان سبزوار 10/07/1380 4036 بقعه امامزاده یحیی خراسان سبزوار 10/07/1380 4037 محوطه بیسجرد خراسان سبزوار 10/07/1380 4038 بقعه هفت معصوم  خراسان سبزوار 10/07/1380 4039 بقعه امامزاده خدا شاه خراسان سبزوار 10/07/1380 4463 مجموعه تاریخی - مذهبی بابا لنگر خراسان سبزوار 05/09/1380 4494 تپه شو پارگی سویز  خراسان سبزوار 05/09/1380 4495 تپه بلقوز خراسان سبزوار 05/09/1380 4496 تپه (پشته ) سفالی اتکا خراسان سبزوار 05/09/1380 4571 خانه جعفر زاده خراسان سبزوار 11/10/1380 4572 باغ اسکوئی خراسان سبزوار 11/10/1380 4668 حمام قیصریه خراسان سبزوار 11/10/1380 4812 یخچال‌های سبزوار خراسان سبزوار 19/12/1380 4813 کاروانسرای سنگی کلیدر خراسان سبزوار 19/12/1380 4814 مقبره گل گنبد خراسان سبزوار 19/12/1380 4902 آرامگاه بیلدر باشی خراسان سبزوار 19/12/1380 4903 تپه ذوالفرخ  خراسان سبزوار 19/12/1380 5148 بازار حاج زمان خراسان سبزوار 25/12/80 5149 خانه اسلامی خراسان سبزوار 25/12/80 5909 آرامگاه بقراط خراسان سبزوار 08/05/81 5962 خانه قدیمی مسلم خراسان سبزوار 08/05/81 5963 خانه الداغی خراسان سبزوار 08/05/81 5964 سرای معمار زاده خراسان سبزوار 08/05/81 5965 سرای دو در خراسان سبزوار 08/05/81 5966 حسینیه زرگرها خراسان سبزوار 08/05/81 6426 خانه قدیمی عظیمیان خراسان سبزوار 07/07/81 6652 یخچالهای شمال کمربندی سبزوار ( 2 ) خراسان سبزوار 10/10/81 6868 قلعه جغته خراسان سبزوار 10/10/81 7484 مدرسه محمودیه خراسان سبزوار 12/11/81 9238 آرامگاه موسی فقیه سبزواری خراسان سبزوار 1382/4/24 9239 آرامگاه سعدالدین حموی خراسان سبزوار 1382/4/24 9240 خانه ملا محمد ترشیزی خراسان سبزوار 1382/4/24 9320 خانه محمود دولت‌آبادی خراسان سبزوار 1382/5/7 9589 تپه برزق ( 1 ) خراسان سبزوار 1382/5/27 9590 تپه برزق ( 2 ) خراسان سبزوار 1382/5/27 9591 خانه زادگاه دکتر علی شریعتی خراسان سبزوار 1382/5/27 8737 بارانداز قدیمی قوش خزانی خراسان سرخس 1382/3/10 165 مقبره شیخ‌لقمان‌بابا خراسان سرخس 15/10/1310 359 بنای معروف به رباط شرف خراسان سرخس 20/03/1321 652 غار مزدوران خراسان سرخس 23/01/1346 653 قلعه و تپه خرابه مزدوران خراسان سرخس 23/01/1346 654 قلعه کهنه گنبدلی خراسان سرخس 23/01/1346 655 تپه فیروزه خراسان سرخس 23/01/1346 656 شیر تپه خراسان سرخس 23/01/1346 657 تپه گندگلی خراسان سرخس 23/01/1346 658 قلعه بزنگان خراسان سرخس 23/01/1346 659 غار بزنگان خراسان سرخس 23/01/1346 3341 محوطه تاریهی مزدوران و دوبرازجان خراسان سرخس 25/12/1379 8942 حمام روستای پیر شهید خراسان شیروان 1382/3/10 8952 تپه باستانی استقلال خراسان شیروان 1382/3/10 697 دوین تپه خراسان شیروان 23/01/1346 698 تپه گبرخانه خراسان شیروان 23/01/1346 699 تپه برزل‌آباد خراسان شیروان 23/01/1346 703 تپه ارگ شیروان خراسان شیروان 23/01/1346 704 امامزاده حمزه‌رضا (گورتیمور) خراسان شیروان 23/01/1346 705 تپه ماسوره خراسان شیروان 23/01/1346 706 تپه زیارت (سه تپه) خراسان شیروان 23/01/1346 4165 شهر تاریخی شیروان خراسان شیروان 10/07/1380 4808 مقبره چهار تاقی خراسان شیروان 19/12/1380 9242 تپه یانی قلعه چوکانلو خراسان شیروان 1382/4/24 245 مناره کبیر خراسان طبس 15/09/1314 258 مناره مدرسه دو منار خراسان طبس 30/03/1315 337 امامزاده حسین بن موسی‌کاظم(ع) خراسان طبس 20/11/1318 1277 محدوده شهر طبس خراسان طبس 28/04/1355 1310 باغ گلشن خراسان طبس 20/10/1355 1725 مزارشیخ‌ابونصرایراوه‌ای(پیرحاجات) خراسان طبس 14/04/1366 2305 ارگ طبس (کهندژ) خراسان طبس 09/01/1378 2381 رباط ده‌محمد خراسان طبس 23/05/1378 2505 رباط جوخواه خراسان طبس 01/09/1378 2752 مجموعه‌رباط ‌خان(کاروانسراوچاپارخانه) خراسان طبس 22/04/1379 3523 سد کریت طبس خراسان طبس 25/12/1379 3841 سنگ نگاره شترسنگ خراسان طرقبه 12/06/1380 173 مقبره یاگنبدمعروف‌به‌ گنبدهارونیه خراسان طوس 15/10/1310 1176 آرامگاه فردوسی خراسان طوس 18/09/1354 8733 کاروانسرای سرایان-فردوس خراسان فردوس 1382/3/10 8734 مسجد جامع سرایان-فردوس خراسان فردوس 1382/3/10 8735 حمام قدیمی سرایان خراسان فردوس 1382/3/10 8736 آب‌انبار فاضلخانی خراسان فردوس 1382/3/10 1222 مسجد جامع خراسان فردوس 24/09/1354 1321 مدرسه علیاومدرسه‌حبیبیه‌فردوس خراسان فردوس 14/11/1355 2341 شهر تاریخی تون خراسان فردوس 08/03/1378 2610 حسینیه حاجی علی‌اشرف خراسان فردوس 25/12/1378 2776 پل‌های آب‌بر سرپل بشرویه خراسان فردوس 19/05/1379 7487 تپه و محوطه تاریخی کرند خراسان فردوس 12/11/81 7836 بافت تاریخی و فرهنگی بشرویه خراسان فردوس 17/12/81 164 مقبره و مناره (مجموعه‌تاریخی‌سنگ‌بست) خراسان فریمان 15/10/1310 2104 تپه فرهادگرد خراسان فریمان 23/06/1377 2580 رباط فریمان (شاه‌عباسی) خراسان فریمان 28/10/378 3522 بند فریمان خراسان فریمان 25/12/1379 4465 مزار سید نظام الدین عشق آباد خراسان فریمان 05/09/1380 5932 خانه شهید مرتضی مطهری خراسان فریمان 08/05/81 8962 پناهگاه زیرزمینی نیگ خراسان قائن 1382/3/10 5939 قاعه تاریخی سده خراسان قائن 08/05/81 5940 آب انبار خضری خراسان قائن 08/05/81 1894 بقعه امامزاده زیدبن‌موسی خراسان قاین 11/05/1376 2182 مسجد جامع افین خراسان قاین 17/90/1377 2377 مقبره شیخ ابوالمفاخر خراسان قاین 14/04/1378 3342 غار فارسان خراسان قاین 25/12/1379 6428 خانه قدیمی اقبالی خراسان قاین 07/07/81 5150 مسجد محله پایین خراسان قاینات 25/12/80 295 مسجد جامع خراسان قاینات 29/09/1316 4137 غار پل دختر خراسان قاینات 10/07/1380 4456 رباط زردان خراسان قاینات 05/09/1380 4457 مزار رایک خراسان قاینات 05/09/1380 4458 رباط چاهک خراسان قاینات 05/09/1380 4493 حمام کارشک خراسان قاینات 05/09/1380 4570 قلعه هاجر آباد خراسان قاینات 11/10/1380 4803 قلعه حسین قائنی خراسان قاینات 19/12/1380 4804 منزل حقیقی خراسان قاینات 19/12/1380 4805 قلعه آفریز خراسان قاینات 19/12/1380 4806 مسجد حسینی خراسان قاینات 19/12/1380 4807 خانه قدیمی سلطانی خراسان قاینات 19/12/1380 6653 مسجد جامع خضری خراسان قاینات 10/10/81 6732 خانه قدیمی موسوی خراسان قاینات 10/10/81 6733 مسجد جامع سده  خراسان قاینات 10/10/81 6734 آب انبار بازار خراسان قاینات 10/10/81 6871 ارگ قدیمی خونیک خراسان قاینات 10/10/81 9592 غلر لکی آسپور خراسان قاینات 1382/5/27 8256 رباط شور خراسان قوچان 1382/1/24 8257 حسینیه حاج کریمی خراسان قوچان 1382/1/24 684 تپه زوباران خراسان قوچان 23/01/1346 685 تپه زیر فرودگاه قوچان خراسان قوچان 23/01/1346 686 تپه غرب پادگان قرچان خراسان قوچان 23/01/1346 687 تپه جلیغا سی خراسان قوچان 23/01/1346 688 تپه سوزنی خراسان قوچان 23/01/1346 689 خرابه شهر عتیق قوچان خراسان قوچان 23/01/1346 690 تپه حکم‌آباد خراسان قوچان 23/01/1346 691 داغیان تپه بزرگ خراسان قوچان 23/01/1346 692 داغیان تپه کوچک خراسان قوچان 23/01/1346 693 تپه خلق‌آباد خراسان قوچان 23/01/1346 694 گلور تپه (گنبد تپه به نجف‌آباد) خراسان قوچان 23/01/1346 695 تپه چکی خراسان قوچان 23/01/1346 696 تپه طویل (تپه اکبرآباد) خراسان قوچان 23/01/1346 700 کول تپه خراسان قوچان 23/01/1346 701 تپه خیرآباد خراسان قوچان 23/01/1346 702 گلور تپه (دو تپه) خراسان قوچان 23/01/1346 5943 منجاق تپه خراسان قوچان 08/05/81 5944 غار کلر خراسان قوچان 08/05/81 5945 آرامگاه بابا حسین و بی بی  خراسان قوچان 08/05/81 5946 آرامگاه شاهزاده عبدالرحمن خرق خراسان قوچان 08/05/81 7494 خانه قدیمی بحرینی خراسان قوچان 12/11/81 7608 کاروانسرای سهل آباد خراسان قوچان 17/12/81 9246 چنار تپه خراسان قوچان 1382/4/24 9247 تپه کربلای جبار خراسان قوچان 1382/4/24 9249 سنبل تپه خراسان قوچان 1382/4/24 9594 تپه دیکچه خراسان قوچان 1382/5/27 8738 باغمزار کاشمر (بقعه سید حمزه) خراسان کاشمر 1382/3/10 1488 امامزاده سید‌مرتضی (ع) خراسان کاشمر 02/08/1356 5152 مسجد جامع کاشمر خراسان کاشمر 25/12/80 6429 یخچال قدیمی کاشمر خراسان کاشمر 07/07/81 6654 گرمابه بهشتی خراسان کاشمر 10/10/81 8943 آب‌انبار قدیمی لطف‌آباد خراسان گز 1382/3/10 8249 رباط آهنگ خراسان گناباد 1382/1/24 8250 مسجد مزار خراسان گناباد 1382/1/24 8251 کاروانسرای سه فرسخ خراسان گناباد 1382/1/24 8959 مسجد جامع بیدخت خراسان گناباد 1382/3/10 8960 آسیاب‌های سرآسیاب خراسان گناباد 1382/3/10 8961 حوض انبار روستای یونسی خراسان گناباد 1382/3/10 325 مسجد جامع خراسان گناباد 20/11/1318 385 امامزاده سلطان‌محمد عابد خراسان گناباد 11/09/1330 1805 مقبره جغتین قا آن خراسان گناباد 25/09/1375 2963 قنات قصبه گناباد خراسان گناباد 28/10/1379 3237 حوضخانه بیدخت خراسان گناباد 25/12/1379 3777 حسینیه بالا خراسان گناباد 12/06/1380 3778 مسجد بالا خراسان گناباد 12/06/1380 4498 مزار امامزاده احمد بیمرغ خراسان گناباد 05/09/1380 4499 کاروانسرای زین آباد خراسان گناباد 05/09/1380 4500 مدرسه علمیه خراسان گناباد 05/09/1380 4501 یخدان کوثر خراسان گناباد 05/09/1380 4502 مسجد جامع بجستان خراسان گناباد 05/09/1380 4666 کاروانسرای مرندیز خراسان گناباد 11/10/1380 4667 دارالشفا، دلویی (قدمگاه حضرت علی) خراسان گناباد 11/10/1380 4811 قلعه دختر شوراب خراسان گناباد 19/12/1380 4904 مقبره دلوئی خراسان گناباد 19/12/1380 5019 محوطه باستانی نوده پشنگ خراسان گناباد 25/12/80 5027 بقعه امامزاده یحیی خراسان گناباد 25/12/80 5139 حمام قدیمی شهر خراسان گناباد 25/12/80 5140 مسجد جامع قوژد خراسان گناباد 25/12/80 5141 کاروانسرای قوژد خراسان گناباد 25/12/80 5142 ایوان مصلی خراسان گناباد 25/12/80 5143 مسجد جامع بیلند خراسان گناباد 25/12/80 5700 امامزاده محمود خانیک خراسان گناباد 25/12/80 5910 منزل گوهری خراسان گناباد 08/05/81 5952 آب انبار حسینیه گناباد خراسان گناباد 08/05/81 5953 خانه قدیمی جعفریان خراسان گناباد 08/05/81 5954 مسجد خواجه (مسجد جامع قدیم ) خراسان گناباد 08/05/81 5955 ارگ فرود خراسان گناباد 08/05/81 6378 آسیابهای آبی تک زو - صالح آباد خراسان گناباد 07/07/81 6431 محوطه تاریخی - فرهنگی قلعه شهاب خراسان گناباد 07/07/81 6432 آسیاب کاخک خراسان گناباد 07/07/81 6655 بقعه امامزاده احمد جوانمرد دیسفان خراسان گناباد 1981/10/10 6656 کاروانسرای فخر آباد خراسان گناباد 1981/10/10 6727 ایوان مسجد جامع کاخک خراسان گناباد 1981/10/10 6728 هشتی خانه شوکت خراسان گناباد 1981/10/10 6729 مسجد بالای بیلند خراسان گناباد 1981/10/10 6730 آب انبار پائین بیلند خراسان گناباد 1981/10/10 6731 مقبره ابو منصور ریابی خراسان گناباد 1981/10/10 6869 حوض انبار قلعه قدیمی کاخک خراسان گناباد 1981/10/10 6872 کاروانسرای قاسم آباد خراسان گناباد 1981/10/10 7477 رباط یونسی خراسان گناباد 12/11/81 7481 تپه اروک خراسان گناباد 12/11/81 7489 تپه های شهر خراسان گناباد 12/11/81 7496 پل یونسی خراسان گناباد 12/11/81 7610 حوض خانه فخر زاده خراسان گناباد 17/12/81 9255 آب انبار قلعه کاخک خراسان گناباد 1382/4/24 9256 آب انبار حاج شیخ محمد حسن بیدختی خراسان گناباد 1382/4/24 9257 آب انبار دو درب بیدخت خراسان گناباد 1382/4/24 9258 حمام صالحعلیشاه بیدخت خراسان گناباد 1382/4/24 8253 رباط کلمبه خراسان مشهد 1382/1/24 8730 باغمزار ویرانی خراسان مشهد 1382/3/10 8731 محوطه قلعه کهنه چشمه چنار خراسان مشهد 1382/3/10 8732 محوطه باستانی قلعه چراغ خراسان مشهد 1382/3/10 8944 آرامگاه منسوب به غزالی خراسان مشهد 1382/3/10 8945 بقایای آرامگاه تپه خشتی خراسان مشهد 1382/3/10 39 خرابه‌های‌عهدساسانی(بنای‌سنگی‌بارزه‌هور) خراسان مشهد 24/06/1310 140 کلیه ابنیه حرم امام‌رضا (ع) خراسان مشهد 15/10/1310 141 مصلی پائین خیابان خراسان مشهد 15/10/1310 142 مقبره خواجه ربیع خراسان مشهد 15/10/1310 186 مسجد شاه (هفتادودوتن) خراسان مشهد 18/04/1311 301 مدرسه دو در خراسان مشهد 29/09/1316 329 عمارت خورشیدی (مقبره نادر) خراسان مشهد 20/11/1318 333 مدرسه پریزاد خراسان مشهد 20/11/1318 334 مدرسه بالاسر خراسان مشهد 20/11/1318 338  (طرق) خراسان مشهد 20/11/1318 341 میل اخنجان (اخنگان) خراسان مشهد 20/03/1321 616 بقعه‌گنبدخشتی(آرامگاه‌‌‌شاهزاده‌محمد) خراسان مشهد 16/10/1345 651 قلعه خرابه و رباط چاهک (چاهه) خراسان مشهد 23/01/1346 660 سد نادری خراسان مشهد 23/01/1346 661 مسجد کبودگنبد (مسجد نادری) خراسان مشهد 23/01/1346 662 برج‌های دیده‌بانی خراسان مشهد 23/01/1346 663 آب‌انبارهای قریه خشت خراسان مشهد 23/01/1346 664 دربند نفتی (دروازه خارج از قلعه) خراسان مشهد 23/01/1346 665 دربند ورودی (دربند ارغون‌شاه) خراسان مشهد 23/01/1346 666 دروازه دهچه خراسان مشهد 23/01/1346 667 دروازه چوب‌بست خراسان مشهد 23/01/1346 668 دروازه گشتانه خراسان مشهد 23/01/1346 669 تپه تخت‌دختر خراسان مشهد 23/01/1346 670 قلعه فرود خراسان مشهد 23/01/1346 1087 سر در مدرسه حاج‌حسن‌خان خراسان مشهد 08/05/1354 1088 سر در مدرسه باقریه خراسان مشهد 08/05/1354 1174 آرامگاه نادر شاه خراسان مشهد 18/09/1354 1223 رباط ماهی خراسان مشهد 06/11/1354 1370 گنبد سبز خراسان مشهد 05/02/1356 1374 حمام شاه (رضوی) خراسان مشهد 05/02/1356 1375 مقبره پیر پالاندوز خراسان مشهد 05/02/1356 1615 مدرسه نواب خراسان مشهد 26/04/1357 1616 مدرسه خیرات‌خان خراسان مشهد 26/04/1357 1617 مدرسه عباسقلیخان خراسان مشهد 26/04/1357 1636 رباط معروف به رباط طرق خراسان مشهد 25/06/1363 1697 مسجد ازغد  خراسان مشهد 17/09/1364 1758 شهرتوس‌بامجموعه‌ارک‌‌ و برج ‌وبارو خراسان مشهد 26/08/1375 2108 رباط فخرداود خراسان مشهد 18/06/1377 2115 خانه ملک (حاج حسین ملک) خراسان مشهد 18/06/1377 2261 رباط ویرانی خراسان مشهد 27/10/1377 2918 خانه داودی خراسان مشهد 01/08/1379 3101 قلعه کهنه امغان خراسان مشهد 25/12/1379 3103 قلعه کهنه رونج خراسان مشهد 25/12/1379 3240 مجموعه باغ خونی خراسان مشهد 25/12/1379 3682 تپه نادری خراسان مشهد 25/12/1379 3687 قلعه میغان خراسان مشهد 25/12/1379 4027 قره تپه خراسان مشهد 10/07/1380 4028 تپه توپ درخت خراسان مشهد 10/07/1380 4029 تپه دوین خراسان مشهد 10/07/1380 4030 سرای عزیزا..... اوف خراسان مشهد 10/07/1380 4031 کاروانسرای بابا قدرت خراسان مشهد 10/07/1380 4032 تپه قادر آباد خراسان مشهد 10/07/1380 5903 رباط علاقبند خراسان مشهد 08/05/81 5904 رباط خاکستری خراسان مشهد 08/05/81 5933 بند گلستان  خراسان مشهد 08/05/81 5956 قلعه حسن خراسان مشهد 08/05/81 5957 رباط سفید خراسان مشهد 08/05/81 5958 ساختمانهای قدیمی بیمارستان امام رضا (ع) خراسان مشهد 08/05/81 5959 محوطه باستانی رباط دیزآباد خراسان مشهد 08/05/81 5960 آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی خراسان مشهد 08/05/81 5961 بقعه امامزاده سید نورالله  خراسان مشهد 08/05/81 6355 کاروانسرای شاه عباسی خراسان مشهد 1981/07/07 6356 قلعه کهنه پیوه ژن خراسان مشهد 1981/07/07 6357 خانه قدیمی داروغه خراسان مشهد 1981/07/07 6358 رباط باش ساروج خراسان مشهد 1981/07/07 6359 راه قدیمی نیشابور به توس(راه کهنه فاضل) خراسان مشهد 1981/07/07 6360 خانه قدیمی سبزواری ها خراسان مشهد 1981/07/07 6435 قلعه تلخون خراسان مشهد 1981/07/07 6436 خانه قدیمی صداقتی خراسان مشهد 1981/07/07 6437 آرامگاه بابا لنگر خراسان مشهد 1981/07/07 6438 بقعه چلاقد ( چهار طاقی چلاقد ) خراسان مشهد 1981/07/07 6439 تپه نادری صید آباد خراسان مشهد 1981/07/07 6662 بقایای معماری قلعه درخت جوزا خراسان مشهد 1981/10/10 6663 بقایای راه سنگ فرش شریف آباد خراسان مشهد 1981/10/10 6664 قلعه قدیمی ده سرخ خراسان مشهد 1981/10/10 6665 چاپارخانه تخت لنگر خراسان مشهد 1981/10/10 6666 بقعه امامزادگان هاشم و محتشم خراسان مشهد 1981/10/10 6667 رباط چهار حوض خراسان مشهد 1981/10/10 6668 بقعه بابا پیر خراسان مشهد 1981/10/10 6669 بقعه امامزاده عبدالعزیز خراسان مشهد 1981/10/10 7476 کوره آجر پزی رستگار خراسان مشهد 12/11/81 7611 محوطه باستانی و بقایای رباط کال خونی خراسان مشهد 17/12/81 7612 محوطه باستانی قلعه کوچ کمر خراسان مشهد 17/12/81 7613 محوطه باستانی قلعه کوهی خراسان مشهد 17/12/81 7615 محوطه باستانی رباط جهان آباد خراسان مشهد 17/12/81 7616 تپه منجل تیغ بر رود خراسان مشهد 17/12/81 7867 محوطه باستانی قلعه مختاری خراسان مشهد 17/12/81 9248 اقامتگاه خلج خراسان مشهد 1382/4/24 9250 خانه مقبل السلطنه خراسان مشهد 1382/4/24 9251 تپه پس کمر خراسان مشهد 1382/4/24 9252 خانه کوزه کنانی خراسان مشهد 1382/4/24 9253 حوض برجی خراسان مشهد 1382/4/24 9254 منزل توکلی زاده خراسان مشهد 1382/4/24 9282 آرامگاه ابوعلی فارمدی خراسان مشهد 1382/5/7 9593 محوطه باستانی قلعه کوه آسیاباد خراسان مشهد 1382/5/27 3241 روستا - تپه- باژ خراسان مشهد  25/12/1379 1881 مسجد جامع میغان خراسان نهبندان 11/05/1376 1934 قلعه نهبندان خراسان نهبندان 15/04/1376 2262 قلعه شاهدژ (کهندژ) خراسان نهبندان 27/10/1377 3459 آسیاب بادی خراسان نهبندان 25/12/1379 3515 قلعه قدیمی شوسف خراسان نهبندان 25/12/1379 3686 قلعه سنگی بندان خراسان نهبندان 25/12/1379 3688 آسیابهای خوانشرف خراسان نهبندان 25/12/1379 3961 محوطه تاریخی دژ کاسگان خراسان نهبندان 10/07/1380 3962 قلعه تیغدر خراسان نهبندان 10/07/1380 3963 محوطه و قلعه طبسین خراسان نهبندان 10/07/1380 3964 حوض انبارهای میغان خراسان نهبندان 10/07/1380 3976 آسیابهای بادی گوند خراسان نهبندان 10/07/1380 3977 قلعه گوند خراسان نهبندان 10/07/1380 3978 قلعه زینل آباد خراسان نهبندان 10/07/1380 4464 قلعه خوانشرف خراسان نهبندان 05/09/1380 4487 ساختمان امنیه ( ژاندارمری ) خراسان نهبندان 05/09/1380 4488 مسجد عاشورا خانه خراسان نهبندان 05/09/1380 4489 مدرسه هدایت خراسان نهبندان 05/09/1380 4490 مسجد گلستان خراسان نهبندان 05/09/1380 4491 قلعه کلاته محمد خان خراسان نهبندان 05/09/1380 4573 آس بادهای همند خراسان نهبندان 11/10/1380 4574 رباط قره بیل خراسان نهبندان 11/10/1380 4575 بنای یش قارداش خراسان نهبندان 11/10/1380 4576 باغ سرای مند خراسان نهبندان 11/10/1380 4577 قلعه سفید زیبد خراسان نهبندان 11/10/1380 4578 قلعه درزاب خراسان نهبندان 11/10/1380 4579 مسجد جامع عبدا.... نوقاب خراسان نهبندان 11/10/1380 4580 مسجد سموئی خراسان نهبندان 11/10/1380 4581 خانه خانیکی خراسان نهبندان 11/10/1380 6371 قلعه چاه وک خراسان نهبندان 07/07/81 6372 مسجد طارق خراسان نهبندان 07/07/81 6373 آب انبارهای رومه خراسان نهبندان 07/07/81 6374 قلعه ده شیب خراسان نهبندان 07/07/81 6433 محوطه تاریخی - فرهنگی کلاته شاهپوری خراسان نهبندان 07/07/81 6434 قلعه دختر شوسف خراسان نهبندان 07/07/81 6870 پناهگاه های زیر زمینی روستای خونیک علیا خراسان نهبندان 10/10/81 9312 آسیاب بادی های میغان خراسان نهبندان 1382/5/7 9313 بند بخشدار خراسان نهبندان 1382/5/7 9314 قلعه قیاس آباد خراسان نهبندان 1382/5/7 9315 قلعه قدمگاه خراسان نهبندان 1382/5/7 9316 مزار سید الحسین خراسان نهبندان 1382/5/7 9317 تپه بیچند خراسان نهبندان 1382/5/7 9318 قراولخانه کلاته سید علی خراسان نهبندان 1382/5/7 9319 دژ توتسک خراسان نهبندان 1382/5/7 8742 محوطه باستانی عشق‌آباد خراسان نیشابور 1382/3/10 8743 تپه چنگه قلعه خراسان نیشابور 1382/3/10 8744 آرامگاه کمال‌الملک خراسان نیشابور 1382/3/10 8956 بقعه فضل ابن شازان خراسان نیشابور 1382/3/10 8957 رباط چاه سالار خراسان نیشابور 1382/3/10 8958 منزل استاد کمال‌الملک خراسان نیشابور 1382/3/10 216 تپه آلب‌‌ارسلان  و اطراف مجاور آن خراسان نیشابور 22/09/1313 236 مجموعه تاریخی قدمگاه(بقعه،رباط،حمام) خراسان نیشابور 15/09/1314 302 مزار امامزاده محمد محروق خراسان نیشابور 29/09/1316 317 مسجد جامع خراسان نیشابور 21/08/1317 1173 آرامگاه عطار خراسان نیشابور 18/09/1354 1175 آرامگاه عمر خیام خراسان نیشابور 18/09/1354 1230 رباط شاه‌عباسی خراسان نیشابور 17/03/1355 1545 تپه سلطان میدان خراسان نیشابور 05/10/1356 1547 بنای جوانمرد علی خراسان نیشابور 05/10/1356 1549 بنای گنبد آجری مهرآباد خراسان نیشابور 05/10/1356 1804 گنبدکوچک مهرآباد خراسان نیشابور 25/09/1375 1814 آب‌انبار و بازار نو خراسان نیشابور 25/09/1375 1815 سردابه یام خراسان نیشابور 07/09/1375 2337 قلعه‌ توزنده‌جان خراسان نیشابور 08/03/1378 2378 گنبد کلیدر (بقعه کلیدر) خراسان نیشابور 23/05/1378 2869 شهر تاریخی نیشابور خراسان نیشابور 16/08/1379 3960 حمام مرمر خراسان نیشابور 10/07/1380 4033 آرامگاه سعید بن سلام مغربی خراسان نیشابور 10/07/1380 4492 باغ نشاط ( تقی آباد ) خراسان نیشابور 05/09/1380 4809 باغ منزل امین‌الاسلامی خراسان نیشابور 19/12/1380 4910 حمام قدیمی چکنه خراسان نیشابور 19/12/1380 5144 حمام قدیمی بازار خراسان نیشابور 25/12/80 5145 آب انبار همت آباد خراسان نیشابور 25/12/80 5901 کاروانسرای شوریاب خراسان نیشابور 08/05/81 5902 دبیرستان خیام خراسان نیشابور 08/05/81 5941 محوطه باستانی یرج خراسان نیشابور 08/05/81 6375 امامزاده عبدالله خراسان نیشابور 07/07/81 6376 خانه قدیمی صدیقی خراسان نیشابور 07/07/81 6737 تپه قلعه کهنه حاجی آباد خراسان نیشابور 10/10/81 6738 آرامگاه خواجه نبی خراسان نیشابور 10/10/81 6739 بازار سرپوشیده نیشابور خراسان نیشابور 10/10/81 6740 بنای سرای زهدی خراسان نیشابور 10/10/81 6741 تپه قبرستان و سردابه ماروسک خراسان نیشابور 10/10/81 6742 بناهای حوزه علمیه خراسان نیشابور 10/10/81 6743 تپه های کارجی خراسان نیشابور 10/10/81 7609 تپه چکنه قلعه چهر گوشلی خراسان نیشابور 17/12/81 9270 سنگ یادبود اولیه آرامگاه خیام خراسان نیشابور 1382/5/7 7148 قلعه رزه خوزستان اندیمشک 12/11/81 7149 قلعه کوران ( قلعه کورو ) خوزستان اندیمشک 12/11/81 8372 بقعه علی بن یحیی خوزستان اندیمشک 1382/2/9 8376 پل صیحه (آباره عباس خان) خوزستان اندیمشک 1382/2/9 43 خرابه‌های شهر قدیم هرمزاردشیر خوزستان اهواز 24/06/1310 2158 بنای معین‌التجار(خانه‌شیخ‌خزعل‌) خوزستان اهواز 20/08/1377 2493 پل‌سفید (معلق) خوزستان اهواز 26/08/1378 2497 دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی خوزستان اهواز 26/08/1378 2548 ساباط جنب خانه معین‌التجار خوزستان اهواز 08/10/1378 2575 هشت بنگله (منازل‌ مسکونی‌ راه‌آهن) خوزستان اهواز 11/11/1378 2587 منازل مسکونی راه‌آهن خوزستان اهواز 27/11/1378 2599 پل سیاه (پل فلزی راه آهن) خوزستان اهواز 27/11/1378 2605 دانشسرای مقدماتی پسران اهواز خوزستان اهواز 25/12/1278 2913 کارخانه ریسندگی و بافندگی خوزستان اهواز 20/09/1379 3071 تپه بالنجان خوزستان اهواز 25/12/1379 3072 تپه گلگیر خوزستان اهواز 25/12/1379 3073 تپه سنجر 1 خوزستان اهواز 25/12/1379 3074 تپه سنجر 2 خوزستان اهواز 25/12/1379 3075 تپه سنجر 3 خوزستان اهواز 25/12/1379 3076 تپه سنجر 4 خوزستان اهواز 25/12/1379 3077 تپه سنجر 5 خوزستان اهواز 25/12/1379 3078 تپه سنجر 6 خوزستان اهواز 25/12/1379 3080 گور دخمه دالرین خوزستان اهواز 25/12/1379 3081 بقعه امامزاده سید محمد ماهرو خوزستان اهواز 25/12/1379 3082 تل مهتاج خوزستان اهواز 25/12/1379 3083 نهروپل‌تک‌دهنه‌داریون‌)مجموعه‌نهرداریون( خوزستان اهواز 25/12/1379 3110 تپه بندبال خوزستان اهواز 25/12/1379 3111 تپه سلیمان خوزستان اهواز 25/12/1379 3112 تپه رداده خوزستان اهواز 25/12/1379 3232 چغانبوت خوزستان اهواز 25/12/1379 3352 محوطه باستانی عبدالمامیر خوزستان اهواز 25/12/1379 3353 قلعه یزدگرد خوزستان اهواز 25/12/1379 3354 هتل قو خوزستان اهواز 25/12/1379 3494 منزل نفیسی خوزستان اهواز 25/12/1379 3610 دبیرستان شاپور - نظام- خوزستان اهواز 25/12/1379 3980 کوشک حیدریه خوزستان اهواز 10/07/1380 4226 منزل ماپار خوزستان اهواز 05/09/1380 7040 میدان چهار شیر خوزستان اهواز 10/10/81 7041 بیمارستان امام خمینی خوزستان اهواز 10/10/81 7928 مسجد حاج رضا خوزستان اهواز 17/12/81 7929 مسجد آقا سید علی دزفولی خوزستان اهواز 17/12/81 7930 محوطه تاریخی و فرهنگی حمیدیه خوزستان اهواز 17/12/81 9764 منزل دادرس خوزستان اهواز 1382/5/27 49 خرابه‌های یک شهرموسوم‌به‌ایزاج خوزستان ایذه 24/06/1310 133 حجاری‌هاوکتیبه‌های‌سنگی(کول‌فر) خوزستان ایذه 15/10/1310 362 گورستان قدیمی خوزستان ایذه 20/03/1321 1693 تپه تازنگ (باباوزیر) خوزستان ایذه 27/05/1364 2140 محوطه تاریخی طاق‌طویله خوزستان ایذه 09/08/1377 2570 کوشک نورآباد خوزستان ایذه 11/11/1378 2595 تنگ اشکفت سلمان خوزستان ایذه 27/11/1378 2596 گورستان و زیارتگاه شهسوار خوزستان ایذه 27/11/1378 2597 تنگ کول‌فرح خوزستان ایذه 27/11/1378 2598 نگار کند شهسوار خوزستان ایذه 27/11/1378 3233 تپه پیون خوزستان ایذه 25/12/1379 7039 تپه سبز علی خوزستان ایذه 10/10/81 7926 دژ تاریخی باجول خوزستان ایذه 17/12/81 2289 مسجدرانگونی‌های‌آبادان(کلوپ‌هندی) خوزستان آبادان 09/01/1378 5000 مجموعه بناهای تاریخی در محدوده پالایشگاه خوزستان آبادان 19/12/1380 5002 پل بهمنشیر آبادان ایستگاه هفت خوزستان آبادان 19/12/1380 7038 دبیرستان رازی خوزستان آبادان 10/10/81 7042 سینما نفت خوزستان آبادان 10/10/81 7043 قبرستان ارامنه خوزستان آبادان 10/10/81 7044 دانشکده نفت خوزستان آبادان 10/10/81 7247 بیمارستان هفده شهریور خوزستان آبادان 12/11/81 7248 دبستان نسل انقلاب خوزستان آبادان 12/11/81 7249 خانه شکرچیان خوزستان آبادان 12/11/81 7250 ساختمان راهنمائی و رانندگی خوزستان آبادان 12/11/81 7942 دبستان فرهنگ خوزستان آبادان 17/12/81 7943 منازل شرکت نفت ( شماره 108 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7944 منازل شرکت نفت ( شماره 1443 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7945 منازل شرکت نفت ( شماره 3319 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7946 منازل شرکت نفت ( شماره 326 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7947 منازل شرکت نفت ( شماره 1716 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7948 منازل شرکت نفت ( شماره 1728 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7949 منازل شرکت نفت ( شماره 3322 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7950 منازل شرکت نفت ( شماره 1491 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7951 منازل شرکت نفت ( شماره 269 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7952 منازل شرکت نفت ( شماره 3396 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7953 منازل شرکت نفت ( شماره 3395 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7954 منازل شرکت نفت ( شماره 404 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7955 دبستان فروغی خوزستان آبادان 17/12/81 7956 منازل شرکت نفت ( شماره 1573 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7957 منازل شرکت نفت ( شماره 1489 ) خوزستان آبادان 17/12/81 7958 منازل شرکت نفت ( شماره 277 ) خوزستان آبادان 17/12/81 8349 برج آب 1 خوزستان آبادان 1382/2/9 8350 برج آب 2 خوزستان آبادان 1382/2/9 8351 مسجد جامع بلوچهای آبادان خوزستان آبادان 1382/2/9 8352 کلیسای ارامنه آبادان خوزستان آبادان 1382/2/9 8353 منازل شرکت نفت (شماره 269) خوزستان آبادان 1382/2/9 8354 ساختمان بانک ملی (شعبه مرکزی و 5) خوزستان آبادان 1382/2/9 8355 بیمارستان امام خمینی خوزستان آبادان 1382/2/9 8356 ساختمان آتش نشانی پالایشگاه آبادان خوزستان آبادان 1382/2/9 8357 دبستان آزادی (رهنما) خوزستان آبادان 1382/2/9 8358 دبستان 15 خرداد خوزستان آبادان 1382/2/9 48 خرابه‌های یک شهر خوزستان بندرماهشهر 24/06/1310 42 خرابه‌های یک شهر خوزستان بهبهان 24/06/1310 44 خرابه‌های عهد ساسانیان خوزستان بهبهان 24/06/1310 907 تپه سبز (تپه سوز) خوزستان بهبهان 29/10/1349 2910 تل حسنک 1 خوزستان بهبهان 20/09/1379 2911 تل حسنک 2 خوزستان بهبهان 20/09/1379 2912 تل حسنک 3 خوزستان بهبهان 20/09/1379 3234 بنای بشیر و نذیر خوزستان بهبهان 25/12/1379 3235 تپه خندق خوزستان بهبهان 25/12/1379 3769 راسته بازار خوزستان بهبهان 12/06/1380 3840 مدرسه خیرآباد خوزستان بهبهان 12/06/1380 4681 تل گبری (تل بردی) خوزستان بهبهان 11/10/1380 4752 تل گوری پا خوزستان بهبهان 11/10/1380 7923 تل بردی خوزستان بهبهان 17/12/81 7924 محوطه فیلگه ( فیل خانه ) خوزستان بهبهان 17/12/81 7925 تپه کا علی گدا خوزستان بهبهان 17/12/81 2845 ساختمان هلال احمر خوزستان خرمشهر 16/08/1379 3495 قصر فیلیه خوزستان خرمشهر 25/12/1379 46 خرابه‌های ساسانی خوزستان دزفول 24/06/1310 84 پل ساسانی خوزستان دزفول 15/10/1310 287 مسجد جامع خوزستان دزفول 12/12/1315 487 تپه باستانی چغامیش خوزستان دزفول 01/09/1344 1377 بقعه شاه‌رکن‌الدین خوزستان دزفول 02/03/1356 2547 مسجد لب‌خندق خوزستان دزفول 08/10/1378 2549 بقعه رودبند خوزستان دزفول 08/10/1378 2550 آرامگاه‌یعقوب‌لیث‌صفاری(پیرشابولقاسم) خوزستان دزفول 08/10/1378 2553 بقعه محمدبن‌جعفر طیار خوزستان دزفول 05/11/1378 2559 خانه قلمبر خوزستان دزفول 05/11/1378 2564 منزل نیل‌ساز خوزستان دزفول 05/11/1378 2573 خانه قدیمی‌دزفول(اداره‌میراث‌فرهنگی) خوزستان دزفول 11/11/1378 2606 خانه سوزنگر خوزستان دزفول 25/12/1378 3772 مسجد ضیائی خوزستان دزفول 12/06/1380 3984 آسیابهای آبی قدیم دزفول خوزستان دزفول 10/07/1380 7093 بقعه سید محمود خوزستان دزفول 12/11/81 7094 ساباط پروهان خوزستان دزفول 12/11/81 7095 مسجد سیاهپوشان خوزستان دزفول 12/11/81 7096 ساباط سلیم خوزستان دزفول 12/11/81 7097 ساباط کوچه ناهید خوزستان دزفول 12/11/81 7098 بقعه سید عبدالله داعی خوزستان دزفول 12/11/81 7099 کوره آجر پزی خوزستان دزفول 12/11/81 7100 مسجد نبوی خوزستان دزفول 12/11/81 7101 بقعه علی مالک خوزستان دزفول 12/11/81 7102 مسجد معزی خوزستان دزفول 12/11/81 7103 ساباط کاروان خوزستان دزفول 12/11/81 7104 ساباط بی دل خوزستان دزفول 12/11/81 7564 خانه شایگان خوزستان دزفول 17/12/81 7565 خانه عباسقلی خوزستان دزفول 17/12/81 7566 خانه عدل خوزستان دزفول 17/12/81 7567 خانه شیخی دزفولی خوزستان دزفول 17/12/81 7568 خانه مستوفی ( سرتیپ ) خوزستان دزفول 17/12/81 7570 خانه اشرف کوچک خوزستان دزفول 17/12/81 7571 خانه کارگر هودی خوزستان دزفول 17/12/81 7572 خانه گلاب خیام خوزستان دزفول 17/12/81 7573 خانه باغبان خوزستان دزفول 17/12/81 7574 خانه صفوی خوزستان دزفول 17/12/81 7575 خانه امیدی خوزستان دزفول 17/12/81 7576 خانه بزی بزرگ خوزستان دزفول 17/12/81 7577 خانه تقی بابا خوزستان دزفول 17/12/81 7578 خانه اشعری خوزستان دزفول 17/12/81 7579 خانه میر شکار خوزستان دزفول 17/12/81 7580 خانه جوکار خوزستان دزفول 17/12/81 7581 خانه قدیمی کوهی نژاد خوزستان دزفول 17/12/81 7582 خانه جوان خوزستان دزفول 17/12/81 7583 بوم عرب خوزستان دزفول 17/12/81 7584 خانه دیانتی خوزستان دزفول 17/12/81 7585 خانه عدسی خوزستان دزفول 17/12/81 7586 خانه معزی خوزستان دزفول 17/12/81 7587 خانه رود بندی خوزستان دزفول 17/12/81 7588 خانه حسین وند خوزستان دزفول 17/12/81 7589 خانه خلج قصاب خوزستان دزفول 17/12/81 7873 خانه رمضان چائیده خوزستان دزفول 17/12/81 7874 خانه حسینوند خوزستان دزفول 17/12/81 7875 اتاق نخل کلبی خان خوزستان دزفول 17/12/81 7876 خانه چینی ساز خوزستان دزفول 17/12/81 7877 خانه زرنگ زاده خوزستان دزفول 17/12/81 7878 مسجد ظهیرالاسلام خوزستان دزفول 17/12/81 7879 هشتی خانه عالمشاه خوزستان دزفول 17/12/81 7880 خانه کاشانی خوزستان دزفول 17/12/81 7881 خانه خوش کلام خوزستان دزفول 17/12/81 7882 خانه حاجی حسینوند خوزستان دزفول 17/12/81 7883 خانه داعی خوزستان دزفول 17/12/81 7884 خانه رحیمی خوزستان دزفول 17/12/81 7885 خانه پاکارزاده ( 1 ) خوزستان دزفول 17/12/81 7886 خانه نادری خوزستان دزفول 17/12/81 7887 خانه پاکارزاده ( 2 ) خوزستان دزفول 17/12/81 7888 خانه ضیائی خوزستان دزفول 17/12/81 7889 خانه کاظم خبازی خوزستان دزفول 17/12/81 7890 خانه دارابی خوزستان دزفول 17/12/81 7891 خانه زهرا آذر آباد خوزستان دزفول 17/12/81 7892 خانه میرزایی خوزستان دزفول 17/12/81 7893 خانه فیلبان زاده خوزستان دزفول 17/12/81 7894 خانه صفر نان خور خوزستان دزفول 17/12/81 7895 خانه نفیسی خوزستان دزفول 17/12/81 7896 ساباط کاظم لامی خوزستان دزفول 17/12/81 7897 خانه دریکوند خوزستان دزفول 17/12/81 7898 خانه بی باز خوزستان دزفول 17/12/81 7899 خانه عشیری خوزستان دزفول 17/12/81 7900 خانه چانه قرمز خوزستان دزفول 17/12/81 7901 خانه زرگر خوزستان دزفول 17/12/81 7902 حمام میاندره خوزستان دزفول 17/12/81 7903 خانه دلور خوزستان دزفول 17/12/81 7904 خانه مصطفی آذرآباد خوزستان دزفول 17/12/81 7905 خانه حسینوند ناصری خوزستان دزفول 17/12/81 7906 خانه مرد سلطانی خوزستان دزفول 17/12/81 7907 خانه یک خلیلو خوزستان دزفول 17/12/81 7908 خانه شوشتری خوزستان دزفول 17/12/81 7909 خانه اشعری خوزستان دزفول 17/12/81 7910 خانه سعادت بخش خوزستان دزفول 17/12/81 7911 خانه موذن مسجدی خوزستان دزفول 17/12/81 7912 خانه تهرانی خوزستان دزفول 17/12/81 7913 مدرسه آیت الله معزی خوزستان دزفول 17/12/81 7914 مسجد حاج صوفی خوزستان دزفول 17/12/81 7915 خانه تونی خوزستان دزفول 17/12/81 7916 خانه میش کش خوزستان دزفول 17/12/81 7917 خانه معصومی خوزستان دزفول 17/12/81 7918 خانه کاظم لامی خوزستان دزفول 17/12/81 7919 خانه فیروزی خوزستان دزفول 17/12/81 7920 خانه بهراموند خوزستان دزفول 17/12/81 7921 خانه حاجیوند خوزستان دزفول 17/12/81 7922 خانه قلمبر خوزستان دزفول 17/12/81 8007 کاروانسرای قندی خوزستان دزفول 26/12/81 8369 بقعه سوار غیب 1 خوزستان دزفول 1382/2/9 8370 بقعه مقام علی خوزستان دزفول 1382/2/9 8371  بقعه سوار غیب 2 خوزستان دزفول 1382/2/9 8373 بقعه صعصعه خوزستان دزفول 1382/2/9 8374 قبرستان و بقعه بابا یوسف خوزستان دزفول 1382/2/9 8375 بقعه پیر کهنک خوزستان دزفول 1382/2/9 8377 حمام کرناسیان خوزستان دزفول 1382/2/9 8378 خانه رخشانفر خوزستان دزفول 1382/2/9 8379 حمام شاه رکن‌الدین خوزستان دزفول 1382/2/9 8380 بقعه بی‌بی گزیده خوزستان دزفول 1382/2/9 8381 بقعه شاه خراسان خوزستان دزفول 1382/2/9 8382 بقعه عباس‌علی خوزستان دزفول 1382/2/9 8383 بقعه سادات نبوی خوزستان دزفول 1382/2/9 8384 بقعه سید صبور خوزستان دزفول 1382/2/9 8385 مسجد میاندره خوزستان دزفول 1382/2/9 8386 مسجد شاه رکن‌الدین خوزستان دزفول 1382/2/9 8387 مسجد کجبافان خوزستان دزفول 1382/2/9 8388 مسجد دروازه خوزستان دزفول 1382/2/9 8389 مسجد زارعان خوزستان دزفول 1382/2/9 45 خرابه‌های یک شهر خوزستان رامهرمز 24/06/1310 50 طاق‌نصرت خوزستان رامهرمز 24/06/1310 403 تل برمی خوزستان رامهرمز 20/04/1347 2542 سد جره خوزستان رامهرمز 08/10/1378 3493 بقعه سید حسن خوزستان رامهرمز 25/12/1379 3771 خانه بهبهانی خوزستان رامهرمز 12/06/1380 3773 خانه محمد صمیمی (دانشگاه پیام نور ) خوزستان رامهرمز 12/06/1380 4140 قلعه داو دختر خوزستان رامهرمز 10/07/1380 4227 بقعه علمدار خوزستان رامهرمز 05/09/1380 9147 مسجد خان (آیت‌الله بهبهانی) خوزستان رامهرمز 1382/3/10 47 خرابه‌های یک شهر (ایوان کرخه) خوزستان شوش 24/06/1310 51 شهر شوش و تپه‌های مجاور آن خوزستان شوش 24/06/1310 895 معبد چغازنبیل(زیگورات‌چغازنبیل) خوزستان شوش 06/11/1348 1717 مجموعه تپه‌های هفت‌‌تپه خوزستان شوش 21/02/1365 2508 تپه جویی خوزستان شوش 01/09/1378 2509 تپه شرکت هوایی خوزستان شوش 01/09/1378 2510 تپه سگوند خوزستان شوش 01/09/1378 3079 تپه خارکوب شوش خوزستان شوش 25/12/1379 3981 کاخ آپادانا خوزستان شوش 10/07/1380 3982 شهر شاهی خوزستان شوش 10/07/1380 3983 قلعه شوش خوزستان شوش 10/07/1380 4130 تپه اکروپل خوزستان شوش 10/07/1380 4879 تپه جنگل خوزستان شوش 19/12/1380 78 پل معروف به بند قیصر خوزستان شوشتر 15/10/1310 286 مسجد جمعه خوزستان شوشتر 12/12/1315 364 امامزاده عبدالله خوزستان شوشتر 20/03/1321 421 شهر قدیم‌دستوا(منطقه‌ماهی‌بازان) خوزستان شوشتر 20/04/1347 1117 قلعه سلاسل خوزستان شوشتر 10/08/1354 1291 تل بچون یا تپه بچون خوزستان شوشتر 22/09/1355 1292 تپه مال صفر خوزستان شوشتر 22/09/1355 1293 تپه دوتلون خوزستان شوشتر 22/09/1355 1294 تپه چغامحمد خوزستان شوشتر 22/09/1355 1295 تل هیاری یا تپه هیاری خوزستان شوشتر 22/09/1355 1296 تپه چغاطویله خوزستان شوشتر 22/09/1355 1297 تل قوری یا تپه قوری خوزستان شوشتر 22/09/1355 1298 تپه علی خوزستان شوشتر 22/09/1355 1299 تل مجد یا تپه مجد خوزستان شوشتر 22/09/1355 1300 تپه چغاشیرین خوزستان شوشتر 22/09/1355 1301 تپه بزازی خوزستان شوشتر 22/09/1355 1302 تپه باستانی گله‌گه خوزستان شوشتر 22/09/1355 1303 تپه میخکی بابایی خوزستان شوشتر 22/09/1355 1304 تپه سردارآباد خوزستان شوشتر 22/09/1355 2180 مجموعه تاریخی آبشارهای‌شوشتر خوزستان شوشتر 17/09/1377 2315 خانه مستوفی خوزستان شوشتر 14/02/1378 2331 بند میزان خوزستان شوشتر 08/03/1378 2332 چغا تپه خوزستان شوشتر 08/03/1378 2359 پل بندلشگر خوزستان شوشتر 17/03/1378 2388 بقعه عبدالله‌بانو خوزستان شوشتر 02/06/1378 2446 منزل امین‌زاده خوزستان شوشتر 18/08/1378 2447 بقعه براء ‌بن مالک خوزستان شوشتر 18/08/1378 2611 برج کلاه‌فرنگی خوزستان شوشتر 25/12/1378 2617 تپه علی کام‌دیده و بقعه علی کام‌دیده خوزستان شوشتر 25/12/1278 2815 قلعه نظامی باغ خرم خوزستان شوشتر 16/07/1379 2914 پل بند گرگر خوزستان شوشتر 20/09/1379 2915 نیایشگاه صائبین خوزستان شوشتر 20/09/1379 2940 اثر تاریخی بند برج عیار خوزستان شوشتر 20/09/1379 3770 گور دخمه‌های مقام صاحب‌الزمان خوزستان شوشتر 12/06/1380 4141 پخشاب نهر تاریخی داریون خوزستان شوشتر 10/07/1380 4207 پل خدا آفرین خوزستان شوشتر 05/09/1380 4208 مجموعه تپه های قبرستان زمینهای سریمه 065 خوزستان شوشتر 05/09/1380 4209 تل کلات خوزستان شوشتر 05/09/1380 4210 تپه گل شونه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4211 تپه صدرات چای (ه) 216 -084 خوزستان شوشتر 05/09/1380 4212 محوطه باستانی لاطان ( 236 ) - 100 خوزستان شوشتر 05/09/1380 4213 تپه های بلوار ( 4 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4214 تپه صدرات چای (د) 215 - 083  خوزستان شوشتر 05/09/1380 4215 تپه صدرات چای (ز) 220 -087 خوزستان شوشتر 05/09/1380 4216 تل خیرالله خوزستان شوشتر 05/09/1380 4217 محوطه زمینهای جمبولوا ( الف ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4218 بند شرابدار خوزستان شوشتر 05/09/1380 4219 تپه زمین محمد باقر خوزستان شوشتر 05/09/1380 4220 تپه زمینهای مردار گردش خوزستان شوشتر 05/09/1380 4221 محوطه باستانی پشت جوی حسن خوزستان شوشتر 05/09/1380 4222 تل گچی 018 خوزستان شوشتر 05/09/1380 4223 تپه جمبو لوا  ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4224 تپه سه بنه علیا خوزستان شوشتر 05/09/1380 4225 تپه بند قیر خوزستان شوشتر 05/09/1380 4267 تپه قاباز ( ج ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4268 تپه حاج منعم خوزستان شوشتر 05/09/1380 4269 تپه پشتک نظر خوزستان شوشتر 05/09/1380 4270 محوطه خرابه 048 خوزستان شوشتر 05/09/1380 4271 محوطه واقع در زمینهای حاج منعم خوزستان شوشتر 05/09/1380 4272 تپه قاباز کوچک ( الف ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4273 کوره های عله ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4274 تل بری بر خوزستان شوشتر 05/09/1380 4275 تپه دیبان ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4276 محوطه سریمه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4277 تل قاباز بزرگ ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4278 کوره های عله ( الف ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4279 کوره های عله ( ج ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4280 تپه و محوطه باستانی جوی حسن خوزستان شوشتر 05/09/1380 4281 تپه های بلوار (2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4282 تل هرسی خوزستان شوشتر 05/09/1380 4283 تل مارقری خوزستان شوشتر 05/09/1380 4284 تل اشرفی ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4285 تل زاهد خوزستان شوشتر 05/09/1380 4286 تل کلا ابلا خوزستان شوشتر 05/09/1380 4287 محوطه گدار ماهی بازان خوزستان شوشتر 05/09/1380 4288 تل نظر خوزستان شوشتر 05/09/1380 4289 تل چم خوزستان شوشتر 05/09/1380 4290 تپه دیبان  خوزستان شوشتر 05/09/1380 4291 تل حسن خوزستان شوشتر 05/09/1380 4292 محوطه باستانی جلیعه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4293 محوطه باستانی تججه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4294 تپه سیاه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4295 مجموعه تپه های بلوار ( 1 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4296 تپه خار زار خوزستان شوشتر 05/09/1380 4297 تپه ایشان الاسواد ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4298 تل میر زاده خوزستان شوشتر 05/09/1380 4299 تل دیمی خوزستان شوشتر 05/09/1380 4300 مجموعه تپه های شمال شرقی باسطیه  خوزستان شوشتر 05/09/1380 4301 تپه حاج محمد قبرستان خوزستان شوشتر 05/09/1380 4302 تپه مشول خوزستان شوشتر 05/09/1380 4303 تپه ایشان الاسواد ( 1 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4305  تپه نقشیات خوزستان شوشتر 05/09/1380 4306 تپه دیبان ( 1 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4307 تپه گبیبه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4308 تپه علی شاهی خوزستان شوشتر 05/09/1380 4309 تل چم ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4313 تل اشرف ( الف ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4314 تپه سوفان علیا ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4315 تپه قل رومزی ( الف ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4316 تپه قل رومزی ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4317 تپه قل رومزی ( ج ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4318 تپه سوفان علیا ( الف ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4319 تپه جیلی بزرگ  (49 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4320 تپه مشرحات خوزستان شوشتر 05/09/1380 4321 تپه باستانی عله خوزستان شوشتر 05/09/1380 4322 تپه غلیم خوزستان شوشتر 05/09/1380 4323 تپه شقاریج خوزستان شوشتر 05/09/1380 4324 تپه ابوذیج خوزستان شوشتر 05/09/1380 4325 تپه جیلی ( 045 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4326 تپه جیلی ( 046 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4327 محوطه باستانی فیصل خوزستان شوشتر 05/09/1380 4328 تپه بنه اسد خوزستان شوشتر 05/09/1380 4329 تپه باستانی دولت آباد خوزستان شوشتر 05/09/1380 4330 تپه قلعه سید ( تل اشرفی ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4331 چشمه سوزنگر خوزستان شوشتر 05/09/1380 4332 بنای سنگی ( تو کمری ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4333 تپه ابو عمود نجات خوزستان شوشتر 05/09/1380 4334 تپه چهار گاوه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4335 تپه زباغ خوزستان شوشتر 05/09/1380 4336 تپه یباره خوزستان شوشتر 05/09/1380 4337 تپه عله ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4338 تپه سربند ( ب ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4339 تپه گبیه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4340 محوطه باستانی میجولون خوزستان شوشتر 05/09/1380 4341 تپه عبدالسید خوزستان شوشتر 05/09/1380 4342 تپه صدرات چای ( ج )  خوزستان شوشتر 05/09/1380 4343 تپه صدرات چای ( ب )  خوزستان شوشتر 05/09/1380 4344 تپه واقع در زمینهای حاج یعقوب خوزستان شوشتر 05/09/1380 4345 تپه باغ رستم خوزستان شوشتر 05/09/1380 4346 تپه جیلی کوچک خوزستان شوشتر 05/09/1380 4347 تپه فرج خوزستان شوشتر 05/09/1380 4348 تپه سه بنه  خوزستان شوشتر 05/09/1380 4349 تپه مقتیه ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4350 تپه مقتیه ( 1 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4374 تپه مشول ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4375 محوطه واقع در زمینهای چم خوزستان شوشتر 05/09/1380 4376 تپه های بلوار ( 3 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4377 تپه داروغه خوزستان شوشتر 05/09/1380 4378 تپه واقع در زمینهای همیان خوزستان شوشتر 05/09/1380 4379 تپه ایشان الفرج ( 1 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4380 تپه ایشان الفرج ( 2 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4381 تپه ایشان الفرج ( 3 ) خوزستان شوشتر 05/09/1380 4382 تپه ایشان الدوده خوزستان شوشتر 05/09/1380 4383 تپه سوفان خوزستان شوشتر 05/09/1380 4683 محوطه باستانی هرد (072) خوزستان شوشتر 11/10/1380 4749 بقایای تپه واقع در زمینهای پشت جوی حسن 3 خوزستان شوشتر 11/10/1380 4750 تپه صادرات چای ( و ) خوزستان شوشتر 11/10/1380 4751 محوطه باستانی نگینی غربی و شرقی خوزستان شوشتر 11/10/1380 5070 محوطه سمیرات خوزستان شوشتر 25/12/80 6140 تپه دهنو خوزستان شوشتر 07/07/81 7151 بقعه سید محمد بازار خوزستان شوشتر 12/11/81 7251 خانه معین التجار خوزستان شوشتر 12/11/81 7569 خانه جولا زاده خوزستان شوشتر 17/12/81 7931 قدمگاه خضر نبی خوزستان شوشتر 17/12/81 7932 خانه رضوان خوزستان شوشتر 17/12/81 7933 خانه مرعشی خوزستان شوشتر 17/12/81 7934 محوطه صحرای بلبل خوزستان شوشتر 17/12/81 7935 ساباط در خونه خوزستان شوشتر 17/12/81 7936 بنای مقام حسین خوزستان شوشتر 17/12/81 7937 ساباط معینی التجار خوزستان شوشتر 17/12/81 7938 پل شاه علی خوزستان شوشتر 17/12/81 7939 مزرعه 455 کشت و صنعت کارون خوزستان شوشتر 17/12/81 7940 کاروانسرای افضل خوزستان شوشتر 17/12/81 7941 تپه یارد آبیارها ( 456 ) خوزستان شوشتر 17/12/81 8359 محوطه سنگ کارگر خوزستان شوشتر 1382/2/9 8360 تپه مدرس یک خوزستان شوشتر 1382/2/9 8361 حمام افضل خوزستان شوشتر 1382/2/9 8362 تپه 457 مزارع کشت و صنعت کارون خوزستان شوشتر 1382/2/9 8363 مسجد حسین خوزستان شوشتر 1382/2/9 8364 بقعه شعیب نبی خوزستان شوشتر 1382/2/9 8365 بقعه سیاهپوش خوزستان شوشتر 1382/2/9 8366 بقعه شیخ شمس الدین خوزستان شوشتر 1382/2/9 8367 بقعه پیردالو خوزستان شوشتر 1382/2/9 8368 بقعه سید صالح خوزستان شوشتر 1382/2/9 8882 مجموعه نهر پادشاهی خوزستان شوشتر 1382/3/10 300 آتشکده خوزستان مسجد سلیمان 29/09/1316 372 معبد بردنشانده خوزستان مسجد سلیمان 02/12/1327 1708 تپه باستانی کلگه خوزستان مسجد سلیمان 18/12/1364 2292 چهارطاقی سیم‌بند خوزستان مسجد سلیمان 09/01/1378 2612 بقعه(قدمگاه)شاه‌قطب‌الدین(امامزاده‌عبدالله) خوزستان مسجد سلیمان 25/12/1378 3609 چاه نمره یک خوزستان مسجد سلیمان 25/12/1379 4682 امامزاده بابا احمد و قبرستان پیرامون آن خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 4684 بقعه خضر زنده و قبرستان پیرامون آن خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 4685 بقعه شاه ابوالقاسم (شاه گردن یلند) خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 4686 قلعه میدان خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 4687 قلعه صلواتی خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 4688 قلعه اره تی(هره تی) خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 4689 امامزاده برکه و قبرستان مجاور آن خوزستان مسجد سلیمان 11/10/1380 7927 شهر قدیمی چال شهر گریوه خوزستان مسجد سلیمان 17/12/81 166 مقبره‌ سلطان‌محمدخدابنده‌الجایتو زنجان ابهر 15/10/1310 168 مقبره ملا‌حسن ‌شیرازی زنجان ابهر 15/10/1310 433 مسجد جامع قروه زنجان ابهر 05/12/1341 980 امامزاده یحیی زنجان ابهر 01/07/1353 981 بقعه پیر‌احمد زنجان ابهر 01/07/1353 982 بقعه شاهزاده‌کبیر زنجان ابهر 01/07/1353 989 تپه قلعه سلطانیه زنجان ابهر 01/07/1353 1014 امامزاده اسماعیل زنجان ابهر 14/08/1353 1026 نقش‌برجسته‌ و قبرستان‌داش‌کسان زنجان ابهر 03/12/1353 1132 مراد تپه زنجان ابهر 17/09/1354 1386 تپه قلعه باشی زنجان ابهر 19/02/1356 1459 تپه ارهان زنجان ابهر 11/07/1356 2387 مدرسه علمیه هیدج زنجان ابهر 02/06/1378 3846 غسالخانه قدیمی سلطانیه زنجان ابهر 12/06/1380 6170 تپه قلعه ابهر زنجان ابهر 07/07/81 321 بقعه قیدارنبی زنجان خدابنده 21/08/1317 1019 بقعه سوجاس (سجاس) زنجان خدابنده 12/11/1353 1047 تپه باستانی‌نورآباد (بیوک تپه) زنجان خدابنده 13/12/1354 1052 تپه باستانی آبی زنجان خدابنده 13/12/1354 1129 تپه یونجه‌زار زنجان خدابنده 17/09/1354 1133 تپه باستانی دوتپه سفلی  زنجان خدابنده 17/09/1354 1383 تپه منجیق لیغ زنجان خدابنده 19/02/1356 1387 تپه قالایاله (قلعه کیوان) زنجان خدابنده 19/02/1356 1392 تپه زندان وسط زنجان خدابنده 19/02/1356 1394 منجیق تپه زنجان خدابنده 19/02/1356 1448 تپه بابا قلعه‌سی زنجان خدابنده 11/07/1356 1453 طالب تپه زنجان خدابنده 11/07/1356 1456 تپه قلعه کیخسرو زنجان خدابنده 11/07/1356 1457 گل تپه زنجان خدابنده 11/07/1356 2372 امامزاده کهریز زنجان خدابنده 23/05/1378 6204 تپه مومیائی زنجان خدابنده 1981/07/07 6205 حجر تپه زنجان خدابنده 1981/07/07 6206 امام تپه زنجان خدابنده 1981/07/07 6207 توکلی تپه زنجان خدابنده 1981/07/07 6208 کوره بلاغ تپه سی زنجان خدابنده 1981/07/07 6209 گوی گوزه تپه  زنجان خدابنده 1981/07/07 6210 تپه رحیم زنجان خدابنده 1981/07/07 6211 تپه خرمن یری بزرگ زنجان خدابنده 1981/07/07 6253 تپه امامزاده کهریز زنجان خدابنده 1981/07/07 6254 تپه میرزا بلاغی بزرگ زنجان خدابنده 1981/07/07 6255 تپه کندیری ( 1 ) زنجان خدابنده 1981/07/07 6256 تپه کندیری ( 2 ) زنجان خدابنده 1981/07/07 6257 چال تپه بزرگ زنجان خدابنده 1981/07/07 6258 داش تپه زنجان خدابنده 1981/07/07 6259 تپه قوشه بلاغ زنجان خدابنده 1981/07/07 6260 قیه تپه زنجان خدابنده 1981/07/07 6261 پولی تپه کوچک زنجان خدابنده 1981/07/07 6262 پولی تپه بزرگ زنجان خدابنده 1981/07/07 6263 تپه فخرالدین زنجان خدابنده 1981/07/07 6264 تپه حیاط غیب زنجان خدابنده 1981/07/07 6265 چال تپه  زنجان خدابنده 1981/07/07 6383 قروق تپه زنجان خدابنده 07/07/81 6385 تپه میانی قره بوتا زنجان خدابنده 07/07/81 6386 تپه قبرستان کهنه چنگور زنجان خدابنده 07/07/81 6387 تپه قبرستان زنجان خدابنده 07/07/81 6424 تپه تک آغاجی زنجان خدابنده 07/07/81 7501 قار گول تپه بزرگ زنجان خدابنده 17/12/81 7502 تپه عابد گولی زنجان خدابنده 17/12/81 7503 پاشا تپه زنجان خدابنده 17/12/81 7504 تپه تهمز امامی زنجان خدابنده 17/12/81 7505 تپه کهریز باشی زنجان خدابنده 17/12/81 7506 محوطه تاریخی قزل گدیک زنجان خدابنده 17/12/81 7518 تپه قبرستان امامزاده ابراهیم زنجان خدابنده 17/12/81 7519 تپه بیرینجک زنجان خدابنده 17/12/81 7520 تپه خان احمد حصاری زنجان خدابنده 17/12/81 7726 تپه یوخاری کند زنجان خدابنده 17/12/81 7727 تپه گور قبری زنجان خدابنده 17/12/81 7728 تولکی تپه زنجان خدابنده 17/12/81 7729 خرمن تپه زنجان خدابنده 17/12/81 7730 تپه خرابه نچار زنجان خدابنده 17/12/81 7731 تپه یوخاری قبرستان زنجان خدابنده 17/12/81 7732 تپه گنج گولی زنجان خدابنده 17/12/81 7733 تپه قلعه آقا زنجان خدابنده 17/12/81 7734 تپه داش قلعه زنجان خدابنده 17/12/81 7735 تپه قبرستان حسن خان بولاغی زنجان خدابنده 17/12/81 7803 تپه حصار بزرگ زنجان خدابنده 17/12/81 7804 قره تپه شاهجرد زنجان خدابنده 17/12/81 7805 امام تپه زنجان خدابنده 17/12/81 7806 تپه خرابه زنجان خدابنده 17/12/81 7807 تپه گل ویس زنجان خدابنده 17/12/81 7808 منجیق تپه زنجان خدابنده 17/12/81 7809 تپه شاقی زنجان خدابنده 17/12/81 7810 شاهلی تپه زنجان خدابنده 17/12/81 7811 تپه کهریز زنجان خدابنده 17/12/81 7812 تپه قالا زنجان خدابنده 17/12/81 7813 تپه آسیاب زنجان خدابنده 17/12/81 7814 منجیق تپه زنجان خدابنده 17/12/81 8759 پولی تپه کوچک زنجان خدابنده 1382/3/10 8760 تپه امام زنجان خدابنده 1382/3/10 8761 قالا تپه زنجان خدابنده 1382/3/10 8762 بخار تپه زنجان خدابنده 1382/3/10 8763 تپه یل درمان زنجان خدابنده 1382/3/10 8766 پولی تپه بزرگ زنجان خدابنده 1382/3/10 8767 تپه گنگک زنجان خدابنده 1382/3/10 8768 تیمور تپه زنجان خدابنده 1382/3/10 8920 تپه قلعه قوشه کند زنجان خدابنده 1382/3/10 8921 تپه بویوک زنجان خدابنده 1382/3/10 8922 تپه کندیری زنجان خدابنده 1382/3/10 8923 تپه مهدی قشلاقی زنجان خدابنده 1382/3/10 8924 تپه کندیری بیجقین زنجان خدابنده 1382/3/10 8925 تپه ینگی کند زنجان خدابنده 1382/3/10 8926 تپه گویجه قیه زنجان خدابنده 1382/3/10 8927 تپه دربچه زنجان خدابنده 1382/3/10 8928 تپه سودا قولان زنجان خدابنده 1382/3/10 8929 تپه امامزاده زنجان خدابنده 1382/3/10 8930 تپه ابراهیم‌آباد زنجان خدابنده 1382/3/10 8931 تپه حصار کوچک زنجان خدابنده 1382/3/10 8932 تپه تورمتای زنجان خدابنده 1382/3/10 8933 تپه پیر گاو گل زنجان خدابنده 1382/3/10 8934 تپه قلعه باشی زنجان خدابنده 1382/3/10 9188 تپه الپانه زنجان خدابنده 1382/4/24 9189 مراد تپه زنجان خدابنده 1382/4/24 9190 مورچه تپه زنجان خدابنده 1382/4/24 9191 تپه آدی غیب زنجان خدابنده 1382/4/24 9192 تپه تپه لر زنجان خدابنده 1382/4/24 9193 تپه ایسی سو زنجان خدابنده 1382/4/24 9194 تپه کوزه سران زنجان خدابنده 1382/4/24 9195 تپه قالا یالی زنجان خدابنده 1382/4/24 9196 تپه کرسف زنجان خدابنده 1382/4/24 9197 تپه قبر گرمابه زنجان خدابنده 1382/4/24 9198 تپه کاروانسرا زنجان خدابنده 1382/4/24 9199 تپه آبی زنجان خدابنده 1382/4/24 9200 تک تپه زنجان خدابنده 1382/4/24 9201 منجیق تپه زنجان خدابنده 1382/4/24 9202 تپه قربان زنجان خدابنده 1382/4/24 9435 تپه قبرستان زنجان خدابنده 1382/5/14 9436 تپه محمودآباد زنجان خدابنده 1382/5/14 9437 منجیق تپه زنجان خدابنده 1382/5/14 9438 تپه درویش‌علی زنجان خدابنده 1382/5/14 9439 تپه تک امام زنجان خدابنده 1382/5/14 9440 باغلر تپه زنجان خدابنده 1382/5/14 9441 کولی تپه زنجان خدابنده 1382/5/14 9442 تپه خرابه زنجان خدابنده 1382/5/14 9443 تپه خرابه زنجان خدابنده 1382/5/14 9446 تپه گریز زنجان خدابنده 1382/5/14 9460 تپه منطش زنجان خدابنده 1382/5/14 9461 کولیک تپه زنجان خدابنده 1382/5/14 9462 تپه تخت زنجان خدابنده 1382/5/14 9463 تپه قیز قلعه زنجان خدابنده 1382/5/14 9464 تپه علی ارداق چارداقی زنجان خدابنده 1382/5/14 9691 توکمه تپه  زنجان خدابنده 1382/5/27 9692 تپه یونجه زار زنجان خدابنده 1382/5/27 9693 گونلی تپه  زنجان خدابنده 1382/5/27 9694 چال تپه زنجان خدابنده 1382/5/27 1049 قبرستان ساری‌تپه زنجان زنجان 13/12/1354 1050 تپه باستانی قزل ارخ زنجان زنجان 13/12/1354 1055 مسجد خانم زنجان زنجان 10/02/1354 1056 مسجد جامع سید (سلطانی) زنجان زنجان 10/02/1354 1128 ساخسی تپه زنجان زنجان 17/09/1354 1130 سولیجار تپه زنجان زنجان 17/09/1354 1131 تپه اندآباد علیا زنجان زنجان 17/09/1354 1134 منجیق تپه زنجان زنجان 17/09/1354 1365 یاستی قلعه (یاسدی قلعه) زنجان زنجان 22/01/1356 1385 داشلی تپه یا داشی تپه زنجان زنجان 19/02/1356 1388 تپه گل تپه زنجان زنجان 19/02/1356 1389 تپه قلعه زنجان زنجان 19/02/1356 1390 تپه حاجی پیر زنجان زنجان 19/02/1356 1391 منجیق تپه زنجان زنجان 19/02/1356 1393 تپه کلیسا زنجان زنجان 19/02/1356 1436 گاور تپه زنجان زنجان 19/02/1356 1437 قزلار قلعه‌سی زنجان زنجان 19/02/1356 1440 بازار زنجان زنجان زنجان 14/06/1356 1444 چال صورت تپه زنجان زنجان 11/07/1356 1445 منجوق لغ تپه زنجان زنجان 11/07/1356 1446 قبرستان‌های نورعلی بلاغی زنجان زنجان 11/07/1356 1447 تپه آق بلاغ زنجان زنجان 11/07/1356 1449 تپه آرغاجی زنجان زنجان 11/07/1356 1450 تپه باستانی قلعه قرخ‌قز زنجان زنجان 11/07/1356 1451 چاخ‌چاخ تپه  زنجان زنجان 11/07/1356 1452 تپه قلعه تپه سی زنجان زنجان 11/07/1356 1454 تپه قوچی کندی زنجان زنجان 11/07/1356 1455 تپه سلطان بلاغی زنجان زنجان 11/07/1356 1458 قلعه باستانی بهستان زنجان زنجان 11/07/1356 1484 پل میر بهاءالدین زنجان زنجان 18/07/1356 1485 پل سردار زنجان زنجان 18/07/1356 1486 پل حاج‌سیدمحمد زنجان زنجان 18/07/1356 1747 رختشویخانه زنجان زنجان 11/04/1375 1852 خانه ذوالفقاری زنجان زنجان 25/12/1375 2128 کاروانسرای سنگی زنجان زنجان 12/07/1377 2335 ساختمان دارایی (بنا و باغ) زنجان زنجان 08/03/1378 2374 مسجد عباس‌قلی زنجان زنجان 23/05/1378 2379 حمام حسینیه اعظم زنجان زنجان زنجان 23/05/1378 2412 تپه چهل‌خانه زنجان زنجان 02/06/1378 2592 کشتارگاه زنجان زنجان زنجان 27/11/1378 2664 بنای توفیقی زنجان زنجان 25/12/1378 2689 مدرسه شریعتی زنجان زنجان 17/03/1379 2765 مسجد اسحاق میرزا زنجان زنجان 19/05/1379 2874 میل خوئین زنجان زنجان 16/08/1379 2967 مقبره مجتهدی زنجان زنجان 28/12/1379 2968 خانه خدیوی زنجان زنجان 28/10/1379 2969 خانه شیخ الاسلامی زنجان زنجان 28/10/1379 3529 کاروانسرای نیک پی زنجان زنجان 25/12/1379 3788 مسجد اسحاق میرزا زنجان زنجان 12/06/1380 4001 فلعه سهرین زنجان زنجان 10/07/1380 4232 تپه قلعه قره قیه زنجان زنجان 05/09/1380 4233 منجیق تپه زنجان زنجان 05/09/1380 4234 تپه جاناق بلاغی زنجان زنجان 05/09/1380 4235 تپه باستانی شاه بلاغی زنجان زنجان 05/09/1380 4236 تپه باستانی قبله بلاغی زنجان زنجان 05/09/1380 4237 تپه قند علی زنجان زنجان 05/09/1380 4238 تورپاق قلعه ارمغانخانه زنجان زنجان 05/09/1380 4239 تپه باستانی باغلوجه آقا زنجان زنجان 05/09/1380 4240 تپه بلاغ ( سلمان کندی ) زنجان زنجان 05/09/1380 4241 محوطه باستانی سایان زنجان زنجان 05/09/1380 4242 تپه داش قاباغی زنجان زنجان 05/09/1380 4243 تپه چمخاق داشلی زنجان زنجان 05/09/1380 4244 تپه قلعه باشیز زنجان زنجان 05/09/1380 4245 شاه گول تپه زنجان زنجان 05/09/1380 4246 تپه قایالی اسفناج زنجان زنجان 05/09/1380 4247 تپه قلعه چارخ آباد زنجان زنجان 05/09/1380 4248 تپه قلعه قند رقالو زنجان زنجان 05/09/1380 4249 محوطه باستانی چخماق کندی زنجان زنجان 05/09/1380 4304 تپه باستانی برج گوستی زنجان زنجان 05/09/1380 6164 آق تپه بهرام بیگ زنجان زنجان 07/07/81 6165 تپه خراب گلیجه زنجان زنجان 07/07/81 6166 تپه قلعه گاور قبر زنجان زنجان 07/07/81 6167 گرگان تپه آق کند زنجان زنجان 07/07/81 6168 تپه برونده زنجان زنجان 07/07/81 6169 کاروانسرای دخان زنجان زنجان 07/07/81 6199 کچل تپه تیکمه داش زنجان زنجان 07/07/81 6200 منجیق تپه تیکمه داش زنجان زنجان 07/07/81 6201 تپه تاریخی اورته بلاغ زنجان زنجان 07/07/81 6202 تپه آسیاب زنجان زنجان 07/07/81 6203 تپه اورتا چمن زنجان زنجان 07/07/81 6245 بنو تپه  زنجان زنجان 07/07/81 6246 تپه ده باشی زنجان زنجان 07/07/81 6247 تپه قلعه آق کند زنجان زنجان 07/07/81 6248 تپه نوهل زنجان زنجان 07/07/81 6249 تپه آسیاب زنجان زنجان 07/07/81 6250 حمام تپه کوچک زنجان زنجان 07/07/81 6251 غازان تپه زنجان زنجان 07/07/81 6252 دوشان تپه  زنجان زنجان 07/07/81 6380 تپه آقلی داش زنجان زنجان 07/07/81 6381 تپه اربابی کوچک زنجان زنجان 07/07/81 6382 تپه بابا گول بالا زنجان زنجان 07/07/81 6384 تپه قره قوش لان زنجان زنجان 07/07/81 6425 تپه قبرستان ارقین زنجان زنجان 07/07/81 6698 تپه اوراچی زنجان زنجان 10/10/81 6699 تپه بلوغ زنجان زنجان 10/10/81 6700 تپه قبرستان کهنه زنجان زنجان 10/10/81 6701 تپه قبرستان پل آقاج زنجان زنجان 10/10/81 7406 تپه دوسران زنجان زنجان 12/11/81 7407 تپه حمام بزرگ زنجان زنجان 12/11/81 7408 تپه قبرستان ارمغانخانه زنجان زنجان 12/11/81 7409 تپه بالاجا تپه زنجان زنجان 12/11/81 7410 تپه گل حصار زنجان زنجان 12/11/81 7411 تپه قبرستان نوهل زنجان زنجان 12/11/81 7412 کارخانه کبریت سازی زنجان زنجان 12/11/81 7499 تپه قبرستان اربابی زنجان زنجان 17/12/81 7500 تپه بابا گول زنجان زنجان 17/12/81 7725 تپه گوی بولاغ زنجان زنجان 17/12/81 7815 شاه مراد تپه زنجان زنجان 17/12/81 8764 اوزلیک تپه زنجان زنجان 1382/3/10 8765 تپه داش آتن زنجان زنجان 1382/3/10 9444 عابد تپه زنجان زنجان 1382/5/14 9445 مقبره سید (میرزا) ابوالقاسم مجتهد زنجان زنجان 1382/5/14 9465 تپه قلعه (ضیا آباد) زنجان زنجان 1382/5/14 9466 تپه چهل بلاغ کوچک زنجان زنجان 1382/5/14 9467 حمام تپه زنجان زنجان 1382/5/14 9468 تپه چمبلی بل زنجان زنجان 1382/5/14 9469 آق تپه زنجان زنجان 1382/5/14 9685 تپه شاه تپه سی زنجان زنجان 1382/5/27 9686 تپه جهانگیر زنجان زنجان 1382/5/27 9687 تپه قبرستان قدیمی زنجان زنجان 1382/5/27 9688 تپه الو کندی زنجان زنجان 1382/5/27 9689 پورسخلو تپه  زنجان زنجان 1382/5/27 9690 کند تپه زنجان زنجان 1382/5/27 167 مقبره چلبی اوغلی زنجان سلطانیه 15/10/1310 983 آتشکده تشویر (سردخانه تشویر) زنجان طارم‌علیا 01/07/1353 984 آتشکده پرچم قدیم زنجان طارم‌علیا 01/07/1353 985 آتشکده الزین (الیز) زنجان طارم‌علیا 01/07/1353 1048 تپه باستانی میرکندی‌گیلوان زنجان طارم‌علیا 13/12/1354 1051 تپه باستانی و قبرستان منجق تپه زنجان طارم‌علیا 13/12/1354 1053 تپه باستانی قلعه‌گبری آب‌بر زنجان طارم‌علیا 13/12/1354 1510 قلعه سانسیز (گور قلعه) زنجان طارم‌علیا 05/10/1356 7413 تپه قره بولاغ زنجان قیدار 12/11/81 7414 تپه قار گل تپه کوچک زنجان قیدار 12/11/81 7415 آلیک تپه  زنجان قیدار 12/11/81 7416 تپه امامزاده  زنجان قیدار 12/11/81 7417 توپراق تپه زنجان قیدار 12/11/81 7418 تپه کندیری زنجان قیدار 12/11/81 7419 تپه ساری تپه زنجان قیدار 12/11/81 7420 تپه شینستان زنجان قیدار 12/11/81 7421 تپه آشاغی قره بوتا زنجان قیدار 12/11/81 7422 تپه سویوخ بولاغ زنجان قیدار 12/11/81 7423 تپه قبرستان گبری زنجان قیدار 12/11/81 7424 قبرستان قدیمی زنجان قیدار 12/11/81 68 مسجد شیخ بسطامی سمنان بسطام 15/10/1310 1777 تپه سنگ چخماق سمنان بسطام 12/09/1375 978 کاروانسرای شاه‌عباسی‌(دهنمک) سمنان حومه‌گرمسار 04/06/1353 1059 کاروانسرای شاه‌عباسی‌(قصربهرام) سمنان حومه‌گرمسار 13/02/1354 1763 کاروانسرای شاه‌عباسی ایوانکی  سمنان حومه‌گرمسار 16/08/1375 3546 امامزاده شاه نظر سمنان حومه‌گرمسار 25/12/1379 3549 بازار آزادان سمنان حومه‌گرمسار 25/12/1379 40 خرابه‌هاوتپه‌هایی‌که‌درجنوب‌شهرواقع‌اند سمنان دامغان 24/06/1310 79 مقبره موسوم به پیر علمدار سمنان دامغان 15/10/1310 80 مسجد ومناره چهل‌ستون (تاریخانه) سمنان دامغان 15/10/1310 81 مناره و مسجد دامغان سمنان دامغان 15/10/1310 82 امامزاده جعفر سمنان دامغان 15/10/1310 83 مقبره چهل‌دختران سمنان دامغان 15/10/1310 277 برج معصوم‌زاده (طغرل) سمنان دامغان 12/12/1315 650 گنبد زنگوله سمنان دامغان 23/01/1346 830 بنای تاریخی چشمه علی سمنان دامغان 25/02/1348 970 کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان دامغان 08/02/1353 1287 تپه حصار دامغان سمنان دامغان 23/09/1355 1647 کاروانسرای سپهسالار امیر آباد سمنان دامغان 06/09/1362 1799 برج و باروی قدیمی شهر دامغان سمنان دامغان 19/09/1375 1966 کاروانسرای دامغان سمنان دامغان 02/12/1376 2423 امامزاده محمد دیباج(ع) سمنان دامغان 01/07/1378 2470 گنج تپه شماره دو کشت‌دشت سمنان دامغان 06/09/1378 2471 تپه باغ بالا یا خراب‌ده سمنان دامغان 06/09/1378 2472 تپه کلاته گوش سمنان دامغان 06/09/1378 2473 منطقه باستانی گولر کن سمنان دامغان 06/09/1378 2474 تپه لندر هور سمنان دامغان 06/09/1378 2475 محوطه باستانی میلو سمنان دامغان 06/09/1378 2476 تپه باستانی نریشم سمنان دامغان 06/09/1378 2477 تپه ولی‌گاه سمنان دامغان 06/09/1378 2478 قلعه تپه با دل‌کوه سمنان دامغان 06/09/1378 2479 گنج‌ تپه شماره یک کشت دشت سمنان دامغان 06/09/1378 2480 گنج‌تپه نسروا سمنان دامغان 06/09/1378 2481 تپه قلعه خرابه سمنان دامغان 06/09/1378 2482 گورستان کشت‌دشت سمنان دامغان 18/08/1378 2483 تپه حمام سمنان دامغان 18/08/1378 2484 تپه باستانی نسروا سمنان دامغان 18/08/1378 2485 تپه سفید عباس‌آباد سمنان دامغان 18/08/1378 2486 تپه علی‌آباد سمنان دامغان 18/08/1378 2487 قلعه تپه لارکوه سمنان دامغان 18/08/1378 2488 تپه سردور چاه سمنان دامغان 18/08/1378 2489 گنج تپه در این دله سمنان دامغان 18/08/1378 2645 تپه چمن سادر سمنان دامغان 25/12/1378 2650 قلعه گرد کوه سمنان دامغان 25/12/1378 2651 قلعه مهرنگار سمنان دامغان 25/12/1378 2653 قلعه منصورکوه سمنان دامغان 25/12/1378 2655 محوطه باستانی سرقله‌دروار سمنان دامغان 25/12/1378 2657 تپه شیر آشتیان سمنان دامغان 25/12/1378 2658 تپه چشمه کبودسنگ سمنان دامغان 25/12/1378 2749 مدرسه موسویه (آقا) سمنان دامغان 22/04/1379 2750 حمام رضی‌آباد سمنان دامغان 22/04/1379 2814 قلعه لبرود سمنان دامغان 16/07/1379 2848 کاروانسرای گانو سمنان دامغان 16/07/1379 2916 بازار دامغان سمنان دامغان 20/09/1379 2952 قلعه گیوتنگه سمنان دامغان 28/10/1379 3537 تپه باستانی سیاه تپه سمنان دامغان 25/12/1379 3538 تپه سفید دامغان سمنان دامغان 25/12/1379 3539 تپه‌باستانی‌حیران‌قلعه‌شمالی‌وجنوبی سمنان دامغان 25/12/1379 3540 تپه بق سمنان دامغان 25/12/1379 3541 تپه باستانی کل مومن سمنان دامغان 25/12/1379 3542 تپه قبرستان مومن آباد سمنان دامغان 25/12/1379 3543 تپه ابراهیم آباد  سمنان دامغان 25/12/1379 3544 قلعه تپه طاق سمنان دامغان 25/12/1379 3545 تپه عباس آباد سمنان دامغان 25/12/1379 3547 خانه بهنیافر سمنان دامغان 25/12/1379 3628 تپه عبدل آباد سمنان دامغان 25/12/1379 3629 تپه زرین آباد سمنان دامغان 25/12/1379 3630 تپه شمس آباد سمنان دامغان 25/12/1379 3631 تپه مومن آباد سمنان دامغان 25/12/1379 3632 تپه مهماندوست سمنان دامغان 25/12/1379 3633 تپه اسحاق آباد  سمنان دامغان 25/12/1379 4637 تپه باستانی قلعه پنجم سمنان دامغان 11/10/1380 4638 قلعه تپه جزن سمنان دامغان 11/10/1380 4639 تپه تورودبار سمنان دامغان 11/10/1380 4640 قلعه تپه امیران دشت سمنان دامغان 11/10/1380 5651 قلعه چشمه علی سمنان دامغان 25/12/80 5667 گنبد علی سمنان دامغان 25/12/80 5669 بنای گور شاه  سمنان دامغان 25/12/80 5695 امامزاده ابراهیم(ع) سمنان دامغان 25/12/80 5807 مسجد حاج شکرالله سمنان دامغان 25/03/81 5935 سرای رضایی سمنان دامغان 25/03/81 6464 تپه تیل تغار سمنان دامغان 07/07/81 6949 کاروانسرای چنگی سمنان دامغان 1981/10/10 6950 تپه زیر چکل قلعه چه سمنان دامغان 1981/10/10 6951 تپه حصار تویه رودبار سمنان دامغان 1981/10/10 6952 تپه شماره ( 3 ) نریشم سمنان دامغان 1981/10/10 7349 تپه نریشم ( 5 ) سمنان دامغان 12/11/81 7350 تپه نریشم ( 4 ) سمنان دامغان 12/11/81 7351 تپه حصار حاجی آباد رضوه سمنان دامغان 12/11/81 7352 تپه نریشم ( 1 ) سمنان دامغان 12/11/81 7353 تپه مر طلا بالا سمنان دامغان 12/11/81 8609 تپه کهنه قلعه دامغان سمنان دامغان 1382/2/9 8624 محوطه باستانی دیزک سمنان دامغان 1382/2/9 162 مناره مسجد جمعه سمنان سمنان 15/10/1310 163 مسجد جمعه سمنان سمنان 15/10/1310 257 مسجد سلطانی سمنان سمنان 30/03/1315 320 خانقاه شیخ ‌علاءالدوله سمنانی سمنان سمنان 21/08/1317 393 مسجد شاه (مسجد سلطانی) سمنان سمنان 30/03/1358 395 دروازه ارگ سمنان سمنان 30/03/1358 649 کاروانسرای شاه عباسی سمنان سمنان 23/01/1345 967 کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان سمنان سمنان 15/11/1352 1022 حمام حضرت (حمام پهنه) سمنان سمنان 01/11/1353 1318 خانقاه شیخ محمود سمنان سمنان 06/10/1355 1373 کاروانسرای شاه‌عباسی آهوان سمنان سمنان 05/02/1356 1646 خانه ابراهیم‌خان سمنان سمنان 22/08/1362 1702 مجموعه‌تپه‌های‌دلازیان(چشمه‌سرخ) سمنان سمنان 18/12/1364 1727 کاروانسرای سنگی آهوان سمنان سمنان 14/04/1366 1740 بازار سمنان ‌و بازار شیخ ‌علاءالدوله سمنان سمنان 11/04/1375 1786 خانه محمدیه سمنان سمنان 12/09/1375 1787 بادگیر خانه رجبی سمنان سمنان 12/09/1375 1941 امامزاده علمدار (ع) سمنان سمنان 01/10/1376 1945 خانه داوودی و قلعه‌های مجاور آن سمنان سمنان 16/09/1376 1994 محراب سلجوقی سمنان سمنان 28/11/1376 1995 کاروانسرای لاسجرد سمنان سمنان 28/11/1376 2143 عمارت و باغ امیر سمنان سمنان 09/08/1377 2218 آرامگاه پیر نجم‌الدین سمنان سمنان 08/12/1377 2325 مسجدجامع‌ومسجدچهل‌ستون‌سرخه سمنان سمنان 02/03/1378 2339 امامزاده علی‌ابن‌جعفر(ع) سمنان سمنان 08/03/1378 2420 امامزاده اشرف سمنان سمنان 01/07/1378 2422 امازاده علویان(ع) سمنان سمنان 01/07/1378 2566 آسیاب تاریخی طاووس سمنان سمنان 05/11/1378 2766 خانه ناظمیان سمنان سمنان 19/05/1379 2977 کارخانه ریسمان نساجی پارس سمنان سمنان 03/08/1379 3035 برج چهل دختران سمنان سمنان 03/11/1379 3045 تپه  خوربان 2 سمنان سمنان 25/12/1379 3376 امامزاده طاهر و مطهر سمنان سمنان 25/12/1379 3548 امامزاده قاسم زیارت سمنان سمنان 25/12/1379 3949 ارگ علاء سمنان سمنان 10/07/1380 4022 گذر کهندژ سمنان سمنان 10/07/1380 4142 امامزاده سیدالمرسلین سمنان سمنان 10/07/1380 4148 مجموعه تپه‌های میرک سمنان سمنان 10/07/1380 4424 تپه امامزاده شیخین سمنان سمنان 05/09/1380 4425 حمام بیرون دژ سرخه سمنان سمنان 05/09/1380 4426 بقعه پیغمبران سمنان سمنان 05/09/1380 4427 شیر قلعه سمنان سمنان 05/09/1380 4428 قلعه سارو (جنوبی ) سمنان سمنان 05/09/1380 4429 امامزاده عبدا..... و اسماعیل سمنان سمنان 05/09/1380 4430 امامزاده سید تاج الدین سمنان سمنان 05/09/1380 4431 امامزاده چهل تن در جزین سمنان سمنان 05/09/1380 4432 امامزاده  4  تن سمنان سمنان 05/09/1380 4433 مسجد امام هادی سرخه سمنان سمنان 05/09/1380 4434 حمام ناسار سمنان سمنان 05/09/1380 4435 آب انبار سرخه سمنان سمنان 05/09/1380 4436 محوطه باستانی چهل رودبار سمنان سمنان 05/09/1380 4437 تپه قلعه گردن رودبارک سمنان سمنان 05/09/1380 4438 تپه کور میش بالا سمنان سمنان 05/09/1380 4439 تپه باغچه (تسوا ) سمنان سمنان 05/09/1380 4440 تپه گنجی ( 1 ) کورمیش سمنان سمنان 05/09/1380 4441 تپه گنجی ( 2 ) کورمیش سمنان سمنان 05/09/1380 4442 محوطه کنز نو سمنان سمنان 05/09/1380 4443 تپه جر کل رودبارک سمنان سمنان 05/09/1380 4444 دین تپه دینه ور رودبارک سمنان سمنان 05/09/1380 4445 تپه زرشک آب (1 ) سمنان سمنان 05/09/1380 4446 تپه زرشک آب (2 ) سمنان سمنان 05/09/1380 4447 تپه گت قلعه سمنان سمنان 05/09/1380 4448 قلعه عماد دره سمنان سمنان 05/09/1380 4449 تپه آفین چیمه سمنان سمنان 05/09/1380 4450 تپه علاء الدین شمالی و چنوبی  سمنان سمنان 05/09/1380 4451 تپه دربندی ( 1 ) سمنان سمنان 05/09/1380 4452 تپه دربندی ( 2 ) سمنان سمنان 05/09/1380 4453 دین تپه سرم رودبارک سمنان سمنان 05/09/1380 4454 تپه دارتک ( 1 ) و ( 2 ) سمنان سمنان 05/09/1380 4455 تپه سیب بن سمنان سمنان 05/09/1380 4641 تپه حلی کبرک سمنان سمنان 11/10/1380 4642 تپه اشتر گردن سمنان سمنان 11/10/1380 4643 تپه رباط سمنان سمنان 11/10/1380 4644 تپه چیدین سمنان سمنان 11/10/1380 4645 تپه گندل تول سمنان سمنان 11/10/1380 4646 محوطه باستانی تیت بند  سمنان سمنان 11/10/1380 4647 تپه کور میش سمنان سمنان 11/10/1380 4648 تپه گندل آباد سمنان سمنان 11/10/1380 4649 گنج تپه کنزنو سمنان سمنان 11/10/1380 4650 تپه اسپی قلعه بن سمنان سمنان 11/10/1380 4651 تپه دروازه سمنان سمنان 11/10/1380 5629 آب انبار فامیلی سمنان سمنان 25/12/80 5632 بقعه امامزاده یحیی سمنان سمنان 25/12/80 5633 حمام قلی سمنان سمنان 25/12/80 5634 کاروانسرای ابریشم گران سمنان سمنان 25/12/80 5635 کاروانسرای جهانبانی سمنان سمنان 25/12/80 5636 تکیه نجفی سمنان سمنان 25/12/80 5637 بازار شیخ علاء الدوله سمنان سمنان 25/12/80 5638 آب انبار توکلی  سمنان سمنان 25/12/80 5640 بقعه امامزاده عبدالله سمنان سمنان 25/12/80 5642 مسجد ناسار سمنان سمنان 25/12/80 5643 ساباط شاهجوری سمنان سمنان 25/12/80 5644 بقعه امامزاده سید کاظم (ع) پرور سمنان سمنان 25/12/80 5646 آب انبار تدین سمنان سمنان 25/12/80 5649 امامزاده سید اسد (ع) سمنان سمنان 25/12/80 5650 بقعه امامزاده شاه محمد زید (ع) سمنان سمنان 25/12/80 5654 آسیاب اول زاوقان سمنان سمنان 25/12/80 5655 بقعه امامزاده سید زین الدین (سید مهدی) سمنان سمنان 25/12/80 5656 تیمچه ناسار سمنان سمنان 25/12/80 5657 مسجد امام حسین (ع) سرخه سمنان سمنان 25/12/80 5658 پایاب آقا (فتح ا..) سمنان سمنان 25/12/80 5661 آب انبار ناسار سمنان سمنان 25/12/80 5663 خانه رنجبران سمنان سمنان 25/12/80 5664 حمام نجفی سمنان سمنان 25/12/80 5668 بقعه امامزاده سید جلال (ع) سمنان سمنان 25/12/80 5670 تکیه کهن دژ پایین سمنان سمنان 25/12/80 5672 قلعه سارو (کوچک) سمنان سمنان 25/12/80 5680 امامزاده یحیی (ع) سمنان سمنان 25/12/80 5821 یخچال سرخه (حاج اسدالله عزیزی ) سمنان سمنان 25/03/81 5822 آب انبار کوشمغان سمنان سمنان 25/03/81 5823 تکیه پهنه (حضرت ) سمنان سمنان 25/03/81 5824 شخچال زاوقان سمنان سمنان 25/03/81 5825 آسیاب دوم کدوور (کدیور ) سمنان سمنان 25/03/81 5826 مسجد جامع زاوقان سمنان سمنان 25/03/81 5827 شخچال شرقی شاهجوق سمنان سمنان 25/03/81 5828 آب انبار سنادره سمنان سمنان 25/03/81 5829 بقعه پیر غریب سمنان سمنان 25/03/81 5830 یخچال آتشگاه سمنان سمنان 25/03/81 5831 آب انبار بالا زاوقان سمنان سمنان 25/03/81 5832 آسیاب چهارم ( حاج وردی ) سمنان سمنان 25/03/81 5833 آب انبار کاشفی سمنان سمنان 25/03/81 5834 تکیه ناسار سمنان سمنان 25/03/81 5835 کارخانه پنبه سمنان سمنان سمنان 25/03/81 5836 یخچال محله چوب مسجد سمنان سمنان 25/03/81 5837 یخچال غربی ( بزرگ )  شاهجوق سمنان سمنان 25/03/81 5838 امامزاده ابراهیم و اسماعیل ( ع ) سمنان سمنان 25/03/81 5839 آب انبار قاضی ( کدیور ) سمنان سمنان 25/03/81 6594 تپه اسپی دارابن ( 1 ) سمنان سمنان 1981/10/10 6595 تپه اسپی دارابن ( 2 ) سمنان سمنان 1981/10/10 6596 حمام نخست سمنان سمنان 1981/10/10 6953 تپه اسپی داربن ( 2 ) سمنان سمنان 1981/10/10 6954 تپه قبرستان سر فولاد محله سمنان سمنان 1981/10/10 6955 تپه اسپی داربن ( 1 ) سمنان سمنان 1981/10/10 6956 محوطه اسپی تپه سمنان سمنان 1981/10/10 6957 امامزاده ابراهیم زیارت سر سمنان سمنان 1981/10/10 6958 تپه دره خاکی رودبارک سمنان سمنان 1981/10/10 6959 کاروانسرای بشیم ین سمنان سمنان 1981/10/10 6960 معماری صخره‌ای لعلوم تخت رستم(دیوخانه) سمنان سمنان 1981/10/10 7346 مسجد بنی اسدی سمنان سمنان 12/11/81 7348 محوطه شهزوار سمنان سمنان 12/11/81 7629 امامزاده زکریا سمنان سمنان 17/12/81 8613 استاله (استخر) کدیور سمنان سمنان 1382/2/9 8614 استاله (استخر) لتیبار سمنان سمنان 1382/2/9 8615 استاله (استخر) کوشمغان سمنان سمنان 1382/2/9 8616 پارا (آب پخش کن) سمنان سمنان 1382/2/9 8617 آب‌انبار حاج ملاعلی حکیم الهی سمنان سمنان 1382/2/9 8618 برج دیوخانه رودبارک سمنان سمنان 1382/2/9 8619 محوطه تاریخی گندآب خرند سمنان سمنان 1382/2/9 8620 استاله (استخر) شاهجوق سمنان سمنان 1382/2/9 8621 تپه چاله خندق شاهجوق سمنان سمنان 1382/2/9 8622 استاله (استخر) ناسار و اسفنجان سمنان سمنان 1382/2/9 8623 تپه قلعه خندق کدیور سمنان سمنان 1382/2/9 8639 استاله (استخر) زاوقان سمنان سمنان 1382/2/9 3109 خانه طاهریان  سمنان سمنان  25/12/1379 69 برج آرامگاهی‌ نزدیک ‌مسجد‌جامع سمنان شاهرود 15/10/1310 345 مسجد فرومد سمنان شاهرود 02/03/1321 645 مقبره شیخ ابوالحسن خرقانی سمنان شاهرود 22/01/1346 949 دژ باستانی بسطامی سمنان شاهرود 09/05/1352 1372 کاروانسرای ده ملا سمنان شاهرود 05/02/1356 1439 کاروانسرای قدیمی میاندشت سمنان شاهرود 14/04/1336 1718 کاروانسرای میامی سمنان شاهرود 17/12/1365 1726 کاروانسرای شاه‌عباسی عباس آباد سمنان شاهرود 14/04/1366 1741 پارک موزه شاهرود سمنان شاهرود 11/04/1375 1856 مسجد جامع شاهرود سمنان شاهرود 15/02/1376 1888 موزه (گنجینه) شاهرود سمنان شاهرود 11/05/1376 1918 مسجد شیخ‌علی‌اکبر شاهرود سمنان شاهرود 16/06/1376 1942 گرمابه بازار شاهرود سمنان شاهرود 16/09/1376 1993 کاروانسری بدشت سمنان شاهرود 28/11/1376 2285 مجموعه بازار شاهرود سمنان شاهرود 09/01/1378 2811 کاروانسرای صدرآباد سمنان شاهرود 16/07/1379 2812 کاروانسرای الهاک سمنان شاهرود 16/07/1379 2813 کاروانسرای جهان‌آباد(سپنج) سمنان شاهرود 16/07/1379 2917 آب انبار مدرسه قلعه سمنان شاهرود 20/09/1379 3707 تپه عمادالدین سمنان شاهرود 12/06/1380 3720 سیاه تپه قلعه شوکت سمنان شاهرود 12/06/1380 3854 تپه خوریان 1 سمنان شاهرود 12/06/1380 3855 تپه ده خیر سمنان شاهرود 12/06/1380 3945 آب انبار عمارت میامی سمنان شاهرود 10/07/1380 3946 برج و باروی شاهرود سمنان شاهرود 10/07/1380 3947 برج و باروی بسطام سمنان شاهرود 10/07/1380 3948 بقعه شیخ عمادالدین شاهرود سمنان شاهرود 10/07/1380 3950 اداره دخانیات سمنان شاهرود 10/07/1380 3970 مسجد جامع بیارجمند سمنان شاهرود 10/07/1380 3996 مسجد آقا سمنان شاهرود 10/07/1380 3997 تکیه زنجیری سمنان شاهرود 10/07/1380 3998 تکیه بید آباد سمنان شاهرود 10/07/1380 4023 تکیه دولت سمنان شاهرود 10/07/1380 4024 حمام حاجی تقی سمنان شاهرود 10/07/1380 4025 خانه یغماییان سمنان شاهرود 10/07/1380 4026 حمام چهارسوق سمنان شاهرود 10/07/1380 4251 تپه کربلائی محمد کلاته سمنان شاهرود 05/09/1380 4254 تپه سیاه ریگی سمنان شاهرود 05/09/1380 4369 تپه استاد علی سمنان شاهرود 05/09/1380 4705 حمام امیریه سمنان شاهرود 11/10/1380 5840 شور تپه رضوان شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5841 حمام بزرگ بسطام سمنان شاهرود 25/03/81 5842 آسیاب بدشت سمنان شاهرود 25/03/81 5843 یخچال بدشت سمنان شاهرود 25/03/81 5844 تپه نوروز علی مرگان رضوان شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5845 تپه دولت آباد شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5846 تپه جمال حسین آباد شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5847 ناودان تپه شماره 1 رضوان شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5848 تپه سیاه ریگی قلعه نو خرقان شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5849 تل خاکستر سمنان شاهرود 25/03/81 5850 تپه قوشه دگرمان سمنان شاهرود 25/03/81 5851 دولت تپه  سمنان شاهرود 25/03/81 5852 تپه عباس آباد سمنان شاهرود 25/03/81 5853 یخچال دولت آباد سمنان شاهرود 25/03/81 5854 بخچال سعد آباد - علی محمد اسماعیلی سمنان شاهرود 25/03/81 5855 یخچال قاسم آباد سمنان شاهرود 25/03/81 5856 تپه خیر آباد شماره 2 بدشت سمنان شاهرود 25/03/81 5857 تپه رودخان سوخته سمنان شاهرود 25/03/81 5858 تپه رضوان سمنان شاهرود 25/03/81 5859 تپه ابراهیم بیگ قوشه دگرمان سمنان شاهرود 25/03/81 5860 تپه قارون امیریه سمنان شاهرود 25/03/81 5861 یخچال بسطام - حاج محمد تقی سعیدی سمنان شاهرود 25/03/81 5862 تپه قلعه نو سمنان شاهرود 25/03/81 5863 تپه کرنگ سمنان شاهرود 25/03/81 5864 تپه تقی آباد سمنان شاهرود 25/03/81 5865 تپه گرایلی سمنان شاهرود 25/03/81 5866 تپه کمردار سمنان شاهرود 25/03/81 5867 تپه خیر آباد شماره 1 سمنان شاهرود 25/03/81 5868 تپه دشت شاد سمنان شاهرود 25/03/81 5869 ناودان تپه شماره 2 رضوان شاهرود سمنان شاهرود 25/03/81 5870 تپه قلعه چه کمردار سمنان شاهرود 25/03/81 5871 تپه مختار کشته ( جوز تپه ) سمنان شاهرود 25/03/81 6578 تپه سوداغلن سمنان شاهرود 1981/10/10 6579 تپه شماره ( 1 ) دره المازو سمنان شاهرود 1981/10/10 6580 تپه شماره ( 2 ) دره المازو سمنان شاهرود 1981/10/10 6581 تپه شماره ( 3 ) دره المازو سمنان شاهرود 1981/10/10 6582 تپه چشمه نی سمنان شاهرود 1981/10/10 6583 تپه شماره ( 3 ) قوری دره سوداغلن سمنان شاهرود 1981/10/10 6584 تپه قلعه مزج سمنان شاهرود 1981/10/10 6585 قلعه تپه پرو سمنان شاهرود 1981/10/10 6586 تپه شماره ( 1 ) باغچه سمنان شاهرود 1981/10/10 6587 تپه شماره ( 2 ) باغچه سمنان شاهرود 1981/10/10 6588 تپه شماره ( 3 ) باغچه سمنان شاهرود 1981/10/10 6589 تپه شماره ( 4 ) باغچه سمنان شاهرود 1981/10/10 6590 تپه شماره ( 1 ) قوری دره سمنان شاهرود 1981/10/10 6591 تپه کهنه باغچه شماره ( 2 ) سمنان شاهرود 1981/10/10 6592 تپه شماره ( 2 ) قوری دره سمنان شاهرود 1981/10/10 6593 محوطه چشمه جانو سمنان شاهرود 1981/10/10 6939 آسیاب کلاته خان سمنان شاهرود 1981/10/10 6940 تپه قلعه بدشت  سمنان شاهرود 1981/10/10 6941 تپه ( 2 ) کلاته خان سمنان شاهرود 1981/10/10 6942 تپه صالح آباد سمنان شاهرود 1981/10/10 6943 تپه دیزج ( گندزی ) سمنان شاهرود 1981/10/10 6944 تپه فرح آباد سمنان شاهرود 1981/10/10 6945 تپه کلاته خان شمالی و جنوبی سمنان شاهرود 1981/10/10 6946 تپه قهج سمنان شاهرود 1981/10/10 6947 تپه پله دهملا سمنان شاهرود 1981/10/10 6948 تپه دهملا سمنان شاهرود 1981/10/10 7345 بقایای پل حیدر قلی سمنان شاهرود 12/11/81 7347 پل سرچشمه سمنان شاهرود 12/11/81 7628 خانه عطاردی سمنان شاهرود 17/12/81 8610 حمام قطری (قتری) سمنان شاهرود 1382/2/9 8611 یخچال حاج آقا محمد لطفی سمنان شاهرود 1382/2/9 8612 مسجد اخیانیها سمنان شاهرود 1382/2/9 2849 کاروانسرای خرند سمنان شهمیرزاد 16/07/1379 2160 مجموعه امامزاده علی‌‌اکبر سمنان ‌گرمسار 20/08/1377 2314 خانه باقری سمنان ‌گرمسار 14/02/1378 3789 آب انبار گرمسار سمنان گرمسار 12/06/1380 3951 تپه حسن سمنان گرمسار 10/07/1380 4250 قره تپه حسن آباد سمنان گرمسار 05/09/1380 4252 تپه نورالدین آباد سمنان گرمسار 05/09/1380 4253 مگس تپه سمنان گرمسار 05/09/1380 4652 تپه سعدآباد شماره (1) سمنان گرمسار 11/10/1380 4653 تپه سعدآباد شماره (2) سمنان گرمسار 11/10/1380 4654 تپه سعدآباد شماره (3) سمنان گرمسار 11/10/1380 4655 تپه سنرد سمنان گرمسار 11/10/1380 4656 تپه ملک آباد سمنان گرمسار 11/10/1380 4952 کوشک معتمدی سمنان گرمسار 19/12/1380 5628 آب انبار مسیر امامزادگان اسماعیل شمس الدین سمنان گرمسار 25/12/80 5630 آب انبار علی آباد سمنان گرمسار 25/12/80 5631 آب انبار سر دره سمنان گرمسار 25/12/80 5639 آب انبار چهار قشلاق سمنان گرمسار 25/12/80 5641 مجموعه کارخانه و انبار پنبه سمنان گرمسار 25/12/80 5645 بقعه امامزاده محمد  سمنان گرمسار 25/12/80 5647 بقعه امامزادگان اسماعیل و شمس الدین سمنان گرمسار 25/12/80 5648 مسجد جامع و حسینیه آرادان سمنان گرمسار 25/12/80 5652 مجموعه شرکت تعاونی روستایی داور آباد سمنان گرمسار 25/12/80 5653 جاده سنگ فرش سیاهکده سمنان گرمسار 25/12/80 5659 امامزاده عاقب سمنان گرمسار 25/12/80 5660 بقعه امامزاده عبدالرحمن (ع) (سرباز) سمنان گرمسار 25/12/80 5662 آب انبار آرادان سمنان گرمسار 25/12/80 5665 امامزاده علی اسماعیل سمنان گرمسار 25/12/80 5666 بقعه امامزاده خلیل الله (ع) سمنان گرمسار 25/12/80 5671 بقعه امامزاده یحیی (ع) سمنان گرمسار 25/12/80 5808 قلعه استاناوند ناروهه سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5809 قلعه ظهر آباد خاک تپه سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5810 مسجو امام حسین سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5811 قلعه پاده سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5812 تپه محمود آباد اسدی گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5813 آب انبار دهنمک سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5814 تپه دراز جواد آباد گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5815 قلعه خرابه شهر نه حصار گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5816 تپه چند آب گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5817 تپه علی آباد باقری سنرد گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5818 تپه امامزاده ذوالفقار گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5819 تپه گیس ایوانکی گرمسار سمنان ‌گرمسار 25/03/81 5820 یخچال دهنمک  سمنان ‌گرمسار 25/03/81 2847 کاروانسرای سنگی شریف آباد سمنان میامی 16/07/1379 2850 کاروانسرای محمدآباد سمنان میامی 16/07/1379 559 قلعه بمپور سیستان و بلوچستان ایرانشهر 01/02/1345 1820 محله قدیمی ایرانشهر سیستان و بلوچستان ایرانشهر 05/10/1375 2502 ساختمان‌قدیمی‌بهداشت‌محیط‌ایرانشهر سیستان و بلوچستان ایرانشهر 26/08/1378 4595 منزل مسکونی آقای یزدانشناس سیستان و بلوچستان ایرانشهر 11/10/1380 6104 دبستان دو شهید سیستان و بلوچستان ایرانشهر 07/07/81 6105 خانه مرحوم خدابنده سیستان و بلوچستان ایرانشهر 07/07/81 6470 قلعه دامن سیستان و بلوچستان ایرانشهر 07/07/81 6744 تپه کلاتک تنهک سیستان و بلوچستان ایرانشهر 1981/10/10 6745 قبرستان اسپیدژ سیستان و بلوچستان ایرانشهر 1981/10/10 6746 قلعه اسپیدژ سیستان و بلوچستان ایرانشهر 1981/10/10 6747 تپه کلاتک میرزا خان سیستان و بلوچستان ایرانشهر 1981/10/10 7705 مقبره سید مهدی سیستان و بلوچستان ایرانشهر 17/12/81 7706 قلعه ابتر سیستان و بلوچستان ایرانشهر 17/12/81 7707 تپه بمپور سیستان و بلوچستان ایرانشهر 17/12/81 7708 قبرستان بزرگ طشت سیستان و بلوچستان ایرانشهر 17/12/81 2844 باغ خالصه بمپور سیستان و بلوچستان بمپور 16/08/1379 555 قلعه تیس سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 01/02/1345 1559 امامزاده سیدغلامرسول سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 05/10/1356 2110 ساختمان قدیمی پست سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 18/06/1377 6101 حسینیه آل رسول سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 07/07/81 6473 قلعه کسو جمپ سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 07/07/81 6474 قلعه پیروز گت سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 07/07/81 6475 محوطه دمب کوه سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 07/07/81 7256 محوطه باستانی گراکی کوه سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 12/11/81 7257 محوطه بن داوود سیستان و بلوچستان چاه‌بهار 12/11/81 2026 مناره مسجد جامع خاش سیستان و بلوچستان خاش 22/01/1377 3825 قلعه حیدرآباد سیستان و بلوچستان خاش 12/06/1380 4149 برجک قدیمی ( قلعه بلو ) سیستان و بلوچستان خاش 10/07/1380 6102 تپه مرتضی علی خاش سیستان و بلوچستان خاش 07/07/81 6103 زیارتگاه مرتضی علی سیستان و بلوچستان خاش 07/07/81 7709 قلعه ایرندگان سیستان و بلوچستان خاش 17/12/81 54 کوه خواجه یا کوه رستم سیستان و بلوچستان زابل 24/06/1310 55 خرابه‌های پایتخت قدیم سیستان سیستان و بلوچستان زابل 24/06/1310 119 خرابه‌های یک معبد (کرکو ) سیستان و بلوچستان زابل 15/10/1310 120 میل‌قاسم‌آبادیامناره‌مسجدی‌که‌خرابه سیستان و بلوچستان زابل 15/10/1310 535 تپه کرکو سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 536 شهرخرابه بی‌‌بی‌دوست‌ وقلعه‌اشکانی سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 537 زاهدان خرابه (زاهدان کهنه) سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 538 قلعه تیمور سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 539 تپه شهرستان سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 540 کوه خواجه سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 541 قلعه سار (سام) سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 542 شهر سوخته سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 543 تپه‌های اطراف شهر سوخته سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 544 تپه‌های‌مابین تاسوکی‌وتپه‌طالب‌خان  سیستان و بلوچستان زابل 01/02/1345 2028 گنجینه زابل (کنسولگری سابق) سیستان و بلوچستان زابل 04/03/1377 2135 قلعه مچی سیستان و بلوچستان زابل 09/08/1377 3943 محوطه قلعه‌های روم و رامرد سیستان و بلوچستان زابل 10/07/1380 6479 قلعه تپه بی بی دوست سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6480 مجموعه تپه های بلوچ خان سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6481 مجموعه تپه های آبیل سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6482 تپه های کله منار ( 1 ) و ( 2 ) سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6483 مجموعه تپه های برج افغان سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6484 محوطه قاسم آباد بی بی دوست سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6485 تپه کندرک ( 1 ) سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6486 تپه قبرستان شیخ صابر سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6487 تپه کندرک ( 2 ) سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6488 محوطه تاریخی - فرهنگی آسیاب بادی رنده سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6489 تپه قبرستان مارگان سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6490 محوطه تاریخی - فرهنگی زیارت شیر سرخ سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6491 مجموعه تپه های تخت عدالت شاه سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6492 تپه قبرستان شیخ علی سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6493 تپه یوسف سلام سیستان و بلوچستان زابل 07/07/81 6748 مجموعه تپه های ژاله ای سیستان و بلوچستان زابل 1981/10/10 6749 مجموعه تپه های زیارت شاه اسماعیل سیستان و بلوچستان زابل 1981/10/10 6751 تپه محمد ریش سیستان و بلوچستان زابل 1981/10/10 6752 تپه زیارت تخت شاه سیستان و بلوچستان زابل 1981/10/10 7253 محوطه برج میر گل سیستان و بلوچستان زابل 12/11/81 7254 قلعه سه کوهه سیستان و بلوچستان زابل 12/11/81 7255 ساختمان ارگ سردار محمد حسین خان نارونی سیستان و بلوچستان زابل 12/11/81 7711 تپه قبرستان طفلان سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7712 آسیای بادی سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7713 تپه گوری کهنه سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7714 تپه سفید خمک سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7715 تپه شهر کهنه ( 1 ) سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7716 تپه قبرستان شاه ولی سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7717 تپه شهر کهنه ( 2 ) سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7718 تپه زیارت شاه ولی سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 7720 تپه قلعه گوری سیستان و بلوچستان زابل 17/12/81 9554 کاروانسرای فرنگی سیستان و بلوچستان زابل 1382/5/27 9555 ساختمان گمرک بلژیکی ها سیستان و بلوچستان زابل 1382/5/27 1916 بازار سرپوش بازارچه زاهدان سیستان و بلوچستان زاهدان 16/06/1376 1917 ساختمان دادگستری سیستان و بلوچستان زاهدان 20/07/1376 2109 ساختمان قدیمی گمرک سیستان و بلوچستان زاهدان 18/06/1377 2157 ساختمان قدیمی پست زاهدان سیستان و بلوچستان زاهدان 20/08/1377 2159 منزل قدیمی زعیم (ابوئی فعلی) سیستان و بلوچستان زاهدان 20/08/1377 2397 ساختمان باشگاه ورزشی خیامان سیستان و بلوچستان زاهدان 02/06/1378 3061 مسجد فیض الرحمان سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/1379 3062 مقابر واقع در سورو سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/1379 3063 مقابر واقع در شیشه ریز سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/1379 3637 دبستان طالقانی  سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/1379 3824 منزل قدیمی شمسی سیستان و بلوچستان زاهدان 12/06/1380 3944 معماری صخره‌ای روستای تمین سیستان و بلوچستان زاهدان 10/07/1380 5025 معماری صخره ای تمین ( 2 ) سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/80 5026 منزل حیدریان سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/80 5697 ساختمان کانون کارآموزان سیستان و بلوچستان زاهدان 25/12/80 6091 پاسگاه بین راهی انگلیسی ها سیستان و بلوچستان زاهدان 07/07/81 6092 تلگرافخانه حرمک سیستان و بلوچستان زاهدان 07/07/81 6469 بقایای روستای چاه دیوان سیستان و بلوچستان زاهدان 07/07/81 6750 قلعه تپه لادیز سیستان و بلوچستان زاهدان 1981/10/10 7258 قبرستان تمین سیستان و بلوچستان زاهدان 12/11/81 9556 آسیاب آبی روستای تمین سیستان و بلوچستان زاهدان 1382/5/27 9557 کاروانسرای نصرت آباد سیستان و بلوچستان زاهدان 1382/5/27 545 تپه روباهک (کوه روباهک) سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 546 تپه کلاتک سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 547 تپه مهتاب خزانه (مهتابی خزانه) سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 548 قبرستان گشت سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 549 تپه کلاتک بخشان سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 550 تپه میل مارو سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 551 تپه کله برزاد (قلعه برزاد) سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 552 تپه قلعه ملا سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 553 تپه پیر کهور  ث سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 554 تپه پیر کهور  د سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 1031 تپه باستانی میرسیدعمر سیستان و بلوچستان سراوان 01/02/1345 1751 قلعه سب سیستان و بلوچستان سراوان 18/07/1375 2012 مسجد جامع سراوان (دزک) سیستان و بلوچستان سراوان 01/03/1377 2111 ساختمان قدیمی بهداری سراوان سیستان و بلوچستان سراوان 18/06/1377 6093 تپه مهرگان سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6094 تپه سیاه دگ سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6095 تپه کهنوک سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6096 تپه گلپورگان سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6097 تپه کلاتک سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6098 محوطه تاریخی - فرهنگی تنکان سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6099 محوطه سنگی یا احمدآباد سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6100 تپه ککی سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6471 تپه شاه مردان سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 6472 موزه زنده سفال کلپورگان سیستان و بلوچستان سراوان 07/07/81 8502 سنگ نگاره های دره کند یک سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 8503 سنگ نگاره های دره نگاران سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 8504 سنگ نگاره های دره دار ساوات سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 8505 سنگ نگاره های سردشت ناهوک سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 8506 سنگ نگاره های دره درونزک سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 8507 نقاشی صخره ای پیرگوران سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 8508 سنگ نگاره های دره شیر و پلنگان سیستان و بلوچستان سراوان 1382/2/9 9558 دبستان کورش کبیر سیستان و بلوچستان سراوان 1382/5/27 6753 تپه دوکان دک چراغان سیستان و بلوچستان سرباز 1981/10/10 2394 ساختمان قدیمی اداره پست سیستان و بلوچستان میرجاوه 02/06/1378 2577 ساختمان قدیمی شهربانی میرجاوه سیستان و بلوچستان میرجاوه 11/11/1378 3826 قبرستان هفتاد ملا سیستان و بلوچستان میرجاوه 12/06/1380 556 تپه دمبیگان سیستان و بلوچستان نیک شهر 01/02/1345 557 تپه سیاهبون سیستان و بلوچستان نیک شهر 01/02/1345 558 جا دختران سیستان و بلوچستان نیک شهر 01/02/1345 6106 تپه کوشکک سیستان و بلوچستان نیک شهر 07/07/81 6476 محوطه باستانی کوتیج سیستان و بلوچستان نیک شهر 07/07/81 6477 محوطه باستانی زبرینگ سیستان و بلوچستان نیک شهر 07/07/81 6478 قلعه تپه زنگیان سیستان و بلوچستان نیک شهر 07/07/81 7259 قلعه بگ  سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7260 قلعه قصر قند سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7261 قلعه نیک شهر  سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7262 قلعه هریدوک سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7263 تپه سوهرن دوک سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7264 محوطه دمبان سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7265 قلعه اسپکه  سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7266 محوطه کشیک سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7267 مسجد جامع قدیمی بنت سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7268 مسجد عبدالباقر سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7269 قلعه بنت سیستان و بلوچستان نیک شهر 12/11/81 7710 قلعه چانف سیستان و بلوچستان نیک شهر 17/12/81 8501 سنگ نگاره های رودخانه کاجو قصر قند سیستان و بلوچستان نیکشهر 1382/2/9 7166 قلعه افراسیاب خان فارس ارسنجان 12/11/81 280 مسجد ساده فارس استهبان 12/12/1315 957 مسجد سنگی و چهارطاقی ایج فارس استهبان 05/10/1352 1441 مسجدجامع استهبان فارس استهبان 23/03/1356 4541 مجموعه تپه های مغولی فارس استهبان 11/10/1380 4542 مجموعه تپه های دو تلی درب امامزاده فارس استهبان 11/10/1380 5674 خانه مقدس فارس استهبان 25/12/80 7167 تل قلعه رونیز فارس استهبان 12/11/81 7220 آسیاب تنوره بلند ( ایچ ) فارس استهبان 12/11/81 936 استودان(کتیبه‌سنگی)وحوض‌دخترگبر فارس اقلید 10/09/1354 1253 تپه کوشک زر فارس اقلید 18/09/1354 1255 تل خون‌گشت (ده‌ورون) فارس اقلید 18/09/1354 1258 قلعه کهنه جعفرآباد فارس اقلید 28/04/1355 1259 تل حاجی نوروز (تل آهک‌پزی) فارس اقلید 28/04/1355 1260 تپه‌های حسن‌آباد فارس اقلید 28/04/1355 1269 تپه باقرآباد فارس اقلید 28/04/1355 1271 تل یا چشمه دزون فارس اقلید 28/04/1355 1275 قلعه مهرعلی‌فارسی فارس اقلید 28/04/1355 1929 کتیبه و غار تنگ‌براق فارس اقلید 23/07/1376 7315 تل چشمه ای فارس اقلید 12/11/81 7316 تل نوشاد فارس اقلید 12/11/81 7323 تل پهلوانی فارس اقلید 12/11/81 7324 حمام پهلوانی فارس اقلید 12/11/81 7325 تل آهک پزی فارس اقلید 12/11/81 7326 تل قبرستان سلاطین فارس اقلید 12/11/81 7327 تل قبرستان شهر آشوب فارس اقلید 12/11/81 7328 مجموعه تپه های شهر بانه قطار آغاج فارس اقلید 12/11/81 7329 تل قلعه کهنه فارس اقلید 12/11/81 7330 تل قلعه شهر آشوب فارس اقلید 12/11/81 7331 تل چشمه سلاطین فارس اقلید 12/11/81 7332 تل خرسی فارس اقلید 12/11/81 7333 تل قلعه شیخ باقری فارس اقلید 12/11/81 7334 تل پاسگاه فارس اقلید 12/11/81 7335 محوطه تاریخی اوجان فارس اقلید 12/11/81 7336 تل بلهدون فارس اقلید 12/11/81 7337 تل کل گر فارس اقلید 12/11/81 7338 تل سفید فارس اقلید 12/11/81 7339 تل سیاه زمین فارس اقلید 12/11/81 7340 تل قلعه فارس اقلید 12/11/81 7341 تل کل محمد فارس اقلید 12/11/81 7342 تل مرور شکی فارس اقلید 12/11/81 7343 تل رئیسی فارس اقلید 12/11/81 376 چهارطاقی‌ساسانی‌که‌به‌مسجدتبدیل‌شد فارس آباده 02/12/1327 884 کاروانسرای امین‌آباد فارس آباده 01/10/1348 1110 پل ایزدخواست فارس آباده 07/07/1354 1112 کاروانسرای ایزدخواست فارس آباده 07/07/1354 1823 کاروانسرای شاه‌عباسی ‌شورجستان فارس آباده 15/10/1375 1928 کاروانسرای خون‌خوره فارس آباده 12/07/1376 1932 تیمچه صرافیان فارس آباده 13/07/1376 1933 امامزاده سلطان‌ابراهیم(امامزاده شهدا) فارس آباده 12/07/1376 3408 عمارت کلاه فرنگی فارس آباده 25/12/1379 4709 قلعه دو قلک یا دو قله ( قلعه گل یک ) فارس آباده 11/10/1380 4710 تپه کریم آباد فارس آباده 11/10/1380 4711 تپه قلعه گبری فارس آباده 11/10/1380 4712 تل ساریاتن فارس آباده 11/10/1380 4713 تل قلعه ارون فارس آباده 11/10/1380 4897 تپه دولت آباد فارس آباده 19/12/1380 4900 تپه دو گردو فارس آباده 19/12/1380 7168 تل قصر بهرام سورمق فارس آباده 12/11/81 7169 قز قلعه سی فارس آباده 12/11/81 7170 مسجد امام حسن ( ع ) دهدق فارس آباده 12/11/81 7171 قلعه گبری دهدق فارس آباده 12/11/81 7172 تل قره ترک ( ساریاتن ) فارس آباده 12/11/81 9800 بنای پا قلعه ایزدخواست فارس آباده 1382/06/11 9801 آرامگاه خواجه عکاشه فارس آباده 1382/06/11 9802 تکیه مسجد جامع آباده فارس آباده 1382/06/11 9803 سد قوسی ایزدخواست فارس آباده 1382/06/11 9804 مجموعه خرفخانه‌های کوه خواجه فارس آباده 1382/06/11 9805 کلاه فرنگی فیروزی فارس آباده 1382/06/11 9806 چاپارخانه چهل زرعی فارس آباده 1382/06/11 9807 خانه امید سالار آباده فارس آباده 1382/06/11 9808 خانه مهربان فارس آباده 1382/06/11 9809 منزل شاه اسماعیل فارس آباده 1382/06/11 9810 کلاه فرنگی سورمق فارس آباده 1382/06/11 9811 تل شاه محمود فارس آباده 1382/06/11 9812 خانه دهقان فارس آباده 1382/06/11 9813 مرکز آباده شناسی فارس آباده 1382/06/11 266 امامزاده احمد فارس بوانات 12/12/1315 282 مسجد جامع فارس بوانات 12/12/1315 1283 پل تاریخی سوریان فارس بوانات 28/04/1355 4721 مسجد شیدان فارس بوانات 11/10/1380 4817 قلعه سیمکان فارس بوانات 19/12/1380 5691 کاروانسرای میدان فارس بوانات 25/12/80 950 بازار جهرم فارس جهرم 16/05/1352 960 مسجد و مدرسه خان فارس جهرم 05/10/1352 986 مقبره جاماسب حکیم و قلعه آن فارس جهرم 02/07/1353 987 مسجد جامع جهرم فارس جهرم 02/07/1353 988 چهارطاقی قطب‌آباد فارس جهرم 02/07/1353 1004 مقبره‌شاهزاده‌فضل‌بن‌موسی‌بن‌جعفر(ع) فارس جهرم 21/07/1353 1319 قدمگاه جهرم فارس جهرم 06/10/1355 1626 آب‌انبار حاج‌ آقا رضا فارس جهرم 28/01/1357 6782 کاروانسرای مخک ( 2 ) فارس جهرم 10/10/81 6783 بقعه شیخ خلیفه فارس جهرم 10/10/81 6784 کاروانسرای مخک ( 1 ) فارس جهرم 10/10/81 6785 بند و بست فارس جهرم 10/10/81 6786 چهار طاقی سیمکان فارس جهرم 10/10/81 6787 دروازه پیر شبیب فارس جهرم 10/10/81 6788 امامزاده اسدالدهر فارس جهرم 10/10/81 6789 آب انبار مخک فارس جهرم 10/10/81 6790 آب انبار حاج آقا رضا فارس جهرم 10/10/81 7201 کاروانسرای آسمانجرد فارس جهرم 12/11/81 7202 تل قلعه فارس جهرم 12/11/81 7203 چهار طاقی زاغ فارس جهرم 12/11/81 7204 تل نقاره خانه شهر خضر فارس جهرم 12/11/81 7205 تل زاغ فارس جهرم 12/11/81 7206 پل گچی اسفل فارس جهرم 12/11/81 7207 تل کراده فارس جهرم 12/11/81 7208 تل قبرستان برایجان فارس جهرم 12/11/81 4540 کاروانسرای ده‌بید فارس خرم‌بید 11/10/1380 8490 قبر یعقوب فارس خرم‌بید 1382/2/9 8491 تل محمودی فارس خرم‌بید 1382/2/9 8492 تپه دوتلان فارس خرم‌بید 1382/2/9 8493 تپه آسیاب فارس خرم‌بید 1382/2/9 8494 تپه تاریخی تنگ بولاغی فارس خرم‌بید 1382/2/9 8495 جاده شاهی فارس خرم‌بید 1382/2/9 8496 تل تخت گووگ فارس خرم‌بید 1382/2/9 8497 تل خاری فارس خرم‌بید 1382/2/9 8498 تل بین جاده‌ای فارس خرم‌بید 1382/2/9 8499 محوطه مقدس فارس خرم‌بید 1382/2/9 14 قلعه درب دهیا (دارابگرد) فارس داراب 24/6/1310 229 مسجد سنگی فارس داراب 15/09/1314 267 نقش رستم فارس داراب 12/12/1315 1597 مسجد جامع داراب فارس داراب 19/10/1356 2954 تل یونجه ای فارس داراب 28/10/1379 4506 انبار غله ( تصفیه خانه ) فارس داراب 05/09/1380 4507 حمام مشیر فارس داراب 11/10/1380 4679 خانه سوخکیان فارس داراب 11/10/1380 4899 تل اسب کشته‌ای فارس داراب 19/12/1380 5032 تل خاکستری فارس داراب 25/12/80 5692 خیام توکل فارس داراب 25/12/80 7165 تل سیاه فورگ فارس داراب 12/11/81 1046 تپه باستانی ملیان فارس سپیدان 24/12/1353 7173 تل حسین قاسمی فارس سپیدان 12/11/81 7174 تل درازه فارس سپیدان 12/11/81 7175 تل بهمن فارس سپیدان 12/11/81 7176 تل ولی بیگی ( مزاری ) فارس سپیدان 12/11/81 7177 نقش برجسته تنگ تیر فارس سپیدان 12/11/81 7178 تل محمد یکه رو فارس سپیدان 12/11/81 7179 تل شعبان فارس سپیدان 12/11/81 7180 تل آسیابی فارس سپیدان 12/11/81 7181 تپه بی بی شاه خاتون فارس سپیدان 12/11/81 7182 تل خندق  فارس سپیدان 12/11/81 7183 تل آخوندی فارس سپیدان 12/11/81 7184 تل بابا صادقی فارس سپیدان 12/11/81 7185 تل چغا فارس سپیدان 12/11/81 7186 تل حمامی فارس سپیدان 12/11/81 6079 تل قلعه‌ای - سروستان فارس سروستان 08/05/81 6080 تل سرخو فارس سروستان 08/05/81 6081 مجموعه تپه‌های شهر برات فارس سروستان 08/05/81 13 تخت مادر سلیمان (قصر ابونصر) فارس شیراز 24/6/1310 23 عمارت و اراضی مجاور آن (کاخ سروستان) فارس شیراز 24/6/1310 71 حجاری‌های برم‌دلک فارس شیراز 15/10/1310 72 خرابه‌های مسجد جامع عتیق فارس شیراز 15/10/1310 73 مسجد نو فارس شیراز 15/10/1310 74 باغ و عمارت هفت‌تن فارس شیراز 15/10/1310 75 مدرسه خان فارس شیراز 15/10/1310 76 مقبره معروف به دختر اتابک (آبش‌خاتون) فارس شیراز 15/10/1310 182 مسجد وکیل فارس شیراز 18/4/1311 244 مقبره کریم‌خان زند (موزه پارس) فارس شیراز 15/09/1314 307 مقبره سیدعلاءالدین حسین فارس شیراز 29/9/1316 318 مزار شیخ‌یوسف سروستانی فارس شیراز 21/8/1317 363 بقعه معروف به شاه‌چراغ فارس شیراز 20/03/21 396 مسجد نصیرالملک فارس شیراز 30/03/1358 422 بنای بی‌بی دختران فارس شیراز 21/04/47 424 سرای مشیر فارس شیراز 28/05/47 534 بقعه شاه میر‌علی‌بن حمزه فارس شیراز 20/01/1345 603 مدرسه آقا باباخان (مدرسه وکیل) فارس شیراز 29/03/1347 759 کلیسای ارامنه فارس شیراز 15/07/1346 910 حسینیه مشیر فارس شیراز 28/01/1351 911 مسجد مشیر فارس شیراز 25/02/1351 912 باغ دلگشا فارس شیراز 25/02/1351 913 باغ عفیف‌آباد فارس شیراز 10/03/1351 914 عمارت دیوانی قوام‌الملکی فارس شیراز 10/03/1351 916 مقبره‌عمادالدین‌محمودخواجوی‌کرمانی فارس شیراز 13/03/1351 917 حمام وکیل فارس شیراز 13/03/1351 918 ارگ کریمخانی فارس شیراز 13/03/1351 923 حسینیه قوام فارس شیراز 13/03/1351 924 مجموعه بازار وکیل فارس شیراز 17/04/1351 928 باغ جهان‌نما فارس شیراز 02/08/1351 931 باغ تخت فارس شیراز 02/08/1351 935 آب‌انبار وکیل فارس شیراز 14/08/1351 937 نقش‌برجسته بهرام دوم فارس شیراز 10/09/1354 938 بنای اندرون زینت‌الملکی فارس شیراز 10/09/1354 942 چاه مرتاض‌علی فارس شیراز 10/09/1354 946 آرامگاه قطب‌الدین یوسف فارس شیراز 01/05/1352 947 مجموعه پل و بند بهمن فارس شیراز 01/05/1352 958 مدرسه منصوریه فارس شیراز 05/10/1352 959 بقعه شاهزاده سیدنورالدین فارس شیراز 05/10/1352 961 گنبد عضد (گهواره زید) فارس شیراز 05/10/1352 1009 آرامگاه خواجه‌شمس‌الدین‌محمد حافظ فارس شیراز 18/09/1354 1010 آرامگاه شیخ‌مصلح‌الدین‌سعدی‌شیرازی فارس شیراز 18/09/1354 1013 باغ ارم فارس شیراز 14/08/1353 1043 آرامگاه شیخ‌کبیر محمد روزبهان فارس شیراز 26/12/1353 1067 منزل‌حاج‌محمودعطرفروش(فیروزآبادی) فارس شیراز 01/03/1354 1068 خانه نصیرالملک فارس شیراز 01/03/1354 1069 خانه کاظم‌زاده فارس شیراز 01/03/1354 1070 خانه صالحی فارس شیراز 01/03/1354 1071 منزل آقای امامی فارس شیراز 01/03/1354 1072 خانه‌محمدنبی‌افشاریان(مشیرالسلطنه) فارس شیراز 01/03/1354 1073 عمارت دیوانخانه قوام ملکی فارس شیراز 01/03/1354 1080 مسجد حاج‌میرزا کریم صراف فارس شیراز 28/03/1354 1114 مدرسه نظامیه (سید علاالدین‌حسین) فارس شیراز 27/07/1354 1169 آرمگاه شاه‌شجاع فارس شیراز 18/09/1354 1221 باغ منشی‌باشی و ساختمان قدیمی‌آن فارس شیراز 24/09/1354 1224 مجموعه‌بصیرایوان(منزل‌اوجی‌ونصیری) فارس شیراز 10/09/1354 1225 منزل کازرونیان فارس شیراز 06/11/1354 1262 تل رحمت‌آباد فارس شیراز 28/04/1355 1270 تپه باستانی قصرالدشت فارس شیراز 28/04/1355 1338 خانه شوریده شیرازی فارس شیراز 20/11/55 1490 منزل منطقی‌نژاد فارس شیراز 18/02/1355 1493 خانه آقای آیت‌اللهی فارس شیراز 18/07/1356 1494 منزل‌سیدمحمدباقرعالم آیت‌اللهی فارس شیراز 18/07/1356 1497 خانه حسین پاکیاری فارس شیراز 18/07/1356 1508 منزل‌حسنی(محمدابراهیم‌صاحب‌تاجر) فارس شیراز 02/03/1356 1555 منزل فریور طالبان فارس شیراز 02/08/1356 1557 خانه محتشم فارس شیراز 02/08/56 1560 خانه آقایان حسن حبیبی و سعادت فارس شیراز 26/02/1357 1561 خانه عبدالحمید تولائی فارس شیراز 18/07/1356 1562 خانه دکتر معدل‌السلطنه فارس شیراز 18/07/1356 1563 خانه رجبعلی هوائی فارس شیراز 18/07/1356 1601 منزل آقای حسنی اردکانی فارس شیراز 26/02/1357 1602 خانه آقای حاجی مهیا فارس شیراز 26/02/1357 1603 خانه ضیائیان فارس شیراز 26/02/1357 1800 دروازه قرآن فارس شیراز 19/09/1375 1947 خانه دخانچی فارس شیراز 16/09/1376 2040 منزل فروغ‌الملک قوامی فارس شیراز 04/03/1377 2050 خانه عابدی فارس شیراز 11/03/1377 2051 خانه زارع فارس شیراز 11/03/1377 2107 کاروانسرای دوکوهک فارس شیراز 18/06/1377 2127 منزل اسدی لاری (منزل نصیرالسادات) فارس شیراز 12/07/1377 2151 مسجد سیاوشان فارس شیراز 20/08/1377 2152 منزل مذهب‌باشی فارس شیراز 20/08/1377 2191 منزل شفا (صارم‌السلطان‌) فارس شیراز 27/10/1377 2276 خانه نصر فارس شیراز 08/12/1377 2277 خانه صدر جهرمی فارس شیراز 08/12/1377 2302 مسجد حاج‌باقر فارس شیراز 09/01/1378 2303 مسجد امام علی(ع) فارس شیراز 09/01/1378 2373 کاروانسرای چنار راهدار فارس شیراز 23/05/1378 2384 منزل اوجی فارس شیراز 02/06/1378 2385 مسجد فتح فارس شیراز 02/06/1378 2456 آرامگاه شیخ‌ ابی‌ ذرعه فارس شیراز 12/08/1378 2581 خانه‌منسوب‌به‌سعدی(منزل‌آقای‌مدحت) فارس شیراز 27/11/1378 2781 منزل شاپوری فارس شیراز 16/07/1379 2961 مسجد بغدادی ها فارس شیراز 28/10/1379 3064 خانه بیات فارس شیراز 25/12/1379 3065 کاروانسرای قوام آباد فارس شیراز 25/12/1379 3066 تپه ها و قبرستان امامزاده شیخ جمال فارس شیراز 25/12/1379 3067 بقعه سیبوبه فارس شیراز 25/12/1379 3070 مسجد مخروبه علیخان اشکنان فارس شیراز 25/12/1379 3230 تپه های ششیه گری فارس شیراز 25/12/1379 3259 اشکفت یقه سنگر فارس شیراز 25/12/1379 3260 تل مکو فارس شیراز 25/12/1379 3261 تل شاه پریون فارس شیراز 25/12/1379 3262 تل شهید آباد فارس شیراز 25/12/1379 3263 تل شب انبو فارس شیراز 25/12/1379 3264 تل توانگر فارس شیراز 25/12/1379 3265 تل ریگی کمال آباد فارس شیراز 25/12/1379 3266 تل حسن آباد فارس شیراز 25/12/1379 3267 تل جنگی فارس شیراز 25/12/1379 3268 تل نقاره خانه فارس شیراز 25/12/1379 3269 مجموعه تپه های انجیره  فارس شیراز 25/12/1379 3270 مجموعه تپه های دهرو فارس شیراز 25/12/1379 3271 تل سکو فارس شیراز 25/12/1379 3272 تل بیان  فارس شیراز 25/12/1379 3273 تل لاری فارس شیراز 25/12/1379 3274 تل شیخ حسین سوری فارس شیراز 25/12/1379 3275 تل قصر بهرام فارس شیراز 25/12/1379 3276 منزل صباغ فارس شیراز 25/12/1379 3277 تل بن طاق- بشیر- فارس شیراز 25/12/1379 3278 تل جهیدون فارس شیراز 25/12/1379 3279 تل تنگک فارس شیراز 25/12/1379 3280 تپه شاه بربر فارس شیراز 25/12/1379 3281 تل بندو فارس شیراز 25/12/1379 3282 تل سیاه فارس شیراز 25/12/1379 3283 منار روستای دوان فارس شیراز 25/12/1379 3284 حمام مددبابا فارس شیراز 25/12/1379 3285 آرامگاه باباکوهی فارس شیراز 25/12/1379 3286 قلعه قلات - کوار- فارس شیراز 25/12/1379 3287 قلعه اس.بی.آر فارس شیراز 25/12/1379 3288 تل قنات باغ فارس شیراز 25/12/1379 3289 تل آب یک فارس شیراز 25/12/1379 3290 تل سیاه فارس شیراز 25/12/1379 3291 مجموعه‌تپه‌های‌امامزاده ابراهیم نظرآباد فارس شیراز 25/12/1379 3292 برکه کل فارس شیراز 25/12/1379 3386 مجموعه تپه های دهنو فارس شیراز 25/12/1379 3387 تل جمسی فارس شیراز 25/12/1379 3388 تل میرزا محمدی - الف  و ب- فارس شیراز 25/12/1379 3389 تل سفید فارس شیراز 25/12/1379 3390 چهار طاقی کرسیا 1 فارس شیراز 25/12/1379 3391 چهارطاقی کرسیا 2 فارس شیراز 25/12/1379 3392 چهار طاقی اوباد فارس شیراز 25/12/1379 3393 مسجد جامع اور فارس شیراز 25/12/1379 3394 برکه فتح آباد عرب فارس شیراز 25/12/1379 3395 کاروانسرای برمیرگراش فارس شیراز 25/12/1379 3396 خانه توکلی فارس شیراز 25/12/1379 3397 چهارطاقی رباط - پیر رباط- فارس شیراز 25/12/1379 3398 چهار طاقی نقاره خانه فارس شیراز 25/12/1379 3399 عمارت باغ سالاری فارس شیراز 25/12/1379 3400 خانه کشمیری فارس شیراز 25/12/1379 3401 چهار طاقی رهنی فارس شیراز 25/12/1379 3402 چهار طاقی نودران فارس شیراز 25/12/1379 3403 چهار طاقی تل جنگی فارس شیراز 25/12/1379 3404 حمام نظر علی خان فارس شیراز 25/12/1379 3405 آرامگاه احمد نی ریزی فارس شیراز 25/12/1379 3406 آب انبار حاج اسدالله -برکه کشکول- فارس شیراز 25/12/1379 3407 سد تنکاب فارس شیراز 25/12/1379 3409 تل خضر فارس شیراز 25/12/1379 3410 تل زوربند فارس شیراز 25/12/1379 3411 تل توپی فارس شیراز 25/12/1379 3412 تل یال منصورآباد فارس شیراز 25/12/1379 3413 تل حکوان فارس شیراز 25/12/1379 3414 تل دو لنگه فارس شیراز 25/12/1379 3415 تل نوروزان فارس شیراز 25/12/1379 3416 تل قلعه عبدالقادری فارس شیراز 25/12/1379 3417 تل آتشکده  فارس شیراز 25/12/1379 3418 تل قبرستان فارس شیراز 25/12/1379 3419 تل ریکی فارس شیراز 25/12/1379 3420 تل قلعه زیر دژ فارس شیراز 25/12/1379 3421 تل دو بران فارس شیراز 25/12/1379 3422 تل قلعه - مورج فیروزآباد- فارس شیراز 25/12/1379 3423 مسجد آقا باباخان فارس شیراز 25/12/1379 3424 بقعه پیر سرخ فارس شیراز 25/12/1379 3425 تل جوی خنیمه فارس شیراز 25/12/1379 3426 حمام تاریخی شهر بهمن فارس شیراز 25/12/1379 3427 حمام فهلیان فارس شیراز 25/12/1379 3428 تل رشتی فارس شیراز 25/12/1379 3429 تپه گور بهمن فارس شیراز 25/12/1379 3430 تل نقاره خانه فارس شیراز 25/12/1379 3431 تل دز فارس شیراز 25/12/1379 3432 تل قلعه گلی فارس شیراز 25/12/1379 3433 تل زیور - قصر درب زر- فارس شیراز 25/12/1379 3434 تل برزو فارس شیراز 25/12/1379 3435 تل مشکان فارس شیراز 25/12/1379 3436 تل جنگی فارس شیراز 25/12/1379 3437 تل قصر احمر فارس شیراز 25/12/1379 3438 تل بوک فارس شیراز 25/12/1379 3439 تل گربگون فارس شیراز 25/12/1379 3440 تل دزک کوچک فارس شیراز 25/12/1379 3441 تل کوزه گران فارس شیراز 25/12/1379 3442 حمام تاریخی علی خان اشکنان فارس شیراز 25/12/1379 3449 خانه رضا قلی خلیلی فارس شیراز 25/12/1379 3667 کاروانسرای میان کتل  فارس شیراز 25/12/1379 3668 منزل عدلو فارس شیراز 25/12/1379 4129 محوطه تل بهرام گور خرامه فارس شیراز 10/07/1380 4513 بقعه سید تاچ الدین غریب فارس شیراز 11/10/1380 4514 مسجد حاج علی فارس شیراز 11/10/1380 4515 مسجد میرزا هادی فارس شیراز 11/10/1380 4516 امامزاده ابراهیم فارس شیراز 11/10/1380 4517 چهارطاقی دارالاسلام فارس شیراز 11/10/1380 4518 منزل پسران  فارس شیراز 11/10/1380 4519 منزل تاجر فارس شیراز 11/10/1380 4520 منزل عبدالرحیم نعمتی فارس شیراز 11/10/1380 4521 خانه مدرسی فارس شیراز 11/10/1380 4522 منزل توحیدی فارس شیراز 11/10/1380 4523 مسجد مولا فارس شیراز 11/10/80 4524 قلعه فهندژ فارس شیراز 11/10/1380 4525 کاروانسرای بید زرد فارس شیراز 11/10/1380 4526 مسجد حاج نظام فارس شیراز 11/10/1380 4527 پل علی بن حمزه فارس شیراز 11/10/1380 4528 پل قرا باغ فارس شیراز 11/10/1380 4529 کاروانسرای باجگاه فارس شیراز 11/10/1380 4530 امامزاده شاهزاده حسین فارس شیراز 11/10/1380 4531 کاروانسرای خان زنیان فارس شیراز 11/10/1380 4532 مسجد علی فارس شیراز 11/10/1380 4533 مدرسه حکیم فارس شیراز 11/10/1380 4673 منزل راحمی فارس شیراز 11/10/1380 4674 منزل زنجیرچی یزدی فارس شیراز 11/10/1380 4675 منزل فرهادی فارس شیراز 11/10/1380 4676 منزل جمشیدی فارس شیراز 11/10/1380 4677 منزل جوکار فارس شیراز 11/10/1380 4678 منزل آموزگار فارس شیراز 11/10/1380 4722 تپه دزد فارس شیراز 11/10/1380 4723 امامزاده ابوطالب فارس شیراز 11/10/1380 4724 بقایای قلعه گبری تنگ چکاب خرامه فارس شیراز 11/10/1380 4725 امامزاده زنجیری فارس شیراز 11/10/1380 4726 مسجد آقالر فارس شیراز 11/10/1380 4727 مسجد قدس فارس شیراز 11/10/1380 4728 مدرسه مقیمیه فارس شیراز 11/10/1380 4729 مسجد علمدار فارس شیراز 11/10/1380 5028 منزل کازرونی فارس شیراز 25/12/80 5029 منزل کمالی فارس شیراز 25/12/80 5030 منزل تیمناک فارس شیراز 25/12/80 5031 منزل لهراسبی فارس شیراز 25/12/80 5052 امامزاده عبدالله فارس شیراز 25/12/80 5053 حمام کهنه خرامه فارس شیراز 25/12/80 6023 تل قبرستان آبشور فارس شیراز 1981/05/08 6024 تل خندق ( کربال ) فارس شیراز 1981/05/08 6025 مدرسه ایلخانی فارس شیراز 1981/05/08 6026 تل محمد حسنی فارس شیراز 1981/05/08 6027 درمانگاه نمازی فارس شیراز 1981/05/08 6028 حمام خانی فارس شیراز 1981/05/08 6029 مسجد طاهریه فارس شیراز 1981/05/08 6030 مسجد حاج غنی فارس شیراز 1981/05/08 6031 تپه گبری فارس شیراز 1981/05/08 6032 مجموعه تپه های خان کش فارس شیراز 1981/05/08 6033 تل قبرستان هلال آباد فارس شیراز 1981/05/08 6034 پل تاریخی کوار فارس شیراز 1981/05/08 6035 مسجد شوشتری فارس شیراز 1981/05/08 6036 دبستان ابن سینا فارس شیراز 1981/05/08 6037 موسسه علمی آینده سازان فارس شیراز 1981/05/08 6038 دبیرستان خدیجه کبری فارس شیراز 1981/05/08 6039 مسجد حاج علیرضا فارس شیراز 1981/05/08 6040 مسجد حاج رضا فارس شیراز 1981/05/08 6041 مسجد آدینه خان فارس شیراز 1981/05/08 6042 کانون فرهنگی - تربیتی فاطمه الزهرا فارس شیراز 1981/05/08 6043 تل شاهرخی مهارلو فارس شیراز 1981/05/08 6044 خانه حاج عماد الملک بصیری فارس شیراز 1981/05/08 6045 خانه خلیل پسند فارس شیراز 1981/05/08 6046 خانه علی بابا بابائی فارس شیراز 1981/05/08 6047 خانه حاج منصور طیوری فارس شیراز 1981/05/08 6048 خانه عباس نمازی فارس شیراز 1981/05/08 6049 خانه نعمت الهی فارس شیراز 1981/05/08 6050 خانه اکبر اکبری فارس شیراز 1981/05/08 6051 خانه محمد نصر فارس شیراز 1981/05/08 6052 خانه حیا نایب میرزا فارس شیراز 1981/05/08 6053 خانه اکبر هنر فارس شیراز 1981/05/08 6054 خانه شهرام بهرامی فارس شیراز 1981/05/08 6055 خانه صفا دهقان فارس شیراز 1981/05/08 6056 خانه کریم کشت ورز فارس شیراز 1981/05/08 6057 کانون عفاف فارس شیراز 1981/05/08 6058 خانه دباغ منش فارس شیراز 1981/05/08 6059 خانه مهد کاظم زائری فارس شیراز 1981/05/08 6060 خانه مهد رحیمی فارس شیراز 1981/05/08 6061 خانه حبیب الله مهندسی فارس شیراز 1981/05/08 6062 خانه بتول حسن پور فارس شیراز 1981/05/08 6063 خانه پرویز عموئی فارس شیراز 1981/05/08 6064 خانه حسین علی تصمیم حقیقی فارس شیراز 1981/05/08 6065 خانه حاج ابراهیم مستغنی فارس شیراز 1981/05/08 6066 خانه حبیب پیشه وری فارس شیراز 1981/05/08 6067 منزل عزت مهاجران فارس شیراز 1981/05/08 6068 خانه سید محمد راحمی فارس شیراز 1981/05/08 6069 منزل موسوی فارس شیراز 1981/05/08 6070 منزل توکلی فارس شیراز 1981/05/08 6071 خانه محمود دهقان فارس شیراز 1981/05/08 6072 منزل شیرزاد بیات فارس شیراز 1981/05/08 6073 خانه محمد حسن ذاکری فارس شیراز 1981/05/08 6074 خانه کمپانی فارس شیراز 1981/05/08 6075 خانه اسدالله نعمتی فارس شیراز 1981/05/08 6076 خانه افراسیاب توللی فارس شیراز 1981/05/08 6077 خانه یوسف سامان پور فارس شیراز 1981/05/08 6078 خانه بهادر غضنفری فارس شیراز 1981/05/08 6781 کاروانسرای دیو دان فارس شیراز 1981/10/10 7156 مجموعه قبور بید زرد فارس شیراز 12/11/81 7157 تل ملا سماء فارس شیراز 12/11/81 7158 تل خطیری عباسی فارس شیراز 12/11/81 7159 کاروانسرای آبگرم کوار فارس شیراز 12/11/81 7160 تل قبرستان ( الف ) فارس شیراز 12/11/81 7161 تل قبرستان ( ب ) فارس شیراز 12/11/81 7162 تل جعفری فارس شیراز 12/11/81 7163 تل جنگی فارس شیراز 12/11/81 7164 مجموعه تپه های شاه بهرامی فارس شیراز 12/11/81 7219 تل قلعه پل فسا فارس شیراز 12/11/81 8640 خانه امید علی عزیزی فارس شیراز 1382/3/10 8641 خانه محمدی نژاد و احمدزاده فارس شیراز 1382/3/10 8642 خانه عیسی جلالیان فارس شیراز 1382/3/10 8643 خانه حمید ابوقداره و محمد عدلو فارس شیراز 1382/3/10 8644 خانه عبدالحسین تن کس فارس شیراز 1382/3/10 8645 خانه بدرالزمان معاونی فارس شیراز 1382/3/10 8646 خانه جلال صاحب الامر فارس شیراز 1382/3/10 8647 خانه رضا معصومی فارس شیراز 1382/3/10 8648 خانه نیره بهنام فارس شیراز 1382/3/10 8649 خانه پوست فروش فارس شیراز 1382/3/10 8650 خانه سید حسام حمیدی فارس شیراز 1382/3/10 8651 خانه زینب ساقب رای فارس شیراز 1382/3/10 8652 خانه سید لطف الله هاشمی فارس شیراز 1382/3/10 8653 خانه نخشب موحد کازرونی فارس شیراز 1382/3/10 8654 خانه اصغر و محمدعلی خواسته فارس شیراز 1382/3/10 8655 خانه ناصر ابطحی و شاپور احمدپور فارس شیراز 1382/3/10 8656 خانه شیخ عبدالرسول ملک کازرونی فارس شیراز 1382/3/10 8657 خانه حسن فریان (حسینیه امین التجار) فارس شیراز 1382/3/10 8658 خانه جهان- بخش حسینی فارس شیراز 1382/3/10 8659 خانه حسن علی صابر سنگری فارس شیراز 1382/3/10 8660 خانه شاه رضا شریفی فارس شیراز 1382/3/10 8661 خانه سید علی اکبر موسوی فارس شیراز 1382/3/10 8662 خانه سید علی جوکار فارس شیراز 1382/3/10 8663 خانه حاج محمود فتح (محمد کاظم) فارس شیراز 1382/3/10 8664 خانه اکبر مقیمی نوبندگانی فارس شیراز 1382/3/10 8665 خانه محمد حسین جعفرپور فارس شیراز 1382/3/10 8666 خانه محمد حسین علمدار فارس شیراز 1382/3/10 8667 خانه حبیب شیرازی فارس شیراز 1382/3/10 8668 خانه معصومه علمدار فارس شیراز 1382/3/10 8669 خانه قادر دهقان فارس شیراز 1382/3/10 8670 خانه حیدرعلی حق نگهدار فارس شیراز 1382/3/10 8671 خانه شهناز نظافت فارس شیراز 1382/3/10 8672 خانه کبری ضربت فارس شیراز 1382/3/10 8673 خانه حسین مومنی فارس شیراز 1382/3/10 8674 خانه رقیه طوفانی فارس شیراز 1382/3/10 8675 خانه عبدالحمید تولایی فارس شیراز 1382/3/10 8676 خانه رباب رشالی فارس شیراز 1382/3/10 8677 خانه قادر تکمیلی فرد فارس شیراز 1382/3/10 8689 خانه ابراهیم حق پرست و فاطمه فارس شیراز 1382/3/10 8690 خانه احترام تصمیم حقیقی فارس شیراز 1382/3/10 8691 خانه رضا قلی استخری فارس شیراز 1382/3/10 8692 خانه انجوی فارس شیراز 1382/3/10 8693 خانه ماشاالله برخالو یهیم فارس شیراز 1382/3/10 8694 خانه شفیعی اردکانی فارس شیراز 1382/3/10 8695 خانه صادق غلامی فارس شیراز 1382/3/10 8696 خانه مرتضی سید تاج الدین سروستانی فارس شیراز 1382/3/10 8697 خانه سید محمود فاطمی نژاد فارس شیراز 1382/3/10 8698 خانه اصغر اسدی فارس شیراز 1382/3/10 8699 خانه ابوالحسن دیهیمی فارس شیراز 1382/3/10 8700 خانه اسماعیل عباس پور فارس شیراز 1382/3/10 8701 خانه عزیز یزدانی فارس شیراز 1382/3/10 8702 خانه آمنه و مهدی چکامه حقیقی فارس شیراز 1382/3/10 8703 خانه لیاقت رفیعی فارس شیراز 1382/3/10 8704 خانه قربان علی بیات پور فارس شیراز 1382/3/10 8705 خانه عزیزاله تیمناک فارس شیراز 1382/3/10 8706 خانه رقیه رسولی فارس شیراز 1382/3/10 8707 خانه عباس ندافی و اصغر رعیتی فارس شیراز 1382/3/10 8708 خانه جلیل محبوب فارس شیراز 1382/3/10 8709 خانه جواد صبار فارس شیراز 1382/3/10 8710 خانه سردار پارسایی فارس شیراز 1382/3/10 8711 خانه محمد کریم خدام محمدی فارس شیراز 1382/3/10 8712 خانه امراله خوشرو فارس شیراز 1382/3/10 8713 خانه مصطفی یزدان پناخ فارس شیراز 1382/3/10 8714 خانه وطن پرست و کیانی فارس شیراز 1382/3/10 8715 خانه محمد رضا قانع فارس شیراز 1382/3/10 8716 خانه صبوری فارس شیراز 1382/3/10 8717 خانه کریم جعفرنژاد فارس شیراز 1382/3/10 8718 خانه رحیم دعایی فارس شیراز 1382/3/10 8719 خانه غلامحسین بهادر خلیلی فارس شیراز 1382/3/10 8720 خانه حسینی عشقی فارس شیراز 1382/3/10 8721 خانه قربانعلی بیات پور فارس شیراز 1382/3/10 8722 خانه حاجی عاطفی فارس شیراز 1382/3/10 8723 خانه زهرا عبدالرحمانی فارس شیراز 1382/3/10 8724 خانه صدیقه بیگم معزی فارس شیراز 1382/3/10 8725 خانه علی اکبر یزدیان فارس شیراز 1382/3/10 8726 منزل محمد چوگانی فارس شیراز 1382/3/10 8727 منزل حسن صدرایی فارس شیراز 1382/3/10 8965 خانه جمال صداقتی فارس شیراز 1382/3/10 8966 خانه حسین نمازی فارس شیراز 1382/3/10 8967 خانه علی اکبر اصغرزاده فارس شیراز 1382/3/10 8968 خانه عبدالحسین مویدی فارس شیراز 1382/3/10 8969 خانه فاطمه حیدری فارس شیراز 1382/3/10 8970 خانه جواد صداقت نژاد فارس شیراز 1382/3/10 8971 خانه حاج محمد مکاره چی فارس شیراز 1382/3/10 8972 خانه عزیز شیرمردزاده فارس شیراز 1382/3/10 8973 خانه حسین جوانمردی فارس شیراز 1382/3/10 8974 خانه حسن حلی ساز فارس شیراز 1382/3/10 8975 خانه یدالله منتصری فارس شیراز 1382/3/10 8976 منزل حبیب الله عسکری فارس شیراز 1382/3/10 8977 خانه محمدرضا صفری نژاد فارس شیراز 1382/3/10 8978 خانه محمد کاتب فارس شیراز 1382/3/10 8979 خانه هوشنگ حکمت فارس شیراز 1382/3/10 8980 خانه خدا خواست تسلیمی فارس شیراز 1382/3/10 8981 خانه محمدعلی امینی فارس شیراز 1382/3/10 8982 خانه کازرونی (هتل) فارس شیراز 1382/3/10 8983 خانه خردمند شمالی فارس شیراز 1382/3/10 8984 خانه علی یل فارس شیراز 1382/3/10 8985 خانه آزاد حسینی فارس شیراز 1382/3/10 8986 خانه مهد کاظم حسینی فارس شیراز 1382/3/10 8987 خانه صفی فرخ روز فارس شیراز 1382/3/10 8988 خانه گلشن فارس شیراز 1382/3/10 8989 خانه نورانی وصال فارس شیراز 1382/3/10 8990 خانه محمد فرودی فارس شیراز 1382/3/10 8991 خانه رفعت افرا فارس شیراز 1382/3/10 8992 خانه محمد حفیظ فارس شیراز 1382/3/10 8993 خانه اکبر جوانمردی فارس شیراز 1382/3/10 8994 خانه علی اکبر افشاریان فارس شیراز 1382/3/10 8995 خانه زینب ابیوردی فارس شیراز 1382/3/10 8996 خانه جمال نشاطیان فارس شیراز 1382/3/10 8997 خانه ابوالقاسم تشکریان فارس شیراز 1382/3/10 8998 خانه شمس سلیمی فارس شیراز 1382/3/10 8999 خانه غضنفر همتی فارس شیراز 1382/3/10 9000 خانه محمود فرجادیان فارس شیراز 1382/3/10 9001 خانه عطاالله مسندی شیرازی نژاد فارس شیراز 1382/3/10 9002 خانه پارسایی فارس شیراز 1382/3/10 9003 خانه بیگم اسدالهی زوج فارس شیراز 1382/3/10 9004 خانه رزمجو فارس شیراز 1382/3/10 9005 خانه اسدالله شجاعت فارس شیراز 1382/3/10 9006 خانه عبدالمحمد حق نگهدار فارس شیراز 1382/3/10 9007 خانه کریم پژمان فارس شیراز 1382/3/10 9008 خانه علیرضا مستمندی فارس شیراز 1382/3/10 9009 خانه حاج منصور کرونی (کنیسه) فارس شیراز 1382/3/10 9010 خانه رافائل زاده فارس شیراز 1382/3/10 9011 خانه حسین حسن نژاد فارس شیراز 1382/3/10 9012 خانه خردمند غربی فارس شیراز 1382/3/10 9235 بازار مسگرها فارس شیراز 24/03/1382 9236 اردو بازار فارس شیراز 24/03/1382 9269 خانه احمد روحانی فارس شیراز 1382/5/7 9782 باغ مینو و محوطه آن فارس شیراز 1382/06/11 9798 خانه آخرت فارس شیراز 1382/06/11 9799 باغ نوابی (شیخی) فارس شیراز 1382/06/11 9819 باغ نو و عمارت آن فارس شیراز 1382/06/11 3069 مسجد جامع اشکنان فارس شیراز  25/12/1379 2953 تل قلعه کبری فارس فارس 28/10/1379 15 قلعه ضحاک فارس فسا 24/6/1310 264 آتشکده سنگی (تنگ کرم) فارس فسا 12/12/1315 2957 تل تعلکی فارس فسا 28/10/1379 2958 تل خیرآباد فارس فسا 28/10/1379 2959 تل بری آ فارس فسا 28/10/1379 2960 مجموعه تپه های شهردر فارس فسا 28/10/1379 3666 امامزاده زاهد کبیر فارس فسا 25/12/1379 3820 تل بری فارس فسا 12/06/1380 4536 منزل حسن نژاد فارس فسا 11/10/1380 4537 مجموعه تپه های نوبندگان فارس فسا 11/10/1380 4538 تل قصر خان فارس فسا 11/10/1380 4730 تل صادق آباد فارس فسا 11/10/1380 4731 تل سفید فارس فسا 11/10/1380 4732 تل قلعه بدرآباد فارس فسا 11/10/1380 4733 مجموعه تپه های قلعه کهنه و گود موردی فارس فسا 11/10/1380 4896 تل اکبر آباد فارس فسا 19/12/1380 4898 تل رزجان فارس فسا 19/12/1380 16 گنبد آتشکده فراشبند فارس فیروزآباد 24/6/1310 17 مکان گور قدیم (شهر گور) فارس فیروزآباد 24/6/1310 88 گنبد آتشکده فراشبند فارس فیروزآباد 15/10/1310 89 قصر ساسانی فارس فیروزآباد 15/10/1310 90 پل ساسانی فارس فیروزآباد 15/10/1310 268 دو نقش برجسته فارس فیروزآباد 12/12/1315 269 قلعه دختر فارس فیروزآباد 12/12/1315 289 آتشکده ساسانی(آتشکده‌فیروزآباد) فارس فیروزآباد 29/9/1316 939 نقش‌برجسته پارتی فارس فیروزآباد 10/09/1354 1003 امامزاده اسماعیل میمند فارس فیروزآباد 21/07/1353 2349 بقعه سید داود فهلوی (خرقه) فارس فیروزآباد 29/04/1378 2790 پل تاریخی فارس فیروزآباد 16/07/1379 2810 کاروانسرای زنجیران فارس فیروزآباد 16/07/1379 2955 تل رمه رجر فارس فیروزآباد 28/10/1379 4508 مسجد جامع میمند فارس فیروزآباد 11/10/1380 4509 تل گاوی فارس فیروزآباد 11/10/1380 4510 مجموعه تپه ها و کاروانسرای فتح‌آباد فارس فیروزآباد 11/10/1380 4511 تل اشرفی فارس فیروزآباد 11/10/1380 4512 قلعه گبری دژگاه فارس فیروزآباد 11/10/1380 4534 چهار طاقی کنار سیاه فارس فیروزآباد 11/10/1380 4535 تل حسین‌آباد فارس فیروزآباد 11/10/1380 4734 کاروانسرای بابا نجم فارس فیروزآباد 11/10/1380 4735 قبرستان بابا نجم فارس فیروزآباد 11/10/1380 4736 امامزاده بابا نجم فارس فیروزآباد 11/10/1380 4737 آسیاب تاریخی شهر قیر فارس فیروزآباد 11/10/1380 4901 تل قلعه حسن آباد فارس فیروزآباد 19/12/1380 5033 باغ نارنجی فارس فیروزآباد 25/12/80 6082 تل دشقاب فارس فیروزآباد 08/05/81 6083 جاده ساسانی فارس فیروزآباد 08/05/81 6084 تل شهید فارس فیروزآباد 08/05/81 6780 حمام تاریخی میمند فارس فیروزآباد 1981/10/10 7187 تل پلیس راه فارس فیروزآباد 12/11/81 7188 تل بهرام اختشان قره خانی موصلو فارس فیروزآباد 12/11/81 7189 چهار طاقی کهنارو فارس فیروزآباد 12/11/81 7190 کاروانسرای تنگاب فارس فیروزآباد 12/11/81 7191 تل قلعه رودبال فارس فیروزآباد 12/11/81 7192 اشکفت گاوی فارس فیروزآباد 12/11/81 7193 کتیبه آب سنج فارس فیروزآباد 12/11/81 7194 تنوره آسیابهای فتح آباد عرب فارس فیروزآباد 12/11/81 7195 محوطه تنگ مهرک فارس فیروزآباد 12/11/81 7196 تل چهار طاقی فارس فیروزآباد 12/11/81 7197 تپه چاه کپنک فارس فیروزآباد 12/11/81 7198 تل حاجی محمد باغشاهی فارس فیروزآباد 12/11/81 7199 کاروانسرای منوچهر خان موصلو فارس فیروزآباد 12/11/81 7200 تل شیرزاد فارس فیروزآباد 12/11/81 9820 چهاربرجی بابانجم فارس فیروزآباد 1382/06/11 9821 چاه و دو عدد حوضچه بابانجم فارس فیروزآباد 1382/06/11 9822 دو برجی بابانجم فارس فیروزآباد 1382/06/11 9823 تپه بابانجم فارس فیروزآباد 1382/06/11 9824 برج بابانجم فارس فیروزآباد 1382/06/11 9825 حمام بابانجم فارس فیروزآباد 1382/06/11 24 محل پایتخت قدیم شاپور (شهر بیشابور) فارس کازرون 24/6/1310 158 حجاری‌ها فارس کازرون 15/10/1310 159 مجسمه شاپور اول فارس کازرون 15/10/1310 312 آتشکده جره فارس کازرون 21/8/1317 331 آتشکده فارس کازرون 20/11/1318 336 نقوش برجسته سنگی (سر مشهد) فارس کازرون 20/11/1318 1366 آثار باستانی قریه سیدحسین فارس کازرون 22/01/1356 1509 مقبره و خانقاه شیخ ابواسحق فارس کازرون 02/03/1356 1598 آرامگاه سید امین‌الدین فارس کازرون 11/02/1357 1700 بنای بقعه علامه دوانی فارس کازرون 20/11/1364 2411 پل مشیر فارس کازرون 02/06/1378 3385 تل رشتان  فارس کازرون 25/12/1379 4539 نقش برجسته تنگ قندیل فارس کازرون 11/10/1380 6090 قلعه دختر فارس کازرون 08/05/81 9826 غار چشمه ساسان فارس کازرون 1382/06/11 9827 غار تیکاب و پناهگاه‌های صخره‌ای تیکاب فارس کازرون 1382/06/11 9828 غار بلیان فارس کازرون 1382/06/11 9829 غار بهمنیار فارس کازرون 1382/06/11 9830 غار پریشان (شماره 1) فارس کازرون 1382/06/11 9831 قلعه پوسکان فارس کازرون 1382/06/11 315 بازار قیصریه  فارس لار 21/8/1317 962 مقبره شیخ‌عبدالسلام فارس لار 08/10/1352 973 باغ نشاط فارس لار 13/05/1353 975 مناره مجاور قصرشیخ‌دانیال‌خنجی فارس لار 01/05/1353 1229 آب‌انبار اوز فارس لار 15/05/1353 1323 امامزاده شاه فخرالدین فارس لار 06/10/1355 1324 برکه بام‌ بلند فارس لار 06/10/1355 1325 آب‌انبار آقا فارس لار 06/10/1355 1326 آب‌انبارهای شماره یک و دو سیدجعفر فارس لار 06/10/1355 1327 هفت عدد آب‌انبار‌های گراش فارس لار 06/10/1355 1379 آب‌انبارهای‌بنارویه(شاه‌عباسی‌وسبزکوه) فارس لار 02/03/1356 1619 کاروانسرای نو (کاروانسرای گلشن) فارس لار 26/02/1357 2029 آب‌انبار سلفی فارس لار 04/03/1377 2035 مسجد جامع جویم فارس لار 04/03/1377 2036 کاروانسرای جویم فارس لار 04/03/1377 2038 آب‌انبار ملامحمد اوز فارس لار 04/03/1377 2039 حمام خور فارس لار 04/03/1377 2288 سد گمپور فارس لار 09/01/1378 2316 سر در مسجد جامع خنج فارس لار 14/02/1378 2317 بقعه شیخ حاج ‌محمد ابونجم فارس لار 19/02/1378 2369 چهارطاقی فیشور فارس لار 23/05/1378 2590 بقعه شیخ قاضی حسن فارس لار 27/11/1378 2618 بقعه شیخ شعیب فارس لار 25/12/1378 4708 کاروانسرای بنارویه فارس لار 11/10/1380 6779 کاروانسرای بزرگ بریز فارس لار 1981/10/10 8678 خانه محمودی فارس لار 1382/3/10 4763 محوطه تمب بوت فارس لامرد 19/12/1380 6791 گورستان ملایی فارس لامرد 10/10/81 6792 آب بند سدا فارس لامرد 10/10/81 6793 گورستان پنگرو فارس لامرد 10/10/81 6794 آسیاب آبی پسبند فارس لامرد 10/10/81 6795 آب بند لاور فارس لامرد 10/10/81 6796 کانال شتر گلو فارس لامرد 10/10/81 6797 پل آب رسان فارس لامرد 10/10/81 6798 گورستان دهنو فارس لامرد 10/10/81 6799 قبرستان رو گیر فارس لامرد 10/10/81 9215 کلات ظالمی فارس لامرد 1382/4/24 9216 قلعه گوری رکن آباد فارس لامرد 1382/4/24 9217 قلعه گبری لامرد فارس لامرد 1382/4/24 9218 تپه ده گچی فارس لامرد 1382/4/24 9219 تل دعوتی فارس لامرد 1382/4/24 9220 محوطه تپه گلرخ فارس لامرد 1382/4/24 9221 تل موسی فارس لامرد 1382/4/24 9222 تل جت فارس لامرد 1382/4/24 9223 چهار طاقی ظالمی فارس لامرد 1382/4/24 9224 تل علامرودشت فارس لامرد 1382/4/24 9225 محوطه امامزاده حاصل فارس لامرد 1382/4/24 9226 محوطه شاه پیر غیب فارس لامرد 1382/4/24 9227 محوطه تمب کنارو ( 1 ) فارس لامرد 1382/4/24 9228 تل شهر فارس لامرد 1382/4/24 9229 کلات تنگ خور فارس لامرد 1382/4/24 9230 محوطه خفرویه فارس لامرد 1382/4/24 9231 آب بند رکن آباد و خشت فارس لامرد 1382/4/24 9232 آب بند رکن آباد فارس لامرد 1382/4/24 9233 تپه تمب کنارو ( 2 ) فارس لامرد 1382/4/24 9234 کلات خشتی فارس لامرد 1382/4/24 18 محل استخر قدیم فارس مرودشت 24/6/1310 19 شهر هخامنشیان (مشهد مرغاب) فارس مرودشت 24/6/1310 20 تخت جمشید فارس مرودشت 24/6/1310 21 نقش رستم فارس مرودشت 24/6/1310 22 نقش رجب فارس مرودشت 24/6/1310 183 غار موسوم به شیخ‌علی فارس مرودشت 18/4/1311 189 دو تپه کوچک بدون نام(تل‌باکون) فارس مرودشت 18/4/1311 560 تپه چشمه علی‌آباد فارس مرودشت 28/05/1345 902 بند امیر فارس مرودشت 09/09/1349 929 پل خان فارس مرودشت 02/08/1351 1111 کتیبه پهلوی تنگ خشک سیوند فارس مرودشت 07/07/1354 1197 آثار هخامنشی قره قلات فارس مرودشت 10/09/1354 1219 مقبره نیمه تمام چاشت‌خوار فارس مرودشت 10/09/1354 1220 کتیبه‌های پهلوی تخت‌طاووس فارس مرودشت 10/09/1354 1228 کتیبه پهلوی چشمه‌عبدالله فارس مرودشت 07/07/1354 1254 تل گپ‌کناره (تل بزرگ) فارس مرودشت 18/09/1354 1256 تل یا تپه مادآبادی فارس مرودشت 18/09/1354 1257 تل تیموران (تیمارون) فارس مرودشت 28/04/1355 1261 تل یا تپه پیرکنانی فارس مرودشت 28/04/1355 1263 تل‌بزرگ‌مقصودآبادیاتل‌هادی(تل‌بردی) فارس مرودشت 28/04/1355 1264 تپه یا تل قلعه حسن‌آباد فارس مرودشت 28/04/1355 1265 تل یا تپه مراد فارس مرودشت 28/04/1355 1266 تپه قاسم‌آباد فارس مرودشت 28/04/1355 1267 تل شقا فارس مرودشت 28/04/1355 1268 تل جری الف و ب فارس مرودشت 28/04/1355 1272 تل گود کلاه سران فارس مرودشت 28/04/1355 1276 تل یا تپه رمشی ‌سیاه الف و ب فارس مرودشت 28/04/1355 1320 مدرسه سعیدیه ارسنجان فارس مرودشت 06/10/1355 6778 بند فیض آباد فارس مرودشت 1981/10/10 7317 تل اشکی فارس مرودشت 12/11/81 7318 غار بیزجان فارس مرودشت 12/11/81 7319 تل مزاری فارس مرودشت 12/11/81 7320 تل آق تپه فارس مرودشت 12/11/81 7321 تل برج فارس مرودشت 12/11/81 7322 تل امامزاده شاه غیب فارس مرودشت 12/11/81 7344 تل قدمگاه فارس مرودشت 12/11/81 9781 اشکفت گاوی فارس مرودشت 1382/06/11 9832 غار سیوند فارس مرودشت 1382/06/11 9833 غار انجیره فارس مرودشت 1382/06/11 9834 غار شاه مردان فارس مرودشت 1382/06/11 190 خرابه‌های یک شهر سلطنتی فارس ممسنی 09/05/1312 254 حجاری ایلامی ‌(گور انگون) فارس ممسنی 30/03/1315 278 نقش‌برجسته سنگی (سراب بهرام) فارس ممسنی 12/12/1315 299 دخمه سنگی دو دختر (داودور) فارس ممسنی 29/9/1316 356 میل اژدها یا آتشگاه فارس ممسنی 20/03/1321 1273 تل نورآباد فارس ممسنی 28/04/1355 1364 تل کاخداد (منرلگاه ‌پنجم ‌راه ‌شاهی) فارس ممسنی 22/01/1356 1948 امامزاده درب آهنین فارس ممسنی 16/09/1376 2713 تپه سورنا (کانجفقلی) فارس ممسنی 22/04/1379 2714 تل بختیاری فارس ممسنی 22/04/1379 2782 تل بردنگان فارس ممسنی 16/07/1379 2783 تل پخشه دون فارس ممسنی 16/07/1379 2784 تل خواجه محمدی فارس ممسنی 16/07/1379 2785 تل جوی برمک فارس ممسنی 16/07/1379 2786 تل سفید فارس ممسنی 16/07/1379 2787 تل ملا شمشیری فارس ممسنی 16/07/1379 2788 تل خصم فارس ممسنی 16/07/1379 2789 تل دیمه میل فارس ممسنی 16/07/1379 2956 تل میرجاشیری فارس ممسنی 28/10/1379 3068 امامزاده شیرمرد فارس ممسنی 25/12/1379 3231 تل برج فارس ممسنی 25/12/1379 4714 امامزاده شاه شوم فارس ممسنی 11/10/1380 4715 مجموعه بناهای روستای جمال کر فارس ممسنی 11/10/1380 4716 تل کوشکک فارس ممسنی 11/10/1380 4717 امامزاده شاه تسلیم فارس ممسنی 11/10/1380 5034 حمام بید کرز فارس ممسنی 25/12/80 7209 تل میش بند فارس ممسنی 12/11/81 7210 تل کوشکک فارس ممسنی 12/11/81 7211 تل مشکی فارس ممسنی 12/11/81 7212 تل محمد امینی فارس ممسنی 12/11/81 7213 سه تلان فارس ممسنی 12/11/81 7214 تل کوزر خون فارس ممسنی 12/11/81 7215 تل کهنه زیردو فارس ممسنی 12/11/81 7216 قلعه سفید فارس ممسنی 12/11/81 7217 تل محمد کاظمی فارس ممسنی 12/11/81 7218 محوطه باستانی شهر خضرک فارس ممسنی 12/11/81 6771 استودان های خوزی فارس مهر 10/10/81 6772 تمب یدو فارس مهر 10/10/81 6773 آسیاب فاریاب فارس مهر 10/10/81 6774 استودان سنگ چله گاه فارس مهر 10/10/81 6775 گورستان خوزی فارس مهر 10/10/81 6776 محوطه هفت برکه فارس مهر 10/10/81 6777 گورستان مهر   فارس مهر 10/10/81 9207 تخت پرس هرج فارس مهر 1382/4/24 9208 بقایای قلعه شلدون فارس مهر 1382/4/24 9209 قبرستان فال فارس مهر 1382/4/24 9210 قبرستان گله دار فارس مهر 1382/4/24 9211 گورستان صادره فارس مهر 1382/4/24 9212 محوطه بهرستان فارس مهر 1382/4/24 9213 تل پیر فارس مهر 1382/4/24 9214 محوطه قلعه گوری محمد علی فارس مهر 1382/4/24 9814 تپه سرگاه 3 (کوشکک) فارس مهر 1382/06/11 9815 تپه سرگاه 2 فارس مهر 1382/06/11 9816 محوطه و تپه سرگاه (1) فارس مهر 1382/06/11 9817 حمام وراوی فارس مهر 1382/06/11 9818 محوطه تخت پرس بهرستان فارس مهر 1382/06/11 9841 تمب طلا فارس مهر 1382/06/11 9842 تمب بر فارس مهر 1382/06/11 4543 امامزاده بابا منیر فارس نورآباد ممسنی 11/10/1380 4544 بقعه شیخ شهاب الدین فارس نورآباد ممسنی 11/10/1380 4545 امامزاده میر احمد فارس نورآباد ممسنی 11/10/1380 192 مسجد جامع فارس نی‌ریز 09/05/1312 2751 قلات خواجه احمد انصاری فارس نی‌ریز 22/04/1379 4718 تل نورآباد فارس نی‌ریز 11/10/1380 4719 تل مهره‌ای فارس نی‌ریز 11/10/1380 4720 تل خاکی فارس نی‌ریز 11/10/1380 6085 خانه جاوید فارس نی‌ریز 08/05/81 6086 تل خندق ( نی ریز ) فارس نی‌ریز 08/05/81 6087 تل قلعه بدر آباد فارس نی‌ریز 08/05/81 6088 تل خندقی جلالی فارس نی‌ریز 08/05/81 6089 تل نیمه‌کار فارس نی‌ریز 08/05/81 7292 تپه پیر بابا قزوین آبیک 12/11/81 7293 تپه شماره ( 2 ) روستای یعقوب آباد قزوین آبیک 12/11/81 7294 تپه شماره ( 1 ) روستای قشلاق قزوین آبیک 12/11/81 7295 منجوق تپه قزوین آبیک 12/11/81 7296 محوطه تاریخی حسین آباد قزوین آبیک 12/11/81 7297 تپه شماره ( 1 ) روستای زرگر قزوین آبیک 12/11/81 7443 محوطه تاریخی و قبرستان قزانچال قزوین آبیک 12/11/81 7445 محوطه تاریخی تپه قدیم قزوین آبیک 12/11/81 7446 یسکان تپه ( 1 ) قزوین آبیک 12/11/81 7452 خندق تپه  قزوین آبیک 12/11/81 7453 قطار تپه قزوین آبیک 12/11/81 7543 سیزده تپه سی قزوین آبیک 17/12/81 7544 قره تپه قزوین آبیک 17/12/81 7545 تپه عزیز گلو قزوین آبیک 17/12/81 7547 تپه شماره ( 1 ) مامجین قزوین آبیک 17/12/81 7549 مهمان تپه قزوین آبیک 17/12/81 7550 یسکان تپه ( 3 ) قزوین آبیک 17/12/81 7551 یسکان تپه ( 2 ) قزوین آبیک 17/12/81 7552 تپه شماره ( 2 ) قشلاق قزوین آبیک 17/12/81 7559 تپه روس قزوین آبیک 17/12/81 7561 گور تپه تاریخی قزوین آبیک 17/12/81 7562 قطار تپه ( 1 ) قزوین آبیک 17/12/81 7563 تپه شماره ( 3 ) قشلاق قزوین آبیک 17/12/81 7595 تپه زاغه قزوین آبیک 17/12/81 7596 تپه پیر بابا ( تک درخت ) قزوین آبیک 17/12/81 7597 تپه کله قزوین آبیک 17/12/81 7598 تپه روباه قزوین آبیک 17/12/81 7599 قطار تپه ( 2 ) قزوین آبیک 17/12/81 7600 تپه شماره ( 1 ) روستای قزانچال قزوین آبیک 17/12/81 7601 تپه شماره ( 1 ) روستای یعقوب آباد قزوین آبیک 17/12/81 7602 خرمن تپه قزوین آبیک 17/12/81 7603 حاجی تپه قزوین آبیک 17/12/81 7604 تپه شماره ( 2 ) روستای قشلاق قزوین آبیک 17/12/81 7605 تپه کهنه قزوین آبیک 17/12/81 7606 تپه بزرگ ( اریک تپه ) قزوین آبیک 17/12/81 7607 تپه شماره ( 1 ) روستای خرم پشته قزوین آبیک 17/12/81 7681 تپه ایران یازی کوچک قزوین آبیک 17/12/81 7682 تپه ایران یازی بزرگ قزوین آبیک 17/12/81 7683 مقبره رئیس المجاهدین قزوین آبیک 17/12/81 7689 تپه اوزم لر باغی قزوین آبیک 17/12/81 7690 محوطه تاریخی شماره ( 1 ) روستای  قزوین آبیک 17/12/81 9480 تپه دونه قزوین آبیک 1382/5/14 9780 تپه فیض‌آباد قزوین آبیک 1382/06/11 9783 تپه شماره 1 گنج‌آب قزوین آبیک 1382/06/11 9784 محوطه تاریخی قزقلعه قزوین آبیک 1382/06/11 2139 امامزاده علاءالدین قزوین آوج 09/08/1377 2177 کاروانسرای شاه‌عباسی آوج قزوین آوج 21/09/1377 2077 تپه زاغه قزوین بوئین زهرا 10/05/1377 2078 تپه قبرستان قزوین بوئین زهرا 10/05/1377 2079 قره تپه قزوین بوئین زهرا 10/05/1377 2970 تپه شورجه 2 قزوین بوئین زهرا 28/10/1379 2971 پیچاق تپه قزوین بوئین زهرا 28/10/1379 2974 تپه هفت صندوق قزوین بوئین زهرا 28/10/1379 2975 تپه شنین 3 قزوین بوئین زهرا 03/08/1379 3023 تپه مهین قزوین بوئین زهرا 03/11/1379 3024 تپه مهین 1 قزوین بوئین زهرا 03/11/1379 3025 تپه مهین 2 قزوین بوئین زهرا 03/11/1379 3026 تپه امامزاده هفت امام قزوین بوئین زهرا 03/11/1379 3027 تپه قره باغ 2 قزوین بوئین زهرا 03/11/1379 3037 تپه قبرستان  قزوین بوئین زهرا 03/11/1379 3130 تپه زاغه - مهدی آباد- قزوین بوئین زهرا 25/12/1379 3672 تپه خرابه کند قزوین بوئین زهرا 25/12/1379 3731 آلگی تپه قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3740 تپه داخرجین 2 قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3741 تپه قیزلر قلعه‌سی قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3744 محوطه آق بلاغ 1 قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3746 محوطه آق بلاغ 2 قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3747 محوطه شکر ورک 3 قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3794 محوطه آق گل دره قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3795 تپه آسیاب آبی بالا قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3797 ب قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3799 تپه آجر بند قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3801 گور تپه 2 قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3803 تپه چار داخ قزوین بوئین زهرا 12/06/1380 3910 تپه لار آراسی قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3911 تپه محراب بولاغ قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3912 تپه قاجیر قلعه قیه سی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3913 تپه یوخاری خرمن یرلر قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3914 تپه قبرستان خرابه لار ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3915 محوطه آق یازی قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3916 تپه قبرستان پارتلاق چمن قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3917 تپه حصار ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3918 تپه آسیا قالا قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3919 گور تپه ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3920 تپه باتمان قلیچ قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3921 تپه شادمان ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3922 تپه شادمان ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3923 تپه شادمان ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3924 تپه شادمان ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3925 تپه شادمان ( 6 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3926 تپه شادمان ( 7 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3927 تپه کچله گرد ( 5 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3928 تپه خروزک ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3929 تپه گوژ گول شفقی کندی ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3930 تپه قبرستان بزمجرد قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3931 تپه امامزاده ابراهیم قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3932 تپه قبرستان روستای دیزان قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3933 تپه قبرستان جوین ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3934 تپه جوین ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3935 تپه عبدالرب آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3936 تپه عبدالرب آباد ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3937 محوطه باستانی شیشه قلعه ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3938 محوطه باستانی شیشه قلعه ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3939 تپه تتنک ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3940 تپه تتنک ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3941 تپه شاردلهار ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3942 تپه شاردلهار ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3958 تپه آق بلاغ ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 3959 تپه خرم آباد قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4086 تپه بالاگول قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4087 تپه کبلی یدالله بلاغی ( 2 )   قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4088 تپه قبرستان قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4089 تپه یعقوب آباد ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4090 تپه یعقوب آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4091 تپه کبلی یدالله بلاغی ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4092 تپه کچله گرد ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4093 تپه قبرستان قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4094 تپه شادمان ( 5 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4095 تپه سووخ بولاغ قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4096 تپه امامزاده صالح قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4097 تپه گوناگی باغ لار قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4098 تپه چیه لی قیه قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4099 تپه کولی یوردو قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4100 تپه جنت آباد قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4101 تپه تفک قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4102 محوطه تاریخی امامزاده محمد باقر قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4103 تپه ککین ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4104 تپه جوین ( 5 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4105 تپه قاجر قیه سی قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4106 کهنه قبرستان قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4107 تپه قنات کهریز قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4108 تپه خابانا دالو باغی قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4109 تپه آق داش قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4110 گور تپه ( گبر تپه ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4111 تپه محمود آباد خر رود ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4112 تپه کهنه قبرستان قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4113 تپه یانخ بلاغ ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4114 قبرستان عبدالله دره‌سی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4115 تپه سنجس آباد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4116 تپه تک قلعه قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4117 تپه قبرستان قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4118 محوطه باستانی یعقوب آباد ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4119 محوطه باستانی یعقوب آباد ( 5 ) قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4120 قرمز تپه قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4152 محوطه تاریخی پارچین قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4153 تپه پته کوه قزوین بوئین زهرا 10/07/1380 4412 تپه کهنه قلعه قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4413 تپه قلعه شیخ شریک قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4414 تپه امام داشی قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4415 تپه داش لی دوز تپه لاری  قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4416 تپه رمضان خان قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4417 تپه عباس آباد قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4418 تپه شورجه  ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 05/09/1380 4818 تپه کند دره‌سی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4819 تپه گور قلعه ( 3 ) نیریج قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4820 تپه قلعه ازناب قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4821 هال تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4822 تپه ایانک ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4823 قبرستان جلوگیر قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4824 تپه قبرستان کند دره‌سی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4825 تپه کهنه قبرستان  قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4826 تپه کهنه قبرستان  قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4827 پول لی تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4828 تپه میخ لی تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4829 تپه قبرستان آقچه دام قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4830 تپه قبرستان کیله چالان قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4831 تپه حسن پولات قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4832 تپه امامزاده کاظم ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4833 تپه کهنه کند ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4834 تپه چال لی دره یوخاری سی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4835 تپه کهنه کند  قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4908 تپه جن زاغه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4915 تپه گوشتاباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4916 تپه دیباک داشی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4917 تپه خرابه تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4918 تپه کهنه کند  قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4919 تپه امامزاده داوود اسماعیل قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4920 تپه تکین ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4921 تپه کند تپه  قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4922 تپه کلنجین ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4923 تپه سرچین قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4924 تپه آلک ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4925 تپه قبرستان پاچیه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4926 تپه مشهد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4927 تپه گول ایجی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4928 تپه کهنه کاروانسرا قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4929 تپه اینچه فر قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4930 تپه قرمز قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4931 تپه ایانک ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4932 تپه یان یرلار قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4933 تپه شاخدار چای ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4934 تپه منبره ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4935 تپه آلک ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4936 تپه گوی دوشلو ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4937 تپه قبرستان حسن قشلاق ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4938 تپه حسن قشلاق ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4939 تپه موتورخانه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4940 تپه لواجیک قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4941 تپه گوشتاباد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4942 تپه امامزاده تپه سی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4943 تپه امامزاده تپه سی ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4944 تپه خیت نی لیک تپه سی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4945 تپه دورناچی تپه سی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4946 تپه قبرستان قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4947 تپه مازار بولاغ قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4948 محوطه تاریخی خرابه باغ قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4949 تپه ایانک ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4950 تپه قبرستان شاخدار چای قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4951 تپه قلعه یرلری قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4956 تپه قراولخانه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4957 تپه دلیک قیه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4958 تپه قبرستان چای لی تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4959 جن تپه ( 1 )  قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4989 تپه چای لی تپه ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4990 تپه امامزاده عبدالله قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4991 تپه کاشی کانه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4992 تپه قبرستان حوسنو پولات قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4993 تپه قزلار قلعه سی قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4994 تپه لجام گیر قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4995 تپه لار آسی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4996 محوطه تاریخی کهنه قبرستان قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4997 تپه آقچه دام قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4998 تپه یونجه لیق تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 4999 تپه اوزال لیک تپه قزوین بوئین زهرا 19/12/1380 5003 تپه کول لیک ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5004 تپه خرابه سار قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5005 تپه شفیع دره سی ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5006 محوطه تاریخی خرخره یولی چیخان قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5007 تپه قبرستان لاوه لوخ قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5008 تپه کهنه قبرستان  قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5009 تپه قزلار قلعه سی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5010 تپه امامزاده کاظم ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5011 لول تپه قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5012 تپه امامزاده قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5054 تپه لار آراسی ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5154 تپه کهنه دایرمان ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5155 محوطه تاریخی کهنه قبرستان قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5452 تپه عباس آباد قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5453 تپه خونان قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5454 محوطه تاریخی رحیم آباد قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5455 ممک تپه  قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5456 تپه شماره یک رحیم آباد قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5462 محوطه تاریخی گوورارخی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5464 قبرستان ( 2 ) قزل قلعه سی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5465 محوطه تاریخی خرابه میلاق قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5466 قبرستان قزل قلعه سی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5469 محوطه پیش از تاریخی ولد آباد قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5470 تپه خان آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5471 تپه خان آباد ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5472 تپه قره تپه قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5475 تپه دولت آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5476 تپه عشرت آباد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5482 بنای امامزاده منصور قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5485 بنای حسینیه منصور قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5488 تپه شماره یک کله دره قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5489 تپه عبدالله آباد  قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5490 تپه عشرت آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5491 تپه اشتران ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5498 تپه کیله چالان قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5507 تپه امامزاده  قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5512 قبرستان هزار خانه قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5517 تپه کوره بولاغ قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5520 محوطه شفیع دره سی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5521 محوطه قبرستان کاروانسرا قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5522 تپه ساری گونی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5523 تپه چی بین نی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5524 محوطه تاریخی امامزاده زید قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5525 محوطه قبرستان جن تپه ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5526 تپه خرمن یری ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5527 قبرستان تک درخت قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5529 محوطه تاریخی خان بابا چمنی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5531 تپه لار آراسی ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5532 تپه لار آراسی ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5533 قبرستان خان بابا چمنی قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5535 تپه قبرستان بازار اوستو  قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5543 تپه صالح کرد قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5576 تپه شماره ( 2 ) رحیم آباد قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5585 تپه قانشار لار قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5590 تپه کهنه کند قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5606 محوطه تاریخی فرهنگی آق درش قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5613 تپه یوخاری اوزال لیک تپه قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5681 تپه کندیری ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5682 تپه کندیری ( 4 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5683 تپه کلنجین ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5684 تپه ساخس آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5685 تپه زاغه آراسنج قزوین بوئین زهرا 25/12/80 5686 تپه سی قید دیلی تپه سی قزوین بوئین زهرا 1980/12/25 5687 تپه قبرستان یوسقول دالو قزوین بوئین زهرا 1980/12/25 5688 تپه آلا بولاغ قزوین بوئین زهرا 1980/12/25 5689 تپه تارا دره کته بری قزوین بوئین زهرا 1980/12/25 5690 تپه کهنه قبرستان امامزاده اک قزوین بوئین زهرا 1980/12/25 5722 تپه قهوج قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5731 اوزال لیک تپه محمد کریم قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5732 تپه امامزاده فضل بن قاسم قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5733 تپه کهنه قبرستان ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5734 تپه قبرستان ورزانو قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5735 تپه جور علی قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5736 محوطه تاریخی منبره قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5737 تپه خوزنین قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5738 پیر تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5739 تپه سارو داش ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5740 تپه خرمن یری ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5741 تپه کولگه لی  قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5742 تپه کندیری تپه سی قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5743 تپه قبرستان نصرت آباد چای قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5744 تپه نصرت آباد چای قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5745 تپه قلعه یری قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5746 تپه قبرستان میل تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5747 تپه قبرستان توپخانه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5748 تپه چای لی تپه ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5749 تپه کهنه قبرستان شوراب قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5750 قبرستان سارو داش ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5751 تپه سارو داش ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5752 تپه قشلاق قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5753 محوطه تاریخی آشاقی کند ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5754 قلعه قری داغو قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5755 قبرستان ( 1 ) یوخاری اوزال لیک تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5756 آشاقی اوزال لیک تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5757 تپه باغ لار اوستو قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5758 محوطه تاریخی کهنه قبرستان قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5759 قبرستان شهر باز یولو قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5760 تپه کرقیو قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5761 تپه تاریخی تالافار قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5762 تپه قلعه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5763 تپه کهنه قبرستان شینگل قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5764 تپه شهر باز قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5765 محوطه کهنه قبرستان قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5766 محوطه تاریخی قتور گل قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5767 جن تپه ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5768 قبرستان ( 2 ) یوخاری اوزال لیک تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5769 تپه ورزانو قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5770 تپه چمبک قلعه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5771 تپه قارا اوراک قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5772 تپه کهنه کند ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5773 تپه فرهاد خان قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5774 تپه آق تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5775 تپه کهنه قبرستان اروان ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5776 تپه کره تپه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5777 تپه قبرستان گوور قلعه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5778 تپه علی وردی قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5779 تپه گوور قلعه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5780 تپه حسنو پولات قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5781 تپه کهنه حمام قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5782 تپه قبرستان برجعلی بلاغی قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5783 تپه قبرستان ( 1 ) کاش کانه قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5784 قبرستان کهنه کند قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5785 تپه مسجد جامع طرزک قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5786 تپه طرزک قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5787 تپه قبرستان بادغین قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5788 تپه قبرستان مشهد قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5789 تپه توپخانه ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5790 محوطه تاریخی سید محمد دره سی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5791 تپه قبرستان سید محمد دره سی  قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5792 تپه امیر بلاغی قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5793 تپه قبرستان خرابه سار ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5794 تپه پیر مشهد قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5795 تپه قبرستان خول لار قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5796 تپه مشهد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5797 تپه قشلاق امین آباد ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5798 تپه یالقوز باغ قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5799 تپه خیارج قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5800 تپه کهنه کند  قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5801 تپه یزن قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5802 محوطه تاریخی اشاقی کند ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 25/03/81 5803 تپه امامزاده ناصر ، باقر ، محمد قزوین بوئین زهرا 25/03/81 7298 تپه ککین ( 6 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7299 تپه خرابه لار قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7300 تپه کهنه قبرستان سلطان بلاغ قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7301 تپه قره اولان ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7302 تپه نوده لکوان ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7303 تپه گیلدیر تپه قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7304 تپه گور قاله قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7305 تپه امامزاده صالح و محسن قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7306 تپه قزل گونی قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7307 تپه قشلاق امین آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7308 تپه قزلار قلعه سی قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7309 تپه طبلشکین ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7310 تپه قره بلاغ قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7311 تپه امامزاده روستای هرائین قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7312 تپه کور جا بلاغ ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7313 تپه امامزاده علی اکبر قاسم قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7314 تپه ساری سره قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7444 تپه مونجوق لو ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7447 محوطه تاریخی و قبرستان کوند ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7448 تپه عصمت آباد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7449 تپه قلعه روستای اسماعیل آباد قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7454 تپه سعید آباد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7455 محوطه تاریخی آراسنج قدیم قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7456 تپه کول تپه ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7457 قلعه فیض آباد  قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7458 تپه اشتران ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 12/11/81 7546 تپه قبرستان عبدالله دره سی ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7548 تپه شهرباز یولو قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7553 تپه قبرستان نوده لکوان قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7554 تپه چلمبر ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7555 تپه نوده لکوان ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7556 تپه کوند ( 5 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7557 محوطه تاریخی ابراهیم آباد قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7558 قرمز تپه قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7560 محوطه تاریخی طاهر آباد ( 1 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7627 تپه قیه قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7677 تپه حسین آباد امینی ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7684 تپه عصمت آباد ( 2 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7685 تپه گوور قلعه ( 3 ) قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7686 تپه گوور قلعه قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7687 تپه قلعه حسرت قزوین بوئین زهرا 17/12/81 7688 تپه ایودالی قزوین بوئین زهرا 17/12/81 8174 محوطه تاریخی نوده لکوان قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8175 تپه قبرستان حسین آباد قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8176 تپه یوسقول دالو قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8177 تپه قدیر لانی قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8178  تپه پرکام 1 قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8179 تپه طبلشکین قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8180  تپه یانخ بلاغ 1 قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8181  تپه یانخ بلاغ 2 قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8182 تپه آشاقی خرمن لار قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8183 تپه بازا اوستو قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8184 تپه باقرآباد 2 قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8185 تپه دال کور آب قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 8186 تپه نظرگاه قزوین بوئین زهرا 1382/1/24 9479 تپه مزرعه قزوین بوئین زهرا 1382/5/14 9765 تپه قاضی‌آباد 2 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9766 تپه قبرستان مونجوق‌لو قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9767 تپه کهنه قبرستان سلطان بلاغ قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9768 تپه مراد خان چی قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9769 تپه گوور قبری قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9770 تپه محمودآباد 1 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9771 تپه سعیدآباد 3 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9772 تپه قری اولان 3 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9773 تپه گوور قلعه سی قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9774 تپه قبرستان قیه لار قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9775 محوطه تاریخی قارخودلو قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9776 تپه گوور قبری قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9777 تپه طاهرآباد 3 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9778 تپه آرایری تپه سی قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9779 تپه آرایری باشو قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9788 تپه خرابه علی‌آباد 1 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9789 تپه قبرستان حسن قشلاق 2 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9790 تپه کیسه جین 3 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9791 تپه شهیدآباد کنبد کند قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9792 تپه جین‌جین داشی قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9793 تپه کول لیک 2 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 9794 تپه یساول 2 قزوین بوئین زهرا 1382/06/11 979 امامزاده عبدالخیر قزوین تاکستان 28/05/1347 2013 میل خرم‌آباد قزوین تاکستان 01/02/1377 2141 قز قلعه قزوین تاکستان 09/08/1377 2156  بنای بانک ملی تاکستان قزوین تاکستان 20/08/1377 2166 ساختمان‌اداره‌میراث‌فرهنگی‌تاکستان قزوین تاکستان 20/08/1377 2178 امازاده عبدالله(ع) قزوین تاکستان 17/09/1377 2179 امامزاده کمال(ع) ضیاء آباد قزوین تاکستان 17/09/1377 2275 محوطه باستانی تپه خله‌کوه قزوین تاکستان 08/12/1377 2620 مسجد جامع چوبیندر قزوین تاکستان 25/12/1378 2621 امامزاده ولی قزوین تاکستان 25/12/1378 2622 تپه حسین‌آباد قزوین تاکستان 25/12/1378 2623 تپه امامزاده فضل‌الله قزوین تاکستان 25/12/1378 2624 تپه آقچه کند قزوین تاکستان 25/12/1378 2625 تپه کاظمیه قزوین تاکستان 25/12/1378 2626 تپه فارسجین قزوین تاکستان 25/12/1378 2627 تپه ولازجرد قزوین تاکستان 25/12/1378 2628 تپه قادلی ورازان قزوین تاکستان 25/12/1378 2629 تپه اسفرورین  قزوین تاکستان 25/12/1378 2630 تپه حسن‌آباد دشتابی قزوین تاکستان 25/12/1378 2631 تپه امامزاده سیدعلی قزوین تاکستان 25/12/1378 2632 تپه علنقیه قزوین تاکستان 25/12/1378 2633 تپه داغلان (2) قزوین تاکستان 25/12/1378 2634 تپه داغلان (1) قزوین تاکستان 25/12/1378 2635 تپه سیمکه کوه قزوین تاکستان 25/12/1378 2636 تپه قره‌باغ قزوین تاکستان 25/12/1378 2637 تپه لوشکان قزوین تاکستان 25/12/1378 2638 تپه جرندق (1) قزوین تاکستان 25/12/1378 2639 تپه دره قبرستان قزوین تاکستان 25/12/1378 2640 تپه حیدریه قزوین تاکستان 25/12/1378 2641 تپه جرندق (2) قزوین تاکستان 25/12/1378 2642 تپه عید‌علی قزوین تاکستان 25/12/1378 2668 تپه عاشق حصار (1) قزوین تاکستان 25/12/1378 2669 تپه عاشق حصار (1) قزوین تاکستان 25/12/1378 2670 تپه عاشق حصار (1) قزوین تاکستان 25/12/1378 2671 تپه قادلی نامراسن قزوین تاکستان 25/12/1378 2672 تپه سیکولان کهنه قزوین تاکستان 25/12/1378 2673 تپه آقچه کند (2) قزوین تاکستان 25/12/1378 2674 تپه اک (1) قزوین تاکستان 25/12/1378 2675 تپه اک (2) قزوین تاکستان 25/12/1378 2676 تپه اک (3) قزوین تاکستان 25/12/1378 2677 تپه خرم‌آباد قزوین تاکستان 25/12/1378 2678 تپه نویل قزوین تاکستان 25/12/1378 2679 تپه قازان داغی قزوین تاکستان 25/12/1378 2680 تپه قبرستان گبری قزوین تاکستان 25/12/1378 2715 تپه سرچشمه قزوین تاکستان 22/04/1379 2859 تپه دل‌زی قزوین تاکستان 16/08/1379 2860 قزقلعه طرویزک قزوین تاکستان 16/08/1379 2861 تپه امامزاده زرلان قزوین تاکستان 16/08/1379 2862 تپه نخودو قزوین تاکستان 16/08/1379 2866 تپه قانلی قزوین تاکستان 16/08/1379 2867 تپه نهاوند قزوین تاکستان 16/08/1379 2972 تپه رادکان قزوین تاکستان 28/10/1379 2989 تپه تاکستان  قزوین تاکستان 03/11/1379 2990 تپه قدمگاه قزوین تاکستان 03/11/1379 2991 تپه جوهرین قزوین تاکستان 03/11/1379 2992 تپه قرقسین قزوین تاکستان 03/11/1379 2993 تپه ورودی نرکه قزوین تاکستان 03/11/1379 2995 تپه شنین 1 قزوین تاکستان 03/11/1379 2996 تپه شنین 2 قزوین تاکستان 03/11/1379 2997 تپه پنجه علی 1 قزوین تاکستان 03/11/1379 2998 تپه ضیاء آباد 1 قزوین تاکستان 03/11/1379 2999 تپه ضیاء آباد 2 قزوین تاکستان 03/11/1379 3000 تپه ضیاء آباد  قزوین تاکستان 03/11/1379 3001 تپه بام چشمه قزوین تاکستان 03/11/1379 3002 تپه گبر قلعه  قزوین تاکستان 03/11/1379 3003 تپه قبرستان قدیمی قزوین تاکستان 03/11/1379 3004 تپه فوزای قزوین تاکستان 03/11/1379 3005 تپه نورگنده قزوین تاکستان 03/11/1379 3006 تپه امامزاده کمال قزوین تاکستان 03/11/1379 3007 تپه حسین آباد قزوین تاکستان 03/11/1379 3008 تپه نوده 2 قزوین تاکستان 03/11/1379 3009 تپه حیدریه 2 قزوین تاکستان 03/11/1379 3010 تپه گله ده 1 قزوین تاکستان 03/11/1379 3011 قزقلعه جوق قزوین تاکستان 03/11/1379 3012 تپه دواله  قزوین تاکستان 03/11/1379 3028 تپه ولاجرد 1 قزوین تاکستان 03/11/1379 3674 تپه برزلجین 1 قزوین تاکستان 25/12/1379 3677 تپه قبرستان قدیمی شنستق بالا قزوین تاکستان 25/12/1379 3722 تپه شنیتق 2 قزوین تاکستان 12/06/1380 3723 تپه کلادر قزوین تاکستان 12/06/1380 3724 محوطه تاریخی قبرستان قزوین تاکستان 12/06/1380 3725 تپه خرابه‌کند قزوین تاکستان 12/06/1380 3726 تپه سیف‌آباد قزوین تاکستان 12/06/1380 3727 تپه بیابان قزوین تاکستان 12/06/1380 3729 تپه قنبرآباد قزوین تاکستان 12/06/1380 3730 تپه آرشت قزوین تاکستان 12/06/1380 3732 تپه لیا قزوین تاکستان 12/06/1380 3738 تپه بزرگ کندر قزوین تاکستان 12/06/1380 3742 تپه قبرستان قزوین تاکستان 12/06/1380 3743 تپه برزلجین 2 قزوین تاکستان 12/06/1380 3745 محوطه خرابه‌کند قزوین تاکستان 12/06/1380 3798 تپه قبرستان روستای یزد رود قزوین تاکستان 12/06/1380 3800 تپه بالا تپه قزوین تاکستان 12/06/1380 3802 تپه انداق قزوین تاکستان 12/06/1380 4121 تپه نارنج قلعه قزوین تاکستان 10/07/1380 4122 محوطه باستانی دره فرض الله قزوین تاکستان 10/07/1380 4123 گور تپه ( 2 ) قزوین تاکستان 10/07/1380 4124 تپه قنجک ( 3 ) قزوین تاکستان 10/07/1380 4150 تپه قبرستان روستای چوزه قزوین تاکستان 10/07/1380 4151 گور تپه  قزوین تاکستان 10/07/1380 5480 بنای امامزاده سلیمان قزوین تاکستان 25/12/80 5483 گرمابه کاظم لو قزوین تاکستان 25/12/80 5484 گرمابه بستانک قزوین تاکستان 25/12/80 5486 بنای امامزاده صالح قزوین تاکستان 25/12/80 5534 محوطه تاریخی کهنه کنه قزوین تاکستان 25/12/80 5540 تپه قلعه قزوین تاکستان 25/12/80 5542 گوور تپه قزوین تاکستان 25/12/80 5562 محوطه تاریخی دمیرچی قزوین تاکستان 25/12/80 5589 تپه قلعه بایر قزوین تاکستان 25/12/80 5595 تپه ورکه رود قزوین تاکستان 25/12/80 5596 گنج تپه  قزوین تاکستان 25/12/80 5703 قبرستان ( 2 ) گوور تپه قزوین تاکستان 25/03/81 5704 کول تپه ( 1 ) قزوین تاکستان 25/03/81 5705 محوطه تاریخی خرابه لار ( 1 ) قزوین تاکستان 25/03/81 5706 محوطه تاریخی خرابه لار ( 2 ) قزوین تاکستان 25/03/81 5707 محوطه تاریخی قبرستان کهنه قزوین تاکستان 25/03/81 5708 قبرستان ( 1 ) کول تپه قزوین تاکستان 25/03/81 5709 قبرستان ( 1 ) گوور تپه قزوین تاکستان 25/03/81 5710 قبرستان ( 2 ) کول تپه قزوین تاکستان 25/03/81 5711 کول تپه ( 2 ) قزوین تاکستان 25/03/81 5712 قبرستان خرابه لار قزوین تاکستان 25/03/81 5713 تپه قز قلعه قزوین تاکستان 25/03/81 7674 تپه قنجک ( 2 ) قزوین تاکستان 17/12/81 7675 تپه امامزاده علی اکبر قزوین تاکستان 17/12/81 7676 محوطه تاریخی بیوک تپه قزوین تاکستان 17/12/81 7702 محوطه باستانی گوور تپه قزوین تاکستان 17/12/81 7703 تپه داش قالاخ قزوین تاکستان 17/12/81 9786 محوطه تاریخی یوخاری سگز ناب قزوین تاکستان 1382/06/11 9796 محوطه تاریخی کوره کهریز قزوین تاکستان 1382/06/11 9797 تپه سگز ناب قزوین تاکستان 1382/06/11 3013 تپه آقا میر قزوین تاکستان  03/11/1379 3022 امامزاده هفت صندوق قزوین تاکستان  03/11/1379 3036 تپه گله ده 2 قزوین تاکستان  03/11/1379 8173 تپه سور معلی قزوین تاکستان 1382/1/24 2973 تپه قبرستان - مارکین- قزوین رودبار 28/10/1379 3014 تپه قبرستان - فسطین رود- قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3015 تپه قبرستان حسین آباد قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3016 تپه سیمیار 1 قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3017 محوطه تاریخی سیمیار 2 قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3018 تپه آرنگ قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3019 تپه ملک وجینک قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3020 تپه وجینک 2 قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 3021 تپه وجینک 3 قزوین رودبارشهرستان 03/11/1379 121 مسجد جامع قزوین قزوین 15/10/1310 122 مسجد شاه (سابق) قزوین قزوین 15/10/1310 200 مدرسه حیدریه قزوین قزوین 09/05/1312 213 در ورودی عمارت عالی‌قاپو قزوین قزوین 31/04/1313 239 شاهزاده حسین قزوین قزوین 15/09/1314 332 مقبره حمدآلله مستوفی قزوین قزوین 20/11/1318 377 حسینیه امینی قزوین قزوین 02/12/1327 381 امامزاده اباذر قزوین قزوین 11/09/1330 384 بقعه معروف به پیر قزوین قزوین 11/09/1330 389 کاخ چهلستون قزوین قزوین 30/03/1337 390 مسجد نبی (مسجد شاه) قزوین قزوین 30/03/1337 391 دروازه کوشک قزوین قزوین 26/12/1353 392 دروازه تهران قزوین قزوین 30/05/1354 932 مجموعه‌بناهای‌سردار‌(مدرسه،مسجد،آب‌انبار) قزوین قزوین 10/08/1351 933 آب‌انبار حاج‌کاظم قزوین قزوین 13/08/1351 1021 مجموعه بازار قزوین قزوین قزوین 05/10/1356 1118 سنجیده مسجد قزوین قزوین 10/08/1354 1119 حمام حاجی محمد رحیم قزوین قزوین 11/08/1354 1187 کاروانسرای حجیب قزوین قزوین 14/07/1354 1330 بنای موزه یادبود سوم اسفند قزوین قزوین 20/11/1355 1333 مسجد و مدرسه صالحیه قزوین قزوین 11/05/1355 1335 مسجد و مدرسه شیخ‌الاسلام قزوین قزوین 08/06/1353 1336 آب‌انبار حکیم قزوین قزوین 08/06/1355 1337 آب‌انبار سردار قزوین قزوین 08/06/1355 1384 تپه قلعه گبری (گودر قلعه‌سی) قزوین قزوین 19/02/1356 1395 برج شرقی یا قدیمتر خرقان قزوین قزوین 23/03/1356 1396 برج‌غربی‌یاجدیدتر(آرامگاهی‌ازسلاجقه) قزوین قزوین 23/03/1356 1397 کاروانسرای محمدآباد قزوین قزوین 23/03/1356 1435 آب‌انبار، مسجد و مدرسه ملاوردیخان قزوین قزوین 24/05/1356 1623 برج و باروی شهر قزوین قزوین قزوین 28/01/1357 1681 تپه باستانی شماره یک زیاران قزوین قزوین 27/05/1364 1682 تپه باستانی شماره دو زیاران قزوین قزوین 27/05/1364 1774 پیغمبریه قزوین قزوین قزوین 07/09/1375 1778 میمون قلعه قزوین قزوین 12/09/1375 1789 امامزاده امینه خاتون قزوین قزوین 27/09/1375 1790 آرامگاه شیخ‌احمد غزالی قزوین قزوین 07/08/1375 1792 بقعه متبرک‌امامزاده‌علی‌بن‌جعفرصادق قزوین قزوین 07/08/1375 1889 مدرسه التفاتیه قزوین قزوین 11/05/1376 1914 امامزاده اسماعیل قزوین قزوین 20/07/1376 1938 امامزاده علی روستای شکرناب قزوین قزوین 19/09/1376 1961 میل پاراچین قزوین قزوین 02/12/1377 1996 حمام میرزاکریم قزوین قزوین 05/12/1376 2006 خانه محصص قزوین قزوین 03/01/1377 2053 مسجد محمدیه قزوین قزوین 11/03/1377 2080 آب‌انبار مسجدجامع قزوین قزوین 11/05/1377 2089 کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین قزوین 11/05/1377 2165 مدرسه امیرکبیر قزوین قزوین 20/08/1377 2167 برج ناقوس قزوین قزوین 20/08/1377 2183 مسجد احمدیه قزوین قزوین 17/09/1377 2187 کاروانسرای گلشن قزوین قزوین 27/10/1377 2188 کاروانسرای خرزان قزوین قزوین 27/10/1377 2189 مقبره شهید ثالث قزوین قزوین 27/10/1377 2227 باغ سپهدار (باغ کشاورزی) قزوین قزوین 03/12/1377 2248 بنای مصلی قزوین قزوین 27/10/1377 2264 مسجدموسی‌الرضا(ع)(مسجدسوخته‌چنار) قزوین قزوین 27/10/1377 2265 پل شاه‌عباسی محمدآباد قزوین قزوین 27/10/1377 2308 مجموعه سمیران قزوین قزوین 14/01/1378 2309 قلعه سمیران قزوین قزوین 14/01/1378 2310 امازاده قاسم قزوین قزوین 09/01/1378 2311 آرامگاه کوچک قزوین قزوین 09/01/1378 2312 آرامگاه بزرگ (قلعه ساسان) قزوین قزوین 09/01/1378 2408 تیمچه سرباز قزوین قزوین 02/06/1378 2410 تیمچه سرپوشیده قزوین قزوین 02/06/1378 2460 خانه رئوفی قزوین قزوین 12/08/1378 2463 تپه تاریخی منبره (شماره یک شرقی) قزوین قزوین 12/08/1378 2464 تپه میلچک قزوین قزوین 12/08/1378 2565 آب‌انبار زنانه بازار (مسجد النبی) قزوین قزوین 05/11/1378 2588 شهرداری قزوین قزوین قزوین 27/11/1378 2646 مقبره آخوند ملا خلیلا قزوین قزوین 25/12/1378 2777 تپه توده‌ بین قزوین قزوین 19/05/1379 2851 تپه ارداق 1 قزوین قزوین 16/08/1379 2852 تپه ارداق 2 قزوین قزوین 16/08/1379 2853 تپه وجیه آباد قزوین قزوین 16/08/1379 2854 تپه آقا بابا 1 قزوین قزوین 16/08/1379 2855 تپه آقا بابا 2 قزوین قزوین 16/08/1379 2856 تپه زلیخا قزوین قزوین 16/08/1379 2857 تپه حیدریه(1) قزوین قزوین 16/08/1379 2858 تپه کچال 2 قزوین قزوین 16/08/1379 2863 تپه دیال آباد قزوین قزوین 16/08/1379 2864 تپه انگور مچین قزوین قزوین 16/08/1379 2865 تپه سعیدآباد قزوین قزوین 16/08/1379 2925 مسجد راه چمان قزوین قزوین 20/09/1379 2994 تپه داکان قزوین قزوین 03/11/1379 3114 تپه دمه دشت قزوین قزوین 25/12/1379 3115 تپه قاراگل قزوین قزوین 25/12/1379 3116 تپه کند تپه سی قزوین قزوین 25/12/1379 3117 تپه قلعه گردن هیر قزوین قزوین 25/12/1379 3118 تپه مزرعه اکبر قزوین قزوین 25/12/1379 3119 محوطه تاریخی کند تپه سی قزوین قزوین 25/12/1379 3120 تپه قبرستان - سراس - قزوین قزوین 25/12/1379 3121 تپه وفا قزوین قزوین 25/12/1379 3122 تپه قزوین قزوین قزوین 25/12/1379 3123 تپه قدیم آباد قزوین قزوین 25/12/1379 3124 تپه قبرستان - باینه شاه - قزوین قزوین 25/12/1379 3125 تپه نخود لخ قزوین قزوین 25/12/1379 3126 تپه گورکلان قزوین قزوین 25/12/1379 3127 تپه منجق لخ قزوین قزوین 25/12/1379 3128 تپه کوله قزوین قزوین 25/12/1379 3129 تپه قلعه ملک قزوین قزوین 25/12/1379 3131 تپه شهید کوله قزوین قزوین 25/12/1379 3132 تپه سید بلاغی قزوین قزوین 25/12/1379 3133 تپه دربند قزوین قزوین 25/12/1379 3134 تپه مزرعه برمک قزوین قزوین 25/12/1379 3135 تپه کارگاه قزوین قزوین 25/12/1379 3136 تپه قبرستان - کنشکین قزوین قزوین 25/12/1379 3137 تپه کش زر قزوین قزوین 25/12/1379 3138 تپه قبرستان -چنارستان- قزوین قزوین 25/12/1379 3139 تپه قبرستان - امین آباد-  قزوین قزوین 25/12/1379 3140 تپه مایان قزوین قزوین 25/12/1379 3141 تپه قبرستان -کوکج- قزوین قزوین 25/12/1379 3142 تپه خزانه قزوین قزوین 25/12/1379 3143 تپه خرسران کوه قزوین قزوین 25/12/1379 3144 تپه حمام ضد کنه قزوین قزوین 25/12/1379 3145 تپه قبرستان - باشگل قزوین قزوین 25/12/1379 3146 تپه داشی کاروانسرا قزوین قزوین 25/12/1379 3147 تپه قبرستان آقچه قلعه قزوین قزوین 25/12/1379 3148 تپه قازان ده دره سی قزوین قزوین 25/12/1379 3149 تپه سالان مار قزوین قزوین 25/12/1379 3150 تپه خوران قزوین قزوین 25/12/1379 3151 تپه الوند قزوین قزوین 25/12/1379 3152 تپه فارسیان  قزوین قزوین 25/12/1379 3153 تپه چاتوق قیه قزوین قزوین 25/12/1379 3154 تپه قبرستان قدیمی - قمشلو- قزوین قزوین 25/12/1379 3155 تپه مزرعه مرشد قزوین قزوین 25/12/1379 3156 تپه قلعه سی 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3157 تپه قلعه سی 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3158 تپه اسدآباد خورین 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3159 تپه اسدآباد خورین 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3160 تپه اسدآباد خورین 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3161 تپه اسدآباد خورین 4 قزوین قزوین 25/12/1379 3162 تپه اسدآباد خورین 5 قزوین قزوین 25/12/1379 3163 تپه سیمیار دشت 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3164 تپه سیمیار دشت 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3165 تپه مه مو -2- محمود آباد2 قزوین قزوین 25/12/1379 3166 تپه ییلاق چنارستان 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3167 تپه آتش انبار2 قزوین قزوین 25/12/1379 3168 تپه آتش انبار 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3169 تپه بستان اوقلی4 قزوین قزوین 25/12/1379 3170 تپه کنشکین 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3171 تپه کنشکین 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3172 تپه کنشکین 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3173 تپه کنشکین 4 قزوین قزوین 25/12/1379 3174 تپه کنشکین 5 قزوین قزوین 25/12/1379 3175 تپه کنشکین 6 قزوین قزوین 25/12/1379 3176 تپه‌مزرعه‌تاوه دشت- قبرستان منصوریها قزوین قزوین 25/12/1379 3177 تپه مزرعه تاوه دشت 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3178 تپه فره فونک 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3179 تپه فره فونک 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3180 تپه شتاسوند 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3181 تپه شناسوند 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3182 تپه شاسوند 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3183 تپه شاسوند 4 قزوین قزوین 25/12/1379 3184 تپه مهدی آباد 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3185 تپه مهدی آباد 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3186 تپه بهرام آباد 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3187 تپه بهرام آباد 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3188 تپه لاتی بلاغ قزوین قزوین 25/12/1379 3189 تپه امامزاده یوسف قزوین قزوین 25/12/1379 3190 تپه شنستق 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3191 تپه صفرین 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3192 تپه فانفین 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3193 تپه فانفین 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3194 تپه وشته 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3195 تپه وشته 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3196 تپه ورگیل 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3197 تپه ورگیل 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3198 تپه قره دانش 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3199 تپه قره دانش 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3200 تپه قره دانش 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3201 تپه عموبوردو قزوین قزوین 25/12/1379 3202 تپه عموبوردو 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3203 تپه عموبوردو 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3204 تپه عموبوردو 4 قزوین قزوین 25/12/1379 3205 تپه کورچشمه 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3206 تپه کور چشمه 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3207 تپه کورچشمه 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3208 تپه منصور باغ 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3209 تپه منصور باغ 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3210 تپه کوزه گلین قزوین قزوین 25/12/1379 3211 نپه گل شیره  قزوین قزوین 25/12/1379 3212 تپه مقبل قزوین قزوین 25/12/1379 3213 تپه سیاه کوه قزوین قزوین 25/12/1379 3214 تپه قبرستان - قمشلو- قزوین قزوین 25/12/1379 3215 تپه فلات قزوین قزوین 25/12/1379 3216 تپه شاه نظرک قزوین قزوین 25/12/1379 3217 تپه قلعه قزوین قزوین 25/12/1379 3218 تپه امامزاده حوط و نوح قزوین قزوین 25/12/1379 3219 تپه تازه باغ قزوین قزوین 25/12/1379 3220 تپه کوشک قزوین قزوین 25/12/1379 3221 تپه کنه پشته قزوین قزوین 25/12/1379 3223 تپه قدیم آباد قزوین قزوین 25/12/1379 3224 تپه امین آباد قزوین قزوین 25/12/1379 3225 تپه قبرستان - احمدآباد- قزوین قزوین 25/12/1379 3226 تپه مهدی آباد 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3227 تپه ییلاق چنارستان 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3258 تپه علی آباد قزوین قزوین 25/12/1379 3293 اداره غله قزوین قزوین 25/12/1379 3294 بنای قدیمی واقع در اداره راه و ترابری قزوین قزوین 25/12/1379 3295 گرمابه دودر قزوین قزوین 25/12/1379 3296 تپه احمدآباد 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3297 تپه احمدآباد 2 قزوین قزوین 25/12/1379 3298 تپه احمدآباد 3 قزوین قزوین 25/12/1379 3299 تپه احمدآباد 4 قزوین قزوین 25/12/1379 3300 تپه احمد آباد 5 قزوین قزوین 25/12/1379 3301 تپه احمدآباد 6 قزوین قزوین 25/12/1379 3302 تپه قبرستان خرابه گنبدک قزوین قزوین 25/12/1379 3303 تپه شنستق 1 قزوین قزوین 25/12/1379 3304 تپه قبرستان فارسیان قزوین قزوین 25/12/1379 3305 تپه گردن گرمک قزوین قزوین 25/12/1379 3306 محوطه تاریخی خسرود قزوین قزوین 25/12/1379 3307 خانه دائی قزوین قزوین 25/12/1379 3308 تپه کوشکدر قزوین قزوین 25/12/1379 3309 تپه خاکستان قبر قزوین قزوین 25/12/1379 3310 تپه اسماعیل آباد قزوین قزوین 25/12/1379 3311 امامزاده علی قزوین قزوین 25/12/1379 3312 کاروانسرای وزیر قزوین قزوین 25/12/1379 3313 امامزاده خندو قزوین قزوین 25/12/1379 3314 تپه خسرود قزوین قزوین 25/12/1379 3315 مدرسه علمیه ابراهیمیه قزوین قزوین 25/12/1379 3670 گرمابه سردار قزوین قزوین 25/12/1379 3671 غسالخانه قزوین قزوین قزوین 25/12/1379 3673 خانه دربندی قزوین قزوین 25/12/1379 3675 سرای پنجه قزوین قزوین 25/12/1379 3676 خانه سید حسین بهشتی قزوین قزوین 25/12/1379 3721 تپه اله در قزوین قزوین 12/06/1380 3728 تپه چراغخانه قزوین قزوین 12/06/1380 3733 تپه توپور قلی قزوین قزوین 12/06/1380 3734 تپه دال باغ قزوین قزوین 12/06/1380 3735 محوطه جمال کند 1 قزوین قزوین 12/06/1380 3736 پوللی تپه 1 قزوین قزوین 12/06/1380 3737 محوطه حصار قزوین قزوین 12/06/1380 3739 تپه قز قلعه نهران قزوین قزوین 12/06/1380 3748 تپه گدک قزوین قزوین 12/06/1380 3796 خانه اسدی و خانه زینعلی قزوین قزوین 12/06/1380 3804 مدرسه دیانت قزوین قزوین 12/06/1380 3848 کاروانسرا قزوین قزوین 12/06/1380 3894 تپه طهمورث آباد قزوین قزوین 12/06/1380 3895 محوطه ده دوشاب قزوین قزوین 12/06/1380 3896 تپه طیاندشت قزوین قزوین 12/06/1380 3897 محوطه تاریخی اربدیان قزوین قزوین 12/06/1380 3898 تپه شاه باغی قزوین قزوین 12/06/1380 3899 قلعه دیبی قزوین قزوین 12/06/1380 3900 تپه امامزاده جلال‌الدین قزوین قزوین 12/06/1380 3901 تپه تولکو دلیگی قزوین قزوین 10/07/1380 3902 تپه سله در ( 2 ) قزوین قزوین 10/07/1380 3903 تپه قلعه دیبی گونج قزوین قزوین 10/07/1380 3904 تپه دستجرد ( 2 ) قزوین قزوین 10/07/1380 3905 تپه دم زاغه ( 1 ) قزوین قزوین 10/07/1380 3906 تپه حسنعلی قزوین قزوین 10/07/1380 3907 تپه بروج ( 1 ) قزوین قزوین 10/07/1380 3908 تپه قلعه بش قارداش ( 1 ) قزوین قزوین 10/07/1380 3909 تپه قلعه بش قارداش ( 2 ) قزوین قزوین 10/07/1380 3957 تپه شکر ناب قزوین قزوین 10/07/1380 3968 گرمابه بلور قزوین قزوین 10/07/1380 4125 تپه چنارک قزوین قزوین 10/07/1380 4126 تپه لات کشان قزوین قزوین 10/07/1380 4127 محوطه باستانی دستجرد ( 1 ) قزوین قزوین 10/07/1380 4128 تپه امامزاده هارون قزوین قزوین 10/07/1380 4201 مسجد خواجه شهدا قزوین قزوین 10/07/1380 4202 مسجد سبز قزوین قزوین 10/07/1380 4203 مسجد احمد بیگ قزوین قزوین 10/07/1380 4204 مسجد ملا مهدی ( شهید بهشتی ) قزوین قزوین 10/07/1380 4836 تپه آوه ( 1 ) قزوین قزوین 19/12/1380 4837 تپه آوه ( 2 ) قزوین قزوین 19/12/1380 4907 تپه شماره ( 1 )  روستای حسین‌آباد رضی  قزوین قزوین 19/12/1380 4960 سخصی تپه قزوین قزوین 19/12/1380 4961 قراول تپه قزوین قزوین 19/12/1380 4962 تپه شماره ( 2 )  روستای حسین‌آباد رضی  قزوین قزوین 19/12/1380 4963 تپه شماره ( 1 )  روستای ابراهیم آباد  قزوین قزوین 19/12/1380 4964 تپه شماره ( 3 ) مورآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4965 تپه چهل دختران قزوین قزوین 19/12/1380 4966 تپه شماره ( 4 ) شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4967 تپه شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4968 تپه شماره ( 1 )  روستای خاکعلی  قزوین قزوین 19/12/1380 4969 تپه سر روستای شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4970 تپه شماره ( 1 ) اسلام آباد قزوین قزوین 19/12/1380 4971 تپه محمودآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4972 تپه شماره ( 1 ) مورآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4973 محوطه تاریخی روستای شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4974 تپه شماره ( 1 ) شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4975 قبرستان لوخ تپه قزوین قزوین 19/12/1380 4976 تپه شماره ( 2 ) زعفران قزوین قزوین 19/12/1380 4977 محوطه تاریخی کالفی قزوین قزوین 19/12/1380 4978 تپه شترخانه قزوین قزوین 19/12/1380 4979 تپه شماره ( 4 ) مورآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4980 محوطه تاریخی چیسک قزوین قزوین 19/12/1380 4981 تپه قبرستان قزوین قزوین 19/12/1380 4982 تپه شماره ( 3 ) شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4983 تپه شماره ( 2 ) مورآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4984 تپه شماره ( 2 ) شهرآباد قزوین قزوین 19/12/1380 4985 عبدل تپه قزوین قزوین 19/12/1380 4986 یول تپه قزوین قزوین 19/12/1380 4987 شعبان تپه قزوین قزوین 19/12/1380 4988 تپه عبدل آباد قزوین قزوین 19/12/1380 5013 تپه شمس آباد قزوین قزوین 25/12/80 5014 پرسو آباد ( تپه گور کن ) قزوین قزوین 25/12/80 5015 قلعه کوچار قزوین قزوین 25/12/80 5016 محوطه تاریخی اواتر قزوین قزوین 25/12/80 5446 تپه تل تیمور قزوین قزوین 25/12/80 5447 تپه اتانک ( 2 ) قزوین قزوین 25/12/80 5448 تپه نقاره خانه  قزوین قزوین 25/12/80 5449 تپه سلام  قزوین قزوین 25/12/80 5450 محوطه تاریخی باغ سمیرات قزوین قزوین 25/12/80 5451 خرابه های هلال رود قزوین قزوین 25/12/80 5457 محوطه تاریخی فرجام قزوین قزوین 25/12/80 5458 خرابه های انجیر چم قزوین قزوین 25/12/80 5459 تپه موقور تپه قزوین قزوین 25/12/80 5460 تپه نصرت آباد قزوین قزوین 25/12/80 5461 قلعه جوتان قزوین قزوین 25/12/80 5463 تپه امامزاده فرضعلی قزوین قزوین 25/12/80 5467 تپه گردنه ویه دار دره قزوین قزوین 25/12/80 5468 محوطه تاریخی گاودشت قزوین قزوین 25/12/80 5473 تپه دهنه قزوین قزوین 25/12/80 5474 کافر قلعه قزوین قزوین 25/12/80 5477 محوطه تاریخی خرابان چال قزوین قزوین 25/12/80 5478 بنای مسجد الوند قزوین قزوین 25/12/80 5479 بنای گرمابه یناق قزوین قزوین 25/12/80 5481 بنای یله گنبد قزوین قزوین 25/12/80 5487 بنای کافر گنبد قزوین قزوین 25/12/80 5492 تپه فیض آباد ( 2 ) قزوین قزوین 25/12/80 5493 تپه فیض آباد ( 1 ) قزوین قزوین 25/12/80 5494 محوطه تاریخی ملکه دشت قزوین قزوین 25/12/80 5495 تپه کهریز قزوین قزوین 25/12/80 5496 تپه گل چای قزوین قزوین 25/12/80 5497 تپه خوته لان قزوین قزوین 25/12/80 5499 تپه کشنین قزوین قزوین 25/12/80 5500 تپه خرابه کوچک قزوین قزوین 25/12/80 5501 تپه لدر قزوین قزوین 25/12/80 5502 قبرستان قدیمی قزوین قزوین 25/12/80 5503 بالاچه تپه قزوین قزوین 25/12/80 5504 هندران تپه  قزوین قزوین 25/12/80 5505 تپه آتشکده قزوین قزوین 25/12/80 5506 قلعه معلم خانی قزوین قزوین 25/12/80 5508 پول تپه قزوین قزوین 25/12/80 5509 تپه سلطان آباد قزوین قزوین 25/12/80 5510 تپه خرابه بزرگ قزوین قزوین 25/12/80 5511 تپه زوار قزوین قزوین 25/12/80 5513 دوشاخان تپه قزوین قزوین 25/12/80 5514 محوطه تاریخی محمود آباد قزوین قزوین 25/12/80 5515 تپه اتانک ( 1 ) قزوین قزوین 25/12/80 5516 تپه خرم آباد قزوین قزوین 25/12/80 5518 تپه قلعه کمر قزوین قزوین 25/12/80 5519 تولکی تپه قزوین قزوین 25/12/80 5528 تپه امامزاده قزوین قزوین 25/12/80 5530 تپه اک قزوین قزوین 25/12/80 5536 تپه الولک خرابه قزوین قزوین 25/12/80 5537 تپه چوپوق لی قزوین قزوین 25/12/80 5538 تپه خرابه قزوین قزوین 25/12/80 5539 تپه قبرستان بکندی یولو  قزوین قزوین 25/12/80 5541 تپه کهنه قلعه قزوین قزوین 25/12/80 5544 محوطه تاریخی کالفیان قزوین قزوین 25/12/80 5545 تپه سر خرمن سیرچال قزوین قزوین 25/12/80 5546 گورستان پیچ بن قزوین قزوین 25/12/80 5547 محوطه تاریخی پیچ بن قزوین قزوین 25/12/80 5548 محوطه تاریخی میانان قزوین قزوین 25/12/80 5549 بقایای گورستان آوه قزوین قزوین 25/12/80 5550 بقایای قلعه خول خویه چال قزوین قزوین 25/12/80 5551 بقایای قلعه نویزر شاه قزوین قزوین 25/12/80 5552 تپه خشکه رود قزوین قزوین 25/12/80 5553 تپه قلعه ترکان قزوین قزوین 25/12/80 5554 تپه سمیع بیشه قزوین قزوین 25/12/80 5555 تپه کهنه بادمچین ( 2 ) قزوین قزوین 25/12/80 5556 محوطه تاریخی بادمچین قزوین قزوین 25/12/80 5557 تپه اربابی قزوین قزوین 25/12/80 5558 محوطه تاریخی نادر آباد قزوین قزوین 25/12/80 5559 محوطه تاریخی حصار قزوین قزوین 25/12/80 5560 محوطه تاریخی قبرستان روستای خراس قزوین قزوین 25/12/80 5561 تپه خرابه کند قزوین قزوین 25/12/80 5563 تپه خرابه نیاق قزوین قزوین 25/12/80 5564 محوطه تاریخی گیران قزوین قزوین 25/12/80 5565 تپه کهنه بادمچین ( 1 ) قزوین قزوین 25/12/80 5566 تپه دیمان خانی قزوین قزوین 25/12/80 5567 محوطه تاریخی فرهنگی حسینعلی چشمه قزوین قزوین 25/12/80 5568 تپه قلعه قدیمی قزوین قزوین 25/12/80 5569 تپه شماره ( 2 ) پیر یوسفیان قزوین قزوین 25/12/80 5570 محوطه تاریخی فرهنگی سرو آغا جو قزوین قزوین 25/12/80 5571 تپه قلعه مرز قزوین قزوین 25/12/80 5572 تپه آقچری قزوین قزوین 25/12/80 5573 باغلی تپه سی قزوین قزوین 25/12/80 5574 تپه ترک جار قزوین قزوین 25/12/80 5575 تپه اتانک قزوین قزوین 25/12/80 5577 قلعه شیرکوه قزوین قزوین 25/12/80 5578 تپه خراسه دشت قزوین قزوین 25/12/80 5579 تپه رجبعلی چشمه قزوین قزوین 25/12/80 5580 تپه بادمچین قزوین قزوین 25/12/80 5581 تپه تاریخی امامزاده خراس قزوین قزوین 25/12/80 5582 تپه امانک قزوین قزوین 25/12/80 5583 تپه خرابه قزوین قزوین 25/12/80 5584 تپه نقاره خانه  قزوین قزوین 25/12/80 5586 تپه یاکند بالا قزوین قزوین 25/12/80 5587 تپه گاور چال قزوین قزوین 25/12/80 5588 تپه اله اکبر قزوین قزوین 25/12/80 5591 تپه ایوان نیاق قزوین قزوین 25/12/80 5592 تپه کول لیک  قزوین قزوین 25/12/80 5593 تپه قدیمی قزوین قزوین 25/12/80 5594 تپه یوخاری قلعه ( 1 ) قزوین قزوین 25/12/80 5597 تپه وازده قزوین قزوین 25/12/80 5598 پولی تپه قزوین قزوین 25/12/80 5599 زیقول تپه قزوین قزوین 25/12/80 5600 تپه شاله دره قزوین قزوین 25/12/80 5601 بقایای قلعه یزجرد قزوین قزوین 25/12/80 5602 تپه سویخ بولاغ ( 2 ) قزوین قزوین 25/12/80 5603 تپه اورد اردشیر ( 2 ) قزوین قزوین 25/12/80 5604 تپه خرابه ( روستای دستجرد علیا ) قزوین قزوین 25/12/80 5605 محوطه تاریخی فرهنگی حسن آباد قزوین قزوین 25/12/80 5607 تپه اورد اردشیر  قزوین قزوین 25/12/80 5608 تپه قبرستان قزوین قزوین 25/12/80 5609 تپه باغستان  قزوین قزوین 25/12/80 5610 تپه قلعه شماره ( 2 ) قزوین قزوین 25/12/80 5611 تپه قلعه شماره ( 1 ) قزوین قزوین 25/12/80 5612 تپه قبرستان قدیمی قزوین قزوین 25/12/80 5714 تپه اوش داش قزوین قزوین 25/03/81 5715 تپه ارکان قزوین قزوین 25/03/81 5716 تپه زاغه قزوین قزوین 25/03/81 5717 تپه رودخانه قزوین قزوین 25/03/81 5718 گرمابه آق بابا قزوین قزوین 25/03/81 5719 تپه قارا آقاج قزوین قزوین 25/03/81 5720 تپه قیز قلعه قزوین قزوین 25/03/81 5721 یوخاری قلعه ( 2 ) قزوین قزوین 25/03/81 5723 تپه لوسلان قزوین قزوین 25/03/81 5724 تپه کوله گیر قزوین قزوین 25/03/81 5725 تپه شورکات قزوین قزوین 25/03/81 5726 تپه انجیر دره قزوین قزوین 25/03/81 5727 تپه کلک قزوین قزوین 25/03/81 5728 محوطه تاریخی زرشک قزوین قزوین 25/03/81 5729 تپه یاکند پایین قزوین قزوین 25/03/81 5730 محوطه تاریخی خرده تپه ( 1 ) قزوین قزوین 25/03/81 7252 دژ حسن صباح قزوین قزوین 12/11/81 7450 تپه آمشک قزوین قزوین 12/11/81 7451 ور تپه قزوین قزوین 12/11/81 7678 سرای گلشن قزوین قزوین 17/12/81 7679 خانه موینی قزوین قزوین 17/12/81 7680 خانه زنجانچی قزوین قزوین 17/12/81 7691 قلعه شمشیر وند قزوین قزوین 17/12/81 7692 تپه یهودی کلایه قزوین قزوین 17/12/81 7866 گرمابه تنکابنی قزوین قزوین 17/12/81 7868 مال تپه قزوین قزوین 17/12/81 7869 تپه اسماعیل آباد قزوین قزوین 17/12/81 7870 کافر تپه قزوین قزوین 17/12/81 7871 هویج لوخ تپه قزوین قزوین 17/12/81 7872 تپه کوه گیر قزوین قزوین 17/12/81 8570 خانه جلیل آرازی قزوین قزوین 1382/2/9 8571 قلعه لمبسر قزوین قزوین 1382/2/9 9785 تپه غیاث آباد قزوین قزوین 1382/06/11 9787 تپه کارند چال قزوین قزوین 1382/06/11 9795 تپه کهنه قزوین قزوین 1382/06/11 128 آستانه‌حضرت‌معصومه‌ومدفن‌شاهان‌صفوی‌‌ قم قم 15/10/1310 129 3 مقبره (مقابر گنبد سبز ) قم قم 15/10/1310 194 مسجد جامع قم قم 09/05/1312 240 امامزاده علی‌بن‌جعفر قم قم 15/09/1314 298 شاهزاده ابراهیم قم قم 29/09/1316 344 آتشکده‌نویس12کیلومتری‌راهجرد(برزو) قم قم 20/03/1321 357 کاروانسرای واقع در پاسنگان قم قم 20/03/1321 965 مجموعه بناهای چهل‌اختران قم قم 08/10/1352 1282 قصر دختر قم قم 28/09/1354 1312 ایوان مسجد امام‌حسن(ع) قم قم 22/09/1355 1644 مسجد صرم قم قم 22/08/1362 1668 کاروانسرای صدرآبادی قم قم 06/08/1363 1745 خانه حضرت امام‌خمینی(ره) قم قم 11/04/1375 1821 خانه حکیم‌باشی (ملاصدرا) قم قم 07/08/1375 1902 تیمچه بزرگ قم قم قم 11/05/1376 1937 مجموعه راسته بازار کهنه و نو قم قم 16/09/1376 1987 مدرسه جهانگیر خان قم قم 05/12/1376 1992 قره تپه قمرود قم قم 05/12/1376 2072 خانه حاج قلیخان قم قم 01/02/1377 2129 مدرسه غیاثیه (پامنار) قم قم 12/07/1377 2138 کاروانسرای قلعه سنگی قم قم 09/08/1377 2168 امامزاده سید‌سربخش قم قم 17/09/1377 2169 امامزاده شاه‌احمدقاسم قم قم 17/09/1377 2172 قلعه گبری جمکران (قلعه‌گلی) قم قم 17/09/1377 2318 بقعه متبرکه شاهزاده حمزه قم قم 19/02/1378 2321 مقبره شیخ اباصلت قم قم 19/02/78 2344 تپه صرم قم قم 29/04/1378 2427 امامزاده‌شاهزاده‌احمدبن‌محمدحنفیه قم قم 02/08/1378 2429 شش امامزاده سیف‌آباد قمرود قم قم 02/08/1378 2495 بقعه متبرکه خدیجه خاتون قم قم 26/08/1378 2496 بقعه متبرکه سکینه خاتون قم قم 26/08/1378 2583 مجموعه علی‌آباد قم قم 27/11/1378 2667 بنای شاهزاده محمد (صفورا) قم قم 25/12/1378 2690 بقعه متبرکه شاهزاده طیب و طاهر قم قم 17/03/1379 2798 امامزاده شاه جعفرغریب قم قم 16/07/1379 2799 مجموعه امامزادگان قریه گرگاب قم قم 16/07/79 3033 سد قوسی وزنی کیار قم قم 03/11/1379 3344 امامزاده شاه جمال قم قم 25/12/1379 3345 خانه علی خان زند قم قم 25/12/1379 3346 دبیرستان‌امام‌صادق-حکیم نظامی- قم قم 25/12/1379 3491 بقعه شاهزاده اسماعیل قم قم 25/12/1379 3492 تپه قلعه خورآباد قم قم 25/12/1379 3621 کاروانسرای منظریه قم قم 25/12/1379 3786 بقعه علی بن بابویه قمی قم قم 12/06/1380 3787 منزل آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری قم قم 12/06/1380 3827 کاروانسرای سنگی علی‌آباد قم قم 12/06/1380 4373 قلعه زار بلاغ قم قم 05/09/1380 4419 منار و مسجد میدان کهنه قم قم 05/09/1380 4420 بقعه شاهزاده ذکریا قم قم 05/09/1380 4421 تپه البرز (1) قم قم 05/09/1380 4422 قلعه گلی کاج محمد آباد قم قم 05/09/1380 4423 آق تپه قشلاق قم قم 05/09/1380 4630 محوطه باستانی شمشیرگاه قم قم 11/10/1380 4631 تپه قلعه مبارک آباد قم قم 11/10/1380 4632 مسجد جامع کهک قم قم 11/10/1380 4633 قلعه تپه طغرود قم قم 11/10/1380 4634 آب انبار صفوی کهک قم قم 11/10/1380 4744 بقعه زینب خاتون و محوطه گورستان اطراف آن قم قم 11/10/1380 4772 کاروانسرای سنگی قم قم 19/12/1380 4773 بقعه سلطان محمود صرم قم قم 19/12/1380 4774 میل سنگی میم قم قم 19/12/1380 4775 میل صفر علی قم قم 19/12/1380 4776 میل بابک روستای کاج قم قم 19/12/1380 4853 خانه توکلی قم قم 19/12/1380 4854 محوطه 54 بررسیهای منطقه قمرود قم قم 19/12/1380 4855 محوطه 71 بررسیهای منطقه قمرود قم قم 19/12/1380 4856 محوطه 57 بررسیهای منطقه قمرود قم قم 19/12/1380 4857 شاهزاده  مهدی غائب قم قم 19/12/1380 4858 حمام روستای قباد بزن  قم قم 19/12/1380 4859 شاهزاده ابوطالب قم قم 19/12/1380 4860 میل سنگی علی‌آباد قم قم 19/12/1380 4861 بادگیر حوضخانه عمارت قمرود قم قم 19/12/1380 4862 کاروانسرای باقرآباد قم قم 19/12/1380 4863 کاروانسرای عسگرآباد قم قم 19/12/1380 4864 پل عسگرآباد قم قم 19/12/1380 4865 مسجد سید صادق روحانی قم قم 19/12/1380 4866 کاروانسرای آجری پل دلاک قم قم 19/12/1380 4867 کاروانسرای خشتی پل دلاک قم قم 19/12/1380 4868 قلعه صدری قم قم 19/12/1380 4869 پل دلاک قم قم 19/12/1380 4870 منزل سید صادق روحانی قم قم 19/12/1380 4871 مجموعه و برجهای قدیمی کارخانه ریسباف قم قم 19/12/1380 4872 بقعه شاهزاده هادی قم قم 19/12/1380 5018 مجموعه تپه و امامزاده خدیجه خاتون قم قم 25/12/80 5055 قیز قلعه جمکران قم قم 25/12/80 5675 میل امامزاده عبدالله قم قم 25/12/80 5676 مجموعه آب انبار و مسجد جامع پاچیان قم قم 25/12/80 5677 خانه شاکری قم قم 25/12/80 6518 امامزاده مهدی عاقب قم قم 07/07/81 6519 امامزاده احمد بن علی قم قم 07/07/81 6603 میل سنگی امامزاده جعفر راهجرد قم قم 1981/10/10 6604 آق تپه البرز ( محوطه 32 ) قم قم 1981/10/10 7045 محوطه ( 37 ) قمرود قم قم 12/11/81 7046 قلعه سنگی کی کویه قم قم 12/11/81 7232 تپه گبری روستای قاضی پائین قم قم 12/11/81 7693 شاهزاده ابراهیم سیرو قم قم 17/12/81 7694 شاهزاده ابراهیم دستجرد قم قم 17/12/81 7695 کاروانسرای حوض سلطان قم قم 17/12/81 7696 محوطه شماره ( 48 ) قمرود قم قم 17/12/81 7697 قره تپه شاهجرد قم قم 17/12/81 7699 تپه امامزاده طیب و طاهر قم قم 17/12/81 8625 میل و تپه شهرستان قم قم 1382/2/9 8626 مجموعه فرهنگی تاریخی طینوج قم قم 1382/2/9 8627 پل امامزاده عبدالله (پل سپه) قم قم 1382/2/9 8628 مجموعه تپه های امامزاده سکینه خاتون قم قم 1382/2/9 8629 آب انبار طلاب قم قم 1382/2/9 8630 پل طایقان قم قم 1382/2/9 8631 تپه امامزاده نواران قم قم 1382/2/9 8632  پل روستای قلعه چم قم قم 1382/2/9 8633 تپه گردالی و محوطه گورستان قم قم 1382/2/9 8634 مجموعه کاروانسراهای طلاب قم قم 1382/2/9 8635 تپه مزرعه کهک قم قم 1382/2/9 8636 آب انبار سراجه قم قم 1382/2/9 8637 چهارطاقی کرمجکان قم قم 1382/2/9 8638 پل طینوج قم قم 1382/2/9 9150 بنای عصاری کهک قم قم 1382/4/24 9151 خانه یزدانپناه قم قم 1382/4/24 6861 حمام خدری بانه کردستان بانه 10/10/81 9655 تپه گوره قلای شوی کردستان بانه 1382/5/27 9656 تپه بزرگ (گردی گوره) کردستان بانه 1382/5/27 9657 گردی گوره شوی (تپه بزرگ شوی) کردستان بانه 1382/5/27 9658 تپه بلوط کهنه کردستان بانه 1382/5/27 9659 تپه داخل روستای شوی کردستان بانه 1382/5/27 9660 تپه گردی سارک کردستان بانه 1382/5/27 420 تپه قلعه بالا کردستان بیجار 11/11/1334 1460 تپه دیونه کردستان بیجار 18/07/1356 1461 منجوق تپه گرگین کردستان بیجار 18/07/1356 1462 تپه کهنه قلعه قجور کردستان بیجار 18/07/1356 1463 تپه چغا کردستان بیجار 18/07/1356 1464 تپه باستانی پیرتاج کردستان بیجار 18/07/1356 1465 تپه بابا رشانی کردستان بیجار 18/07/1356 1466 قوشا تپه کردستان بیجار 18/07/1356 1467 تپه پای تپه کردستان بیجار 18/07/1356 1468 حسین تپه کردستان بیجار 18/07/1356 1469 تپه چال‌تپه بیجار کردستان بیجار 18/07/1356 1470 تپه‌های قیداری کردستان بیجار 18/07/1356 1471 کاشی تپه کردستان بیجار 18/07/1356 1472 تپه باستانی لاوردی کردستان بیجار 18/07/1356 1473 تپه باستانی قره میرک کردستان بیجار 18/07/1356 1474 تپه دودی کردستان بیجار 18/07/1356 1475 تپه باستانی چالوتپه کردستان بیجار 18/07/1356 1476 تپه شهرک کردستان بیجار 18/07/1356 1477 تپه قشلاق خانه کردستان بیجار 18/07/1356 1478 تپه باستانی سراب‌گرگین کردستان بیجار 18/07/1356 1479 تپه قباسرخ کردستان بیجار 18/07/1356 1480 تپه قراطوره کردستان بیجار 18/07/1356 1481 تپه دارکین‌اسکندر کردستان بیجار 18/07/1356 1482 تپه گوسوار کردستان بیجار 18/07/1356 1483 تپه حیدربیک کردستان بیجار 18/07/1356 1607 پل صلوات‌آباد کردستان بیجار 30/03/1357 1643 برج آجری اشقون‌بابا کردستان بیجار 15/08/1362 1721 دژ و قلعه قمچقا (دره‌شاهان)‌ کردستان بیجار 04/08/1365 1931 محوطه‌باستانی‌یاسوکندوامامزاده‌عقیل کردستان بیجار 12/07/1376 2591 مجموعه بازار بیجار کردستان بیجار 27/11/1378 2607 مسجد خسروآباد گروس کردستان بیجار 25/12/1378 4480 مقبره حاج الله یار خان امیر علاء الدین کردستان بیجار 05/09/1380 5081 برج نیکی ارخ بیجار کردستان بیجار 25/12/80 5082 گنبد سنگی اوج گنبد خان کردستان بیجار 25/12/80 5911 قلعه تپه - چنگیز قلعه کردستان بیجار 08/05/81 5912 تپه بان تاش و محوطه جنوب غربی تپه کردستان بیجار 08/05/81 5913 تپه سر ایل روستای مخور کردستان بیجار 08/05/81 5914 تپه دیه کن روستای نوبهار کردستان بیجار 08/05/81 5915 تپه درکین کردستان بیجار 08/05/81 5916 محوطه تاریخی - فرهنگی امامزاده خضر کردستان بیجار 08/05/81 5917 محوطه تاریخی - فرهنگی صلوات آباد کردستان بیجار 08/05/81 5918 تپه داری خوری کردستان بیجار 08/05/81 5919 تپه تاریخی دیوار کهنه - دیوار کن کردستان بیجار 08/05/81 5920 محوطه تاریخی حسین آباد زرده کمر کردستان بیجار 08/05/81 5921 تپه تاریخی امیرآباد کردستان بیجار 08/05/81 5922 تپه و قبرستان قلاکن کردستان بیجار 08/05/81 5923 محوطه کجو گممد کردستان بیجار 08/05/81 5924 تپه سر قلعه کردستان بیجار 08/05/81 5925 تپه خلو کن ( خوله کن ) کردستان بیجار 08/05/81 5926 محوطه تاریخی حصار کهنه کردستان بیجار 08/05/81 5927 تپه میر علی اوجاقی کردستان بیجار 08/05/81 5928 تپه قلعه حیدر بیگ کردستان بیجار 08/05/81 5929 محوطه تاریخی - فرهنگی قبا سرخ کردستان بیجار 08/05/81 5930 تپه کهنه آبادی کردستان بیجار 08/05/81 6412 بقعه پیر خضر کردستان بیجار 07/07/81 6413 قلعه روستای صلوات آباد کردستان بیجار 07/07/81 6414 تپه و محوطه تاریخی تپه محمدی کردستان بیجار 07/07/81 6416 قلعه کن شیر کش علیا کردستان بیجار 07/07/81 6417 تپه و قبرستان قیصه کردستان بیجار 07/07/81 6800 تپه قلعه روستای بابا کرم کردستان بیجار 10/10/81 6801 تپه قلعه آخکند بالا کردستان بیجار 10/10/81 6802 تپه سنگ لاله کردستان بیجار 10/10/81 6803 محوطه کهنه گجه گنبد کردستان بیجار 10/10/81 6804 تپه درکین سیرلان کردستان بیجار 10/10/81 6805 محوطه تاریخی و فرهنگی دره کوره کردستان بیجار 10/10/81 6806 محوطه قلاکون شرقی دو سر کردستان بیجار 10/10/81 6807 تپه ده بنه کردستان بیجار 10/10/81 6808 تپه سه کانی کردستان بیجار 10/10/81 6809 تپه کانی چای کردستان بیجار 10/10/81 6810 تپه گنبد پیری کردستان بیجار 10/10/81 6811 تپه خزینه کردستان بیجار 10/10/81 6812 محوطه خوار باخه کان کردستان بیجار 10/10/81 6813 تپه کانی پیر احمد کردستان بیجار 10/10/81 6814 تپه زیر روستا کردستان بیجار 10/10/81 6815 محوطه و تپه پشت قلعه کردستان بیجار 10/10/81 6816 محوطه تاریخی و فرهنگی ورثا ( بان چم ) کردستان بیجار 10/10/81 6817 تپه قلعه روستای گر چغا کردستان بیجار 10/10/81 6818 تپه اشرفی کردستان بیجار 10/10/81 6819 تپه درکین   کردستان بیجار 10/10/81 6820 محوطه تاریخی و فرهنگی کلنان کردستان بیجار 10/10/81 6821 محوطه و تپه توکمه داش خان باغی کردستان بیجار 10/10/81 6822 تپه قلا کون غربی کردستان بیجار 10/10/81 6823 تپه های دره چمان کردستان بیجار 10/10/81 6824 قلعه آخکنده پائین کردستان بیجار 10/10/81 6825 تپه و قبرستان کانی کیسله شبرتو کردستان بیجار 10/10/81 6826 تپه های کهنه خرابه کردستان بیجار 10/10/81 6827 تپه قلا کون شرقی کردستان بیجار 10/10/81 6828 تپه دیونه کردستان بیجار 10/10/81 6829 تپه کانی قلعه کردستان بیجار 10/10/81 6830 محوطه تاریخی و فرهنگی تکانلو کردستان بیجار 10/10/81 6831 محوطه کلنان سیرلان کردستان بیجار 10/10/81 6832 محوطه پشت قلعه قلا کردستان بیجار 10/10/81 6833 محوطه تاریخی و فرهنگی ده کهنه کردستان بیجار 10/10/81 6918 قلعه خان باغی کردستان بیجار 10/10/81 6919 محوطه تاریخی و فرهنگی قلعه گوری کردستان بیجار 10/10/81 6920 تپه و محوطه تاریخی و فرهنگی دول شیره کردستان بیجار 10/10/81 6921 تپه قلعه علیجان کردستان بیجار 10/10/81 6922 تپه کانی عبدالحسین کردستان بیجار 10/10/81 6923 تپه کونا روی کردستان بیجار 10/10/81 6924 تپه شمامه کردستان بیجار 10/10/81 6925 تپه حی آقا کردستان بیجار 10/10/81 6926 تپه کانی قاسم کردستان بیجار 10/10/81 6927 تپه قوریچیا کردستان بیجار 10/10/81 6928 تپه زرین آباد کردستان بیجار 10/10/81 6929 تپه شرقی قشلاق کردستان بیجار 10/10/81 6930 تپه غربی قشلاق کردستان بیجار 10/10/81 6931 محوطه کانی قل قلعه کردستان بیجار 10/10/81 6932 تپه قلا کون کردستان بیجار 10/10/81 6933 تپه چم بوچک کردستان بیجار 10/10/81 6934 تپه و قبرستان هاشم سیلرلان کردستان بیجار 10/10/81 6935 تپه و محوطه بابا فقیه کردستان بیجار 10/10/81 6936 محوطه تاریخی و فرهنگی برج سر بریده کردستان بیجار 10/10/81 6937 تپه پشت دیور کردستان بیجار 10/10/81 6938 تپه گور کو بزرگ کردستان بیجار 10/10/81 8031 محوطه ناوقلا کردستان بیجار 1382/1/24 8032 تپه خولکوان جار کردستان بیجار 1382/1/24 8033 محوطه دره ته وانگه ل کردستان بیجار 1382/1/24 8034 تپه کاکوچک کردستان بیجار 1382/1/24 8035 تپه کانی رحمان کردستان بیجار 1382/1/24 8036 محوطه کانی چای کردستان بیجار 1382/1/24 8037 تپه قلعه دره کبود ویس مرید کردستان بیجار 1382/1/24 8038 تپه خولکو (خاکستر) کردستان بیجار 1382/1/24 8039 تپه برتاش گله وران کردستان بیجار 1382/1/24 8040 تپه کماجار کردستان بیجار 1382/1/24 8041 تپه خولکو (خاکستر) سلطان آباد کردستان بیجار 1382/1/24 8042 بند امیرنظام گروس کردستان بیجار 1382/1/24 8043 پل تاریخی گل قشلاق کردستان بیجار 1382/1/24 8044 محوطه ورتاش گوندک کردستان بیجار 1382/1/24 8045 محوطه میرک باقر چشمه جانقلی کردستان بیجار 1382/1/24 8046 تپه خولکوان سید دولت آباد کردستان بیجار 1382/1/24 8047 تپه کانی چرمو (چشمه سفید) کردستان بیجار 1382/1/24 8048 تپه گلا ذاکر مقلی کردستان بیجار 1382/1/24 8049 تپه قلعه بیژنگه سره قشلاق لو کردستان بیجار 1382/1/24 8050 تپه درکین گلبلاغ پائین کردستان بیجار 1382/1/24 8051 تپه خوار ئاوایی (پائین آبادی) کردستان بیجار 1382/1/24 8052 تپه سیه ندری کردستان بیجار 1382/1/24 8053 محوطه کانی کم کل شیرکش بالا کردستان بیجار 1382/1/24 8054 تپه هسیل ناوراست کردستان بیجار 1382/1/24 8055 تپه کانی خان علی کردستان بیجار 1382/1/24 8056 محوطه بچریاک کردستان بیجار 1382/1/24 8057 محوطه و تپه قشلاق گریه له ناو کردستان بیجار 1382/1/24 8058 تپه روبروی آسیاب (چم زرد) کردستان بیجار 1382/1/24 8059 تپه خولکوانان قشلاق نوروز کردستان بیجار 1382/1/24 8060 تپه قره شیر مقلی کردستان بیجار 1382/1/24 8061 تپه خرمن باشوکی کردستان بیجار 1382/1/24 8062 تپه قلعه اقلام برگشاد کردستان بیجار 1382/1/24 8063 تپه درک ئاسن حصار سفید کردستان بیجار 1382/1/24 8064 محوطه قشلاق هواس پیروز کردستان بیجار 1382/1/24 8065 محوطه کاروانسرا قرا طوره کردستان بیجار 1382/1/24 8066 محوطه ئاوتال زینل خان کردستان بیجار 1382/1/24 8067 تپه امام تب و لرز قرا طوره کردستان بیجار 1382/1/24 8068 محوطه قلعه شمالی و جنوبی ابراهیم کردستان بیجار 1382/1/24 8069 محوطه شمال قلعه گلباغ بالا کردستان بیجار 1382/1/24 8070 محوطه بان دیونه چنگیز قلعه کردستان بیجار 1382/1/24 8071 تپه دیوره حسین آباد گرگان کردستان بیجار 1382/1/24 8072 تپه قشلاق آب باریک کردستان بیجار 1382/1/24 8073 تپه گراو برگشاد کردستان بیجار 1382/1/24 8074 تپه قلعه هوار که کون قم دره کردستان بیجار 1382/1/24 8075 تپه بان زرد آلمه قلاغ کردستان بیجار 1382/1/24 330 غارها (کرفتو) کردستان دیواندره 20/11/1318 7590 مقبره شیخ نجم الدین امروله کردستان دیواندره 17/12/81 8013 تپه ده کون باغچله کردستان دیواندره 1382/1/24 8014 تپه گوره وان هیجان کردستان دیواندره 1382/1/24 8015 تپه گوره وان جعفرآباد کردستان دیواندره 1382/1/24 8016 تپه زرینه دره سفته کردستان دیواندره 1382/1/24 8017 تپه قلعه کلهرآباد کردستان دیواندره 1382/1/24 8018 تپه کونه گرگ دباخ کردستان دیواندره 1382/1/24 8019 تپه خزانه باقرآباد کردستان دیواندره 1382/1/24 8020 تپه شهر سبز زاغه علیا کردستان دیواندره 1382/1/24 8021 تپه قلعه کهنه گل تپه سفلی کردستان دیواندره 1382/1/24 8022 تپه بان کلک بهارستان کردستان دیواندره 1382/1/24 8023 تپه بان قلعه قره غیبی کردستان دیواندره 1382/1/24 8024 تپه قلعه بر قلعه کردستان دیواندره 1382/1/24 8025 تپه قلعه کهنه ابراهیم آباد کردستان دیواندره 1382/1/24 8026 محوطه اگریجه بابارار کردستان دیواندره 1382/1/24 8027 تپه آغه جری کردستان دیواندره 1382/1/24 8028 تپه غیبی سوری کردستان دیواندره 1382/1/24 8029 تپه درکینه کوله کردستان دیواندره 1382/1/24 8030 تپه ره ش وزیر کردستان دیواندره 1382/1/24 9615 تپه های سر قلعه و نقاره خانه سرو آباد کردستان سرو آباد 1382/5/27 2600 مسجد دو منار کردستان سفز 25/12/1378 2830 خانه حاجی صالح کردستان سفز 16/08/1379 4014 تپه قلعه کردستان سفز 10/07/1380 4015 تپه قلعه کردستان سفز 10/07/1380 4016 تپه کیسه لان کردستان سفز 10/07/1380 4017 قلعه بردینه کردستان سفز 10/07/1380 4018 تپه قلعه کردستان سفز 10/07/1380 4020 تپه صوفی حاجی کردستان سفز 10/07/1380 4021 محوطه شاه نشین کردستان سفز 10/07/1380 4163 محوطه باستانی قلعه کردستان سفز 10/07/1380 4467 تپه تاقه‌دار (تک درخت ) کردستان سفز 10/07/1380 4468 تپه بیگ اویسی کردستان سفز 10/07/1380 4469 محوطه تاریخی سنگ بند کردستان سفز 10/07/1380 4470 تپه و قبرستان آرداش کردستان سفز 10/07/1380 4471 تپه کلک آبی کردستان سفز 10/07/1380 4472 تپه زیویه پیر یونسی کردستان سفز 10/07/1380 4476 تپه کانی زرین کردستان سفز 10/07/1380 4477 تپه بیوره کردستان سفز 10/07/1380 4478 دشت ده کهنه حرامزالو کردستان سفز 10/07/1380 4479 تپه سردشت کردستان سفز 10/07/1380 4669 تپه چی چی خوار کردستان سفز 11/10/1380 4761 تپه غرب روستای چیچخوار کردستان سفز 19/12/1380 5088 تپه هه وار شمسه کردستان سفز 25/12/80 5089 تپه باستانی کانی ره شکه کردستان سفز 25/12/80 5090 قلعه باخچله کردستان سفز 25/12/80 5091 قبرستان گرده سور کردستان سفز 25/12/80 5092 تپه کلک آبی قیلسون کردستان سفز 25/12/80 5093 قلعه قیلسون کردستان سفز 25/12/80 5094 تپه باستانی شیخل تاریک کردستان سفز 25/12/80 5095 تپه مقابل قلندر کردستان سفز 25/12/80 5096 قبرستان تاریخی کهنه قلعه کردستان سفز 25/12/80 5097 تپه باستانی طلا کردستان سفز 25/12/80 5098 تپه باستانی قلعه حاج محمد رسول کردستان سفز 25/12/80 5099 تپه باستانی صائین ( 1 ) و ( 2 ) کردستان سفز 25/12/80 5100 قبرستان تاریخی بر قلعه کردستان سفز 25/12/80 5101 تپه کانی سپی کردستان سفز 25/12/80 5102 تپه سور کردستان سفز 25/12/80 5103 تپه تیکه داش کردستان سفز 25/12/80 5104 قلعه آخکند کردستان سفز 25/12/80 5105 محوطه تاریخی فرهنگی ده کهنه پشت باغ کردستان سفز 25/12/80 5106 تپه های باستانی زیویه ( 1 ) و ( 2 ) کردستان سفز 25/12/80 5107 قلعه کهنه کمنتو  کردستان سفز 25/12/80 5108 قبرستان اسلامی کردستان سفز 25/12/80 5109 تپه باستانی محمود آباد کردستان سفز 25/12/80 5110 تپه باستانی رمضان کردستان سفز 25/12/80 5111 تپه قلعه قره گل کردستان سفز 25/12/80 5112 تپه کانی سهراب کردستان سفز 25/12/80 5113 تپه کانی نیاز کردستان سفز 25/12/80 5114 قبرستان قدیمی مهر آباد کردستان سفز 25/12/80 5115 تپه باستانی هل حله جار کردستان سفز 25/12/80 5116 تپه باستانی قلعه  کردستان سفز 25/12/80 5117 کتیبه باستانی تنگیور کردستان سفز 25/12/80 5118 تپه شیو دول دریز کردستان سفز 25/12/80 5119 تپه باستانی ده کهنه کردستان سفز 25/12/80 5120 تپه باستانی قلعه کردستان سفز 25/12/80 5121 تپه باخچله کردستان سفز 25/12/80 5122 محوطه تاریخی فرهنگی لای باخ کردستان سفز 25/12/80 5123 محوطه تاریخی فرهنگی هانه خاتونان کردستان سفز 25/12/80 5124 محوطه تاریخی فرهنگی بان قلعه کردستان سفز 25/12/80 5125 محوطه تاریخی فرهنگی ساری بابا کردستان سفز 25/12/80 5126 محوطه تاریخی فرهنگی کلکه جار کردستان سفز 25/12/80 5127 محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق کردستان سفز 25/12/80 5128 قلعه برزان کردستان سفز 25/12/80 5129 تپه باستانی ده کهنه کردستان سفز 25/12/80 6605 تپه باستانی گاقران کردستان سفز 10/10/81 6606 تپه باستانی قلعه کردستان سفز 10/10/81 6834 تپه گاقران کردستان سفز 10/10/81 6835 تپه قپلانتو کردستان سفز 10/10/81 6836 تپه قلعه عرب اوغلی کردستان سفز 10/10/81 6837 محوطه تاریخی و فرهنگی برد دهو کردستان سفز 10/10/81 6838 تپه عینه بگ کردستان سفز 10/10/81 6839 محوطه تاریخی و فرهنگی دو کهنه قباغلو کردستان سفز 10/10/81 6840 قلعه هفت وانان کردستان سفز 10/10/81 6841 تپه سر قلعه کردستان سفز 10/10/81 6842 محوطه تاریخی و فرهنگی هومره کوسه کردستان سفز 10/10/81 6843 قلعه کند لان کردستان سفز 10/10/81 6844 محوطه تاریخی و فرهنگی ده کهنه چکشه کردستان سفز 10/10/81 6845 قبرستان بدر آباد کردستان سفز 10/10/81 6846 تپه قبرستان میتو کردستان سفز 10/10/81 6847 محوطه تاریخی و فرهنگی طاهر بوغه کردستان سفز 10/10/81 6848 مسجد تمبر بیگ کردستان سفز 10/10/81 6849 تپه قاوه قران کردستان سفز 10/10/81 6850 تپه قلعه اسلام آباد کردستان سفز 10/10/81 6851 تپه قلعه هیجانان کردستان سفز 10/10/81 6852 محوطه کهنه دوزخ دره کردستان سفز 10/10/81 6854 محوطه و قبرستان سیوه سور کردستان سفز 10/10/81 6855 تپه قورخ کردستان سفز 10/10/81 6856 قلعه اسکندر کردستان سفز 10/10/81 6857 تپه قلعه خیدر کردستان سفز 10/10/81 6858 محوطه سیوه شیخ چوپان کردستان سفز 10/10/81 6859 تپه قهوه خانه ملقرنی کردستان سفز 10/10/81 6860 محوطه ده کهنه خیذر کردستان سفز 10/10/81 6863 محوطه تاریخی و فرهنگی باغ بزرگ ملقرنی کردستان سفز 10/10/81 6893 مسجد ترجان کردستان سفز 10/10/81 6894 محوطه تاریخی و فرهنگی شاه قلی کردستان سفز 10/10/81 6895 تپه قلعه پیر یونس کردستان سفز 10/10/81 6896 محوطه تاریخی و فرهنگی کویره کانی قبانلو کردستان سفز 10/10/81 6897 محوطه تاریخی و فرهنگی باغ پیر یونس کردستان سفز 10/10/81 6898 تپه لیلان جغا کردستان سفز 10/10/81 9641 تپه ده کهنه کانی ابراهیم و تپه گوی کردستان سفز 1382/5/27 9642 چال پاسوخته کردستان سفز 1382/5/27 9643 گوردخمه و گورستان قلعه گاه کردستان سفز 1382/5/27 9644 قبرستان صوفی دوشه کردستان سفز 1382/5/27 9645 تپه کانی کلو کردستان سفز 1382/5/27 9646 تپه قلعه کهنه کردستان سفز 1382/5/27 9647 تپ کهنه ده گویزان کردستان سفز 1382/5/27 9648 تپه قلعه سلیمان ماهه کردستان سفز 1382/5/27 9649 تپه باغ هفتوان کردستان سفز 1382/5/27 9650 قبرستان کرویان کردستان سفز 1382/5/27 9651 تپه قلعه کهنه ده آبدره کردستان سفز 1382/5/27 9652 محوطه یال عجم ها کردستان سفز 1382/5/27 9653 گورستان کلک و امان کی کردستان سفز 1382/5/27 9654 آش (آسیاب) و خاک و خل کردستان سفز 1382/5/27 762 تپه زیویه (گنکه سوراخ) کردستان سقز 04/10/1346 375 مسجد جامع (مسجد دارالاحسان) کردستان سنندج 02/12/1327 1172 خانه سالار سنندجی(موزه سنندج) کردستان سنندج 18/09/1354 1491 عمارت خسروآباد کردستان سنندج 27/10/1355 1775 بازار قدیمی شهر سنندج کردستان سنندج 19/09/1375 1803 پل قشلاق کردستان سنندج 07/08/1375 1822 خانه آصف‌وزیری کردستان سنندج 07/08/1375 2603 حمام خان (ظهیری) کردستان سنندج 25/12/1378 2614 پل شیخ سنندج کردستان سنندج 25/12/1378 2615 مسجد و مقبره پیرعمر کردستان سنندج 25/12/1378 2661 مسجد رشید قلعه بیگی کردستان سنندج 25/12/1378 2662 مسجد دارالامان (والی) کردستان سنندج 25/12/1378 2663 کلیسا کردستان سنندج 25/12/1378 2770 مسجد و مقبره هاجر خاتون کردستان سنندج 19/05/1379 2829 سردر حمام شجاع لشگر کردستان سنندج 16/08/1379 2831 سر در فهیم کردستان سنندج 16/08/1379 2832 حمام وکیل کردستان سنندج 16/08/1379 2833 خانه ملک‌التجار کردستان سنندج 16/08/1379 2834 عمارت مشیردیوان کردستان سنندج 16/08/1379 2836 عمارت وکیل‌الملک کردستان سنندج 16/08/1379 2837 منزل احمدزاده کردستان سنندج 16/08/1379 2838 مسجد میرزافرج‌الله وزیر کردستان سنندج 16/08/1379 2839 حمام شیشه کردستان سنندج 16/08/1379 2840 سردر اشرف نظام کردستان سنندج 16/08/1379 2841 حسینیه امجد کردستان سنندج 16/08/1379 3362 منزل شهابی کردستان سنندج 25/12/1379 3363 خانه آیت الله شیخ محمد مردوخ کردستان سنندج 25/12/1379 3364 حمام عبدالخالق کردستان سنندج 25/12/1379 3605 تپه خان احمد خان کردستان سنندج 25/12/1379 4231 ساختمان شهرداری کردستان سنندج 05/09/1380 4473 تکیه عبدالله بیگ کردستان سنندج 05/09/1380 4474 مسجد ملا احمد قیامتی کردستان سنندج 05/09/1380 4475 سردر خانه ساعد السلطان کردستان سنندج 05/09/1380 4758 خانه گله داری کردستان سنندج 19/12/1380 4759 خانه مجتهدی کردستان سنندج 19/12/1380 4760 مسجد قوله کردستان سنندج 19/12/1380 4893 سر در و هشتی خانه خان خانان کردستان سنندج 19/12/1380 5083 خانه موسی سنندج کردستان سنندج 25/12/80 5084 خانه امین الاسلام کردستان سنندج 25/12/80 5085 خانه غیاثی سنندج کردستان سنندج 25/12/80 5086 خانه سعادتمند و پیر مرادی کردستان سنندج 25/12/80 5087 خانه آزموده اردلان کردستان سنندج 25/12/80 6408 خانه محمدی کردستان سنندج 07/07/81 6409 خانه معمار باشی کردستان سنندج 07/07/81 6410 خانه رحیم‌زاده کردستان سنندج 07/07/81 6411 خانه جواهری کردستان سنندج 07/07/81 6862 خانقاه شیخ عارف کردستان سنندج 1981/10/10 6888 تپه شلمه کردستان سنندج 1981/10/10 6889 تپه قلعه چنو کردستان سنندج 1981/10/10 6890 تپه قلعه تکیه  کردستان سنندج 1981/10/10 6891 تپه آسیاب کردستان سنندج 1981/10/10 6892 مسجد شیخ محمد باقر کردستان سنندج 1981/10/10 9612 مسجد روستای آویهنگ کردستان سنندج 1382/5/27 9613 امامزاده طاقه گوره کردستان سنندج 1382/5/27 8488 پل روستای گندمان کردستان سنندج 1382/2/9 8511 مسجد خورشید لقا خانم کردستان سنندج 1382/2/9 2647 پل فرهادآباد کردستان قروه 25/12/1378 2835 حمام قصلان کردستان قروه 16/08/1379 3486 مقبره بابا گرگر کردستان قروه 25/12/1379 3570 تپه محمود کردستان قروه 25/12/1379 3571 تپه کهریز کردستان قروه 25/12/1379 3572 تپه سنگر کردستان قروه 25/12/1379 3573 روان تپه کردستان قروه 25/12/1379 3574 تپه دینار کردستان قروه 25/12/1379 3575 تپه ده کهنه تازه آباد کردستان قروه 25/12/1379 3576 محوطه قلعه کهنه کردستان قروه 25/12/1379 3577 تپه پایین کردستان قروه 25/12/1379 3578 گور تپه کردستان قروه 25/12/1379 3579 تپه قایه کردستان قروه 25/12/1379 3580 سنجان تپه کردستان قروه 25/12/1379 3581 ایروان تپه کردستان قروه 25/12/1379 3582 تپه قبرستان کردستان قروه 25/12/1379 3583 تپه پایم - بادام - کردستان قروه 25/12/1379 3584 تپه ده کهنه میمنت آباد کردستان قروه 25/12/1379 3585 تپه بوخاری قلعه کردستان قروه 25/12/1379 3586 تپه جوغان تپه شرفی کردستان قروه 25/12/1379 3587 تپه قلعه کردستان قروه 25/12/1379 3588 تپه جدا قایه جای کردستان قروه 25/12/1379 3589 تپه تاریخی دار بهرامی کردستان قروه 25/12/1379 3590 تپه لفطالی کردستان قروه 25/12/1379 3592 تپه قلعه قزلو ایوانی کردستان قروه 25/12/1379 3593 تپه شهای الدین کردستان قروه 25/12/1379 3594 تپه سفید حصار کردستان قروه 25/12/1379 3595 غار و تپه کمره کردستان قروه 25/12/1379 3596 قلعه بان قلوز کردستان قروه 25/12/1379 3597 تپه میری کردستان قروه 25/12/1379 3598 تپه موالی کردستان قروه 25/12/1379 3599 تپه خیرویس کردستان قروه 25/12/1379 3600 محوطه کند و امامزاده قاسم کردستان قروه 25/12/1379 3601 تپه اسفند آباد کردستان قروه 25/12/1379 3602 محوطه دره آسیاب - قلعه خانم- کردستان قروه 25/12/1379 3603 قلعه زیرزمینی شکوه آباد کردستان قروه 25/12/1379 3604 تپه وزیر آباد کردستان قروه 25/12/1379 3606 تپه سه تپان کردستان قروه 25/12/1379 3607 تپه برتب - ده بر- کردستان قروه 25/12/1379 3608 میره تپه کردستان قروه 25/12/1379 3663 تپه کنار روستا کردستان قروه 25/12/1379 3664 تپه پیروزآباد کردستان قروه 25/12/1379 3664 دوشان تپه کردستان قروه 25/12/1379 5931 امامزاده - بقعه شیدای ناز ار کردستان قروه 08/05/81 9614 محوطه باستانی پشت روستا کردستان قروه 1382/5/27 8011 تپه گرده له کانی گنجی کردستان قروه 1382/1/24 8012 تپه عین علی کردستان قروه 1382/1/24 8489 تپه چیچک قوچان کردستان قروه 1382/2/9 8524 تپه قصلان کردستان قروه 1382/2/9 8568 تپه شیدا یلغوز آغاج کردستان قروه 1382/2/9 848 تپه گارزخانی کردستان کامیاران 19/04/1348 4002 تپه آ - ماراب کردستان کامیاران 10/07/1380 4003 تپه ب - گازرخانی کردستان کامیاران 10/07/1380 4004 محوطه تاریخی طیانه کردستان کامیاران 10/07/1380 4005 تپه ج - گرگان کردستان کامیاران 10/07/1380 4006 تپه سوره تو کردستان کامیاران 10/07/1380 4007 تپه سوره تو کردستان کامیاران 10/07/1380 4008 تپه خرامانه کردستان کامیاران 10/07/1380 4009 محوطه تاریخی کاودانه کردستان کامیاران 10/07/1380 4010 تپه کلوچه کردستان کامیاران 10/07/1380 4011 تپه ( الف ) الک کردستان کامیاران 10/07/1380 4012 تپه ( ب ) الک کردستان کامیاران 10/07/1380 4013 تپه تقتقان کردستان کامیاران 10/07/1380 4164 تپه خراته کردستان کامیاران 10/07/1380 6853 پل شیروانه کردستان کامیاران 10/10/81 6899 تپه چاله زر کردستان کامیاران 10/10/81 6900 تپه خرابه کردستان کامیاران 10/10/81 6901 تپه ( ب ) ماراب کردستان کامیاران 10/10/81 6902 تپه ( د ) گرگان کردستان کامیاران 10/10/81 6903 تپه کودکان کردستان کامیاران 10/10/81 6904 تپه عالیه و والیه محمد حسن خان کردستان کامیاران 10/10/81 6905 تپه شاه قلی کردستان کامیاران 10/10/81 6906 تپه پیر یوسف کردستان کامیاران 10/10/81 6907 تپه ( ب ) ناو تپان کردستان کامیاران 10/10/81 6908 تپه قلعه توبره ریز کردستان کامیاران 10/10/81 6909 تپه گینو کردستان کامیاران 10/10/81 6910 تپه ( س ) ناوتپان کردستان کامیاران 10/10/81 6911 محوطه کلوک خان کردستان کامیاران 10/10/81 6912 تپه قلعه کردستان کامیاران 10/10/81 6913 تپه پهلوان کردستان کامیاران 10/10/81 6914 تپه عمو رحیم کردستان کامیاران 10/10/81 6915 تپه خوارزمی کردستان کامیاران 10/10/81 6916 محوطه تاریخی و فرهنگی خال گرچین کردستان کامیاران 10/10/81 6917 تپه مارانه کردستان کامیاران 10/10/81 7009 ناوتپان آهنگران ( A ) تپه کردستان کامیاران 10/10/81 7010 تپه گلابی نشور سفلی کردستان کامیاران 10/10/81 427 تپه‌های شرقی و شمال‌شرقی‌مریوان کردستان مریوان 26/01/1341 866 تپه‌ گری‌کلن‌کوک (گلین‌کبود)  کردستان مریوان 19/04/1348 2044 تپه ترخان‌آباد مریوان کردستان مریوان 11/03/1377 2569 قلعه ننه کردستان مریوان 11/11/1378 3591 پل گاران - کردلان - کردستان مریوان 25/12/1379 9616 محوطه دولاش قانع نی کردستان مریوان 1382/5/27 9617 تپه دولاش نی کردستان مریوان 1382/5/27 9618 تپه همه مراد نی کردستان مریوان 1382/5/27 9619 اشکفت ریواس سیاه نو کردستان مریوان 1382/5/27 9620 تپه چخماق آوی بالک کردستان مریوان 1382/5/27 9621 محوطه و قبرستان کانی ژی ژوان کردستان مریوان 1382/5/27 9622 قبرستان کیسل آبی رشه ده کردستان مریوان 1382/5/27 9623 قبرستان نزدیک بهشت مصطفی کردستان مریوان 1382/5/27 9624 تپه میر ویس بالک کردستان مریوان 1382/5/27 9625 تپه هان الیاس کردستان مریوان 1382/5/27 9626 تپه وله گاور کانی سانان کردستان مریوان 1382/5/27 9627 قبرستان زرد ویان دره تفی کردستان مریوان 1382/5/27 9628 تپه جنوب پیله کردستان مریوان 1382/5/27 9629 ده کهنه دره تفی کردستان مریوان 1382/5/27 9630 قبرستان کانی الله کرم پیران کن کردستان مریوان 1382/5/27 9631 تپه ژیژوان گوزه کوره کردستان مریوان 1382/5/27 9632 قبرستان سه راه دولاش نی کردستان مریوان 1382/5/27 9633 تپه گوان نی کردستان مریوان 1382/5/27 9634 محوطه کولیتان عصرآباد کردستان مریوان 1382/5/27 9635 تپه برده بیله کردستان مریوان 1382/5/27 9636 قبرستان کله یونجه کردستان مریوان 1382/5/27 9637 محوطه و قبرستان چم سر دره رشه ده کردستان مریوان 1382/5/27 9638 تپه کانی زرده کردستان مریوان 1382/5/27 9639 تپه ده کن وله ژیر کردستان مریوان 1382/5/27 9640 قبرستان تاریخی قلای نولو دره تفی کردستان مریوان 1382/5/27 904 تپه یحیی کرمان بافت 09/09/1349 490 تل بلیس (تپه ابلیس) کرمان بردسیر 01/09/1344 491 مقبره آسیدمحمد (بقعه پیر جارسوز) کرمان بردسیر 01/01/1345 492 تل علی‌آباد کرمان بردسیر 01/01/1345 493 تل‌ علی‌آباد سربند کرمان بردسیر 01/01/1345 494 تل شیله گرگی (الف) کرمان بردسیر 01/01/1345 495 تل دشتکار کرمان بردسیر 01/01/1345 2004 منار مسجد جامع نگار کرمان بردسیر 01/02/1377 2163 مقبره شیخ‌محمد کاکو کرمان بردسیر 20/08/1377 2283 کاروانسرای گلوسفته کرمان بردسیر 09/01/1378 2875 پیر سبزپوش کرمان بردسیر 16/08/1379 6468 کاروانسرای خرگور کرمان بردسیر 07/07/81 6758 عمارت حنا سایی بردسیر کرمان بردسیر 10/10/81 7280 مقبره پیر مرد خدا کرمان بردسیر 12/11/81 143 میل نادری کرمان بم 15/10/1310 519 ارگ بم کرمان بم 01/01/1345 1495 خانه انصاری کرمان بم 11/07/1356 1496 خانه نادری کرمان بم 11/07/1356 1729 مجموعه بازاربم(قیصریه‌زرتشتیان‌) کرمان بم 24/03/1366 1835 خانه سیستانی (آرشام) کرمان بم 25/11/1375 2099 کوشک رحیم‌‌‌‌‌‌‌آباد کرمان بم 27/05/1377 3506 مسجد وکیل کرمان بم 25/12/1379 3508 آثار محدوده موسوم به مسجد رسول کرمان بم 25/12/1379 3509 آرامگاه میرزا ابراهیم کرمان بم 25/12/1379 4602 مجموعه بازارهای بم کرمان بم 11/10/1380 6134 بنای تاریخی شاه خورشید کرمان بم 07/07/81 6135 امامزاده سید عبدالله کرمان بم 07/07/81 6136 خانه سروش زابلستانی کرمان بم 07/07/81 6759 یخدان ارگ بم کرمان بم 10/10/81 9565 اصطبل ارگ بم کرمان بم 1382/5/27 9566 قلعه دختر  کرمان بم 1382/5/27 9567 مدرسه عماد کرمان بم 1382/5/27 9568 خانه غرب ساباط ارگ بم کرمان بم 1382/5/27 9569 قلعه پیر ماه شاه کرمان بم 1382/5/27 9570 مدرسه احمدیه کرمان بم 1382/5/27 9571 مسجد جامع ارگ کرمان بم 1382/5/27 9572 مدرسه میرزا نعیم ارگ کرمان بم 1382/5/27 9588 بیمارستان بم کرمان بم 1382/5/27 52 محله‌کمادین خرابه‌های شهر قدیم‌دسیوس کرمان جیرفت 24/06/1310 503 کلنگ بهجرد (شهر دقیانوس) کرمان جیرفت 01/01/1345 504 قلعه کهنه کرمان جیرفت 01/01/1345 505 تم سرنی (ساردنی) کرمان جیرفت 01/01/1345 506 تم گابان (تپه گاوان) کرمان جیرفت 01/01/1345 507 تم وکیل‌آقا (تپه وکیل‌آقا) کرمان جیرفت 01/01/1345 508 تم عباس‌آباد (تپه عباس‌آباد) کرمان جیرفت 01/01/1345 509 تم‌کنارصندل‌الف(تپه‌کنارصندل‌الف) کرمان جیرفت 01/01/1345 510 تم کنار صندل ب (تپه توجا) کرمان جیرفت 01/01/1345 511 تم عنبرآباد (تپه عنبرآباد) کرمان جیرفت 01/01/1345 512 تم ابراهیم‌آباد (تپه ابراهیم‌آباد) کرمان جیرفت 01/01/1345 513 تم قلعه کوچک (تپه قلعه کوچک) کرمان جیرفت 01/01/1345 514 تم‌خرک(تپه‌خرک‌یااژک‌)تپه‌مختارآباد کرمان جیرفت 01/01/1345 515 تم کنار (به معنی درخت سدر) کرمان جیرفت 01/01/1345 516 تم داروی کرمان جیرفت 01/01/1345 517 تم نورآباد کرمان جیرفت 01/01/1345 518 تم کم سرخ کرمان جیرفت 01/01/1345 521 تم هزار مردی (تپه هزار مردی) کرمان جیرفت 01/01/1345 522 تم پهن (تپه پهن) کرمان جیرفت 01/01/1345 532 گورخانه (مقبره امیرحیدر) کرمان جیرفت 01/01/1345 2753 مقبره سالار رضا کرمان جیرفت 22/04/1379 4582 تم میان ده کرمان جیرفت 11/10/1380 4583 تم بی بی لچک کرمان جیرفت 11/10/1380 4584 تم مختار آباد کرمان جیرفت 11/10/1380 4585 تم دولت آباد میان ده کرمان جیرفت 11/10/1380 4586 محوطه آبگرم ورامین کرمان جیرفت 11/10/1380 4587 تپه خضر آباد کرمان جیرفت 11/10/1380 4588 قلعه ملک آباد زاخت کرمان جیرفت 11/10/1380 4589 محوطه حسین آباد کرمان جیرفت 11/10/1380 4590 تپه و محوطه حاجی آباد ورامین کرمان جیرفت 11/10/1380 4591 محوطه فتح آباد ( گاوکش )  کرمان جیرفت 11/10/1380 4592 تل شیراز کرمان جیرفت 11/10/1380 4593 تم اکبر آباد  کرمان جیرفت 11/10/1380 4594 تم حسین آباد کرمان جیرفت 11/10/1380 4895 تم نه تبره ( توبره ) کرمان جیرفت 19/12/1380 5024 آثار قلعه و محوطه مرجان کرمان جیرفت 25/12/80 6139 قلعه اسفند قه کرمان جیرفت 07/07/81 2944 یخدان راور کرمان راور 28/10/1379 2945 کاروانسرای دربند کرمان راور 28/10/1379 2946 کاروانسرای چاه کوران کرمان راور 28/10/1379 3507 کاروانسرای آب بند کرمان راور 25/12/1379 4182 خانه فخری کرمان راور 10/07/1380 4183 کاروانسرای حوض پنج و آب انبار کرمان راور 10/07/1380 9564 مقبره حاجیه معصومه کرمان راور 1382/5/27 496 مغود (مغوئیه) کرمان رفسنجان 01/01/1345 1075 یخچال حاج علی‌آقا کرمان رفسنجان 11/03/1354 2071 مجموعه حاج‌آقا علی کرمان رفسنجان 01/02/1377 6126 خانه باقری کرمان رفسنجان 07/07/81 6127 کاروانسرای کبوتر خان کرمان رفسنجان 07/07/81 6128 آب انبار کشکونیه کرمان رفسنجان 07/07/81 6762 کاروانسرای انار کرمان رفسنجان 10/10/81 7279 کاروانسرای وهاب زاده کرمان رفسنجان 12/11/81 9563 کاروانسرای بیاض کرمان رفسنجان 1382/5/27 6760 آسیاب هشتم ( کوهبنان )  کرمان زرند 10/10/81 6761 برج سنگی دره شو کرمان زرند 10/10/81 7278 خانه آل طه کرمان زرند 12/11/81 53 محل سیرجان قدیم (قلعه سنگ سیرجان) کرمان سیرجان 24/06/1310 1762 بنای تاریخی میر زبیر کرمان سیرجان 26/08/1375 2282 کاروانسرای خانه سرخ کرمان سیرجان 09/01/1378 2507 سنگ‌نگاره‌های تپه شاه‌فیروز کرمان سیرجان 01/09/1378 2665 بنای تاریخی شاه فیروز کرمان سیرجان 25/12/1378 6129 کاروانسرای سعادت آباد کرمان سیرجان 07/07/81 6130 خانه علی اکبر شوکت سعیدی کرمان سیرجان 07/07/81 6131 خانه ناظم کرمان سیرجان 07/07/81 6132 خانه خلعتی ( صدر زاده ) کرمان سیرجان 07/07/81 6133 خانه حاج درویش کرمان سیرجان 07/07/81 6467 بادگیر چپقی ( خانه سید علی اصغر رضوی ) کرمان سیرجان 07/07/81 6757 کاروانسرای پاریز کرمان سیرجان 10/10/81 6770 کاروانسرای ابراهیم کرمان سیرجان 10/10/81 497 گورستان دژ میمندی کرمان شهر بابک 01/01/1345 4135 روستای تاریخی و صخره‌ای میمند کرمان شهر بابک 10/07/1380 6137 مسجد و حسینیه شهر کهنه کرمان شهر بابک 07/07/81 6138 خانه صمدیان کرمان شهر بابک 07/07/81 7281 عمارت موسی خانی کرمان شهر بابک 12/11/81 124 گنبد سبز (قبه سبز) کرمان کرمان 15/10/1310 210 مسجد پامنار کرمان کرمان 31/04/1313 253 مقبره خواجه اتابک کرمان کرمان 30/03/1315 276 مسجد جامع مظفری کرمان کرمان 12/12/1315 296 گنبد جبلیه کرمان کرمان 29/09/1316 297 مدرسه‌گنجعلیخان(کاروانسرای‌گنجعلیخان کرمان کرمان 29/09/1316 353 بنای ایوانی تکیه گنبدسبز کرمان کرمان 20/03/1321 397 حمام و بازار ابراهیم‌خان کرمان کرمان 11/11/1334 498 قلعه قهقه کرمان کرمان 01/01/1345 499 تل وزیری کرمان کرمان 01/01/1345 500 تل قلعه لنگر کرمان کرمان 01/01/1345 501 کلنگ یه‌لنگی(تپه‌مخروبه‌ یه‌لنگی) کرمان کرمان 01/01/1345 502 قلعه کهنه کرمان کرمان 01/01/1345 520 قلعه راین کرمان کرمان 01/01/1345 523 تل کوشک (تپه کوشک)  کرمان کرمان 01/01/1345 524 قلعه دختر و قلعه اردشیر کرمان کرمان 01/01/1345 525 گنبد مشتاقیه کرمان کرمان 01/01/1345 526 مدرسه ابراهیمی  ( ابراهیم خان )  کرمان کرمان 01/01/1345 527 مسجد حاج علی‌آقا کرمان کرمان 01/01/1345 528 مقبره آخوند کرمان کرمان 01/01/1345 529 بنای امامزاده شاهزاده حسین کرمان کرمان 01/01/1345 530 امامزاده محمدبن زید کرمان کرمان 01/01/1345 531 پیر آغوس یا ناقوس (پیربابامسافر) کرمان کرمان 01/01/1345 533 تل شیله گرگی ب کرمان کرمان 01/01/1345 760 مسجد ملک (مسجد امام) کرمان کرمان 15/07/1346 827 کوشک رموک کرمان کرمان 26/02/1347 828 قلعه رموک کرمان کرمان 26/02/1347 829 مجموعه‌بناهای‌تاریخی‌گنجعلیخان کرمان کرمان 26/02/1347 926 رباط زین‌الدین کرمان کرمان 28/05/1351 1011 مجموعه وکیل کرمان کرمان 14/08/1353 1170 موزه رضاشاه (باغ هرندی) کرمان کرمان 18/09/1354 1314 آرامگاه شیخ عبدالسلام کرمان کرمان 08/09/1354 1499 منزل امام‌جمعه کرمان کرمان 06/10/1355 1500 خانه جواد امراللهی کرمان کرمان 06/10/1355 1501 منزل مسکونی فدائی کرمان کرمان 06/10/1355 1502 خانه ورثه افلاطون نفیسی کرمان کرمان 06/10/1355 1503 خانه وقف مسجد وکیل کرمان کرمان 06/10/1355 1767 بیمارستان مرسلین کرمان کرمان 26/08/1375 2269 مجموعه بیرم‌آباد کرمان کرمان 08/12/1377 2419 کتابخانه‌ملی‌کرمان‌(‌کارخانه‌ریسندگی‌خورشید) کرمان کرمان 01/06/1378 2437 یخدان مویری کرمان کرمان 22/06/1378 2966 دبیرستان جم کرمان کرمان 28/10/1379 3510 یخچال زریسف کرمان کرمان 25/12/1379 3634 ساختمان دانشکده پرستاری - امام جمعه - کرمان کرمان 25/12/1379 3635 تخت درگاه قلی بیگ کرمان کرمان 25/12/1379 3636 بیمارستان نوریه کرمان کرمان 25/12/1379 3702 مجموعه خانه کریم‌نژاد کرمان کرمان 12/06/1380 3703 خانه شترداران کرمان کرمان 12/06/1380 3704 خانه قاسم حاج غلامرضا کرمان کرمان 12/06/1380 3705 خانه خشرو  و ساباط مجاور کرمان کرمان 12/06/1380 3706 خانه موحدی کرمان کرمان 12/06/1380 3708 شرکت فرش کرمان کرمان 28/01/1380 3709 دبیرستان سعادت کرمان کرمان 28/01/1380 3710 سالن پشم ریسی علی احمدی کرمان کرمان 28/01/1380 3711 خانه خیر اندیش کرمان کرمان 28/01/1380 3712 مجموعه پرورشگاه صنعتی کرمان کرمان 28/01/1380 3713 سالن دبیرستان ایرانشهر کرمان کرمان 12/06/1380 3714 سردرهای روبروی کتابخانه ملی کرمان کرمان 12/06/1380 3715 خانه سروشیان کرمان کرمان 12/06/1380 3716 سالن باشگاه افسران کرمان کرمان 12/06/1380 3717 میدان باغ (ارگ) کرمان کرمان 12/06/1380 3718 خانه فروزی کرمان کرمان 12/06/1380 3719 ساختمان مسکونی تقاطع زریسف و برزوئیه کرمان کرمان 12/06/1380 3821 مزار آقا (مقبره حاج سید جواد شیرازی ) کرمان کرمان 12/06/1380 3856 بازار بزرگ کرمان کرمان کرمان 12/06/1380 3857 بازار میدان قلعه کرمان کرمان 12/06/1380 3858 بازار قلعه محمود کرمان کرمان 12/06/1380 3859 بازار حاج آقا علی کرمان کرمان 12/06/1380 3860 کاروانسرای گلشن کرمان کرمان 12/06/1380 3861 کاروانسرای حاج مهدی کرمان کرمان 12/06/1380 3862 کاروانسرای کوزه‌گران کرمان کرمان 12/06/1380 3863 کاروانسرای جر کرمان کرمان 12/06/1380 3864 کاروانسرای چهارسوق کرمان کرمان 12/06/1380 3865 کاروانسرای چهارسوق کرمان کرمان 12/06/1380 4180 مدرسه حیاتی کرمان کرمان 10/07/1380 4181 کاروانسرای هندوها کرمان کرمان 10/07/1380 4189 کاروانسرای میرزا حسین خان کرمان کرمان 10/07/1380 4190 آتشکده کرمان کرمان کرمان 10/07/1380 4401 مسجد طباطبائی کرمان کرمان 05/09/1380 4894 مسجد آیت الله کرمان کرمان 19/12/1380 6754 آتشکده دولت خانه کرمان کرمان 10/10/81 6755 یخدان جو مویدی کرمان کرمان 10/10/81 6756 زیارتگاه شاه ورهرام ایزد کرمان کرمان 10/10/81 7282 بنای تاریخی امامزاده سلطان سید احمد کرمان کرمان 12/11/81 7283 خانه جواد خان میر حسینی کرمان کرمان 12/11/81 7284 باغ عمارت بیگلربیگی ( فتح آباد ) کرمان کرمان 12/11/81 7285 آب انبار حاج محمد تقی کرمان کرمان 12/11/81 7286 خانقاه جوپار کرمان کرمان 12/11/81 7287 خانه حاج علی اکبر یزدی کرمان کرمان 12/11/81 7288 خانه لطفعلی خان راین کرمان کرمان 12/11/81 7289 کاروانسرای سر آسیاب شش کرمان کرمان 12/11/81 7290 زورخانه جهان ( شهید توکلی ) کرمان کرمان 12/11/81 7291 خانه اسفندیاری کرمان کرمان 10/10/81 7704 خانه سید مصطفی ترابی موسوی کرمان کرمان 17/12/81 9263 خانه سید غلامحسین ترابی کرمان کرمان 1382/5/7 9264 باغ امام جمعه (صالحی) سرآسیاب کرمان کرمان 1382/5/7 9265 قلعه گنجعلیخان کرمان کرمان 1382/5/7 9559 خانه عبدالله مسعود ابراهیمی کرمان کرمان 1382/5/27 9560 مسجد سید یوسف ترابی موسوی کرمان کرمان 1382/5/27 9561 خانه غفاری کرمان کرمان 1382/5/27 9562 مسجد پاکنتگ ( مسجد امام صادق ) کرمان کرمان 1382/5/27 9148 خانه امینیان کرمان کرمان 1382/3/10 3343 تل آتشی کرمان کرمان  25/12/1379 6113 تکیه مدیر الملک کرمان کرمان  07/07/81 6114 خانه صادقی کرمان کرمان  07/07/81 6115 خانه الهامی کرمان کرمان  07/07/81 6116 قلعه شفیع آباد کرمان کرمان  07/07/81 6117 خانه والی ( راین ) کرمان کرمان  07/07/81 6118 خانه پرداختی کرمان کرمان  07/07/81 6119 خانه مدیر الملک کرمان کرمان  07/07/81 6120 آسیاب آبی شهداد کرمان کرمان  07/07/81 6121 خانه اسلامیت کرمان کرمان  07/07/81 6122 خانه خرم کرمان کرمان  07/07/81 6123 باغ شماره ( 2 ) کرمان کرمان  07/07/81 6124 باغ شماره ( 3 ) ( باغ مدعی العموم ) کرمان کرمان  07/07/81 6125 بقایای حصار شهر قدیم کرمان کرمان کرمان  07/07/81 6466 باغ و خانه محمد اسماعیل خان نوری کرمان کرمان  07/07/81 9573 تم ده میران ( بیژن آباد ) کرمان کهنوج 1382/5/27 9574 تم گوهری حسین آباد مراد خان کرمان کهنوج 1382/5/27 9575 تپه کلنگ میش پدام کرمان کهنوج 1382/5/27 9576 تپه و محوطه حسین آباد مراد خان کرمان کهنوج 1382/5/27 9577 تم شمس گز کرمان کهنوج 1382/5/27 9578 قلعه میش پدام کرمان کهنوج 1382/5/27 9579 تپه و محوطه عباس آباد  کرمان کهنوج 1382/5/27 9580 تم خشتی مظفر آباد کرمان کهنوج 1382/5/27 9581 تم مظفر آباد ( تم سفید ) کرمان کهنوج 1382/5/27 9582 تم بیژن آباد کرمان کهنوج 1382/5/27 9583 سه تم هزار کهور کرمان کهنوج 1382/5/27 9584 تم دختران ( حسین آباد مراد خان ) کرمان کهنوج 1382/5/27 9585 تم میری ( تم دهنو ) کرمان کهنوج 1382/5/27 9586 کلنگ سلمانیه کرمان کهنوج 1382/5/27 9587 تم نمرد کرمان کهنوج 1382/5/27 132 مقبره شاه‌نعمت ا..... ‌ولی کرمان ماهان 15/10/1310 1012 باغ و عمارت شاهزاده ماهان کرمان ماهان 14/08/1353 1565 شترگلو کرمان ماهان 18/07/1356 561 دیواردفاعی‌قلعه‌وساختمان‌منظم‌به‌آن کرمانشاه اسلام‌‌آباد 28/10/1344 838 تپه چغاگاوانه کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 839 تپه گوری (تپه گبری) کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 840 کاروانسرای شاه‌عباسی کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 841 تپه طلسم کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 842 قلعه شیان (ژیان) کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 846 تپه مومه‌ای (تپه‌های بره سیمین) کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 850 تپه جنگاه (چغا جنکاه) کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 851 تپه جغا بافت (چغا بافت) کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 859 تپه جامه شوران علیا کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 860 تپه چغا سیاه علیا (تپه سیاه) کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 861 تپه باستانی چغا بهار کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 865 قباق تپه  کرمانشاه اسلام‌‌آباد 19/04/1348 1015 بقعه بابایادگار کرمانشاه اسلام‌‌آباد 20/09/1353 2649 قلعه فیروزآباد کرمانشاه اسلام‌آباد 25/12/1378 2741 تپه جیاجانی کرمانشاه اسلام‌آباد 22/04/1379 849 نقش‌برجسته‌وکتیبه‌میخی‌اورامانات کرمانشاه پاوه 19/04/1348 1054 بقعه حضرت اویس‌القرن کرمانشاه جوانرود 25/02/1354 3953 غار مرکولیان کرمانشاه جوانرود 10/07/1380 33 محل خلمان قدیم آشوری‌ها کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 24/06/1310 149 لوح بزرگ سنگی کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 15/10/1310 150 لوحه بزرگ سنگی کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 15/10/1310 151 لوحه بزرگ سنگی (کتیبه) کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 15/10/1310 152 مقبره سنگی دکان داوود که در کوه کنده کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 15/10/1310 178 طاق گرا کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 15/10/1310 304 دخمه سنگی طاق فرهاد کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 29/09/1316 305 نقش‌برجسته سنگی کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 29/09/1316 562 قلعه‌ یزدگرد کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 28/10/1344 563 محل گچ گنبد کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 28/10/1346 831 مغار تپانی (غار تپانی) کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 832 تپه تاریخی سراب ذهاب (قادری)  کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 833 قلعه منیژه (قلعه گبری) کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 834 تپه سراب کوانه کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 835 تپه رسول‌آقا کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 836 تپه گردنو کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 843 تپه کلک کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 844 تپه شتر مل کرمانشاه سرپل‌ذها‌ب 19/04/1348 767 بقعه مالک کرمانشاه سنقر 24/12/1346 1801 امامزاده احمد کرمانشاه سنقر 19/09/1375 148 مقبره‌‌که‌درکوه‌کنده‌شده(مقبره‌تخت‌سنگ)  کرمانشاه صحنه 15/10/1310 2413 تپه بیدسرخ 2 کرمانشاه صحنه 02/06/1378 6440 تپه شیرخان ( 1 ) کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6443 تپه ایلخانی آباد ( 1 ) کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6444 تپه ایلخانی آباد ( 2 ) کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6448 تپه آهنگران کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6452 تپه بدربان کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6453 تپه کنگر شاه علیا کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6456 تپه باقر آباد کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6458 تپه پاتیه کرمانشاه صحنه 1981/07/07 6462 تپه دهلق کرمانشاه صحنه 1981/07/07 5894 کاروانسرای عباسی کرمانشاه قصر شیرین 08/05/81 32 دو بنای ساسانی (کاخ ساسانی) کرمانشاه قصرشیرین 24/06/1310 837 قلعه سومار (تپه سومار) کرمانشاه قصرشیرین 19/04/1348 845 قلعه گوری (قلعه گبری) کرمانشاه قصرشیرین 19/04/1348 34 عمارت متصل به غارها کرمانشاه کرمانشاه 24/06/1310 35 محل گامبادنه قدیم کرمانشاه کرمانشاه 24/06/1310 172 طاق بستان کرمانشاه کرمانشاه 15/10/1310 852 تپه پاچیا (تپه فیروزآباد سراب) کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 853 تپه روسی کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 854 قلعه خیبر (تپه خیبر) کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 855 تپه میمز کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 856 رباط‌شاه‌عباسی(کاروانسرای‌شاه‌عباسی) کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 857 پل قدیمی ماهیدشت کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 858 تپه جامه شوران سفلی (تپه ذالکه) کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 862 تپه چغا کنیوج کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 863 تپه چغا انگلیسه (چغا نرگس) کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 864 تپه رضا (چغا رضا) کرمانشاه کرمانشاه 19/04/1348 945 مجموعه بناهای تکیه معاون‌الملک کرمانشاه کرمانشاه 10/09/1354 1288 پل کهنه قره‌سو کرمانشاه کرمانشاه 23/09/1355 1797 تکیه بیگلربیگی کرمانشاه کرمانشاه 19/09/1375 1900 تپه سراب قره‌دانه کرمانشاه کرمانشاه 23/04/1376 1944 بازار قدیمی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 01/10/1376 1959 خانه آقای گل‌عنبر کرمانشاه کرمانشاه 02/12/1376 1990 خانه آقای رنده‌کش کرمانشاه کرمانشاه 05/12/1376 2147 خانه خدیوی کرمانشاه کرمانشاه 09/08/1377 2171 مسجد معتمد کرمانشاه کرمانشاه 17/09/1377 2176 خانه حاج علی‌اصغراکبری‌پور  کرمانشاه کرمانشاه 22/09/1377 2226 دبیرستان کزازی کرمانشاه کرمانشاه 03/12/1377 2241 خانه یزدی کرمانشاه کرمانشاه 27/10/1377 2270 تپه‌های سه‌گانه موسی‌روانسر کرمانشاه کرمانشاه 08/12/1377 2536 مقبره ملا عباسعلی کرمانشاه کرمانشاه 15/09/1378 2682 تاریکه بازار کرمانشاه کرمانشاه 17/03/1379 2873 تپه سراب کرمانشاه کرمانشاه 16/08/1379 2908 خانه صمدی کرمانشاه کرمانشاه 20/09/1379 2909 حمام سرتیپ کرمانشاه کرمانشاه 20/09/1379 2942 خانه سیدین کرمانشاه کرمانشاه 20/09/1379 3042 خانه آقای جلیلیان کرمانشاه کرمانشاه 25/12/1379 3229 تپه قزانچی کرمانشاه کرمانشاه 25/12/1379 3379 بنای چهار قلعه امامزاده حسن زوردار کرمانشاه کرمانشاه 25/12/1379 3478 ساختمان استانداری کرمانشاه کرمانشاه 25/12/1379 4392 تپه چغا کبود کرمانشاه کرمانشاه 05/09/1380 4393 تپه چغا گلان کرمانشاه کرمانشاه 05/09/1380 4482 مجسمه هرکول کرمانشاه کرمانشاه 05/09/1380 5020 سراب بیستون کرمانشاه کرمانشاه 25/12/80 5130 خانه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه کرمانشاه 25/12/80 5895 شبستان مسجد جامع کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 08/05/81 5896 سرای حاج علی محمد همدانی کرمانشاه کرمانشاه 08/05/81 5976 غار دو اشکفت کرمانشاه کرمانشاه 08/05/81 6441 تپه رحیم آباد کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6442 تپه چقاماران کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6445 تپه قیسوند ( 1 ) کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6446 تپه قیسوند ( 2 ) کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6447 تپه دائی چی کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6449 تپه سراب نیلوفر ( 1 ) کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6450 تپه پا قلعه کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6451 تپه سراب نیلوفر ( 2 ) کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6454 تپه سیاه بید علیا کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6455 تپه مال امیری سفلی کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6457 تپه شیرخان ( 2 ) کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6459 تپه گاکیه کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6460 تپه قلعه شاه خانی کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6461 تپه سنقر آباد کرمانشاه کرمانشاه 1981/07/07 6887 تپه نجوبران ( 2 ) کرمانشاه کرمانشاه 10/10/81 9144 بیمارستان مسیح کرمانشاه کرمانشاه 1382/3/10 9145 خانه معین‌الکتاب کرمانشاه کرمانشاه 1382/3/10 31 کنگبار قدیم خرابه‌های عهد اشکانی کرمانشاه کنگاور 24/06/1310 488 تپه امامزاده (گودین تپه) کرمانشاه کنگاور 01/09/1344 2100 معدن شل‌مران (چل‌مران) کرمانشاه کنگاور 27/05/1377 2872 حمام توکل کرمانشاه کنگاور 16/08/1379 6607 پل تاریخی کوچه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6608 تپه سر گول بزرگ کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6609 تپه قمپاره کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6610 تپه زق جار کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6611 تپه مرجان کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6612 تپه جا ذرت کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6613 تپه آسیاب خرابه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6614 تپه حمام خرابه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6615 تپه سه راهی گودین ( ولاشجرد ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6616 تپه خزینه ( 1 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6617 تپه گبری  کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6618 تپه چشمه مقصود کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6619 تپه دوینه ( علی آباد پل شکسته ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6620 تپه جاور سینه  کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6621 تپه اسپی کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6622 تپه باغ بهرامی ( ده بالا ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6623 تپه قلعه خرابه قارلق کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6624 تپه حاجی آباد کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6625 تپه دو آب ( 1 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6626 تپه کارخانه ( 2 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6627 تپه زق جار ( 3 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6628 تپه اسماعیل کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6629 تپه چغا پیره  کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6630 تپه چلیشه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6631 تپه چشمه یار قزوینه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6632 تپه روباه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6633 تپه آقا ولی کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6634 تپه سرچشمه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6635 تپه سراب ماران ( 2 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6636 تپه زیر جوب کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6637 تپه دو آب ( 2 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6638 تپه شورچه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6639 تپه قلاجوقه ( سراب بابا علی ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6640 تپه گبری ( روستای شیشیکان ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6641 تپه گبری ( روستای حاجی آباد ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6642 تپه سهم الدین خرابه  کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6643 تپه عیسی کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6644 تپه فیروز آباد کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6645 تپه سر سراب ( 2 ) گرده کانه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6646 تپه هوله ( سراب بابا علی ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6647 تپه گبری ( روستای سر مست ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6648 معدن سنگ تاریخی رستم آباد کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6649 تپه پادرازه علی آباد کرمانشاه کنگاور 10/10/81 6875 بند تپه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7002 تپه پا قلعه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7003 تپه خلجرود کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7004 تپه کندی کیله ( 1 ) کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7005 تپه گبری سیر یوه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7006 تپه قبرستان کارخانه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7007 علی شیر تپه کرمانشاه کنگاور 10/10/81 7008 تپه مراد علی خانی کرمانشاه کنگاور 10/10/81 897 تپه باستانی قلاع کرمانشاه گیلان‌غرب 03/04/1349 1622 سنگ رستم کرمانشاه ماهیدشت 30/03/1357 26 محل بغستان قدیم کرمانشاه هرسین 24/06/1310 27 تخت شیرین کرمانشاه هرسین 11/11/1311 70 نقش تاریخی بیستون کرمانشاه هرسین 15/10/1310 326 خرابه‌های دوره ساسانی هرسین کرمانشاه هرسین 20/11/1318 765 پل بیستون کرمانشاه هرسین 05/11/1346 974 کاروانسرای شاه‌عباسی بیستون کرمانشاه هرسین 13/05/1353 1020 تپه باستانی پاقلا (پاقلعه) کرمانشاه هرسین 17/11/1353 4394 تپه گنج دره کرمانشاه هرسین 05/09/1380 4880 بنای ساسانی کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4881 نقش برجسته مهرداد(گودرز)کتیبه شیخ علیخان کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4882 غارهای مر آفتاب ( مر تاریک ) مر دو در کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4883 نیایشگاه مادی کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4884 سنگ بلاش  کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4885 غار مر خرل کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4886 سیگهای تراش خورده کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4887 فرهاد تراش ( فرهاد تاش ) کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4888 تپه نادری کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4889 غار شکارچیان کرمانشاه هرسین 19/12/1380 4890 بقایای پل ساسانی ( خسرو ) کرمانشاه هرسین 19/12/1380 6463 محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون کرمانشاه هرسین 07/07/81 6876 تپه عظیم  کرمانشاه هرسین 10/10/81 6877 تپه چغا خزینه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6878 تپه گر گوند کرمانشاه هرسین 10/10/81 6879 تپه کسکان کرمانشاه هرسین 10/10/81 6880 پا تپه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6881 تپه سراب کرمانشاه هرسین 10/10/81 6882 غار چناران کرمانشاه هرسین 10/10/81 6883 تپه مروت چم تبان کرمانشاه هرسین 10/10/81 6884 تپه نازلیان کرمانشاه هرسین 10/10/81 6885 تپه قوز یوند کرمانشاه هرسین 10/10/81 6886 تپه عماد الدوله برناج  کرمانشاه هرسین 10/10/81 6983 تپه قبرستان کاشانتو کرمانشاه هرسین 10/10/81 6984 تپه کارخانه شن و ماسه چهر کرمانشاه هرسین 10/10/81 6985 تپه زیر خرمنجاه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6986 پل گرمابه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6987 تپه قلعه خرابه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6988 تپه کینی چمن کرمانشاه هرسین 10/10/81 6989 قلعه سرماج کرمانشاه هرسین 10/10/81 6990 تپه سگاز کرمانشاه هرسین 10/10/81 6991 تپه کود ( کبود ) کرمانشاه هرسین 10/10/81 6992 تپه زیر قبرستان کرمانشاه هرسین 10/10/81 6993 تپه قره ولی کرمانشاه هرسین 10/10/81 6994 تپه قبرستان گرمابه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6995 تپه مله ولی کرمانشاه هرسین 10/10/81 6996 قبرستان گوج کوو ( 2 ) کرمانشاه هرسین 10/10/81 6997 گور دخمه سراب بادیه کرمانشاه هرسین 10/10/81 6998 تپه شاد آباد سفلی کرمانشاه هرسین 10/10/81 6999 تپه صحبت آباد کرمانشاه هرسین 10/10/81 7000 گور دخمه برناج ( فرهاد کن ) کرمانشاه هرسین 10/10/81 7001 تپه رهوت گاه کرمانشاه هرسین 10/10/81 8126 تپه کینی همه گه (ک-55) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8133 تپه قلعه محمد علی سنجابی (ه-66) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8134 تپه برآفتاب 2 پریوه (ه-98) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8135 تپه برزه گلوم قمبلیژه (ه-57) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8136 تپه شیران پیشه (ه-40) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8137 تپه دو چغای 3 (صنایع کاغذ غرب) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8138 تپه غلام گوهره (ه-102) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8139 قبرستان قیسوند (ه-65) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8140 تپه شادآباد کد (ه-121) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8141 تپه ارو (عرب) کد (ه-24) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8142 تپه حیدرآباد (ه-24) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8143 تپه گرکه لان (ک 41) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8144 تپه چم بتان علیا (ه-20) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8145 تپه نجو بران (ک-10) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8146 تپه قلعه دزدبر هرسین (ه-90) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8147 تپه خان کلی انجیرک (ه-59) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8148 کتیبه پاقباله (ه-123) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8149 تپه قبرستان سکاوند علیا کد 73-H کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8150 تپه قارلق (ک-36) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8151 تپه میدان (ک-87) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8152 تپه قلاکمند بگ پارسا (ه-84) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8153 تپه زیر کوره گنجوان کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8154 گورستان چغا سعید (92-H) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8155 تپه لته چغا (صنایع کاغذ غرب) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8156 گورستان شه تواز حسن بقعه کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8157 تپه پاکوه (ه-72) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8158 تپه سرسل پریوه سفلی (ه-96) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8159 تپه دو کینی (کد-50) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8160 گوردخمه سرخه‌ده (ه-82) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8161 گورستان هزاره اول دهنو سکاوند کد کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8162 گورستان تاریخی چغا صید مراد کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8163 تپه چغا گلی (ه-54) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8164 تپه کلاو سعدوند سفلی (کد-64) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8165 تپه کینی بازی (ه-100) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8166 قبرستان تاریخی چغاکبود (ه-99) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8167 تپه دامنه کوه چلل (114-H) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8168 آثار ساسانی پارک هرسین کد 89 کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8169 قبرستان سعدوند علیا (ه-62) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8170 تپه کارخانه آسفالت کد (101-H) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8171 قبرستان چشمه قنبر کد (113-H) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8172 تپه سرنجه 2 (ه-49) کرمانشاه هرسین 1382/1/24 8099 تپه عبدالتاجدین (ک-56) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8100 تپه کوره (ک-50) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8101 تپه کندی کیله (3)-(91-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8102 تپه خمین آباد (ک-10) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8103 تپه مهدی آباد- کد (14-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8104 تپه آبادی خرابه علی آباد (ک-9) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8105 تپه پا میل (ک-31) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8106 تپه شاخه پیره 1 (ک-26) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8107 تپه چال افشار 1- کد 18-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8108 تپه کارخانه (ک-3) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8109 چم دروازه 2- کد 103-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8110 تپه رشتیان (ک-75) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8111 تپه قلعه خرابه عباس آباد (ک-47) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8112 تپه توشمالان (ک-64) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8113 تپه فیروزآباد تپه 2 (ک-45) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8114 تپه زق جار 2 (78-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8115 تپه سراب فش (ک-74) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8116 تپه سوزه (ک-42) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8117 تپه علی اکبرخانی (خلجرود) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8118 تپه شورچه 3 (ک-29) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8119 تپه سماعیل آباد کد- (49-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8120 تپه گندآب- کد (105-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8121 تپه فیروزآباد بزرگ 2 (ک-112) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8122 تپه آبادی خرابه فش (ک-73) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8123 تپه دیور کلن (سر خلج) (ک-100) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8124 تپه دوتپان کوچه (ک-24) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8125 تپه سرگول کوچک خرکش (ک-57) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8127 تپه علی آباد علیا کد- (7-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8128 تپه رستم خانی (ک-88) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8129 میان تپه کد (38-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8130 تپه دهنو (سلطان آباد) کد (111-K) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8131 تپه آب باریکه (ک-54) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 8132 تپه سران ماران (ک-93) کرمانشاه کنگاور 1382/1/24 4552 تپه باستانی گردن تل کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4553 قلعه کک کهزاد ( قلعه کره ) کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4554 تپه باستانی مورد راز کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4555 تپه باستانی قلعه چه شماره یک کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4563 محوطه باستانی زی زی ( زیز ) کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4564 تپه باستانی کلاتک کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4565 تپه باستانی قبرستان کاکان کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4566 قبرستان دلی شب لیز کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4567 پایه های پل قدیمی کتا کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 4743 تپه باستانی قلعه چی شماره ( 2 ) کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 11/10/1380 6273 امامزاده محمود علیار کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 6274 استودان شماره ( 1 ) چین کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 6275 استودان شماره ( 2 ) چین کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 6276 استودان شماره ( 3 ) چین کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 6277 استودان شماره ( 4 ) چین کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 6278 استودان ( دخمه ) باباطاهر کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 6279 آثار و غار روستای سینه نمک کهکیلویه و بویراحمد بویر احمد 07/07/81 1023 امامزاده علی کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 01/11/1353 1551 تپه ملاکائیه (کوشک ملاکائیه) کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 19/10/1356 1571 تخت شاه‌نشین (پایه پل) کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 19/10/1356 1572 اشکفت دوفیری کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 19/10/1356 1575 تل مهره‌ای (تپه مهره‌ای) کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 19/10/1356 1576 قبرستان پای‌چل کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 19/10/1356 9836 محوطه خهکی چیتاب کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/06/11 9837 محوطه امامزاده عبدالله چیتاب کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/06/11 9838 محوطه پیشه ور کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/06/11 9839 تل قنات کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/06/11 9840 قنات آب کل کل کنده زار کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/06/11 8292 بقایای معماری برج خرف خانه کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/1/24 8293 محوطه باغ شفتالو کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/1/24 8294 محوطه آباده کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/1/24 8295 محوطه قلعه کهنه کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/1/24 8296 تپه ده کهنه سی سخت کهکیلویه و بویراحمد دنا 1382/1/24 310 نقوش برجسته تنگ‌سولک کهکیلویه و بویراحمد دهدشت 29/09/1316 2164 پل‌دختر کهکیلویه و بویراحمد دهدشت 20/08/1377 2181 قلعه‌رئیسی کهکیلویه و بویراحمد دهدشت 17/09/1377 3565 آب انبار بافت تاریخی دهدشت کهکیلویه و بویراحمد دهدشت 25/12/1379 3568 امامزاده سلطان مهدی  کهکیلویه و بویراحمد دهدشت 25/12/1379 2162 محوطه تاریخی کمبوس بناری کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 20/08/1377 2985 دو گور دو پا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 03/11/1379 3550 قلعه ضرغام کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3551 کاروانسرای بافت تاریخی دهدشت کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3552 قلعه تمبی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3553 ارگ محمد خان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3554 امامزاده بی بی عصمت کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3555 حمام کهیار کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3556 حمام محمد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3557 مسجد مورک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3558 امامزاده معصوم کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3559 مجموعه زیر بازار کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3560 بنای زائر سرا امامزاده کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3561 امامزاده پیرغازی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3562 امزاده جابر انصاری کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3563 امامزاده ابراهیم کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3564 تپه تمبی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3566 حمام‌ضلع‌شرقی‌بافت‌تاریخی‌دهدشت کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3567 مسجد جامع  کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 3569 تپه شبیخون کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 25/12/1379 4556 تپه کلایه ( پیر زال ) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4557 آسیاب شماره ( 1 ) کورسا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4558 آسیاب شماره ( 2 ) کورسا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4559 آسیاب شماره ( 3 ) کورسا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4560 آسیاب شماره ( 4 ) کورسا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4561 آسیاب شماره ( 5 ) کورسا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4562 آسیاب شماره ( 6 ) کورسا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4738 تپه تل بردی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4739 تپه کل گندم کش کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4740 برج نگهبانی شهرد ( خضر نبی ) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4741 قبر موسوم به شاپور کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 4742 بازار منتهی به امامزاده جابر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 11/10/1380 6280 حمام چرام کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6281 مجموعه دالانهای زیر زمینی تاریخی دهدشت کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6282 خانه تاریخی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6283 تل گپه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6284 قلعه شهرک چرام کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6285 محوطه دلی مهرجان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6286 حمام القچین کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6287 قلعه القچین سفلی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6288 باغ و چشمه بلقیس و برج تاریخی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6289 محوطه داو دختر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6290 محوطه آپیه مونه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6291 محوطه تاریخی شمس آباد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6292 امامزاده بی بی شهربانو چنگلوا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6293 قلعه محمد زمان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6294 مسجد امامزاده حیدر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6295 قلعه تل کدخدایی چنگلوا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6296 قلعه سر بری کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6297 تپه قلعه محمد زمان چنگلوا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6298 امامزاده شاه عبدالله بی منجگان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6299 بقایای بنای امیر لعل پا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6300 بناهای سه دختران دهدشت کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6301 امامزاده حیدر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6302 محوطه بند باغ کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6303 بنای تجارت خانه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 6526 مجموعه غارها و پناهگاه های زکی آباد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 07/07/81 7466 کاروانسرای تل گندم کش محمد آباد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7467 خانه علی همایون  خواه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7468 خانه آویش کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7469 محوطه باستانی آب کاسه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7470 خانه درویش بوذرجمهری کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7471 خانه علی پناه برسیا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7472 خانه طاهر فرهمندیان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7473 قلعه میر محمد امین کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7474 بازار بافت تاریخی دهدشت ( کد 14 ) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 7475 خانه فرج اله بیژن زاده ( کد 9 ) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 12/11/81 8407 مجموعه آثار روستای چنگوا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8408 خانه تاریخی آقای عبدالمحمد خلیلی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8409 خانه آقای محمد قلی کریمی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8410 آثار تاریخی روستای منجگان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8411 قلعه تل بابونه (بابینه) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8412 جاده سنگ فرش کمردوغ کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8413 خانه غلام رضا نوید کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8414 خانه قدیمی ضرغام آذرکیش کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8415 قلعه دختر کوشک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8416 امامزاده شاه جعفر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8417 ساختمان قدیمی محمد حسین آرامیان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8418 ساختمان قدیمی عبدالمحمد چراغ چشم کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8419 ساختمان قدیمی علی باز استیک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8420 اشکفت قلعه دالو (غار) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8421 بنای امامزاده جمشید کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8422 خانه قدیمی زهرا پارسیان خواه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8423 محوطه قبرستان امامزاده اسماعیل کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8424 امامزاده اسماعیل کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 8425 محوطه قبرستان و امامزاده ابدال مندان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/2/9 371 آتشکده یا چهارطاقی خیرآباد کهکیلویه و بویراحمد گچساران 02/12/1327 1689 شهر باستانی دهدشت کهکیلویه و بویراحمد گچساران 27/05/1364 1935 گنبد لیشتر کهکیلویه و بویراحمد گچساران 16/09/1376 2161 تپه ده‌وه کهکیلویه و بویراحمد گچساران 20/08/1377 2207 پل‌خیری‌محمدخان‌وپل‌ساسانی‌مجاور کهکیلویه و بویراحمد گچساران 03/12/1377 2208 مجموعه خان‌احمد کهکیلویه و بویراحمد گچساران 27/10/1377 2266 محوطه تاریخی تنگ‌ملغان کهکیلویه و بویراحمد گچساران 27/10/1377 2986 تپه تاریخی جاک جونکی کهکیلویه و بویراحمد گچساران 03/11/1379 2987 محوطه تاریخی بوالحسنی -کلگه - کهکیلویه و بویراحمد گچساران 03/11/1379 4400 پل پریم (پرین) کهکیلویه و بویراحمد گچساران 05/09/1380 9237 استودان ورد جعفرخانی کهکیلویه و بویراحمد گچساران 24/03/1382 2984 محوطه تاریخی ده خلیفه  کهکیلویه و بویراحمد گچساران  03/11/1379 2988 قلعه بابا کلان کهکیلویه و بویراحمد گچساران  03/11/1379 1550 تل شهداء (تپه شهداء) کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 19/10/1356 1552 تل خسرو (تپه خسرو) کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 19/10/1356 1570 پل بزرگ پاتاوه کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 19/10/1356 1573 تپه دم‌چنار کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 19/10/1356 1574 ده دنا کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 19/10/1356 2461 تپه خرگوشی (تل‌طلائی) کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 12/08/1378 3347 تپه بی بی زلیخایی کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 25/12/1379 3348 تل کوچک کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 25/12/1379 3350 تپه باستانی بیره زاه - پیر زال - کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 25/12/1379 3351 مجموعه سه گنبدان کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 25/12/1379 3349 تپه تاریخی شوولی کهکیلویه و بویراحمد یاسوج  25/12/1379 8289 تل گردو کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8290 محوطه لارکوره کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8291 آثار روستای رود سمه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8297 محوطه کوشک بی سیتون کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8298 محوطه جوخونزار کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8299 تل ملی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8300 محوطه بلوط بنگان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8301 امامزاده ناصرالدین محمود کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8302 تپه سوق کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8303  پل بریده کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8304  قلعه دالو کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8305  قلعه مونه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8306  قلعه گوسرخ کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8307 محوطه دار اسپید کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8308 محوطه دولاب زا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8309 محوطه باستانی چال جون کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8310 تپه توس خیمه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8311 محوطه باستانی تنگ چاهن کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8312 محوطه باستانی کلمک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8313  محوطه باستانی ایدنک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8314 محوطه باستانی ده مراد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8315 محوطه باستانی ده گنده کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8316 امامزاده پیرپلنگ کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8317 محوطه دشتک باغ کلک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8318 قلعه عمارت سرد و علیا کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8319  قلعه گل کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8320 قلعه دختر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8321 قلعه شاه منصور کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8322 تل بردی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8323 قلعه الکن کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8324 قلعه داو دور کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8325 آثار روستای برد چله کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8326 آثار قدیمی دلی مهتاب کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8327 محوطه باستانی نرمکه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8328 قلعه شوتاور کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8329  محوطه و بنای امامزاده ابراهیم کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8330  استودان شوار کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8331 آثار قلعه رود ایوک کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8332  استودان و محوطه ده مورد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8333 گورستان دره دولاب شیرین کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8334  استودان بردچله خونه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8335 استودان شماره یک لیر کائید کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8336 استودان شماره دو لیر کائید کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8337 استودان روستای گچی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8338 تپه ده مهد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8339  سه تلن (سه تپه) کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8340 آثار معماری قلعچه کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8341 تل وخمی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8342 بنای عمارت کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8343 تل قباد و مهرعلی کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8344 تل مهد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8345 تل غلام محمد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8346 محوطه و امامزاده شهسوار کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8347 تل امامزاده پهلوان کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8348 امامزاده شهسوار کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه 1382/1/24 8863 تپه خوش ییلاق گلستان آزادشهر 1382/3/10 5425 اورکت تپه گلستان آق قلا 25/12/80 5426 شاه قلی تپه گلستان آق قلا 25/12/80 5427 مجموعه تپه های سد وشمگیر گلستان آق قلا 25/12/80 5428 تپه مرادیاتان گلستان آق قلا 25/12/80 5429 تپه دورت بروک گلستان آق قلا 25/12/80 5430 گوک تپه  گلستان آق قلا 25/12/80 5431 تپه قلاچه گلستان آق قلا 25/12/80 9331 قلعه جیق قره تپه داز گلستان آق قلا 1382/5/7 9332 قره تپه داز گلستان آق قلا 1382/5/7 9333 تپه مال بازار گلستان آق قلا 1382/5/7 9334 قوش تپه گلستان آق قلا 1382/5/7 9746 ملا تپه گلستان آق قلا 1382/5/27 9747 تپه قلعه بهرام گلستان آق قلا 1382/5/27 9748 تپه قبرستان گلستان آق قلا 1382/5/27 9749 گمیش تپه گلستان آق قلا 1382/5/27 8816 محوطه زکریای نبی گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8826 مجموعه تپه‌های سلطان دون (یلقی تپه) گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8827 تپه حکیمی گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8828 تپه اسلام‌آباد کهنه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8829  مجموعه تپه‌های روشن بی‌بی گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8830 ندر تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8831 قلاله تپه-قلعه تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8832 تپه‌های قلیچ قوینق گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8833 میرزا علی تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8834 تپه اسلام‌آباد نو گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8835 محوطه گل تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8836 تپه تپچه (تپه حاجی قره) گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8837 آنش تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8838 تپه قلعه جیق گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8839 تپه گوکچه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8840 آنه علی تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8841 دین گلکی تپه گلستان آق‌قلا 1382/3/10 8842 تپه چونی گلستان آق‌قلا 1382/3/10 2718 تپه منگالی گلستان بندر ترکمن 22/04/1379 2734 قیز لر قلعه گلستان بندر ترکمن 22/04/1379 3767 شاه تپه گلستان بندر ترکمن 12/06/1380 5432 تپه گوکچه گلستان بندر ترکمن 25/12/80 5433 آلتین تپه گلستان بندر ترکمن 25/12/80 8799 تپه لطیف خوجه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8865 کوره سو تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8866 پامق تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8867 خرگوش تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8868 تپه آل هاشم گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8869 بوراق تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8870 تپه گلیجه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8871 تپه گری گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8872 تپه قوشه جه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8873 تپه سقر تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8874 یلقن تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8875 تپه قرن یارق گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8876 یاخ سین تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8877 شاه تپه کوچک گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8878 قومولجه تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8879 تخماق تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8880 قاشقال تپه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 8881 تپه قلیج خوجه گلستان بندر ترکمن 1382/3/10 9341 تپه قارقی گلستان بندر ترکمن 1382/5/7 9342 تپه خوجه قوشچی گلستان بندر ترکمن 1382/5/7 9343 قره تپه گلستان بندر ترکمن 1382/5/7 9344 سولی تپه گلستان بندر ترکمن 1382/5/7 3644 تپه خاکی گلستان بندر گز 25/12/1379 8864 حمام رامیان گلستان رامیان 1382/3/10 9743 تپه کاجی گلستان رامیان 1382/5/27 9744 تپه دار کلاته گلستان رامیان 1382/5/27 9745 تپه نور آباد گلستان رامیان 1382/5/27 9758 پلنگ تپه گلستان علیآباد کتول 1382/5/27 9759 تپه از دار تپه گلستان علیآباد کتول 1382/5/27 9760 بوز اغلان تپه گلستان علیآباد کتول 1382/5/27 9761 تپه زینب  گلستان علیآباد کتول 1382/5/27 9762 تپه جان بی بی گلستان علیآباد کتول 1382/5/27 9763 نرگس تپه گلستان علیآباد کتول 1382/5/27 2552 شغال تپه گلستان علی‌آبادکتول 05/11/1378 2736 سرخ تپه گلستان علی‌آبادکتول 22/04/1379 8822 تپه شغال تپه شرقی گلستان علی‌آباد کتول 1382/3/10 8823 تپه های سازمان حیدری گلستان علی‌آباد کتول 1382/3/10 8824 تپه پیچک محله گلستان علی‌آباد کتول 1382/3/10 8825 پل رضاشاهی گلستان علی‌آباد کتول 1382/3/10 145 مقبره به شکل برج (برج رادکان) گلستان کردکوی 15/10/1310 4753 قلعه باهنران گلستان کردکوی 11/10/1380 4754 شهر باستانی تمیشه گلستان کردکوی 11/10/1380 4755 دیوار تمیشه گلستان کردکوی 11/10/1380 4756 کافر تپه گلستان کردکوی 11/10/1380 4757 محوطه مرزی لاپه روستای سر کلاته گلستان کردکوی 11/10/1380 4849 محوطه بانصران گلستان کردکوی 19/12/1380 3768 تپه طلائی گلستان کلاله 12/06/1380 9335 خدر تپه گلستان کلاله 1382/5/7 9336 تپه خان نین گلستان کلاله 1382/5/7 9337 تپه آل قلی گلستان کلاله 1382/5/7 9338 قلاجیق چروک گلستان کلاله 1382/5/7 9339 محوطه گنبد تاتا گلستان کلاله 1382/5/7 9340 محوطه اولیاء لهندر گلستان کلاله 1382/5/7 41 مکان شهر قدیم جرجان ومحلات‌خارج‌آن گلستان گرگان 24/06/1310 66 تورنگ تپه گلستان گرگان 15/10/1310 181 مسجد جامع گرگان گلستان گرگان 18/04/1311 346 امامزاده نور گلستان گرگان 20/03/1321 358 امامزاده واقع در روشن‌آباد گلستان گرگان 20/03/1321 737 نرگس تپه  گلستان گرگان 23/01/1346 738 تپه قلی گلستان گرگان 23/01/1346 740 تپه لمسک گلستان گرگان 23/01/1346 741 تپه محض‌آباد گلستان گرگان 23/01/1346 742 تپه حیدرآباد (تپه چالگی) گلستان گرگان 23/01/1346 743 تپه چهارده‌کیلومتری غرب گرگان گلستان گرگان 23/01/1346 744 جن تپه  گلستان گرگان 23/01/1346 919 پل پهلوی دژ (پل آق‌قلا) گلستان گرگان 27/03/1351 1033 گمیش تپه گلستان گرگان 19/12/1353 1345 امامزاده نور (امامزاده اسحق) گلستان گرگان 27/10/1355 1346 مسجد گلشن گلستان گرگان 27/10/1355 1538 کاخ اختصاصی گرگان گلستان گرگان 03/11/1356 1539 سردر ورودی پادگان گلستان گرگان 03/11/1356 1701 تپه قلعه‌خندان گلستان گرگان 20/11/1364 2273 خانه خراسانی گلستان گرگان 08/12/1377 2274 خانه کبیر گرگان گلستان گرگان 08/12/1377 2345 دیوارتاریخی‌گرگان(سدهای‌انوشیروان،فیروزسکندر) گلستان گرگان 29/04/1378 2391 خانه امیرلطیفی گلستان گرگان 18/08/1378 2409 خانه تقوی گلستان گرگان 02/06/1378 2465 مدرسه عمادیه گلستان گرگان 12/08/1378 2803 مجموعه باقری گلستان گرگان 16/07/1379 2903 کاروانسرای قزلق گلستان گرگان 05/09/1379 4371 تپه پوکردوال گلستان گرگان 05/09/1380 5420 مدرسه تقوی گلستان گرگان 25/12/80 5421 خانه فاطمی گلستان گرگان 25/12/80 5422 خانه شایگان گلستان گرگان 25/12/80 5423 خانه مفیدیان گلستان گرگان 25/12/80 5424 خانه دارویی گلستان گرگان 25/12/80 8797 تپه بنیاد للدوین گلستان گرگان 1382/3/10 8798 کاروانسرای دیمه‌لو گلستان گرگان 1382/3/10 8801 خانه میرشهیدی گلستان گرگان 1382/3/10 9321 خانه اسدی پور گلستان گرگان 1382/5/7 9323 تپه انجیر آب گلستان گرگان 1382/5/7 9324 قلعه شانشین خرمالوچال گلستان گرگان 1382/5/7 9325 محوطه پشت لام زیارت گلستان گرگان 1382/5/7 9328 خرگوش تپه گلستان گرگان 1382/5/7 9345 تپه یرتا گلستان گرگان 1382/5/7 3331 ایلیک تپه - تپه خانه دار گلستان گلستان 25/12/1379 3332 خانه شیرنگی گلستان گلستان 25/02/1379 3647 قره تپه شیخ گلستان گلستان 25/12/1379 3648 محوطه قزل قازلان گلستان گلستان 25/12/1379 3650 محوطه باستانی کلیجه گلستان گلستان 25/02/1379 3652 محوطه جلاده گلستان گلستان 25/12/1379 3646 یاریم تپه گلستان گلستان  25/12/1379 3653 محوطه عطالر سفلی گلستان گلستان  25/02/1379 86 گنبد قابوس گلستان گنبد کاووس 15/10/1310 725 تپه مراوه گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 726 شهر جرجان گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 727 تپه‌شش‌کیلومتری‌غرب‌گنبدکاووس گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 728 یاریم تپه  گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 729 تپه نظام‌آباد پایین گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 730 تپه نظام‌آباد بالا گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 731 تپه روزه گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 732 تپه سنجران گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 733 تپه‌یک‌کیلومتری‌شمال‌غربی‌تپه‌روزه گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 734 سه تپه خان ببین گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 735 دو تپه علی‌آباد گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 736 یاس تپه  گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 739 تپه سعدآباد گلستان گنبد کاووس 23/01/1346 1017 شهر باستانی دشت‌حلقه(دشت‌قلعه) گلستان گنبد کاووس 29/10/1353 1018 گبری قلعه گلستان گنبد کاووس 29/10/1353 1124 مدرسه کریم ایشان گلستان گنبد کاووس 10/08/1354 1637 تپه توران فارس گلستان گنبد کاووس 16/04/1364 2709 شغال تپه گلستان گنبد کاووس 22/03/1379 2716 تپه اسکندرنژاد گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2717 ملاعلی تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2719 تپه قره‌گرگ گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2720 ملک‌علی تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2721 آبادان تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2723 دانقاتار تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2724 تپه کهنه ولی‌آباد گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2725 جلائن تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2727 تپه میدان گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2728 تپه طلایی الف گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2729 تپه‌های مزار شیخ احمد گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2730 تپه قوشان باتان گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2731 کمک تپه گاومیشلی گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2732 تپه‌های روستای میر محمدقلی آخوند گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2737 آق تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2739 بایان تپه گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2740 قبرستان سید قاقار گلستان گنبد کاووس 22/04/1379 2805 قره تپه گلستان گنبد کاووس 16/07/1379 2807 تپه انبار سرت گلستان گنبد کاووس 16/07/1379 2900 تپه تاریخی تاتار تپه گلستان گنبد کاووس 05/09/1379 2902 تپه باستانی آق قایه گلستان گنبد کاووس 05/09/1379 2904 دانقار تارتپه - ج - گلستان گنبد کاووس 05/09/1379 3252 تپه شهرک بسیجیان آزاد شهر گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3253 محوطه باستانی گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3254 سد کر گز گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3645 محوطه قرجه قالبان گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3649 قولی تپه گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3651 تپه گوگجه گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3655 تپه انبار سیلو گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3656 کوک تپه گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 3657 محوطه مرجانی گلستان گنبد کاووس 25/12/1379 8800 دانق آتار تپه (ب) گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8843 دکش تپه گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8844 تپه ملا موسی گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8845 تپه قلیچ اولیاء گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8846 قبرستان اراز گلدی گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8847 کلجه تپه شمالی گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8848 تپه قبرستان سلطانعلی گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8849 قال هوز تپه گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8850 تپه طلایی (ب) و (ج) و (د) گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8851 تپه و قلعه سلطانعلی گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8852 تپه چکر عطا گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8853 تپه دباتا گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8854 تپه بایران صوفی قالبان گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8855 کلجه تپه جنوبی گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8856 تپه آق قایه (ب) گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8857 حاجیلر قلعه گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 8858 قبرستان صوفی محمد گلستان گنبد کاووس 1382/3/10 9322 محوطه تانس قلجه گلستان گنبد کاووس 1382/5/7 9326 محوطه قلعه حیات جیق گلستان گنبد کاووس 1382/5/7 9327 محوطه قلعه جیق هوتن گلستان گنبد کاووس 1382/5/7 9750 تپه یزدانی جنوبی گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9751 قره تپه شمالی گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9752 تپه یزدانی شمالی گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9753 قره تپه جنوبی گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9754 سنگرلی تپه گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9755 تپه ابه پلنگ گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9756 تپه کوچک خارطوم گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 9757 بند تپه گلستان گنبد کاووس 1382/5/27 724 تپه دهکده تک چنار گلستان مینودشت 23/01/1346 2722 غار وسط دل‌دل((کیارام)) گلستان مینودشت 22/04/1379 2726 تیگک تپه گلستان مینودشت 22/04/1379 2733 محوطه پلی علیا گلستان مینودشت 22/04/1379 2735 تپه احمد قرایی گلستان مینودشت 22/04/1379 2738 بالا تپه (خدا قلی ) گلستان مینودشت 22/04/1379 2804 تپه حاجی قلندر گلستان مینودشت 16/07/1379 2806 قلعه سلیمان بوقه گلستان مینودشت 16/07/1379 2808 تپه پل گلستان مینودشت 16/07/1379 2809 محوطه باستانی طبق چشمه گلستان مینودشت 16/07/1379 8794 تپه آق‌بابا گلستان مینودشت 1382/3/10 8795 تپه هوشنگ مرادی گلستان مینودشت 1382/3/10 8796 تپه پاکندوس گلستان مینودشت 1382/3/10 9329 محوطه خوجه گلدی گلستان مینودشت 1382/5/7 9330 تپه قلعه تخت سلیمان گلستان مینودشت 1382/5/7 9713 محوطه مشته لکی گلستان مینودشت 1382/5/27 9714 محوطه قزل علفدار گلستان مینودشت 1382/5/27 9715 محوطه میان تیره تخت سروا گلستان مینودشت 1382/5/27 9716 محوطه چشمه شاهپور گلستان مینودشت 1382/5/27 9717 محوطه خدای قلی گلستان مینودشت 1382/5/27 9719 محوطه نرگس لی گلستان مینودشت 1382/5/27 9720 چقور تپه گلستان مینودشت 1382/5/27 9721 تپه تخته گل گلستان مینودشت 1382/5/27 9722 شغال تپه گلستان مینودشت 1382/5/27 9723 گورستان عابدین لنگ گلستان مینودشت 1382/5/27 9724 محوطه قلاچه گلستان مینودشت 1382/5/27 9725 تپه دار آباد گلستان مینودشت 1382/5/27 9726 محوطه تخت غلام گلستان مینودشت 1382/5/27 9727 محوطه ساری سید گلستان مینودشت 1382/5/27 9728 محوطه آش بشرلن گلستان مینودشت 1382/5/27 9729 تپه ریگ چشمه گلستان مینودشت 1382/5/27 9730 تپه شاخای دوم گلستان مینودشت 1382/5/27 9731 محوطه میس کمرا گلستان مینودشت 1382/5/27 9732 قرنلی تپه گلستان مینودشت 1382/5/27 9733 غار میس قایه گلستان مینودشت 1382/5/27 9734 محوطه دره قبرستان گلستان مینودشت 1382/5/27 9735 تپه لته گلستان مینودشت 1382/5/27 9736 محوطه چشمه مهدی گلستان مینودشت 1382/5/27 9737 قیز قلعه کندسکوه گلستان مینودشت 1382/5/27 9738 محوطه تخت چهار راه گلستان مینودشت 1382/5/27 9739 محوطه لته نعلین گلستان مینودشت 1382/5/27 9740 محوطه گورستان تخت کردها گلستان مینودشت 1382/5/27 9741 محوطه چشمه خنک ( گل سبحان ) گلستان مینودشت 1382/5/27 9742 محوطه توزه کلی  گلستان مینودشت 1382/5/27 4019 منزل محمدتقی صوفی سیاوش گیلان املش 10/07/1380 5400 محوطه تاریخی روستای شیرچاک علیا و سفلی گیلان املش 25/12/80 5701 برج گرماور ( قلعه و برج گرماور ) گیلان املش 25/12/80 5702 میل امام گیلان املش 25/12/80 9929 خانه گوهرتاج خانم گیلان املش 1382/06/11 9930 سه منزل مسکونی خانم نعمتی گیلان املش 1382/06/11 9931 خانه عزیزالله خان صوفی گیلان املش 1382/06/11 1511 کاخ میان پشت گیلان بندر انزلی 26/09/1336 1512 برج ساعت گیلان بندر انزلی 26/09/1336 1513 ساختمان موزیک گیلان بندر انزلی 26/09/1336 1514 پل غازیان گیلان بندر انزلی 26/09/1336 1515 بنای شهرداری گیلان بندر انزلی 02/03/1336 2796 مسجد اسپیه مزگت گیلان بندر انزلی 16/07/1379 8394 بنای اداره گمرک گیلان بندر انزلی 1382/2/9 951 بقعه شیخ‌تاج‌الدین محمود خیوی گیلان تالش 05/06/1352 1780 پل پونل گیلان تالش 12/09/1375 2291 مجموعه آق اولر (خانه‌های سفید) گیلان تالش 09/01/1378 2748 محوطه گورستان مریان و آق‌اولر گیلان تالش 22/04/1379 8780 قلعه لیسار گیلان تالش 1382/3/10 2052 بقعه سیدابوجعفرثائری‌ابیض گیلان چابکسر 11/03/1377 1443 پل خشتی نیاکو گیلان رشت 20/10/1335 1507 خانه قدیمی سیدعلی مقیمی گیلان رشت 02/02/1356 1516 ساختمان شهرداری و پست وکتابخانه گیلان رشت 26/09/1336 1517 مدرسه‌شاهپور(دبیرستان‌شهیدبهشتی) گیلان رشت 26/09/1336 1566 کاروانسرای لات گیلان رشت 03/11/1336 1764 عمارت کلاه فرنگی رشت گیلان رشت 26/08/1375 1782 پل لیشاوندان گیلان رشت 12/09/1375 1785 مسجد جامع جورشر گیلان رشت 12/09/1375 2364 مسجد حاج صمدخان گیلان رشت 23/05/1378 2368 کتابخانه ملی رشت گیلان رشت 23/05/1378 2376 پل خشتی چهارسرا گیلان رشت 23/05/1378 2686 ساختمان میراث فرهنگی گیلان گیلان رشت 17/03/1379 3043 حمام دیلمان گیلان رشت 25/12/1379 3365 خانه ابریشمی گیلان رشت 25/12/1379 3366 مسجد آق اولر گیلان رشت 25/12/1379 3367 خانه امین الدوله گیلان رشت 25/12/1379 3368 کاروانسرای چینی چیان گیلان رشت 25/12/1379 3369 کاروانسرای طاقه کوچک گیلان رشت 25/12/1379 3370 خانه منجم باشی گیلان رشت 25/12/1379 3496 ساختمان استانداری گیلان رشت 25/12/1379 3498 شهرداری رشت گیلان رشت 25/12/1379 3499 هتل ایران  گیلان رشت 25/12/1379 8781 آرامگاه استاد پور داود گیلان رشت 1382/3/10 8782 آرامگاه میرزا کوچک گیلان رشت 1382/3/10 9380 سردر بقعه خواهر گیلان رشت 1382/5/14 9381 پل گیشه دمرده گیلان رشت 1382/5/14 9382 مسجد حاکم نصیر رشتی گیلان رشت 1382/5/14 9914 کاروانسرای طاقی بزرگ گیلان رشت 1382/06/11 9915 کاوانسرای سعادت گیلان رشت 1382/06/11 9916 کاروانسرای ملک گیلان رشت 1382/06/11 3497 اداره پست گیلان رشت  25/12/1379 423 تپه کلشی گیلان رودبار 01/05/1347 426 چراغعلی‌تپه مارلیک گیلان رودبار 05/10/1356 751 قلعه‌کول (قلعه‌تپه) گیلان رودبار 23/01/1346 752 گرد کول (تپه گرد) گیلان رودبار 23/01/1346 1692 تپه قبرستان اصطلخ‌جان گیلان رودبار 16/04/1364 2034 پل خشتی لوشان گیلان رودبار 04/03/1377 9383 تپه میانکولان‌پا رودبار گیلان رودبار 1382/5/14 9384 تپه کرماک پائین گیلان رودبار 1382/5/14 9385 تپه شماره یک کرمک بالا گیلان رودبار 1382/5/14 9386 محوطه سرکلاه سنگ-ناوه گیلان رودبار 1382/5/14 9387 محوطه گردکول دوم آینه ده گیلان رودبار 1382/5/14 9388 تپه گردکول اول آینه ده گیلان رودبار 1382/5/14 9389 محوطه تلکم چال (ب) گیلان رودبار 1382/5/14 9390 گورستان شئول (آ) گیلان رودبار 1382/5/14 9391 تپه جلالیه گیلان رودبار 1382/5/14 9392 محوطه سیاه پس (گوران بن) لایه گیلان رودبار 1382/5/14 9393 محوطه تاریخی سل گاه گیلان رودبار 1382/5/14 9394 محوطه باستانی سیاه ریز گیلان رودبار 1382/5/14 9395 پناهگاه‌های صخره‌ای ذکابر گیلان رودبار 1382/5/14 9396 گورستان پیش از اسلام قبله دار گیلان رودبار 1382/5/14 9397 محوطه تاریخی پیل بره گیلان رودبار 1382/5/14 9398 گورستان برن (ب) گیلان رودبار 1382/5/14 9399 پل سیاهرود گیلان رودبار 1382/5/14 9400 تپه سیاه کول کلش خانی جیرنده گیلان رودبار 1382/5/14 9401 محوطه رستم‌خانی کش یکنم گیلان رودبار 1382/5/14 9932 قلعه و پای قلعه کلشیم گیلان رودبار 1382/06/11 9933 محوطه تاریخی فیلده گیلان رودبار 1382/06/11 9934 محوطه شیلانیک پشته اسکابن گیلان رودبار 1382/06/11 9935 محوطه باستانی سلاچان پارودبار گیلان رودبار 1382/06/11 9936 محوطه تاریخی خرپین گیلان رودبار 1382/06/11 9937 محوطه کوره دشت (کنه دشت) ویه گیلان رودبار 1382/06/11 9938 قلعه چیمارود گیلان رودبار 1382/06/11 9939 محوطه شمشا دیوار خرم کوه گیلان رودبار 1382/06/11 9940 محوطه تاریخی سینه خانی گیلان رودبار 1382/06/11 1044 کاخ رضاخان (ناهارخوران) گیلان رودسر 26/12/1353 1125 پل تیمجان گیلان رودسر 08/09/1354 1518 کاخ رودسر گیلان رودسر 26/09/1336 1519 میدان‌رودسر(بنیادعلوی،آموزش‌وپرورش) گیلان رودسر 26/09/1336 1542 بقعه پیرمحله گیلان رودسر 05/10/1336 1567 مجموعه امیربنده گیلان رودسر 03/11/1336 2046 بقعه نصیرعلی کیا گیلان رودسر 11/03/1377 9408 قلعه گردان گیلان رودسر 1382/5/14 9922 خانه مسکونی زر کشوری گیلان رودسر 1382/06/11 9923 خانه خانم رضازاده گیلان رودسر 1382/06/11 9924 قلعه بندین قاسم‌آباد گیلان رودسر 1382/06/11 9925 حسینیه و منزل میرجوادی گیلان رودسر 1382/06/11 9926 حسینیه و منزل حاج هادی گیلان رودسر 1382/06/11 9927 منزل جواد نصری گیلان رودسر 1382/06/11 9404 بقعه آقا سید محمد صالح و سلطان حسین گیلان سیاهکل 1382/5/14 9405 قلعه کوتول شاه گیلان سیاهکل 1382/5/14 9406 بقعه آقا سید محمد گیلان سیاهکل 1382/5/14 9943 محوطه تاریخی خسرو خانی گیلان سیاهکل 1382/06/11 9407 بقعه نهزم شفت گیلان شفت 1382/5/14 2681 مناره بازار گسکر گیلان صومعه سرا 25/12/1378 9941 حمام کسما گیلان صومعه سرا 1382/06/11 9942 محوطه تاریخی هفت دغنان گیلان صومعه سرا 1382/06/11 1781 پل گازروبار گیلان صومعه‌سرا 12/09/1375 4193 بقعه شاه میل لرزان گیلان طوالش 10/07/1380 9917 تپه باستانی تول 1 گورستان اسلامی گیلان طوالش 1382/06/11 9918 محوطه باستانی تول گیلان طوالش 1382/06/11 9919 حمام مریان گیلان طوالش 1382/06/11 9920 محوطه باستانی تول 4 گیلان طوالش 1382/06/11 9921 محوطه دیزگاه 1 گیلان طوالش 1382/06/11 1090 روستای ماسوله گیلان فومن   1546 قلعه رودخان گیلان فومن 30/05/1354 5156 امامزاده ابراهیم گیلان فومن 25/12/80 5157 خانه حجت آذر گیلان فومن 25/12/80 5158 خانه شاپور اخوان گیلان فومن 25/12/80 5159 خانه خسرو شیرزاد گیلان فومن 25/12/80 5160 خانه اسدی پور گیلان فومن 25/12/80 5161 خانه نصرت پزنده گیلان فومن 25/12/80 5162 خانه حمداله حدیدی گیلان فومن 25/12/80 5163 خانه محسن خارابی گیلان فومن 25/12/80 5164 خانه قدرت کاویان پور گیلان فومن 25/12/80 5165 خانه مناف تمدن گیلان فومن 25/12/80 5166 خانه سید حجت قدیمی گیلان فومن 25/12/80 5167 خانه ابوالمعالی روحانی گیلان فومن 25/12/80 5168 خانه ابوالقاسم روستا گیلان فومن 25/12/80 5169 خانه جلال معراجی گیلان فومن 25/12/80 5170 خانه حاج رحیم محسنی گیلان فومن 25/12/80 5171 خانه اسماعیل عزیزی گیلان فومن 25/12/80 5172 خانه محمد احسانی گیلان فومن 25/12/80 5173 خانه یدالله صالحی گیلان فومن 25/12/80 5174 خانه شفیع پور و شرکاء گیلان فومن 25/12/80 5175 خانه رزاق رائی گیلان فومن 25/12/80 5176 خانه یزدان بخش رحمتی گیلان فومن 25/12/80 5177 خانه خانم توران روحی گیلان فومن 25/12/80 5178 خانه جواد جوادی گیلان فومن 25/12/80 5179 خانه عباس رضوی گیلان فومن 25/12/80 5180 مسجد ریحانه بر گیلان فومن 25/12/80 5181 خانه قاسم نمایش گیلان فومن 25/12/80 5182 خانه عزیز ثبت حاتم گیلان فومن 25/12/80 5183 خانه جواد فرنیا گیلان فومن 25/12/80 5184 خانه علی اشرف گیلان فومن 25/12/80 5185 خانه محمد زندی پور گیلان فومن 25/12/80 5186 خانه رسول ریحانیان گیلان فومن 25/12/80 5187 خانه حسن جمشیدی گیلان فومن 25/12/80 5188 خانه احمد نوردی گیلان فومن 25/12/80 5189 خانه آذرگشب گیلان فومن 25/12/80 5190 خانه جهانگیر نعمت زاده ( 1 ) گیلان فومن 25/12/80 5191 کاروانسرای میرزا گیلان فومن 25/12/80 5192 خانه ابراهیم رائی گیلان فومن 25/12/80 5193 خانه ناصر گودرزی گیلان فومن 25/12/80 5194 خانه یزدان آذربادگان گیلان فومن 25/12/80 5195 خانه روح اله فیضی گیلان فومن 25/12/80 5196 مهمانسرای کامران گیلان فومن 25/12/80 5197 خانه یحیی اوحدی گیلان فومن 25/12/80 5198 خانه آقای محمد حسن طهمی گیلان فومن 25/12/80 5199 خانه خسرو کاظمین گیلان فومن 25/12/80 5200 خانه کریم کوهی گیلان فومن 25/12/80 5201 خانه فرخ کاظمین گیلان فومن 25/12/80 5202 خانه رضا نعمت زاده گیلان فومن 25/12/80 5203 خانه عباس کامران گیلان فومن 25/12/80 5204 خانه عباس اخوان ( 1 ) گیلان فومن 25/12/80 5205 خانه احمد علی فرامرزی گیلان فومن 25/12/80 5206 خانه علی اشجاری گیلان فومن 25/12/80 5207 خانه یوسف سبحانی گیلان فومن 25/12/80 5208 خانه شماره ( 1 ) میراث گیلان فومن 25/12/80 5209 خانه تراب جهانی  گیلان فومن 25/12/80 5210 مسجد دو خواهران گیلان فومن 25/12/80 5211 خانه ابراهیم سلیمی و مهین اشجاری گیلان فومن 25/12/80 5212 خانه رضا بامداد گیلان فومن 25/12/80 5213 خانه منوچهر سبحانی گیلان فومن 25/12/80 5214 خانه رحمان حنیفه زاده ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5215 خانه عبدالله بی حساب گیلان فومن 25/12/80 5216 خانه همتی گیلان فومن 25/12/80 5217 خانه رحیم نقیبی گیلان فومن 25/12/80 5218 خانه خانم خدیجه نصیری گیلان فومن 25/12/80 5219 خانه فریدون تقریبی گیلان فومن 25/12/80 5220 خانه پاکدامن گیلان فومن 25/12/80 5221 خانه محمد علی ساعی گیلان فومن 25/12/80 5222 خانه علی دقیقی ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5223 خانه سید افضل فاضلی گیلان فومن 25/12/80 5224 خانه محمد کاظمی گیلان فومن 25/12/80 5225 خانه حمزه کاظمی گیلان فومن 25/12/80 5226 خانه سید جلال موسوی گیلان فومن 25/12/80 5227 خانه حسین آذری گیلان فومن 25/12/80 5228 خانه بینایی گیلان فومن 25/12/80 5229 خانه مختار علی کامران گیلان فومن 25/12/80 5230 خانه لطیف نعمت زاده گیلان فومن 25/12/80 5231 خانه اسحاق دائی گیلان فومن 25/12/80 5232 خانه ذبیح اله غریب گیلان فومن 25/12/80 5233 خانه ابراهیم هاشمی خواه گیلان فومن 25/12/80 5234 خانه عباس بابائی گیلان فومن 25/12/80 5235 خانه پلاک 137 گیلان فومن 25/12/80 5236 خانه سید اسحاق محمدیان ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5237 خانه شعبان پور شهبازی گیلان فومن 25/12/80 5238 خانه انعام الله نعمت زاده گیلان فومن 25/12/80 5239 خانه رمضان معینی گیلان فومن 25/12/80 5240 خانه حاج فیض خارابی گیلان فومن 25/12/80 5241 خانه سید اسماعیل حسابی گیلان فومن 25/12/80 5242 خانه عزت اله رحمتی گیلان فومن 25/12/80 5243 خانه نادر ادای گیلان فومن 25/12/80 5244 خانه عباس اخوان ( 2 ) گیلان فومن 25/12/80 5245 خانه جهانگیر نعمت زاده ( 2 ) گیلان فومن 25/12/80 5246 خانه خانم مریم عبدالهی گیلان فومن 25/12/80 5247 خانه بیژن شکوری نژاد گیلان فومن 25/12/80 5248 خانه قدرت عاصی گیلان فومن 25/12/80 5249 خانه حبیب محسنی ( 2 ) گیلان فومن 25/12/80 5250 خانه حبیب محسنی ( 1 ) گیلان فومن 25/12/80 5251 خانه یدالله جمالی گیلان فومن 25/12/80 5252 خانه خانم هاجر رحمتی گیلان فومن 25/12/80 5253 خانه محسن وکیلی گیلان فومن 25/12/80 5254 خانه احسان الله مهدیزاده گیلان فومن 25/12/80 5255 خانه حسن اخوان گیلان فومن 25/12/80 5256 خانه بینایی ( 2 ) گیلان فومن 25/12/80 5257 خانه بینایی ( 1 ) گیلان فومن 25/12/80 5258 کتابخانه ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5259 خانه منصور فیضی گیلان فومن 25/12/80 5260 خانه محمد اسحاق عسگری ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5261 خانه حسن آقایی گیلان فومن 25/12/80 5262 خانه ابراهیم تفعلی گیلان فومن 25/12/80 5263 خانه نقی قصابی گیلان فومن 25/12/80 5264 خانه یعقوب شفیع پور گیلان فومن 25/12/80 5265 خانه محمد حسن محبعلی گیلان فومن 25/12/80 5266 خانه غلام امشاری گیلان فومن 25/12/80 5267 حسینیه ارشاد گیلان فومن 25/12/80 5268 خانه میرزا فرنیا گیلان فومن 25/12/80 5269 خانه درزی گیلان فومن 25/12/80 5270 خانه جواد روحی گیلان فومن 25/12/80 5271 خانه احسان نیرانی گیلان فومن 25/12/80 5272 خانه رحمان صولتی گیلان فومن 25/12/80 5273 خانه حاج داوود رحمانیان گیلان فومن 25/12/80 5274 خانه هوشنگ علیزاده گیلان فومن 25/12/80 5275 خانه محمد رونقی گیلان فومن 25/12/80 5276 خانه عبدالله میرزا حنیفه زاد گیلان فومن 25/12/80 5277 خانه سید وهاب کسوتی گیلان فومن 25/12/80 5278 خانه واحدی گیلان فومن 25/12/80 5279 مدرسه اسد محله گیلان فومن 25/12/80 5280 خانه اسماعیل صالحی زاد گیلان فومن 25/12/80 5281 خانه ظفر ارفعی ( 2 ) گیلان فومن 25/12/80 5282 خانه ظفر ارفعی ( 1 ) گیلان فومن 25/12/80 5283 خانه خانم همدم صبحانی گیلان فومن 25/12/80 5284 خانه ناصر نقی نژاد گیلان فومن 25/12/80 5285 خانه فرهاد نصیری گیلان فومن 25/12/80 5286 خانه فخرالدین شفیعی گیلان فومن 25/12/80 5287 خانه کریم پرتوی گیلان فومن 25/12/80 5288 خانه فرخ مشعر پور گیلان فومن 25/12/80 5289 خانه حسین صالحی گیلان فومن 25/12/80 5290 خانه جلیل شعبانی گیلان فومن 25/12/80 5291 خانه رحیم اسد زاده گیلان فومن 25/12/80 5292 خانه هدایت آتشفشان ضیابری گیلان فومن 25/12/80 5293 خانه عباد قصابی گیلان فومن 25/12/80 5294 خانه موسی پزنده گیلان فومن 25/12/80 5295 خانه عبدالله ثابتی خواه گیلان فومن 25/12/80 5296 خانه سید جواد موسوی گیلان فومن 25/12/80 5297 خانه ابراهیم شکوری گیلان فومن 25/12/80 5298 خانه رحمت دقیقی گیلان فومن 25/12/80 5299 خانه خانم زینب نوردی گیلان فومن 25/12/80 5300 خانه جعفر امشاری گیلان فومن 25/12/80 5301 مسجد اسد محله گیلان فومن 25/12/80 5302 حخانه حسین روحی گیلان فومن 25/12/80 5303 خانه عباس عابدین زاده گیلان فومن 25/12/80 5304 خانه احمد عزتی گیلان فومن 25/12/80 5305 خانه پاکدامن گیلان فومن 25/12/80 5306 خانه قاسم فرجی گیلان فومن 25/12/80 5307 خانه رضا عطری گیلان فومن 25/12/80 5308 خانه احمد علی عزتی گیلان فومن 25/12/80 5309 خانه معصوم زاده گیلان فومن 25/12/80 5310 خانه نادر بازیار گیلان فومن 25/12/80 5311 خانه حسن گلزار گیلان فومن 25/12/80 5312 خانه آقای مصطفی فاضلی  گیلان فومن 25/12/80 5313 خانه اجاق علی آذرپیکان گیلان فومن 25/12/80 5314 خانه آقای ناصر فروغی گیلان فومن 25/12/80 5315 مغازه آقای عبدالله حنیفه زاد ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5316 خانه آقای علی اکبر نقیبی گیلان فومن 25/12/80 5317 خانه آقای عباس عباسیان  گیلان فومن 25/12/80 5318 خانه آقای کریم اقدامی  گیلان فومن 25/12/80 5319 خانه آقای زین العابدین واحدی گیلان فومن 25/12/80 5320 خانه آقای امام الدین اسماعیلی گیلان فومن 25/12/80 5321 خانه آقای حسن گلشن گیلان فومن 25/12/80 5322 خانه آقای محمد علی نعمتی گیلان فومن 25/12/80 5323 خانه آقای آیت گلشن گیلان فومن 25/12/80 5324 خانه آقای حسین عزت شکوری گیلان فومن 25/12/80 5325 خانه آقای امیر بهلولی گیلان فومن 25/12/80 5326 خانه آقای یوسف پزنده گیلان فومن 25/12/80 5327 خانه خانم احترام ایزدی گیلان فومن 25/12/80 5328 خانه آقای سید ذبیح الله فداقی گیلان فومن 25/12/80 5329 خانه آقای مومنیان گیلان فومن 25/12/80 5330 خانه آقای فرخ شیرزاد گیلان فومن 25/12/80 5331 خانه آقای ایوب معراجی گیلان فومن 25/12/80 5332 خانه آقای سید علی قوامی گیلان فومن 25/12/80 5333 خانه آقای عنایت پژوه گیلان فومن 25/12/80 5334 خانه آقای سید فرید و سید شریف مومنی گیلان فومن 25/12/80 5335 خانه آقای غلامحسین مربوط گیلان فومن 25/12/80 5336 خانه آقای عبدالله حنیفه‌زاده گیلان فومن 25/12/80 5337 هتل منفرد گیلان فومن 25/12/80 5338 خانه آقای غریب ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5339 خانه آقای سید فخرالدین شفیعی گیلان فومن 25/12/80 5340 خانه آقای جهانگیر نعمت زاده گیلان فومن 25/12/80 5341 خانه آقای عظیم محسنی گیلان فومن 25/12/80 5342 خانه آقای سالار قاسم زاده گیلان فومن 25/12/80 5343 خانه آقای احمد رحمتی خواه گیلان فومن 25/12/80 5344 خانه آقای رمضان بی حساب گیلان فومن 25/12/80 5345 خانه آقای رستم علی عیسی پور گیلان فومن 25/12/80 5346 خانه آقای علی کاظمی گیلان فومن 25/12/80 5347 خانه آقای صدرا روحانی گیلان فومن 25/12/80 5348 خانه آقای کریم پرتوی گیلان فومن 25/12/80 5349 خانه خانم مونس شهیدی گیلان فومن 25/12/80 5350 خانه گلی صفر نیایی گیلان فومن 25/12/80 5351 خانه آقای نادر دقیقی گیلان فومن 25/12/80 5352 خانه آقای سلطان ابونصیری گیلان فومن 25/12/80 5353 خانه آقای قدیر اعتماد گیلان فومن 25/12/80 5354 خانه آقای خدابخش رحمتی گیلان فومن 25/12/80 5355 خانه آقای میرزا هادی فداکار گیلان فومن 25/12/80 5356 خانه آقای حبیب خیرخواه گیلان فومن 25/12/80 5357 خانه آقای فیض خارابی گیلان فومن 25/12/80 5358 خانه آقای عبدالله عسکرپور گیلان فومن 25/12/80 5359 خانه آقای عزیز خارابی مقدم گیلان فومن 25/12/80 5360 خانه آقای قاسم مهدی زاده گیلان فومن 25/12/80 5361 خانه آقای عزیز نیک مرام گیلان فومن 25/12/80 5362 خانه آقای عبدالله بی حساب گیلان فومن 25/12/80 5363 خانه آقای ذبیح الله صفی زاده گیلان فومن 25/12/80 5364 خانه آقای سید رضا قریشی گیلان فومن 25/12/80 5365 خانه آقای دقیقی گیلان فومن 25/12/80 5366 خانه آقای حبیب ملکی گیلان فومن 25/12/80 5367 خانه آقای شجاع فاضل گیلان فومن 25/12/80 5368 مدرسه ثار الله گیلان فومن 25/12/80 5369 خانه آقای رحمان حنیفه زاده ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5370 خانه آقای فرخ مشعرپور گیلان فومن 25/12/80 5371 خانه آقای عظیم فیضی گیلان فومن 25/12/80 5372 خانه آقای عبدالله یزدانیان گیلان فومن 25/12/80 5373 خانه آقای یونس پور نصیری گیلان فومن 25/12/80 5374 خانه آقای سید وهاب الدین مومنی گیلان فومن 25/12/80 5375 خانه آقای خلیل احمدی گیلان فومن 25/12/80 5376 خانه آقای نجات سیدزاده گیلان فومن 25/12/80 5377 خانه آقای فیض پزنده گیلان فومن 25/12/80 5378 خانه آقای حجت الله بهجتی گیلان فومن 25/12/80 5379 خانه آقای اسماعیل دباغی گیلان فومن 25/12/80 5380 خانه آقای سید علی قوامی گیلان فومن 25/12/80 5381 خانه آقای موسوی گیلان فومن 25/12/80 5382 خانه شکوه رهبر ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5383 خانه آقای رزاق رائی گیلان فومن 25/12/80 5384 خانه آقای خسرو حدیدی گیلان فومن 25/12/80 5385 خانه آقای هدایت اخوان گیلان فومن 25/12/80 5386 خانه آقای محمد نقی نژاد گیلان فومن 25/12/80 5387 خانه آقای حسین آذری ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5388 خانه آقای سید محسن نجاتی گیلان فومن 25/12/80 5389 خانه آقای فرخ حنیفه زاد گیلان فومن 25/12/80 5390 خانه آقای حسین شعبانی گیلان فومن 25/12/80 5391 خانه آقای رستم علی عیسی پور گیلان فومن 25/12/80 5392 خانه آقای نازعلی بی حساب گیلان فومن 25/12/80 5393 خانه آقای فتاح عاکفی گیلان فومن 25/12/80 5394 خانه آقای حمدالله حدیدی گیلان فومن 25/12/80 5395 اداره میراث ماسوله گیلان فومن 25/12/80 5396 خانه آقای فیض خارابی گیلان فومن 25/12/80 5397 خانه آقای فرهاد آذر گیلان فومن 25/12/80 5398 خانه آقای عیسی علیزاده گیلان فومن 25/12/80 5399 خانه آقای همتی گیلان فومن 25/12/80 322 بنای چهارپادشاه گیلان لاهیجان 21/08/1317 646 بقعه میرشمس‌الدین لاهیجانی گیلان لاهیجان 23/01/1346 824 بقعه شیخانور (شیخ‌زاهد گیلانی) گیلان لاهیجان 05/10/1347 1227 مسجد اکبریه گیلان لاهیجان 24/09/1354 1432 پل خشتی تجن گوگه گیلان لاهیجان 20/10/1335 1433 پل خشتی گیلان لاهیجان 20/10/1335 1442 حمام گلشن گیلان لاهیجان 24/09/1334 1498 خانه محمد صادقی گیلان لاهیجان 24/09/1354 1769 آرامگاه کاشف السلطنه گیلان لاهیجان 26/08/1375 1783 پل خشتی نال کیاشهر گیلان لاهیجان 12/09/1375 1784 تی‌تی کاروانسرا گیلان لاهیجان 12/09/1375 3842 حسینیه آقا امیر ابراهیم گیلان لاهیجان 12/06/1380 3843 بقعه پیر علی لاهیجان گیلان لاهیجان 12/06/1380 3844 تکیه پیر علی گیلان لاهیجان 12/06/1380 9402 بقعه سید حسن گیلان لاهیجان 1382/5/14 9403 بقعه آقا سید موسی موسوی گیلان لاهیجان 1382/5/14 915 پل خشتی لنگرود گیلان لنگرود 13/03/1351 2045 بقعه آقاسیدحسین لنگرود گیلان لنگرود 11/03/1377 3762 قلعه روستای امامزاده قاسم لرستان ازنا 12/06/1380 4351 تپه کنار خط آهن ازنا لرستان ازنا 05/09/1380 4385 قلعه خرابه ازنا لرستان ازنا 05/09/1380 4386 تپه هندر سلطان آباد لرستان ازنا 05/09/1380 4706 تپه شیخ ابراهیم لرستان ازنا 11/10/1380 4874 قلعه اربابی روستای سید آباد لرستان ازنا 19/12/1380 3755 محوطه باستانی دره کهمان لرستان الشتر 12/06/1380 1757 امامزاده قاسم لرستان الیگودرز 26/08/1375 3759 قلعه ناکام لرستان الیگودرز 12/06/1380 4352 تپه قلا کهنه دوزان لرستان الیگودرز 05/09/1380 4353 قلعه با جوی آب باریک لرستان الیگودرز 05/09/1380 4354 تپه کیورز جلوگیر لرستان الیگودرز 05/09/1380 4355 تپه برنا آباد لرستان الیگودرز 05/09/1380 4356 تپه باستانی کیورز امیر آباد ( آتشکده ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4357 تپه چن نصیر لرستان الیگودرز 05/09/1380 4358 تپه خرسیان ( خرسیون ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4359 تپه ماستی قلعه لرستان الیگودرز 05/09/1380 4360 محوطه باستانی دریلان جوز لرستان الیگودرز 05/09/1380 4361 تپه باقر آباد لرستان الیگودرز 05/09/1380 4362 تپه باستانی برم لرستان الیگودرز 05/09/1380 4363 تپه باستانی شماره ( 3 ) فیروز آباد ( برد برد ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4364 تپه مراد آباد فین ( 3 ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4365 تپه باستانی دهله لرستان الیگودرز 05/09/1380 4387 تپه طاسل لرستان الیگودرز 05/09/1380 4388 تپه خرمن جا خاک پتیه ( انتاکیه ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4389 تپه های فیروزآباد ( 1 ) و ( 2 ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4390 تپه های روستای ده نو ( 1 ) و ( 2 ) لرستان الیگودرز 05/09/1380 4391 تپه باستانی ازنا ملمک لرستان الیگودرز 05/09/1380 4748 تپه شماره ( 4 ) فیروزآباد (گلیله ) لرستان الیگودرز 11/10/1380 228 مسجد جامع لرستان بروجرد 15/09/1314 394 مسجد سلطانی لرستان بروجرد 28/08/1347 1328 خانه سلطانی لرستان بروجرد 06/10/1355 1340 منزل حاج‌سید‌غفور بریده‌پز لرستان بروجرد 06/10/1355 1855 بنای امامزاده جعفر(ع) لرستان بروجرد 15/02/1376 1946 پل چالان‌چولان لرستان بروجرد 16/09/1376 2074 دبیرستان امام‌خمینی(پهلوی‌سابق) لرستان بروجرد 01/04/1377 2438 پل‌ قلعه حاتم لرستان بروجرد 02/08/1378 3228 تپه قلعه رومیان لرستان بروجرد 25/12/1379 3378 مسجد امیرالمومنین لرستان بروجرد 25/12/1379 3766 منزل قدیمی مرحوم حاج آقا کمال نبوی لرستان بروجرد 12/06/1380 4083 مسجد رنگینه لرستان بروجرد 10/07/1380 4084 مسجد قلعه لرستان بروجرد 10/07/1380 4206 تکیه موثقی لرستان بروجرد 10/07/1380 4366 قلعه و تپه آقبلاغ لرستان بروجرد 05/09/1380 4764 تپه شیرین چغا لرستان بروجرد 19/12/1380 4765 مجموعه تپه های حاجی آباد لرستان بروجرد 19/12/1380 4766 تپه چغا ماندنی لرستان بروجرد 19/12/1380 4767 تپه کیوان چغا کویری لرستان بروجرد 19/12/1380 4768 تکیه حاج محمد علی روغنی لرستان بروجرد 19/12/1380 4769 تپه کل خرابه لرستان بروجرد 19/12/1380 4770 تپه سین آباد لرستان بروجرد 19/12/1380 4771 تپه گنجینه لرستان بروجرد 19/12/1380 5057 تپه طنجور لرستان بروجرد 25/12/80 5058 مجموعه تپه های باستانی خدابخش لرستان بروجرد 25/12/80 5059 تپه کپوره لرستان بروجرد 25/12/80 7121 تپه بلالوک لرستان بروجرد 12/11/81 7122 تپه امامزاده ابراهیم لرستان بروجرد 12/11/81 7123 تپه پا چغا لرستان بروجرد 12/11/81 7124 تپه سلیمان تره لرستان بروجرد 12/11/81 7125 تپه دوراخ لرستان بروجرد 12/11/81 7126 تپه کله لرستان بروجرد 12/11/81 7127 تپه گرد له روستای همیانه لرستان بروجرد 12/11/81 7128 تپه علی اکبری لرستان بروجرد 12/11/81 7129 تپه چغا کافران لرستان بروجرد 12/11/81 7130 تپه گرد له روستای کریم آباد لرستان بروجرد 12/11/81 7131 تپه گرد له روستای هزار جریب لرستان بروجرد 12/11/81 7132 تپه قبرستان لرستان بروجرد 12/11/81 7133 تپه پا برج لرستان بروجرد 12/11/81 7134 تپه قبرستان (روستای محمد ضیاء ) لرستان بروجرد 12/11/81 7135 تپه رمضان لرستان بروجرد 12/11/81 7136 تپه ملا عزیز لرستان بروجرد 12/11/81 7137 تپه آهنگران لرستان بروجرد 12/11/81 7138 تپه قلعه روستای محمد ضیاء لرستان بروجرد 12/11/81 7139 تپه آقا نصراله لرستان بروجرد 12/11/81 7140 تپه کلنگانه لرستان بروجرد 12/11/81 7141 تپه قلاع سر قلاع لرستان بروجرد 12/11/81 7142 تپه باغ کشکه لرستان بروجرد 12/11/81 7143 تپه زارم لرستان بروجرد 12/11/81 7144 تپه حمام خرابه لرستان بروجرد 12/11/81 7145 تپه اسد خانی لرستان بروجرد 12/11/81 7146 تپه زنگنه لرستان بروجرد 12/11/81 7147 تپه کوره لرستان بروجرد 12/11/81 7960 تپه امامزاده والیان لرستان بروجرد 17/12/81 7961 تپه امامزاده عبدالله لرستان بروجرد 17/12/81 2586 پل کلهرت (ممولان) لرستان پلدختر 27/11/1378 3999 گنبد عالی کیژان عالی گیژو لرستان پلدختر 10/07/1380 4000 قلعه بهرام لرستان پلدختر 10/07/1380 4070 محوطه برد بل چقا سلمان لرستان پلدختر 10/07/1380 4071 محوطه گورستان گرزور لرستان پلدختر 10/07/1380 4072 محوطه رنگین بان لرستان پلدختر 10/07/1380 4073 قبرستان تنگ لیلم لرستان پلدختر 10/07/1380 4074 قبرستان چشمه کیو تنگ لرستان پلدختر 10/07/1380 4075 گنبد بابا زید ( بویزه ) لرستان پلدختر 10/07/1380 4076 طاق پل هیان ( چهار طاقی ) لرستان پلدختر 10/07/1380 4077 قبرستان کرفه لرستان پلدختر 10/07/1380 4078 قبرستان چال کره هلوش لرستان پلدختر 10/07/1380 4080 تپه سرکلو کرفه لرستان پلدختر 10/07/1380 4147 قلعه کوش خران ( خروش ) لرستان پلدختر 10/07/1380 4368 مقبره خلیل اکبر لرستان پلدختر 05/09/1380 30 تپه‌هایی‌که ‌درنزدیکی‌ قریه ‌غلدان‌و... لرستان خرم‌ آباد 24/06/1310 335 پل رودخانه کشکان‌رود لرستان خرم‌ آباد 20/11/1318 398 پایه سنگی با کتیبه کوفی لرستان خرم‌ آباد 11/11/1334 883 قلعه فلک‌الافلاک لرستان خرم‌ آباد 10/07/1348 900 تپه چغامل وچغاکوچک لرستان خرم‌ آباد 01/05/1349 1058 پل شکسته (طاق‌ پیل‌اشکسته) لرستان خرم‌ آباد 15/02/1354 1274 گرداب سنگی لرستان خرم‌ آباد 18/05/1355 1553 تپه ماسور لرستان خرم‌ آباد 19/10/1356 1678 بقایای ساختمان پل‌دختر لرستان خرم‌ آباد 16/04/1364 1920 بنای مقبره شهشهان(گوشه شهشاه) لرستان خرم‌ آباد 16/06/1376 1921 کاروانسرای گوشه‌شهشاه لرستان خرم‌ آباد 16/06/1376 1922 امامزاده حیات‌الغیب و گنبد الیاس لرستان خرم‌ آباد 16/06/1376 1923 کاروانسرای صیدرضابازارطلافروشان لرستان خرم‌ آباد 16/06/1376 1924 مقبره زاهدشیر لرستان خرم‌ آباد 16/06/1376 1930 مناره آجری لرستان خرم‌ آباد 13/07/1376 2118 تپه پرسونه (پای‌تپه) لرستان خرم‌ آباد 12/07/1377 2119 کاروانسرای چشمک لرستان خرم‌ آباد 12/07/1377 2120 تپه سبزعلی لرستان خرم‌ آباد 12/07/1377 2121 تپه توبره‌ریز لرستان خرم‌ آباد 12/07/1377 2354 پل گپ (پل‌ بزرگ) لرستان خرم‌ آباد 29/04/1378 2357 حمام گپ (حمام آسیا) لرستان خرم‌ آباد 29/04/1378 2432 منزل آخوند ابو لرستان خرم‌ آباد 02/08/1378 2660 غار کوگان لرستان خرم‌ آباد 25/12/1378 2817 تپه زاغه لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2818 تپه ملک آباد لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2819 تپه میل ملک لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2820 تپه کبودلر لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2821 تپه خیر آباد لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2822 تپه تجره سید لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2823 تپه واشیان لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2824 تپه دولیکان لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2825 تپه های شماره 1 و 2 کمالوند لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2826 تپه خانجان خانی لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 2827 تپه باده آبستان لرستان خرم‌ آباد 16/08/1379 3050 کاروانسرای میشوند لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3051 کاروانسرای قلعه نصیر لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3052 تپه سیکوند - نورآباد  - لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3053 تپه کفتار لان 1 لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3054 آسیاب گیری لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3055 تپه ده سفید علیا لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3056 تپه چغا خندق - حاج خدیجه - لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3638 تپه سر خدم نکی لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3640 پل شکسته سرطاق ساربان لرستان خرم‌ آباد 25/12/1379 3751 بنای میر ملاس لرستان خرم‌ آباد 12/06/1380 3754 تپه گراب لرستان خرم‌ آباد 12/06/1380 3761 مقبره خضر زنده لرستان خرم‌ آباد 12/06/1380 3763 تپه دلبر سادات لرستان خرم‌ آباد 12/06/1380 3765 ساختمان دانشگاه  لرستان خرم‌ آباد 12/06/1380 3955 پل ماهرو لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 3973 آسیاب آبی سراب نیلوفر لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4053 تپه کلاته کیو لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4054 تپه دارایی ( 1 ) و ( 2 ) لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4055 تپه سر قلعه ناوه کش لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4056 تپه سراب شوا لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4057 تپه کله جو ( سید صیفور ) لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4058 تپه چغا درویشان  لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4059 تپه سراب رباط لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4060 تپه بهرام جو لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4061 محوطه گور گوری بن کشکه لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4079 محوطه چین زال لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4143 غار کنجی لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4144 غار اشکفت قمری لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4145 غار یافته لرستان خرم‌ آباد 10/07/1380 4367 مسجد توسلی لرستان خرم‌ آباد 05/09/1380 4873 زورخانه طیب ( حمام بالایی )  لرستان خرم‌ آباد 19/12/1380 5967 پناهگاه صخره‌ای گچی لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5968 غار در اشکفت لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5969 غار آب زاده لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5970 مجموعه پناهگاه ورده زرد لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5971 پناهگاه صخره‌ای گیلوران لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5972 پناهگاه صخره‌ای فرکش ( 1 ) لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5973 پناهگاه صخره‌ای سرخه لیزه لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 5974 محوطه باز تخت شیر لرستان خرم‌ آباد 08/05/81 7105 تپه شماره ( 1 ) دره نسو لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7106 معماری صخره ای دره نسو لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7107 محوطه شاهزاده عبدالله ( تپه و مقبره ) لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7108 تپه های تیر بازار ( 1 ) و ( 2 ) لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7109 تپه گیلواران ( قبرستان ) لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7110 تپه قبرستان تیر بازار لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7111 بقایای برج میل تی هله لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7112 تپه تلوری علیا لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7113 تپه تق و توق ( پله برج ) لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7114 تپه جلدان لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7115 تپه بدر آباد علیا لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7116 تپه صبور ( سئور ) لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7117 تپه سراب یاس لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7118 تپه علی جایدر لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7119 تپه باغ بانو لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7120 تپه چم قروق لرستان خرم‌ آباد 12/11/81 7968 تپه های قر و مالگه شرقی و غربی لرستان خرم‌ آباد 17/12/81 8006 تپه دارایی ( الف ) لرستان خرم‌ آباد 17/12/81 9928 باغ فلاحت (ایستگاه کشاورزی) لرستان خرم‌ آباد 1382/06/11 4082 پل گرمابه لرستان دلفان 10/07/1380 4154 تپه مرد آویز لرستان دلفان 10/07/1380 4155 تپه شهن آباد لرستان دلفان 10/07/1380 4156 تپه زالی دو آب لرستان دلفان 10/07/1380 4157 تپه حسن گاویار لرستان دلفان 10/07/1380 4158 تپه ورشون ( گلباغ ) لرستان دلفان 10/07/1380 4159 تپه گلباغی لرستان دلفان 10/07/1380 4160 چغا علی آباد لرستان دلفان 10/07/1380 4161 تپه بابا جان لرستان دلفان 10/07/1380 4162 تپه دوری جارا لرستان دلفان 10/07/1380 4259 تپه نعمت اللهی لرستان دلفان 05/09/1380 4260 تپه گوهر گوش لرستان دلفان 05/09/1380 4261 محوطه باستانی دره دیمه لرستان دلفان 05/09/1380 4262 تپه عبدالحسین لرستان دلفان 05/09/1380 4263 تپه خرم چیا لرستان دلفان 05/09/1380 4264 تپه زلیوا لرستان دلفان 05/09/1380 4265 تپه چغا سیفل لرستان دلفان 05/09/1380 4266 چغا کبود لرستان دلفان 05/09/1380 4383 تپه گندم بان ( حبیب وند ) لرستان دلفان 05/09/1380 4746 تپه مومن زمین لرستان دلفان 11/10/1380 4747 چغا چمن لرستان دلفان 11/10/1380 4777 تپه ولی آباد کوله مرز لرستان دلفان 19/12/1380 4778 تپه توله ریز تنگ پری لرستان دلفان 19/12/1380 4779 تپه سیکوند لرستان دلفان 19/12/1380 4780 تپه نام چیا لرستان دلفان 19/12/1380 4781 تپه مراد آباد نور علی لرستان دلفان 19/12/1380 4875 غار اسب لرستان دلفان 19/12/1380 4876 تپه مقبره نوح نبی لرستان دلفان 19/12/1380 5060 تپه گنبد میران بگ ( گمه میرومبک ) لرستان دلفان 25/12/80 5061 تپه هزار منی لرستان دلفان 25/12/80 5062 تپه سر آب احمد وند نور علی لرستان دلفان 25/12/80 5063 تپه چیا خسرو خانی لرستان دلفان 25/12/80 5064 تپه ریسه لرستان دلفان 25/12/80 5065 تپه چیا غلامعلی لرستان دلفان 25/12/80 5066 تپه چیا بالا جو لرستان دلفان 25/12/80 5067 تپه حسن آباد سنجابی لرستان دلفان 25/12/80 5068 تپه قاسم آباد لرستان دلفان 25/12/80 5069 تپه پشت داریل لرستان دلفان 25/12/80 7152 تپه ایمان آباد بالا لرستان دلفان 12/11/81 7153 تپه چیاموره لرستان دلفان 12/11/81 7154 تپه ایمان آباد پائین لرستان دلفان 12/11/81 7155 تپه پاچیا لرستان دلفان 12/11/81 7959 تپه توپخانه شماره ( 2 ) لرستان دلفان 17/12/81 7967 تپه چیا نظام لرستان دلفان 17/12/81 7150 تپه پنج چاهی لرستان دورود 12/11/81 3752 محوطه باستانی حاجی علی‌آباد هنام لرستان سلسله 12/06/1380 3753 تپه گریران لرستان سلسله 12/06/1380 3756 محوطه باستانی سراب پن لرستان سلسله 12/06/1380 3757 تپه سیل (تپه سید ) لرستان سلسله 12/06/1380 3758 محوطه و تپه کل گنجی لرستان سلسله 12/06/1380 3764 محوطه قبرستان علی‌آباد جوانمرد لرستان سلسله 12/06/1380 3845 پل شاپوری کاکارضا لرستان سلسله 12/06/1380 4062 تپه جعفر آباد لرستان سلسله 10/07/1380 4063 اشکفت کیوان لرستان سلسله 10/07/1380 4064 تپه نصر آباد امرایی لرستان سلسله 10/07/1380 4065 تپه پشت قلعه خسرو آباد لرستان سلسله 10/07/1380 4066 تپه حاج علی آباد لرستان سلسله 10/07/1380 4067 تپه ولی آباد امرایی لرستان سلسله 10/07/1380 4068 تپه پاچیا تملیه لرستان سلسله 10/07/1380 4069 تپه بتکی لرستان سلسله 10/07/1380 4146 قلعه مظفری لرستان سلسله 10/07/1380 5056 محوطه کینی مخون لرستان سلسله 25/12/80 7 تل‌های طرخان لرستان کوهدشت 24/06/1310 29 خرابه‌های‌یک‌شهرپیت‌بوناکی‌آشوریها لرستان کوهدشت 24/06/1310 899 بقایای یک کاخ ساسانی لرستان کوهدشت 01/05/1349 3511 پل سی  پله لرستان کوهدشت 25/12/1379 3760 قلعه کهزاد لرستان کوهدشت 12/06/1380 3954 سد تنگ دره گراز لرستان کوهدشت 10/07/1380 4085 مقبره داود رشید لرستان کوهدشت 10/07/1380 7962 قلعه توه خشکه  لرستان کوهدشت 17/12/81 7963 تپه بردگلو امار لرستان کوهدشت 17/12/81 7964 تپه قبرستان دالاب لرستان کوهدشت 17/12/81 7965 تپه دم دره بلوران لرستان کوهدشت 17/12/81 7966 تپه گل زرد لرستان کوهدشت 17/12/81 3049 تپه کفراج لرستان نور آباد 25/12/1379 4707 تپه کرنا چیا ( تپه حمام ) لرستان نور آباد 11/10/1380 5938 تپه حسین ( چیا ملا حسین ) لرستان نور آباد 08/05/81 59 مشهد میر بزرگ مازندران آمل 15/10/1310 60 مقبره ناصرالحق مازندران آمل 15/10/1310 61 مقبره سه سید مازندران آمل 15/10/1310 62 قبر مشهور به شمس‌تبریزی مازندران آمل 15/10/1310 63 امامزاده ابراهیم مازندران آمل 15/10/1310 67 امامزاده محمدطاهر مازندران آمل 15/10/1310 348 امامزاده قاسم مازندران آمل 20/03/1321 1057 بقعه شمس‌آل‌رسول مازندران آمل 30/03/1358 1060 آتشکده آمل مازندران آمل 06/02/1354 1247 پل دوازده پله آمل مازندران آمل 17/03/1335 1248 قدمگاه خضر مازندران آمل 17/03/1335 1524 پل فلزی مازندران آمل 03/12/1353 1525 ساختمان دارایی مازندران آمل 30/03/1358 2330 شهر قدیم آمل مازندران آمل 13/02/1378 2778 قلعه ملک بهمن(ملک قلا) مازندران آمل 19/05/1379 4171 حسینیه آمل مازندران آمل 10/07/1380 5936 خانه حاج مهدی سلطان مازندران آمل 08/05/81 6272 نقشی برجسته شکل شاه مازندران آمل 07/07/81 8810 بقعه محمد قریشی گزنک مازندران آمل 1382/3/10 8811 بقعه یوسف اسماعیل آمل مازندران آمل 1382/3/10 8812 تکیه سقا نفار هندوکلای آمل مازندران آمل 1382/3/10 9349 حمام شاه عباسی مازندران آمل 1382/5/7 9350 امامزاده هفتاد‌و‌دو تن مازندران آمل 1382/5/7 9351 امامزاده قاسم هشتل علیا مازندران آمل 1382/5/7 9352 حمام میرصفی مازندران آمل 1382/5/7 9353 امامزاده ابراهیم دینان مازندران آمل 1382/5/7 9354 تکیه شاهاندشت مازندران آمل 1382/5/7 9355 امامزاده محمد طاهر مازندران آمل 1382/5/7 9356 برج سی شاندشت مازندران آمل 1382/5/7 9357 امامزاده جوانمرد حمزه مازندران آمل 1382/5/7 9358 امامزاده روح‌الله مازندران آمل 1382/5/7 9359 امامزاده عبدالله وانا مازندران آمل 1382/5/7 9361 امامزاده یوسف اسماعیل مازندران آمل 1382/5/7 4671 مسجد آقا عباس مازندران آمل  11/10/1380 342 امامزاده قاسم مازندران بابل 20/03/1321 641 مقبره درویش فخرالدین مازندران بابل 21/01/1346 1093 تکیه قریه قصر یکلا مازندران بابل 15/06/1354 1398 تپه رجب کتی مازندران بابل 19/02/1356 1399 مجموعه تاریخی ابوالحسن کلا مازندران بابل 19/02/1356 1400 قلعه کتی ابوالحسن کلا مازندران بابل 19/02/1356 1401 تپه احمد کتی مازندران بابل 26/02/1356 1402 تپه پایین دین کتی رمنت مازندران بابل 26/02/1356 1403 تپه دین کتی مازندران بابل 26/02/1356 1404 تپه کوتر دین مازندران بابل 26/02/1356 1406 تپه دین کتی قراخیل مازندران بابل 26/02/1356 1408 تپه علی‌جان کتی مازندران بابل 26/02/1356 1409 تپه قلعه کتی احمد کلا مازندران بابل 26/02/1356 1410 تپه عبدالله کتی مازندران بابل 26/02/1356 1412 تپه شال کتی مازندران بابل 26/02/1356 1413 تپه محمدعلی کتی مازندران بابل 26/02/1356 1414 پل محمد حسنخانی مازندران بابل 26/02/1356 1417 تپه چماز کتی مازندران بابل 26/02/1356 1526 ساختمان شهرداری مازندران بابل 08/05/1354 1527 ساختمان شهرداری مازندران بابل 25/06/1363 1528 برج کاخ بابل مازندران بابل 08/10/1352 1673 گنبد سرست مازندران بابل 27/05/1364 1807 مسجد و مناره درودگرمحله مازندران بابل 25/06/1375 1808 بنای امامزاده محمد مازندران بابل 25/09/1375 2352 مجتمع خدمات حمایتی سلمان مازندران بابل 29/04/1378 2457 حمام قدیم میرزایوسف مازندران بابل 12/08/1378 2554 تپه بنگلر کلا مازندران بابل 05/11/1378 2685 مجموعه تاریخی آقا جان نسب مازندران بابل 17/03/1379 3839 سقانفار تکیه چباز کتی مازندران بابل 12/06/1380 4173 سقانفار کیجا مازندران بابل 10/07/1380 4174 تپه کپور چال مازندران بابل 10/07/1380 4175 مسجد جامع بابل مازندران بابل 10/07/1380 5402 حسینیه دیوا مازندران بابل 25/12/80 5673 مجموعه بناهای نجفی مازندران بابل 25/12/80 8804 تکیه گاوانکلا مازندران بابل 1382/3/10 343 امامزاده ابراهیم مازندران بابلسر 20/03/1321 1411 تپه عیسی کتی مازندران بابلسر 26/02/1356 1530 ساختمان شهربانی مازندران بابلسر 30/03/1358 1531 ساختمان بهداری مازندران بابلسر 30/03/1358 1532 میدان مجسمه (میدان بیت‌المقدس) مازندران بابلسر 10/09/1354 2353 دانشکده ادبیات دانشگاه مازندران مازندران بابلسر 29/04/1378 6527 مجموعه بناهای نوار ساحلی مازندران بابلسر 07/07/81 9369 مدرسه نرجس مازندران بابلسر 1382/5/7 2755 تکیه تاکر مازندران بلده 22/04/1379 57 باغ و عمارت اشرف مازندران بهشهر 15/10/1310 58 عمارت صفی‌آباد مازندران بهشهر 15/10/1310 745 عباس‌آباد(سدوساختمان‌داخل‌دریاچه) مازندران بهشهر 23/01/1346 746 غار هوتو مازندران بهشهر 23/01/1346 747 گت تپه کش (تپه بزرگ بغل)  مازندران بهشهر 23/01/1346 748 تپه کش مازندران بهشهر 23/01/1346 948 چشمه عمارت مازندران بهشهر 09/05/1352 1537 باغ چهلستون واقع‌درشهرداری‌بهشهر مازندران بهشهر 08/07/1356 4176 ساختمان کانون فرهنگی تربیتی مازندران بهشهر 10/07/1380 5403 غارهای رستم کلا مازندران بهشهر 25/12/80 5404 سیکا پل مازندران بهشهر 25/12/80 5405 قلعه شاه نشین آسیاب سر مازندران بهشهر 25/12/80 5406 گوهر تپه مازندران بهشهر 25/12/80 5407 عمارت سیامی مازندران بهشهر 25/12/80 5408 بز پل مازندران بهشهر 25/12/80 5409 تپه سرخدین مازندران بهشهر 25/12/80 5410 آتشکده کوسان مازندران بهشهر 25/12/80 5411 مجموعه بناهای افغان نژاد مازندران بهشهر 25/12/80 5412 حسینیه فرهی مازندران بهشهر 25/12/80 5413 حسینیه شیخ علی زاده مازندران بهشهر 25/12/80 5414 تپه شیخ عبدالخالق سواسری مازندران بهشهر 25/12/80 5434 محوطه تاریخی و فرهنگی قلعه پلنگان مازندران بهشهر 25/12/80 5436 محوطه تاریخی و فرهنگی گم چال مازندران بهشهر 25/12/80 6270 نمایان تپه مازندران بهشهر 07/07/81 7842 خانه شهریاری ( 2 ) مازندران بهشهر 17/12/81 7844 خانه شهریاری ( 1 ) مازندران بهشهر 17/12/81 7845 گورستان سفید چاه مازندران بهشهر 17/12/81 7853 تپه چهل دین مازندران بهشهر 17/12/81 7857 تپه موسی خان مازندران بهشهر 17/12/81 8813 یخچال تپه شمالی مازندران بهشهر 1382/3/10 8814 تپه امام تقی مازندران بهشهر 1382/3/10 8815 جول تپه مازندران بهشهر 1382/3/10 8817 تپه اکبر سه پشته مازندران بهشهر 1382/3/10 8818 تپه سرخدین مازندران بهشهر 1382/3/10 8819 یخچال تپه جنوبی مازندران بهشهر 1382/3/10 9367 تپه مهترکش مازندران بهشهر 1382/5/7 9368 شغال تپه مازندران بهشهر 1382/5/7 9271 کلیسای سرخ‌آباد مازندران پل‌سفید 1382/5/7 1522 ساختمان شهربانی مازندران تنکابن 02/07/1353 3779 محوطه کوره سر 1 مازندران تنکابن 12/06/1380 3780 محوطه گورستانی جارمت مازندران تنکابن 12/06/1380 3781 محوطه گورستانی جیرمت مازندران تنکابن 12/06/1380 3782 بنای سنگی کوره سر  مازندران تنکابن 12/06/1380 3783 محوطه کوره سر 2 مازندران تنکابن 12/06/1380 3785 محوطه و گورستان جیر لپه دشت مازندران تنکابن 12/06/1380 4172 عمارت شهرداری تنکابن مازندران تنکابن 10/07/1380 5001 خانه حاج خلیلی مازندران تنکابن 19/12/1380 2842 پل آزان مازندران جویبار 16/08/1379 7837 تپه دونه چال مازندران جویبار 17/12/81 7840 شاردین تپه مازندران جویبار 17/12/81 7851 تپه اسماعیل کلای بزرگ مازندران جویبار 17/12/81 7852 تپه شورکا مازندران جویبار 17/12/81 7855 تپه حیدر آباد مازندران جویبار 17/12/81 1045 کاخ چای‌خوران مازندران چالوس 26/12/1353 4670 بقعه مکه امامزاده حقانی مازندران چالوس 11/10/1380 7846 بنای نهارخوران دزبن مازندران چالوس 17/12/81 7850 ملک جوی ( کانال ) مازندران چالوس 17/12/81 8805 پل ذغال مازندران چالوس 1382/3/10 8806 پل دوآب مازندران چالوس 1382/3/10 1520 هتل بنیاد پهلوی مازندران رامسر 01/05/1352 1521 بلوار مقابل هتل‌های رامسر مازندران رامسر 05/10/1352 2323 باغ رامسر و مستحدثات واقع درآن مازندران رامسر 19/02/1378 3326 ساختمان فرمانداری رامسر مازندران رامسر 25/12/1379 3484 قلعه صارکوه مازندران رامسر 25/12/1379 3784 اداره فلاحت سابق مازندران رامسر 12/06/1380 7856 مجموعه فرهنگی - تفریحی رامسر مازندران رامسر 17/12/81 153 مقبره امامزاده محمدرضا مازندران ساری 15/10/1310 154 مقبره ملامجدالدین مازندران ساری 15/10/1310 193 برج یا قلعه گبری مازندران ساری 09/05/1312 211 امامزاده یحیی مازندران ساری 31/04/1313 212 امامزاده زین‌العابدین مازندران ساری 31/04/1313 361 امامزاده عباس مازندران ساری 20/03/1321 1005 آب‌انبار میرزا مهدی مازندران ساری 01/08/1353 1027 بقعه گلما مازندران ساری 25/12/1353 1028 امامزاده قاسم مازندران ساری 25/12/1353 1029 امامزاده صالح مازندران ساری 25/12/1353 1030 امامزاده عیسی‌بن‌کاظم مازندران ساری 25/12/1353 1376 مجموعه فرح‌آباد ساری مازندران ساری 16/12/1355 1535 ساختمان دارایی مازندران ساری 22/01/1336 1536 پل تجن مازندران ساری 08/05/1354 1670 شاطر گنبد مازندران ساری 27/05/1364 1671 بقعه امیر سیدکمال‌الدین مازندران ساری 27/05/1364 1809 مسجد دودانگه علی‌آباد مازندران ساری 07/09/1375 1981 خانه فاضلی مازندران ساری 05/12/1376 2148 خانه منوچهر کلبادی مازندران ساری 09/08/1377 2272 مسجد جامع مازندران ساری 08/12/1377 2561 آب‌انبار نو مازندران ساری 05/11/1378 3031 ساختمان بانک ملی مازندران ساری 01/09/1379 3044 پل جویبار (خشت پل) مازندران ساری 25/12/1379 3327 بقعه امامزاده سید محمد زرین نوا مازندران ساری 25/12/1379 3328 بقعه درویش علم بازی مازندران ساری 25/12/1379 3329 پل چشمه کیله مازندران ساری 25/12/1379 3330 گلدسته مسجد امام حسن عسگری مازندران ساری 25/12/1379 3384 سقا نفار شیاده مازندران ساری 25/12/1379 6269 حمام وزیری مازندران ساری 07/07/81 3658  تپه قلعه پرچی کلا مازندران ساری  25/12/1379 3660 تپه باستانی سمسکنده  مازندران ساری  25/12/1379 5401 خانه سردار جلیل مازندران ساری  25/12/80 185 برجی که مقبره می‌باشد مازندران سوادکوه 18/04/1311 867 محله قدیمی آلاشت مازندران سوادکوه 19/04/1348 1642 امامزاده شاه بالو ده‌میان مازندران سوادکوه 15/08/1362 2795 کاروانسرای گدوک مازندران سوادکوه 16/07/1379 3661 پل سنگی شاپور مازندران سوادکوه 25/12/1379 3662 پل شیرگاه مازندران سوادکوه 25/12/1379 7839 غار اسپهبد خورشید مازندران سوادکوه 17/12/81 1405 تپه امامزاده کتی مازندران قائم‌شهر 26/02/1356 1407 دین کتی باوند جنید مازندران قائم‌شهر 26/02/1356 1533 ساختمان شهرداری مازندران قائم‌شهر 18/07/1356 1534 پل ورسک مازندران قائم‌شهر 18/07/1356 1674 تکیه کردکلا مازندران قائم‌شهر 27/05/1364 1954 تپه طالقان مازندران قائم‌شهر 16/09/1375 2754 قلعه کنگلو مازندران قائم‌شهر 22/04/1379 4178 تپه باستانی پریجا مازندران قائم‌شهر 10/07/1380 7847 تپه یوزباشی مازندران قائم‌شهر 17/12/81 7848 تپه دینه کش مازندران قائم‌شهر 17/12/81 7854 پل افراکتی مازندران قائم‌شهر 17/12/81 8802 حمام افراکتی مازندران قائم‌شهر 1382/3/10 8803 تپه گردکوه مازندران قائم‌شهر 1382/3/10 489 تپه باستانی کلار مازندران کلاردشت 15/09/1344 8820 تپه آق دالق مازندران کلاله 1382/3/10 8821 آق تپه (تاقر) مازندران کلاله 1382/3/10 8859 تپه قزلجه قویی مازندران کلاله 1382/3/10 8860 تپه‌های پایین چایلی مازندران کلاله 1382/3/10 8861 تپه سرچلی (گنجشک دار) مازندران کلاله 1382/3/10 8862 لیلان تپه مازندران کلاله 1382/3/10 1669 بقعه امامزاده عبدالله مازندران نکا 27/05/1364 4672 تپه نارنج قلعه مازندران نکا 11/10/1380 5415 طوق تپه مازندران نکا 25/12/80 5416 آب انبار اطراب مازندران نکا 25/12/80 5417 تپه باستانی هلم سر مازندران نکا 25/12/80 5418 گرجین تپه  مازندران نکا 25/12/80 5419 مارندین تپه  مازندران نکا 25/12/80 5435 محوطه تخت رستم مازندران نکا 25/12/80 7841 نرگس کتی ( سنگ تپه ) مازندران نکا 17/12/81 7843 تپه ولیکی مازندران نکا 17/12/81 9346 ربیع تپه مازندران نکا 1382/5/7 9347 خضر تپه مازندران نکا 1382/5/7 9348 ببر تپه مازندران نکا 1382/5/7 2797 غار کومیشان مازندران نکا- بهشهر 16/07/1379 8807 کل زمان تپه مازندران نکاء 1382/3/10 8808 مظفر تپه شرقی مازندران نکاء 1382/3/10 8809 تپه حاج موسی طوسکلا مازندران نکاء 1382/3/10 768 بقعه آقا شاه بالو مازندران نور 23/12/1346 1802 خانه نیمایوشیج مازندران نور 19/09/1375 1810 پل خشتی نور مازندران نور 25/09/1375 4179 بقعه شاه رضا کیا سلطان مازندران نور 10/07/1380 7838 مقابر سلاطین استندار مازندران نور 17/12/81 7849 بقعه امامزاده رضا مازندران نور 17/12/81 9360 امامزاده کیامیثم مازندران نور 1382/5/7 9362 مقبره سید فضل‌الله مازندران نور 1382/5/7 9363 مقبره سید سازیک مازندران نور 1382/5/7 9364 امامزاده محمد زکریا-لاویج مازندران نور 1382/5/7 9365 شاهزاده رضا کیا سلطان مازندران نور 1382/5/7 9366 امامزاده ابراهیم تیرستاق مازندران نور 1382/5/7 9945 مجموعه تاریخی نچ (تکیه- مسجد) مازندران نور 1382/06/11 1415 بقعه امامزاده سیدعلی کیاسلطان مازندران نوشهر 26/02/1356 1523 هتل بنیاد پهلوی مازندران نوشهر 02/07/1353 1596 برج سنگی روستای میدانک مازندران نوشهر 14/01/1357 1672 امامزاده طاهر و مطهر مازندران نوشهر 27/05/1364 3659 امامزاده محمد(سلطان‌محمدکیاصالحانی) مازندران نوشهر 25/12/1379 6271 محوطه عافله سیتی مازندران نوشهر 07/07/81 8783 تپه قلعه کوتی مازندران نوشهر 1382/3/10 8784 بنای امامزاده نوح مازندران نوشهر 1382/3/10 8785 غار شرقی چلک مازندران نوشهر 1382/3/10 8786 تپه قلعه شاه دزد 1 مازندران نوشهر 1382/3/10 8787 بقعه درویش رستم مازندران نوشهر 1382/3/10 8788 بقعه درویش شهر آگیم مازندران نوشهر 1382/3/10 8789 دزد قلعه مازندران نوشهر 1382/3/10 8790 قلعه ملک کیومرث مازندران نوشهر 1382/3/10 8791 تپه قلعه شاه دزد 2 (نوشهر) مازندران نوشهر 1382/3/10 8792 بقعه درویش امیر مازندران نوشهر 1382/3/10 8793 بقعه امامزاده حسن (نوشهر) مازندران نوشهر 1382/3/10 9370 تپه پایتخت مازندران نوشهر 1382/5/7 9371 بقعه امامزادگان محسن، صالح و علی مازندران نوشهر 1382/5/7 9372 محوطه کلینگا مازندران نوشهر 1382/5/7 9373 تپه پی پشتگاه مازندران نوشهر 1382/5/7 9374 تپه اوقماره سر مازندران نوشهر 1382/5/7 9375  تپه قلا کوتی مازندران نوشهر 1382/5/7 9376 محوطه شره قدیم کجور مازندران نوشهر 1382/5/7 9377 محوطه موزی پشته مازندران نوشهر 1382/5/7 9378 تپه استانکرود مازندران نوشهر 1382/5/7 9379 قلعه تپه مازندران نوشهر 1382/5/7 306 امامزاده هفتاد و دوتن مرکزی اراک 29/09/1316 1076 برج شیشه و عمارت ارگ‌قدیم مرکزی اراک 08/09/1354 1127 امامزاده حواخاتون مرکزی اراک 14/07/1354 1285 مجموعه بازار اراک مرکزی اراک 10/08/1355 1339 حمام چهارفصل مرکزی اراک 10/08/55 1683 تپه چلبی مرکزی اراک 27/05/1364 1704 بقعه شاهزاده عبدالله مرکزی اراک 25/12/1364 1771 قلعه حاج‌وکیل مرکزی اراک 26/08/1375 1985 منزل حسن‌پور مرکزی اراک 05/12/1376 1991 پل دوآب مرکزی اراک 05/12/1376 2293 مقبره آیت‌الله محسن‌اراکی(عراقی) مرکزی اراک 09/01/78 2380 کاروانسرای مشهد میقان مرکزی اراک 23/05/1378 2452 بقعه شاه قلندر مرکزی اراک 12/08/1378 2453 بقعه شاه غریب مرکزی اراک 12/08/1378 2501 امامزاده‌شاهزاده‌عبدالله‌وآمنه‌خاتون مرکزی اراک 26/08/1378 2616 کاروانسرای شاه‌عباسی مرکزی اراک 25/12/1378 3338 منزل حاج حسین خاکباز محسنی مرکزی اراک 25/12/1379 3477 بقعه آقا نورالدین عراقی مرکزی اراک 25/12/79 3533 کلیسای مسروب مرکزی اراک 25/12/1379 4618 تپه مزرعه بزرگ حصار مرکزی اراک 11/10/1380 4619 تپه باستانی یون آباد مرکزی اراک 11/10/1380 4620 تپه باستانی قلعه شاهی مرکزی اراک 11/10/1380 4621 تپه چاهای وسیمه مرکزی اراک 11/10/1380 4622 تپه باستانی روستای مشهد میقان مرکزی اراک 11/10/1380 4623 تپه هشتاد قان مرکزی اراک 11/10/1380 4624 تپه حسین آباد مرکزی اراک 11/10/1380 4625 تپه قصبه روستای مرزیجران مرکزی اراک 11/10/1380 4626 تپه باستانی روستای مصلح آباد مرکزی اراک 11/10/1380 4627 تپه باستانی لا گرفته مرکزی اراک 11/10/1380 4628 تپه باستانی روستای آزاد مرز آباد مرکزی اراک 11/10/1380 4629 تپه قلعه قنبر علی مرکزی اراک 11/10/1380 5805 خانه دمساز مرکزی اراک 25/03/81 7701 قلعه خاندان بهادری مرکزی اراک 17/12/81 323 امامزاده سهل‌بن‌علی مرکزی آستانه 20/11/1318 2551 منزل استاد عبدالعظیم قریب مرکزی آشتیان 05/11/1378 432 بقعه شاهزاده محمد مرکزی تفرش 05/12/1341 776 تپه باستانی بالا مشهد زلف‌آباد مرکزی تفرش 23/12/1346 777 تپه باستانی پایین مشهد زلف‌آباد مرکزی تفرش 23/12/1346 940 بقعه‌امامزاده‌قاسم(امامزاده‌شاهوارق) مرکزی تفرش 10/03/1354 1344 بقعه امامزاده مهدی ملقب‌به‌ ابوالعلی مرکزی تفرش 04/11/1355 1569 امامزاده شاهزاده محسن (بقعه) مرکزی تفرش 11/11/1356 1919 امامزاده حسین(ع) مرکزی تفرش 20/07/1376 1964 مقبره شاهزاده عبدالله و رقیه(ع) مرکزی تفرش 02/12/1376 2281 تکیه زاغرم مرکزی تفرش 09/01/1378 2366 آب‌انبار بلور مرکزی تفرش 23/05/1378 2584 امامزاده شاهزاده زینب خاتون مرکزی تفرش 27/11/1378 2771 مسجد جامع شش‌ناو مرکزی تفرش 19/05/1379 3531 امامزداه شاه قاسم مرکزی تفرش 25/12/1379 3532 مسجد وقف مرکزی تفرش 25/12/1379 4877 منزل میر فخرایی مرکزی تفرش 19/12/1380 7225 کاروانسرای مجدالملک مرکزی تفرش 12/11/81 1625 امامزاده اسماعیل‌یوجان خمین مرکزی خمین 11/11/1356 1746 خانه حضرت امام خمینی(ره) مرکزی خمین 11/04/1375 2295 مسجد جامع (جمعه) مرکزی خمین 09/01/1378 5804 قلعه سالار محتشم مرکزی خمین 25/03/81 1983 کاروانسرای دودهک مرکزی دلیجان 05/12/1376 3530 امامزاده شاه یحیی مرکزی دلیجان 25/12/1379 3534 مسجد پایین مرکزی دلیجان 25/12/1379 3535 مسجد جامع نراق مرکزی دلیجان 25/12/1379 3536 بقعه شاهزاده سلیمان نراق مرکزی دلیجان 25/12/79 4604 قبرستان قدیمی  واران مرکزی دلیجان 11/10/1380 4605 تپه قلعه سرخ مرکزی دلیجان 11/10/1380 4606 آب انبار و حسینیه حاج مهدی مرکزی دلیجان 11/10/1380 4607 تپه شاهزاده محمود مرکزی دلیجان 11/10/1380 4608 غار سن ایک کهک مرکزی دلیجان 11/10/1380 4609 تپه کیخسرو مرکزی دلیجان 11/10/1380 4610 تپه قلعه کوه امام علی مرکزی دلیجان 11/10/1380 4611 تپه قلعه زرین کفش مرکزی دلیجان 11/10/1380 4612 تپه قلعه وشتگان مرکزی دلیجان 11/10/1380 4613 تپه قلعه وسقونقان مرکزی دلیجان 11/10/1380 4614 تپه کافران مرکزی دلیجان 11/10/1380 4615 محوطه باستانی دودهک مرکزی دلیجان 11/10/1380 4616 تپه قلعه کهنه مرکزی دلیجان 11/10/1380 4617 پل تاریخی دو دهک مرکزی دلیجان 11/10/1380 5017 مسجد جامع بیجگان مرکزی دلیجان 25/12/80 6965 قلعه تخت کوه مرکزی دلیجان 10/10/81 6966 آب انبار مهدی آباد مرکزی دلیجان 10/10/81 6967 امامزاده ابوالفضل مرکزی دلیجان 10/10/81 6968 مسجد امام حسن   مرکزی دلیجان 10/10/81 6969 مقبره آقا خان محلاتی مرکزی دلیجان 10/10/81 6970 قلعه زیره سینقان مرکزی دلیجان 10/10/81 6971 قلعه مرد مرکزی دلیجان 10/10/81 6972 امامزاده بی بی زبیده خاتون مرکزی دلیجان 10/10/81 6973 سد خاوه مرکزی دلیجان 10/10/81 6974 کاروانسرای شاه عباسی کهک مرکزی دلیجان 10/10/81 6975 قلعه قوقا مرکزی دلیجان 10/10/81 6976 قلعه اسماعیلیه کهک مرکزی دلیجان 10/10/81 6977 امامزاده سلیمان راونج مرکزی دلیجان 10/10/81 6978 میل نراق مرکزی دلیجان 10/10/81 6979 قلعه شش برجی روانج مرکزی دلیجان 10/10/81 6980 بقایای قلعه دزدور مزوش مرکزی دلیجان 10/10/81 6981 قلعه نشست آباد مرکزی دلیجان 10/10/81 6982 مسجد جامع راوه مرکزی دلیجان 10/10/81 155 مناره مسجد میدان مرکزی ساوه 15/10/1310 156 مسجد جمعه (جامع) مرکزی ساوه 15/10/1310 157 مناره مسجد جمعه (جامع) مرکزی ساوه 15/10/1310 279 مقبره سید اسحق مرکزی ساوه 12/12/1315 437 تپه باستانی‌آوه‌وخرابه‌های‌اطراف‌آن مرکزی ساوه 05/08/1344 761 کهک مرکزی ساوه 18/07/1346 1178 امامزاده سیدهارون مرکزی ساوه 14/07/1354 1179 حمام کلبعلیخان‌خلج مرکزی ساوه 14/07/1354 1180 دالان حاجی‌ملک مرکزی ساوه 14/07/1354 1181 بقعه اشموئیل پیغمبر مرکزی ساوه 14/07/1354 1182 بند شاه‌عباسی مرکزی ساوه 14/07/1354 1183 امامزاده یونس مرکزی ساوه 14/07/1354 1184 پل‌سرخده(پل‌یک‌چشمه‌وهشت‌چشمه) مرکزی ساوه 14/07/1354 1185 کاروانسرای عبدالغفارخان (باغ شیخ) مرکزی ساوه 14/07/1354 1186 کاروانسرای خشکه‌رود مرکزی ساوه 14/07/1354 1188 کاروانسرای شاه‌عباسی ورده مرکزی ساوه 14/07/1354 1189 مسجد بازار مرکزی ساوه 14/07/1354 1190 تپه گبری الویر مرکزی ساوه 14/07/1354 1191 آب‌انبار حاج‌میرزاحسین عاملی مرکزی ساوه 14/07/1354 1192 تپه‌های قریه آجان (قلعه گبری) مرکزی ساوه 14/07/1354 1193 تپه باستانی آسیاباد (اسیرآباد) مرکزی ساوه 14/07/1354 1194 تپه امامزاده عبدالله مرکزی ساوه 14/07/1354 1195 بیوک تپه مرکزی ساوه 14/07/1354 1196 تپه باستانی ینگه‌ارخی مرکزی ساوه 10/09/1354 1198 بقعه امامزاده اسماعیل مرکزی ساوه 10/09/1354 1199 بقعه امامزاده نوح‌ بن‌ موسی‌ بن ‌جعفر مرکزی ساوه 10/09/1354 1200 تپه قلعه مجیدآباد مرکزی ساوه 10/09/1354 1201 منطقه باستانی مزلقان مرکزی ساوه 10/09/1354 1202 تپه باستانی شیشه‌لی بایر مرکزی ساوه 10/09/1354 1203 تپه باستانی خسرو  مرکزی ساوه 10/09/1354 1204 تپه باستانی قیجه یا قیلجه مرکزی ساوه 10/09/1354 1205 تپه باستانی فستق (پسته) مرکزی ساوه 10/09/1354 1206 تپه باستانی گل‌محمد مرکزی ساوه 10/09/1354 1207 تپه طیب و طاهر مرکزی ساوه 10/09/1354 1208  تپه باستانی سلطان خانقاه مرکزی ساوه 10/09/1354 1209 گورستان رازین (سوسن نقین) مرکزی ساوه 10/09/1354 1210 تپه باستانی معروف به قلعه  مرکزی ساوه 10/09/1354 1211 تپه باستانی شمال‌ قریه ‌چال‌فخره مرکزی ساوه 10/09/1354 1212 تپه باستانی علیدرزی مرکزی ساوه 10/09/1354 1213 تپه باستانی جوشقان مرکزی ساوه 10/09/1354 1214 تپه باستانی جمشیدآباد مرکزی ساوه 10/09/1354 1215 تپه باستانی شماره یک خونی مرکزی ساوه 10/09/1354 1216 تپه باستانی شماره دو خونی مرکزی ساوه 10/09/1354 1217 قبرستان کله‌دشت مرکزی ساوه 10/09/1354 1218 منطقه باستانی سوسن‌نقین        مرکزی ساوه 10/09/1354 1226 بقعه‌امامزاده‌منصوربن‌موسی‌بن‌جعفر مرکزی ساوه 10/09/1354 1289 بنای امامزاده سیدحمزه مرکزی ساوه 22/09/1355 1290 کاروانسرای عبدالغفارخان(مجیدأباد) مرکزی ساوه 22/09/1355 1307 بقعه امامزاده فضل بن شجاع مرکزی ساوه 22/09/1355 1308 آرامگاه فاطمه‌ بنت‌ شجاع مرکزی ساوه 20/10/1355 1309 بقعه امامزاده پیغمبر مرکزی ساوه 22/09/1355 1358 تپه باستانی عباسلو مرکزی ساوه 22/01/1356 1359 منطقه باستانی پیک مرکزی ساوه 22/01/1356 1360 منطقه باستانی عبدالله‌آباد مرکزی ساوه 22/01/1356 1361 منطقه‌باستانی‌مشکین‌تپه‌یاتپه‌سنگی مرکزی ساوه 22/01/1356 1362 منطقه باستانی گزنگ صدرآباد مرکزی ساوه 22/01/1356 1382 گنبد چهارسو مرکزی ساوه 16/03/1356 1487 تپه جنوب مسجد جامع‌ساوه مرکزی ساوه 10/09/1354 1554 تپه پار مرکزی ساوه 19/10/1356 1558 کاروانسرای فتحعلیشاهی (باغ شیخ) مرکزی ساوه 19/10/1356 1568 مقبره پیرمراد (شیخ مراد) مرکزی ساوه 11/11/1356 2526 مجموعه تاریخی بازار ساوه مرکزی ساوه 15/09/1378 2756 امامزاده شاهزاده حسین  مرکزی ساوه 22/04/1379 2757 مقبره سید بشیر مرکزی ساوه 22/04/1379 3489 کاروانسرای آوه مرکزی ساوه 25/12/1379 5614 تپه قلعه باش علیشار مرکزی ساوه 25/12/80 5615 تپه خرم آباد مرکزی ساوه 25/12/80 5616 تپه خورشید آباد مرکزی ساوه 25/12/80 5617 تپه دوزج مرکزی ساوه 25/12/80 5618 تپه چچک آباد مرکزی ساوه 25/12/80 5619 تپه سنگر مرد تپه سی مرکزی ساوه 25/12/80 5620 قوچه تپه ( سید آباد ) مرکزی ساوه 25/12/80 5621 تپه کله دشت مرکزی ساوه 25/12/80 5622 محوطه باستانی انجیلاوند مرکزی ساوه 25/12/80 5623 تپه قلاع لو مرکزی ساوه 25/12/80 5624 چلمک تپه مرکزی ساوه 25/12/80 5625 تپه مشانه مرکزی ساوه 25/12/80 5975 یخچال مهدی آباد  مرکزی ساوه 08/05/81 7700 مسجد اعظم مرکزی ساوه 17/12/81 6597 تپه باستانی مشهدی شریف مرکزی سربند 1981/10/10 6598 تپه باستانی گنگ مرکزی سربند 1981/10/10 6599 تپه عمارت مرکزی سربند 1981/10/10 6600 تپه باستانی هفته مرکزی سربند 1981/10/10 6601 تپه باستانی گور دراز ( نجف آباد ) مرکزی سربند 1981/10/10 6602 تپه باستانی ابودلف مرکزی سربند 1981/10/10 6961 تپه قلعه قلندرون مرکزی شازند 1981/10/10 6962 تپه قلعه روستای سر سختی مرکزی شازند 1981/10/10 6963 تپه دنبه مرکزی شازند 1981/10/10 6964 تپه باستانی روستای نور آباد مرکزی شازند 1981/10/10 7226 تپه مس ( سرسختی ) مرکزی شازند 12/11/81 7227 تپه ده سفید مرکزی شازند 12/11/81 7228 تپه نوعه مرکزی شازند 12/11/81 7229 تپه اور تالغ مرکزی شازند 12/11/81 131 خرابه‌های یک معبد مرکزی محلات 15/10/1310 241 امامزاده یحیی مرکزی محلات 15/09/1314 311 آتشکده مرکزی محلات 21/08/1317 1306 محراب امامزاده یحیی مرکزی محلات 15/09/1314 2556 امامزاده سیدعبدالله(ع) مرکزی محلات 05/11/1378 2557 پل نیمه‌ور مرکزی محلات 05/11/1378 8601 تپه آبیک آباد مرکزی اراک 1382/2/9 8602 تپه قلعه دوشی (قز قلعه سی) مرکزی اراک 1382/2/9 8603 تپه بورقان مرکزی تفرش 1382/2/9 8604 تپه بزرگ احمدآباد مرکزی تفرش 1382/2/9 8605 تپه آهنگران مرکزی تفرش 1382/2/9 8606 تپه دونه (دونق) مرکزی تفرش 1382/2/9 8607 تکیه فرمهین مرکزی تفرش 1382/2/9 8608 تپه غیاث آباد مرکزی تفرش 1382/2/9 8600 قلعه دختر (قیز قلعه) مرکزی ساوه 1382/2/9 8572 تپه چغا شش بید مرکزی شازند 1382/2/9 8573 تپه چغا سبز 1 مرکزی شازند 1382/2/9 8574 تپه باوانه مرکزی شازند 1382/2/9 8575 تپه چغا گردنه مرکزی شازند 1382/2/9 8576 تپه پا کله (سر تپه) مرکزی شازند 1382/2/9 8577 تپه گردله مرکزی شازند 1382/2/9 8578 تپه قوش تپه مرکزی شازند 1382/2/9 8579 تپه ده سفید مرکزی شازند 1382/2/9 8580 تپه برج آقا مرکزی شازند 1382/2/9 8581 تپه گل بداغ مرکزی شازند 1382/2/9 8582 تپه گرگ دره کتیران 2 مرکزی شازند 1382/2/9 8583 تپه فتحعلی مرکزی شازند 1382/2/9 8584 تپه خاکی روستای خسبیان مرکزی شازند 1382/2/9 8585 تپه استخر گبرها مرکزی شازند 1382/2/9 8586 تپه کوچکه پر کله مرکزی شازند 1382/2/9 8587 تپه چغا سبز 2 مرکزی شازند 1382/2/9 8588 تپه موسی تپه مرکزی شازند 1382/2/9 8589 تپه سلام مرکزی شازند 1382/2/9 8590 تپه قبرستان ضیاء آباد مرکزی شازند 1382/2/9 8591 تپه نسار (چغا سیاه) مرکزی شازند 1382/2/9 8592 تپه قلعه آقا حمید (دیر میون بالا) مرکزی شازند 1382/2/9 8593 تپه مزرعه خاتون 1 مرکزی شازند 1382/2/9 8594 تپه جلایر مرکزی شازند 1382/2/9 8595 تپه قلعه ده کوثر مرکزی شازند 1382/2/9 8596 دو تپه گل زرد مرکزی شازند 1382/2/9 8597 تپه گرگ دره کتیران 1 مرکزی شازند 1382/2/9 8598 تپه قلعه چی زالیان مرکزی شازند 1382/2/9 8599  تپه مزرعه خاتون 2 مرکزی شازند 1382/2/9 6107 مسجد جامع بستک هرمزگان بستک 07/07/81 6108 مدرسه مصطفویه  هرمزگان بستک 07/07/81 6109 آرامگاه شیخ احمد شیخ راشد مدنی هرمزگان بستک 07/07/81 6110 قلعه خان بستک هرمزگان بستک 07/07/81 6111 برج گری کوه هرمزگان بستک 07/07/81 6112 مسجد بن نادار هرمزگان بستک 07/07/81 3058 برکه طولی هرمزگان بندر عباس 25/12/1379 3678 برکه گرد هرمزگان بندر عباس 25/12/1379 3974 آسیابهای آبی گنو هرمزگان بندر عباس 10/07/1380 4191 مسجد دزک هرمزگان بندر عباس 10/07/1380 6494 گنبد سرخ هرمزگان بندر عباس 07/07/81 6495 آب انبار شاه حسینی هرمزگان بندر عباس 07/07/81 6496 حمام بزرگ ( حمام گپ ) هرمزگان بندر عباس 07/07/81 1074 مجموعه آب‌انبارهای موزه هرمزگان بندرعباس 07/03/1354 1595 مسجد گله‌داری هرمزگان بندرعباس 14/01/1357 1599 مسجد جامع دلگشا هرمزگان بندرعباس 04/01/1357 1999 معبد هندوها هرمزگان بندرعباس 01/02/1377 2003 حمام گله‌داری هرمزگان بندرعباس 01/02/1377 2005 پل لاتیدان هرمزگان بندرعباس 01/02/1377 2232 کاروانسرای خونسرخ هرمزگان بندرعباس 03/12/1377 2327 کاروانسرای گچین هرمزگان بندرعباس 02/03/1378 2328 کاروانسرای کهورستان هرمزگان بندرعباس 02/03/1378 2329 کاروانسرای‌تقی‌خانی(جنی)یاتکیه‌خانی هرمزگان بندرعباس 02/03/1378 6768 بادگیر منبر گپ هرمزگان بندرعباس 1981/10/10 7270 قلعه فین  هرمزگان بندرعباس 12/11/81 7719 کاروانسرای کیشی دری هرمزگان بندرعباس 17/12/81 7721 کاروانسرای برکه سلطان هرمزگان بندرعباس 17/12/81 7722 کارولانسرای برکه سفید ( برکه نو ) هرمزگان بندرعباس 17/12/81 7723 تپه چاله لرد ( تم کافرون )  هرمزگان بندرعباس 17/12/81 8509 خانه احمدی هرمزگان بندرعباس 1382/2/9 8510 خانه گله داری هرمزگان بندرعباس 1382/2/9 8549 قلعه بارجین هرمزگان بندرعباس 1382/2/9 1062 مسجد افغان هرمزگان بندرلنگه 17/02/1354 1063 مسجد ملک‌بن‌عباس هرمزگان بندرلنگه 17/02/1354 1064 مسجد آقا هرمزگان بندرلنگه 17/02/1354 1065 مسجد خداداد هرمزگان بندرلنگه 17/02/1354 1066 مسجد غیاث هرمزگان بندرلنگه 17/02/1354 1081 حسینیه غضنفر هرمزگان بندرلنگه 28/03/1354 1082 حسینیه بنگی هرمزگان بندرلنگه 28/03/1354 1833 بنای فکری هرمزگان بندرلنگه 24/11/1375 1886 شهر باستانی حریره هرمزگان بندرلنگه 01/06/1376 2193 مسجد امیر هرمزگان بندرلنگه 27/10/1377 2194 مسجد ماشه (مسجد جامع کیش) هرمزگان بندرلنگه 27/10/1377 2211 حمام خانی بستک هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2228 خانه واحدی هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2229 خانه گلبتان هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2230 قلعه مغویه هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2231 برج و دیواره ‌سنگی (ازقلعه‌ پرتقالی‌ها) هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2233 کاروانسرای بستک هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2234 خانه بستکی هرمزگان بندرلنگه 03/12/1377 2828 بازار بستک هرمزگان بندرلنگه 16/08/1379 4596 مسجد شیخی هرمزگان بندرلنگه 11/10/1380 4599 برکه دریا دولت هرمزگان بندرلنگه 11/10/1380 4600 آب انبار پنج برکه هرمزگان بندرلنگه 11/10/1380 4601 حسینیه حدادی هرمزگان بندرلنگه 11/10/1380 6530 مجموعه بافت قدیم بندر کنگ هرمزگان بندرلنگه 07/07/81 6764 برکه شماره ( 5 ) بشاری هرمزگان بندرلنگه 1981/10/10 6765 برکه شماره ( 2 ) بشاری هرمزگان بندرلنگه 1981/10/10 6766 برکه شماره ( 4 ) بشاری هرمزگان بندرلنگه 1981/10/10 6767 برکه شماره ( 1 ) بشاری هرمزگان بندرلنگه 1981/10/10 6465 غار سادرمند هرمزگان جاسک 07/07/81 6769 برج سیاه و سفید هرمزگان جاسک 1981/10/10 2195 چاه‌های تلالافت هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2196 مقبره شیخ زین‌العباد هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2197 دست‌کند خربز (خربس) هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2198 محوطه باستانی کول‌گان (کولغان) هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2199 مقبره بی بی مریم (تم سنیتی) هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2200 مقبره سیدان هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2201 مسجد جامع قشم هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2202 قلعه قشم (پرتقالی‌ها) هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 2203 مقبره شیخ برخ و مسجد أن هرمزگان جزیره‌قشم 27/10/1377 7273 برکه شماره ( 1 ) درگهان هرمزگان جزیره‌قشم 12/11/81 7274 برکه شماره ( 2 ) درگهان هرمزگان جزیره‌قشم 12/11/81 7275 برکه شماره ( 3 ) درگهان هرمزگان جزیره‌قشم 12/11/81 7276 برکه شماره ( 4 ) درگهان هرمزگان جزیره‌قشم 12/11/81 7277 برکه شماره ( 5 ) درگهان هرمزگان جزیره‌قشم 12/11/81 9546 مجموعه الف برکه‌های گیاهدان (1) هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 9547 مجموعه الف برکه‌های گیاهدان (2) هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 9548 مجموعه الف برکه‌های گیاهدان (3) هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 9549 مجموعه الف برکه‌های گیاهدان هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 9550 مجموعه الف برکه‌های کووه‌ای هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 9551 مجموعه الف برکه‌های کووه‌ای هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 9552 برکه بی‌بی هرمزگان جزیره‌قشم 1382/5/27 1998 قلعه هرمز هرمزگان جزیره‌هرمز 01/02/1377 7271 قلعه حاجی آباد  هرمزگان حاجی آباد 12/11/81 6763 قلعه کمیز هرمزگان رودان 1981/10/10 7272 تپه مارو ( تپه خیر آباد ) هرمزگان رودان 12/11/81 3057 سد گوران - قشم - هرمزگان قشم 25/12/1379 4597 سد ملا حاجی هرمزگان قشم 11/10/1380 4598 خانه جری کولاک هرمزگان قشم 11/10/1380 6497 قلعه لافت هرمزگان قشم 07/07/81 1032 تپه کوره‌خانه واحدی هرمزگان میناب 09/05/1352 9553 قلعه میناب هرمزگان میناب 1382/5/27 25 خرابه‌های ساسانیان (فیل تپه) همدان اسدآباد 24/06/1310 1024 تپه باستانی نجف‌آباد همدان اسدآباد 07/12/1353 1034 تپه باستانی حسام‌آباد همدان اسدآباد 24/12/1353 1035 تپه باستانی وندرآباد همدان اسدآباد 24/12/1353 1040 تپه باستانی کوانج همدان اسدآباد 24/12/1353 1041 تپه باستانی خاکریز همدان اسدآباد 24/12/1353 1863 بند و سنگ‌نوشته آقاجان بلاغی همدان اسدآباد 21/02/1376 1873 آب‌انبار صفوی اسدآباد همدان اسدآباد 21/02/1376 1875 پل شکسته خسروآباد همدان اسدآباد 21/02/1376 3245 تپه پیغانچ - سراب- همدان اسدآباد 25/12/1379 5049 حمام صفوی - گلستان - نیلوفر همدان اسدآباد 25/12/80 9882 قلعه صاحب اختیاریه همدان اسدآباد 1382/06/11 1872 کاروانسرای تاج‌آباد  همدان بهار 21/02/1376 8080 تپه ریکان علیا همدان بهار 1382/1/24 8081 تپه ریکان سفلی همدان بهار 1382/1/24 8082 تپه قزل ملا دستجرد همدان بهار 1382/1/24 8083 گورستان اقلان قز همدان بهار 1382/1/24 8084 منجوق تپه حسن ابدال همدان بهار 1382/1/24 8085 گنج تپه همدان بهار 1382/1/24 8086 تپه اقبلاغ همدان بهار 1382/1/24 8087 تپه قرق بهار همدان بهار 1382/1/24 8088 تپه باباعلی همدان بهار 1382/1/24 8089 تپه حسن قشلاق همدان بهار 1382/1/24 8090 تپه چال همدان بهار 1382/1/24 8091 تپه مهاجران 2 همدان بهار 1382/1/24 8092 قبرستان آقبلاغ همدان بهار 1382/1/24 8093 قلعه تپه همدان بهار 1382/1/24 8094 تپه سلیمان آباد همدان بهار 1382/1/24 8095 تپه دینارآباد همدان بهار 1382/1/24 8096 محوطه پرلوک همدان بهار 1382/1/24 8097 تپه تازه کند حسام آباد همدان بهار 1382/1/24 8098 تپه یاس کوچک آباد همدان بهار 1382/1/24 9673 کارگاه سفال عسگری همدان بهار 1382/5/27 969 امامزاده حیقوق‌نبی همدان تویسرکان 08/02/1353 1036 تپه باستانی باباکمال همدان تویسرکان   1734 بازار تویسرکان همدان تویسرکان 26/03/1375 1866 مدرسه شیخ علیخان زنگنه همدان تویسرکان 21/02/1376 1871 آرامگاه میررضی‌الدین آرتیمانی همدان تویسرکان 21/02/1376 1874 پل قدیمی فرسفج همدان تویسرکان 21/02/1376 1970 کاروانسرای فرسفج همدان تویسرکان 06/12/1376 2246 خانه مسعودی همدان تویسرکان 27/10/1377 4878 خانه سوری ( خانه میرزا زکی خان ) همدان تویسرکان 19/12/1380 5050 مسجد جامع سرابی همدان تویسرکان 25/12/80 6415 خانه اقتداری همدان تویسرکان 07/07/81 366 امامزاده اظهربن امام زین‌العابدین همدان رزن 02/12/1327 367 امامزاده هود همدان رزن 02/12/1327 2334 تپه منصورآباد (اورتاقلعه) همدان رزن 08/03/1378 2348 تپه کاروانه همدان رزن 29/04/1378 3701 مسجد درجزین همدان رزن 12/06/1380 9665 تپه وسمق همدان رزن 1382/5/27 9666 تپه عسگر بیگ رازین همدان رزن 1382/5/27 9667 یکه تپه همدان رزن 1382/5/27 9668 غلام تپه شمالی روستای قایش همدان رزن 1382/5/27 9669 غلام تپه جنوبی همدان رزن 1382/5/27 9670 تپه ابوالحسن خان همدان رزن 1382/5/27 9671 تپه فارسجین ( 1 ) همدان رزن 1382/5/27 9672 تپه فارسجین ( 2 ) همدان رزن 1382/5/27 9843 داش قلعه همدان رزن 1382/06/11 9844 تپه آب‌باریک همدان رزن 1382/06/11 9845 تپه ویر همدان رزن 1382/06/11 9846 شاه تپه همدان رزن 1382/06/11 9847 تپه قادر خلج همدان رزن 1382/06/11 9848 قوشاتپه غربی همدان رزن 1382/06/11 9849 تپه بوقاطی همدان رزن 1382/06/11 9850 تپه جنی قلعه چورمق همدان رزن 1382/06/11 9851 تپه کاروانه همدان رزن 1382/06/11 9852 تپه جامیشلو بزرگ همدان رزن 1382/06/11 9853 منجوق تپه همدان رزن 1382/06/11 9854 تپه آغچه خرابه همدان رزن 1382/06/11 9855 تپه سلیمان قلعه همدان رزن 1382/06/11 9856 قوشاتپه شرقی همدان رزن 1382/06/11 9857 تپه امت لر همدان رزن 1382/06/11 3248 پل کوریجان همدان کبودراهنگ 25/12/1379 5696 حمام داغ داغ آباد همدان کبودراهنگ 25/12/80 7013 تپه کوریجان ( 2 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7015 قباق تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7016 محوطه حاتم آباد همدان کبودراهنگ 10/10/81 7017 گوی تپه  همدان کبودراهنگ 10/10/81 7018 تپه کوریجان ( 1 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7019 تپه قبرستان نو آباد همدان کبودراهنگ 10/10/81 7020 تپه قبرستان همدان کبودراهنگ 10/10/81 7021 دعوا تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7022 تپه نور آباد ( 2 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7023 تپه نظر  همدان کبودراهنگ 10/10/81 7024 تپه روستای متروک ( 1 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7025 تپه روستای متروک ( 2 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7026 تپه روستای متروک ( 3 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7027 حسن تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7028 تپه حاتم آباد همدان کبودراهنگ 10/10/81 7029 تپه نور آباد ( 1 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7030 تپه زندان نادر همدان کبودراهنگ 10/10/81 7031 تپه بزرگ همدان کبودراهنگ 10/10/81 7032 ساری تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7594 تپه برز خانه همدان کبودراهنگ 17/12/81 9880 حمام اعظم همدان کبودراهنگ 1382/06/11 9881 تپه روعان همدان کبودراهنگ 1382/06/11 763 تپه نوشیجان ملایر همدان ملایر 03/11/1346 764 تپه شوشاب همدان ملایر 03/11/1346 1039 تپه باستانی انوج همدان ملایر 24/12/1353 1042 تپه جوراب همدان ملایر 24/12/1353 1286 مسجد جامع شیخ‌الملوک همدان ملایر 10/08/1355 2132 تپه نامیله همدان ملایر 12/07/1377 2258 مسجد سیف‌الدوله همدان ملایر 27/10/1377 2259 حمام بلور ایمانی همدان ملایر 27/10/1377 2711 برج مقبره بابا حسین همدان ملایر 22/03/1379 3242 یخچال میرفتاح  همدان ملایر 25/12/1379 4691 خانه منصوری همدان ملایر 11/10/1380 4892 خانه لطفعلیان همدان ملایر 19/12/1380 5039 کاروانسرای فرهنگ همدان ملایر 25/12/80 7014 تپه امامزاده آور زمان همدان ملایر 1981/10/10 7033 تپه چقا همدان ملایر 1981/10/10 7034 تپه سیا چقا همدان ملایر 1981/10/10 7035 تپه خاکی ( علوی ) همدان ملایر 1981/10/10 7036 تپه قلعه بلنده همدان ملایر 1981/10/10 7037 تپه خون کافران ( ریش کافران ) همدان ملایر 1981/10/10 8076 پاتپه گونسپان همدان ملایر 1382/1/24 36 تپه ژیان (گیان) و تپه‌های مجاور آن همدان نهاوند 24/06/1310 374 معبدی از دوره سلوکی همدان نهاوند 02/12/1327 1492 حمام حاج‌آقا تراب همدان نهاوند 06/10/1355 1706 مسجد جامع نهاوند همدان نهاوند 28/02/1365 5035 خانه آیت الله قدوسی همدان نهاوند 25/12/80 5036 پل زرامین همدان نهاوند 25/12/80 5037 برج مقبره بابا پیره همدان نهاوند 25/12/80 5038 مقبره درب شیخ همدان نهاوند 25/12/80 7591 تپه همه کسی  همدان نهاوند 17/12/81 28 محل اکباتان قدیم و اطراف آن همدان همدان 24/06/1310 92 گنج‌نامه (کتیبه هخامنشی) همدان همدان 15/10/1310 93 شیر سنگی همدان همدان 15/10/1310 94 مسجد علویان (گنبدعلویان) همدان همدان 15/10/1310 291 مقبره استرومردخای همدان همدان 29/09/1316 749 گورستان پارتی (محوطه سنگ‌شیر) همدان همدان 23/01/1346 823 بنای امامزاده محسن همدان همدان 01/01/1347 1037 تپه باستانی مهاجران همدان همدان 24/12/1353 1038 تپه باستانی سیمین‌زاغه همدان همدان 24/12/1353 1077 بقعه خضر (مامزاده خضر) همدان همدان 28/03/1354 1078 برج قربان همدان همدان 28/03/1354 1079 امامزاده یحیی همدان همدان 28/03/1354 1707 مقبره شاهزاده حسین همدان همدان 28/02/1365 1733 مسجد جامع همدان همدان همدان 26/03/1375 1864 مسجد نظربیگ همدان همدان 21/02/1376 1865 مسجد میرزاتقی (حضرت علی) همدان همدان 21/02/1376 1867 بنای امامزادگان (ع و غ) ازناو همدان همدان 21/02/1376 1868 مسجد شورین همدان همدان 21/02/1376 1869 آرامگاه‌شیخ‌الرئیس‌بوعلی‌حسین‌بن‌سینا همدان همدان 21/02/1376 1870 آرامگاه بابا طاهر عریان همدان همدان 21/02/1376 1960 مسجد محله‌حاجی همدان همدان 03/12/1376 1962 مسجد حاج‌کلبعلی همدان همدان 03/12/1376 1978 مسجد چمن چوپان‌ها همدان همدان 05/12/1376 1979 مسجد حاج‌احمد همدان همدان 05/12/1376 1980 مسجد علویان همدان همدان 05/12/1376 1984 مسجد بزرگ شریف‌الملک همدان همدان 05/12/1376 2019 باغ نظری همدان همدان 21/02/1377 2023 تپه پیس‌ها (پیا) همدان همدان 21/02/1377 2027 مجموعه بازار همدان همدان همدان 13/02/1376 2067 کاروانسرای حسینخانی همدان همدان 01/04/1377 2087 کاروانسرای شریفیه همدان همدان 11/05/1377 2088 سرای صفرخانی همدان همدان 11/05/1377 2090 خانه شهید مدنی همدان همدان 11/05/1377 2223 دبیرستان امام خمینی همدان همدان 03/12/1377 2224 کاروانسرای میرزا کاظم همدان همدان 03/12/1377 2237 کلیسای‌گریگوری‌استپان‌(حضرت‌مریم) همدان همدان 03/12/1377 2250 مسجد حاج‌رضا انصاری همدان همدان 27/10/1377 2287 پل جهان‌آباد فامنین همدان همدان 09/01/1378 2356 مسجد حاج‌ ابراهیم‌بیگ همدان همدان 29/04/1378 2382 سرای گلشن همدان همدان 23/05/1378 2426 مسجدحوزه‌علمیه‌آخوندملاعلی‌همدانی همدان همدان 01/07/1378 2458 مسجد شالبافان همدان همدان 12/08/1378 2459 کلیسای آنجلی همدان همدان 12/08/1378 2712 میدان امام‌خمینی(ره) همدان همدان 22/04/1379 2877 مسجد گازران همدان همدان 16/08/1379 3040 خانه ضرابی همدان همدان 25/12/1379 3243 مسجد یکن آباد همدان همدان 25/12/1379 3244 مسجد قلعه همدان همدان 25/12/1379 3246 خانه پرسیاوشان همدان همدان 25/12/1379 3247 مسجد پیغمبر همدان همدان 25/12/1379 3249 مسجد امامزاده یحیی همدان همدان 25/12/1379 3371 غسالخانه نهاوند همدان همدان 25/12/1379 3372 مسجد قاسم  همدان همدان 25/12/1379 3373 مسجد عاشورا همدان همدان 25/12/1379 3374 مسجد حاج آقا تراب همدان همدان 25/12/1379 3375 حمام محله حاجی همدان همدان 25/12/1379 4481 باغ اعتمادیه همدان همدان 05/09/1380 4690 خانه شهبازیان همدان همدان 11/10/1380 4762 خانه میرزا صارم اصلانی ( میرزائی ) همدان همدان 19/12/1380 4891 مسجد نشر همدان همدان 19/12/1380 5021 کنسولگری انگلیس همدان همدان 25/12/80 5022 خانه بیژن  همدان همدان 25/12/80 5023 حمام قلعه همدان همدان 25/12/80 5040 خانه احمدی همدان همدان 25/12/80 5041 مسجد گلپا همدان همدان 25/12/80 5042 خانه صمصام نظام همدان همدان 25/12/80 5043 مسجد جامع سرتیپ همدان همدان 25/12/80 5044 مسجد جامع خداکرم همدان همدان 25/12/80 5045 عمارت سوخته همدان همدان 25/12/80 5046 مسجد میرزا اطف الله همدان همدان 25/12/80 5047 امامزاده اهل ابن علی همدان همدان 25/12/80 5048 امامزاده سید اسماعیل همدان همدان 25/12/80 6141 خانه نراقی همدان همدان 07/07/81 7011 تپه آقداش همدان همدان 1981/10/10 7012 موش تپه همدان همدان 1981/10/10 7592 تپه شاهبداغ ( 1 ) همدان همدان 17/12/81 7593 تپه شاهبداغ ( 2 ) همدان همدان 17/12/81 8077 تپه دهپیاز همدان همدان 1382/1/24 8078 تپه قهاوند همدان همدان 1382/1/24 8079 تپه خندان همدان همدان 1382/1/24 9661 مسجد شریف الملک کوچک همدان همدان 1382/5/27 9662 پل آبشینه همدان همدان 1382/5/27 9663 خانه عراقچی همدان همدان 1382/5/27 9664 کاروانسرای زغالیها همدان همدان 1382/5/27 9858 داش تپه سرای همدان همدان 1382/06/11 9859 سرای قلمدانی همدان همدان 1382/06/11 9860 تپه نهران همدان همدان 1382/06/11 9861 تپه زرقان 1 همدان همدان 1382/06/11 9862 تپه زرقان 2 همدان همدان 1382/06/11 9863 تپه زرقان 3 همدان همدان 1382/06/11 9864 تپه بزرگ شماره 4 زرقان همدان همدان 1382/06/11 9865 تپه قبرستان میلاجرد همدان همدان 1382/06/11 9866 قزل تپه میلاجرد همدان همدان 1382/06/11 9867 تپه نشانگاه نصیرآباد همدان همدان 1382/06/11 9868 تپه کوچک نصیرآباد همدان همدان 1382/06/11 9869 قوشه تپه قزل‌آباد 1 همدان همدان 1382/06/11 9870 قوشه تپه قزل‌آباد 2 همدان همدان 1382/06/11 9871 میهمانسرای بوعلی همدان همدان 1382/06/11 9872 بانک (سابق) کارگشایی همدان همدان همدان 1382/06/11 9873 خانه پوستی‌زاده همدان همدان 1382/06/11 9874 تپه قبرستان قوشجه شماره 1 همدان همدان 1382/06/11 9875 تپه قبرستان قوشجه شماره 2 همدان همدان 1382/06/11 9876 تپه بزرگ یسرلو شماره 1 همدان همدان 1382/06/11 9877 تپه خوش آباد همدان همدان 1382/06/11 9878 تپه کوچک سرای همدان همدان 1382/06/11 9879 تپه قره دای همدان همدان 1382/06/11 195 گنبد علی (گنبد عالی) یزد ابرکوه 09/05/1312 196 مقبره‌طاووس‌الحرمین‌ومنار‌مسجد‌نظامیه یزد ابرکوه 09/05/1312 197 مسجد جامع یزد ابرکوه 09/05/1312 205 محراب مقبره پیر حمره سبزپوش یزد ابرکوه 31/04/1313 1113 کاروانسرای برد شیراز یزد ابرکوه 07/07/1354 1838 خانه آقازاده یزد ابرکوه 24/11/1375 1839 خانه صولت یزد ابرکوه 24/11/1375 1840 خانه موسوی یزد ابرکوه 24/11/1375 2170 مسجد جامع بیرون ابرقو یزد ابرکوه 17/09/1377 2439 گنبد سنگی هگ یزد ابرکوه 02/08/1378 2451 بقعه سیدون علی‌نقیبا یزد ابرکوه 12/08/1378 2562 مسجد آقا (آقا سیدمحمدعلی‌ مجتهد) یزد ابرکوه 05/11/1378 6304 قلعه رباط یزد ابرکوه 07/07/81 6305 یخچال فتح آباد یزد ابرکوه 07/07/81 6306 خانه امید سالار یزد ابرکوه 07/07/81 6307 بقعه ملا علی کرم یزد ابرکوه 07/07/81 6308 خانه قیومی یزد ابرکوه 07/07/81 6309 آرامگاه حاج علی اکبر مفخمی ( سردار مفخم ) یزد ابرکوه 07/07/81 6310 خانه حاجی خان یزد ابرکوه 07/07/81 6311 مسجد جامع فرهنگ یزد ابرکوه 07/07/81 7752 یخچال آقا  یزد ابرکوه 17/12/81 8550 حمام ملاحیدر مدونیه یزد ابرکوه 1382/2/9 9118 مزار پیر صدق پریسک یزد ابرکوه 1382/3/10 1381 چهار طاقی عقدا (ساباط) یزد اردکان 02/03/1356 1627 مسجد زیر ده یزد اردکان 15/10/1310 1628 چهارسوق و مسجد حاج‌محمدحسین یزد اردکان 01/11/1353 1936 حمام حاج‌محمدسعیدا و حمام‌قدیم یزد اردکان 16/09/1376 1958 حسینیه و تکیه بازارنو یزد اردکان 16/09/1376 1973 مسجد حاج‌محمد سعیدا چرخاب یزد اردکان 28/11/1376 2186 خانه تقدیری یزد اردکان 27/10/1377 2236 کاروانسرای خرگوشی یزد اردکان 03/12/1377 2238 کاروانسرای خرانق یزد اردکان 03/12/1377 2239 مسجد جامع اردکان یزد اردکان 03/12/1377 2278 مسجد جامع عقدا یزد اردکان 08/12/1377 2297 آب‌انبار دشتی عقدا یزد اردکان 09/01/1378 2298 کاروانسرای دشتی یزد اردکان 09/01/1378 2350 برج توت یزد اردکان 29/04/1378 2417 کاروانسرای ساغند یزد اردکان 01/07/1378 2425 کاروانسرای رباط ‌پشت‌بادام یزد اردکان 01/07/1378 2440 مسجد جامع و حسینیه خرانق یزد اردکان 18/08/1378 2448 مسجد زردک یزد اردکان 12/08/1378 2449 کاروانسرای سنگی انجیره یزد اردکان 12/08/1378 2455 کاروانسرای الله‌آباد ساغند یزد اردکان 12/08/1378 2539 مسجد زین‌الدین یزد اردکان 15/09/1378 2895 امامزاده سیدمحمد هفتادر یزد اردکان 05/09/1379 3612 برج خواجه نعمت یزد اردکان 25/12/1379 3619 رباط انارستان یزد اردکان 25/12/1379 6313 آب انبار حاج محمد رضا یزد اردکان 07/07/81 6314 امامزاده نورالدین احمد یزد اردکان 07/07/81 6315 آب انبار دامنه کوه چک چک یزد اردکان 07/07/81 7755 مسجد هلاکو یزد اردکان 17/12/81 9108 مجموعه آب‌انبارهای احمدآباد یزد اردکان 1382/3/10 9116 خانه مرحوم آیت‌الله خاتمی یزد اردکان 1382/3/10 9120 خانه ضیائی یزد اردکان 1382/3/10 9125 آب‌انبار حاجی نوت (چمن) یزد اردکان 1382/3/10 9135 آب‌انبار میر صالح یزد اردکان 1382/3/10 9284 دخمه‌های شریف‌آباد یزد اردکان 1382/5/7 9285 دخمه دیلم یزد اردکان 1382/5/7 9286 خانه امیری یزد اردکان 1382/5/7 8551 حمام بزرگ و کوچک اردکان یزد اردکان 1382/2/9 8552 حمام قدیمی قلعه خرانق یزد اردکان 1382/2/9 901 امامزاده عبدالله یزد بافق 02/09/1349 1828 مسجد جامع بافق یزد بافق 15/10/1375 2469 کاروانسرای خان‌پنج یزد بافق 12/08/1378 3615 گرمخانه مسجد جامع بهاباد یزد بافق 25/12/1379 3617 کاروانسرای جنب میدان خان یزد بافق 25/12/1379 3620 حسینیه حوض قاضی ها  یزد بافق 25/12/1379 3750 باغ تیتو یزد بافق 12/06/1380 8681 برج مبارکه یزد بافق 1382/3/10 365 گنبد شیخ‌جنید یزد تفت 11/09/1330 771 مسجد شاه‌ولی (مسجد امام) یزد تفت 23/12/1346 1094 قدمگاه فراشاه یزد تفت 15/06/1354 1666 مجموعه تاریخی شیخ‌علی بلیمان یزد تفت 01/07/1363 2342 مجموعه‌امام(شاه‌ولی)(مسجد،بقعه،حسینیه،نخل،آب‌انبار،بازار،مدرسه) یزد تفت 08/03/1378 2424 کاروانسرای دهشیر یزد تفت 01/07/1378 2430 مسجدجامع‌حضرت‌امامزاده‌سیدشمس‌الدین یزد تفت 01/07/1378 2540 قلعه حسین‌آباد شفیع‌پور یزد تفت 15/09/1378 2541 مسجد قدیمی توران‌پشت یزد تفت 15/09/1378 2710 سنگ نبشته‌ها و نقوش روی سنگ یزد تفت 22/03/1379 2898 عمارت و باغ صدری(نمیر) یزد تفت 05/09/1379 3611 گورستان توران پشت یزد تفت 25/12/1379 4134 مجموعه بیدستان - توران پشت یزد تفت 10/07/1380 6312 دخمه زرتشتیان یزد تفت 07/07/81 6523 سنگ نگاره های رمه کوه نصر آباد یزد تفت 07/07/81 8548 آب انبار برسویه یزد تفت 1382/2/9 8564 امامزاده عبدالله بن طیار یزد تفت 1382/2/9 8565 زیارتگاه پیر بابا شرف الدین یزد تفت 1382/2/9 8566 آب انبار شاه علی یزد تفت 1382/2/9 8567 آّب انبار پیر بابا شرف الدین یزد تفت 1382/2/9 9113 آب‌انبار روستای زین‌آباد یزد تفت 1382/3/10 9124 گورستان قدیمی شواز یزد تفت 1382/3/10 9266 سنگ نگاره‌های دره گنج یزد تفت 1382/5/7 9267 سنگ نگاره‌های هس بخته شواز یزد تفت 1382/5/7 8553 قلعه هاشم‌آباد یزد خاتم 1382/2/9 8554 قلعه محمد باقری هرات یزد خاتم 1382/2/9 8558 رباط یاغمیش (یغمیش) یزد خاتم 1382/2/9 9143 بقعه معروف به شیخ کله پریده یزد خاتم 1382/3/10 4133 مسجد شاه حسین یزد خاتم‌شهر 10/07/1380 769 بقعه شاه محمود و مسجد بندرآباد یزد صدوق 23/12/1346 1827 مجموعه حجت‌آباد وزیر یزد صدوق 15/10/1375 2086 آسیاب آبی اشکذر یزد صدوق 11/05/1377 2149 حسینیه سفلی ندوشن یزد صدوق 20/08/1377 2150 مسجد جامع ندوشن یزد صدوق 20/08/1377 2301 مسجد آمنه گل یزد صدوق 09/01/1378 2402 مسجد ریگ مجو مرد (مسجد شیخ کبیر) یزد صدوق 02/06/1378 2436 کاروانسرای شمسی یزد صدوق 02/08/1378 2535 سیدتاج‌الدین ابراهیم‌آباد (گنبدتاج) یزد صدوق 15/09/1378 2538 قلعه ابراهیم‌آباد رستاق یزد صدوق 15/09/1378 2555 قلعه سفید ندوشن یزد صدوق 05/11/1378 2896 مسجد حاجی رجب‌علی اشکذر یزد صدوق 05/09/1379 4466 تپه‌های سرچشمه و تپه‌ها و آثار باستانی اطراف مسجد جامع یزد صدوق 05/09/1380 7753 آب انبار هفت بادگیر عصر آباد یزد صدوق 17/12/81 7754 آب انبار وسط روستای صدر آباد یزد صدوق 17/12/81 8555 بقعه شیخ زین الدین علی خاموش یزد صدوق 1382/2/9 8556 امامزاده ماهیک یزد صدوق 1382/2/9 8557 بقعه امامزاده میرحسن ابن سعید شهید یزد صدوق 1382/2/9 8559 یخچال بندرآباد یزد صدوق 1382/2/9 8560 آب انبار اله آباد یزد صدوق 1382/2/9 8561 آب انبار صحرایی محمدآباد یزد صدوق 1382/2/9 9106 حمام قلعه ندوشن یزد صدوق 1382/3/10 9109 خانه وکیل یزد صدوق 1382/3/10 9121 چهاردری (چهار طاق) یزد صدوق 1382/3/10 9133 دخمه اله آباد رستاق یزد صدوق 1382/3/10 9136 برج و درواه‌های ندوشن یزد صدوق 1382/3/10 9137 آب‌انبار هفت بادگیری حسین‌آباد یزد صدوق 1382/3/10 9140 خانه کلانتری ندوشن یزد صدوق 1382/3/10 2769 بقعه شیخ عبدالله یزد مروست 19/05/1379 2801 بقعه شیخ بهاء الدین یزد مروست 16/07/1379 1084 قلعه سر یزد یزد مهریز 27/03/1354 2333 مجموعه‌مهرپادین‌مهریز(مسجدجامع‌،حسینه‌،حمام‌،آب‌انبار) یزد مهریز 08/03/1378 2338 قلعه خورمیز یزد مهریز 08/03/1378 2361 محوطه سنگ‌نگاره‌های کوه ارنان یزد مهریز 29/04/1378 2468 کاروانسرای (رباط) کرمانشاهان یزد مهریز 12/08/1378 2533 کاروانسرای علی‌آباد یزد مهریز 15/09/1378 2545 قلعه مروست یزد مهریز 08/10/1378 2897 حمام استهریج یزد مهریز 05/09/1379 3618 کاروانسرای رباط - شمش-  یزد مهریز 25/12/1379 3850 کاروانسرای رباط نو یزد مهریز 12/06/1380 4372 محوطه باستانی غربالبیز یزد مهریز 05/09/1380 6142 قلعه دهوک یزد مهریز 07/07/81 6143 قلعه مهر پادین یزد مهریز 07/07/81 6334 باغ پهلوان پور یزد مهریز 07/07/81 7221 مجموعه برج آب انبار و مسجد خورمیز یزد مهریز 12/11/81 7756 خانه اخوان طباطبائی یزد مهریز 17/12/81 8562 آب انبار صحرایی نو یزد مهریز 1382/2/9 8563 آب انبار دروازه مهریز یزد مهریز 1382/2/9 1086 قلعه نارین یا نارنج‌قلعه یزد میبد 08/05/1354 1347 مسجد جامع میبد و گنبد امام‌حسن(ع) یزد میبد 02/03/1356 1618 کاروانسرای میبد یزد میبد 02/05/1357 1680 مسجد جامع فیروزآباد یزد میبد 27/05/1364 1691 برج کبوترخان(کبوترخانه میبد) یزد میبد 10/09/1364 1826 یخچال میبد یزد میبد 16/10/1375 1836 خانه برونی (دارالبرهان) یزد میبد 09/11/1375 2142 مسجدجامع‌قدیم‌روستای‌محمدآبادوقلعه‌مجاور یزد میبد 09/08/1377 2307 مسجد جامع بفروئیه یزد میبد 09/01/1378 2567 مسجد جامع رکن‌آباد یزد میبد 05/11/1378 2767 چاپارخانه میبد یزد میبد 19/05/1379 3490 بافت فرهنگی تاریخی شهرستان میبد یزد میبد 25/12/1379 3690 حسینیه محله بالا یزد میبد 25/12/1379 3691 بازارچه یزد میبد 25/12/1379 3692 نمازخانه سرآب گردانی ها یزد میبد 25/12/1379 3693 سقاخانه یزد میبد 25/12/1379 3694 مجموعه حسینیه کرم یزد میبد 25/12/1379 3695 خانه سالار یزد میبد 25/12/1379 3696 مسجد محله کوچک یزد میبد 25/12/1379 3697 حسینیه و نمازخانه محله کوچک یزد میبد 25/12/1379 3698 برج عبدالوهاب یزد میبد 25/12/1379 3699 مجموعه‌برج‌وباروهای‌شهرباخندق‌های‌آن یزد میبد 25/12/1379 3700 دروازه غوبی - دروازه کشوا-  یزد میبد 25/12/1379 4132 قلعه مهرجرد یزد میبد 10/07/1380 9110 مسجد جامع ده‌آباد یزد میبد 1382/3/10 9115 قلعه بدرآباد یزد میبد 1382/3/10 9117 مسجد ملا شفیع یزد میبد 1382/3/10 9122 مجموعه امیرآباد (مسجد آب‌انبار) یزد میبد 1382/3/10 9123 قلعه وزیر یزد میبد 1382/3/10 9128 آب‌انبار ابوالحسن و مسجد چهارده یزد میبد 1382/3/10 9142 برج خشتی بحرالعلوم یزد میبد 1382/3/10 206 مسجد جامع یزد یزد 31/04/1313 207 مقبره دوازده امام یزد یزد 31/04/1313 208 مقبره شمس‌الدین یزد یزد 31/04/1313 246 بقعه سید رکن‌الدین یزد یزد 15/09/1314 247 مسجد میر چخماق یزد یزد 13/03/1315 262 مصلی یزد یزد 30/03/1315 355 مسجد سرکوچه یزد یزد 20/03/1321 383 تکیه میر چخماق یزد یزد 23/12/1346 770 مدرسه ضیائیه (زندان اسکندریه) یزد یزد 23/12/1346 772 مدرسه کمالیه یزد یزد 23/12/1346 773 مزار احمد و شیخ محمد فهادان یزد یزد 23/12/1346 774 باغ دولت‌آباد یزد یزد 23/12/1346 775 مدرسه و خانه حسینیان یزد یزد 23/12/1346 906 مسجد جامع فهرج (مسجد امام حسن) یزد یزد 30/09/1349 956 برج و باروهای یزد یزد یزد 14/09/1352 964 مسجد ملا اسماعیل یزد یزد 05/10/1352 1007 مسجد شهاب‌الدین قاسم طراز یزد یزد 26/07/1353 1600 آب‌انبار شش‌بادگیر یزد یزد 04/01/1357 1608 آب‌انبار کوشک نو یزد یزد 14/01/1357 1609 آب‌انبار دو دهنه یزد یزد 14/01/1357 1610 آب‌انبار وزیر یزد یزد 14/01/1357 1611 آب‌انبار وقت ساعت یزد یزد 04/01/1357 1709 میدان خان و بازازهای اطراف یزد یزد 21/02/1365 1720 بقعه سیدخلیل و سیدجلیل یزد یزد 04/06/1365 1824 بنای تاریخی خانه کلاهدوزها یزد یزد 15/10/1375 1825 مسجد فرط یزد یزد 15/10/1375 1829 آب‌انبار رستم گیو یزد یزد 15/10/1375 1830 خانه رسولیان یزد یزد 15/10/1375 1837 خانه لاری‌ها و بادگیر آن یزد یزد 24/11/1375 1841 خانه میرزاده یزد یزد 24/11/1375 1842 بنای تاریخی خانه محمودی یزد یزد 24/11/1375 1847 خانه سیگاری یزد یزد 25/12/1375 1848 مسجد ریگ یزد یزد 25/12/1375 2043 مجموعه زنگیان یزد یزد 11/03/1377 2047 حمام ابوالمعالی یزد یزد 11/03/1377 2048 مدرسه ایرانشهر یزد یزد 11/03/1377 2049 حمام قدیمی گلشن یا حمام‌بزرگ‌گازرگاه یزد یزد 11/03/1377 2085 خانه مرتاضیون (دکترمرتاض) یزد یزد 11/05/1377 2096 دخمه زردشتیان و خیله‌های اطراف یزد یزد 27/05/1377 2131 مجموعه خرمشاه یزد یزد 12/07/1377 2146 مجموعه‌مارکار(پرورشگاه- دبیرستان- راهنمایی- برج‌ساعت) یزد یزد 09/08/1377 2185 مدرسه‌علمیه‌امام‌خمینی(ره)یامدرسه‌شاهزاده یزد یزد 27/10/1377 2243 بنای بانک شاهی یزد یزد 27/10/1377 2244 چهارسوق و بازار شاهی یزد یزد 27/10/1377 2247 مجموعه‌خیرآبادیزد (مسجد،‌حسینیه،‌آب‌انبار،حمام،‌‌‌نخل) یزد یزد 27/10/1377 2249 خانقاه نعمت‌اللهی (پا قلعه‌ای) خانه مودت یزد یزد 27/10/1377 2294 مسجد مصلی عتیق یزد یزد 09/01/1378 2299 آب‌انبار سید فتح‌الدین‌رضا (حاج‌علی‌اکبر) یزد یزد 09/01/1378 2300 آب‌انبار گلشن یزد یزد 09/01/1378 2304 مسجد جامع ابرندأباد یزد یزد 09/01/1378 2320 اماامزاده جعفر(ع) یزد یزد 09/01/1378 2340 مجموعه سهل‌بن‌علی یزد یزد 08/03/1378 2346 خانه امامزاده‌ایی یزد یزد 29/04/1378 2351 آب‌انبار نصرآباد یزد یزد 29/04/1378 2355 پیر نارستانه یزد یزد 29/04/1378 2395 حسینیه ناظم (عمارت ناظم) یزد یزد 02/06/1378 2398 مسجد بزرگ ابوالمعالی یزد یزد 02/06/1378 2399 مسجد نو مالمیر یزد یزد 02/06/1378 2400 عمارت قصرآئینه یزد یزد 02/06/1378 2401 مسجد شیخی‌ها یزد یزد 02/06/1378 2406 حمام خان یزد یزد 02/06/1378 2407 خانه اربابی یزد یزد 02/06/1378 2416 مجموعه میدان امیرچخماق یزد یزد 01/07/1378 2431 آتشکده زرتشتیان و محوطه‌آن یزد یزد 02/08/1378 2433 آب‌انبار حاج‌یوسف یزد یزد 02/08/1378 2434 مجموعه‌سلطان‌شیخداد(بقعه،مسجد،حسینیه،آب‌انبار) یزد یزد 02/08/1378 2441 مسجد چهل‌محراب یزد یزد 18/08/1378 2442 مسجد جامع اهرستان یزد یزد 18/08/1378 2444 مجموعه شهدای فهرج یزد یزد 18/08/1378 2450 خانه مشروطه یزد یزد 12/08/1378 2466 آب‌انبار قندهاری یزد یزد 12/08/1378 2467 آب‌انبار سیدصحرا یزد یزد 12/08/1378 2504 مسجد یعقوبی یزد یزد 01/09/1378 2506 حمام قدیمی یزد یزد 01/09/1378 2525 آب‌انبار فخار یزد یزد 15/09/1378 2527 خانه مویدعلائی یزد یزد 15/09/1378 2529 زیارتگاه خدیجه‌خاتون یزد یزد 15/09/1378 2530 مسجد خضرشاه یزد یزد 15/09/1378 2531 پل موسی‌خان یزد یزد 15/09/1378 2534 زایشگاه بهمن یزد یزد 15/09/1378 2572 مسجد پیرحسین یزد یزد 11/11/1378 2594 گنبدمصلی‌عتیق‌وساباط‌وحسینیه‌مجاور یزد یزد 27/11/1378 2604 بقعه شاه سیدرضا یزد یزد 25/12/1378 2608 ساختمان اداره دارائی(اداره مالیه) یزد یزد 25/12/1378 2609 خانه بلور فروش یزد یزد 25/12/1378 2644 مسجد شاه عبدالقیوم یزد یزد 25/12/1378 2652 حسینیه فهادان یزد یزد 25/12/1378 2656 حسینیه‌ و میدان‌ وقت ‌الساعت‌ و نخل یزد یزد 25/12/1378 2705 ساختمان استانداری یزد یزد 22/03/1379 2742 کاروانسرای کرمانیها یزد یزد 22/04/1379 2768 کاروانسرای مشیر یزد یزد 19/05/1379 2800 مدرسه خانزاده یزد یزد 16/07/1379 2802 مسجد جامع خورمیز یزد یزد 16/07/1379 2846  مسجد سرپلک(شهید مدرس) یزد یزد 16/08/1379 2893 منزل فرخ اورمزدی(مهندس ورجاوند) یزد یزد 05/09/1379 2894 مسجد بیاق‌خان یزد یزد 05/09/1379 2926 بنای پزستشگاه زرتشتیان یزد یزد 20/09/1379 2949 بقعه محمدی دروازه شاهی یزد یزد 28/10/1379 2950 خانه ملک زاده یزد یزد 28/10/1379 3357 قلعه ستی پیر -اسدان- یزد یزد 25/12/1379 3358 آب انبار مسعودی یزد یزد 25/12/1379 3359 بقعه شیخ محمد خانقاه یزد یزد 25/12/1379 3360 مسجد کوفه شیخ داد یزد یزد 25/12/1379 3613 دبیرستان کیخسروی یزد یزد 25/12/1379 3614 مدرسه بدر - آموزشگاه پیام استثنایی یزد یزد 25/12/1379 3616 کنیسه ملا بابا ملا حیدر یزد یزد 25/12/1379 3805 کاروانسرای گلشن یزد یزد 12/06/1380 3806 مجموعه باغ خان یزد یزد 12/06/1380 3807 دبستان خسروی یزد یزد 12/06/1380 3809 دبستان دینیاری یزد یزد 12/06/1380 3810 مسجد بزرگ پشت باغ انبار و ساباط مجاور یزد یزد 12/06/1380 3811 مدرسه رستمی مریم‌آباد یزد یزد 12/06/1380 3849 مجموعه تاریخی و فرهنگی عزآباد یزد یزد 12/06/1380 5934 قلعه رحمت آباد یزد یزد 08/05/81 6316 مدرسه خان یزد یزد 07/07/81 6317 حمام حاج عبدالحسین یزد یزد 07/07/81 6318 قلعه ابرند آباد یزد یزد 07/07/81 6319 آب انبار شیر نصرت آباد یزد یزد 07/07/81 6320 مسجد شاه ابوالقاسم یزد یزد 07/07/81 6321 یخچال هگ یزد یزد 07/07/81 6322 دبستان مهر نرسی آباد یزد یزد 07/07/81 6323 خانه کلانتری یزد یزد 07/07/81 6324 مسجد ملا عبدالخالق یزد یزد 07/07/81 6325 خانه کازرونی یزد یزد 07/07/81 6326 مسجد و آب انیار چهار کوچه یزد یزد 07/07/81 6327 مسجد وزیر یزد یزد 07/07/81 6328 آب انبار دروازه شیخداد یزد یزد 07/07/81 6330 خانه یاوری یزد یزد 07/07/81 6331 خانه فرساد یزد یزد 07/07/81 6332 خانه دکتر وزیری یزد یزد 07/07/81 6333 کنیسه کمال یزد یزد 07/07/81 6544 میدان بعثت یزد یزد 07/07/81 6545 بقعه سید فتح الدین رضا یزد یزد 07/07/81 6546 آسیاب آبی دخمه صفائیه یزد یزد 07/07/81 6547 مدرسه شفیعیه یزد یزد 07/07/81 6548 مسجد کوچک خطیب یزد یزد 07/07/81 6549 مسجد صاحب الزمان ( حسین رجب ) یزد یزد 07/07/81 6550 دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی یزد یزد 07/07/81 6551 حسینیه ملتکیه یزد یزد 07/07/81 6552 برج کبوتر خان کسنویه یزد یزد 07/07/81 6553 حمام کلیمیان یزد یزد 07/07/81 6554 حمام پشت باغ یزد یزد 07/07/81 6555 مسجد ملا زینل یزد یزد 07/07/81 6556 خانه کاشفی یزد یزد 07/07/81 6557 خانه کرمانی ها یزد یزد 07/07/81 6558 کاروانسرای لب خندق یزد یزد 07/07/81 6559 حمام محله تل یزد یزد 07/07/81 6560 مسجد جوی بلبل یزد یزد 07/07/81 6561 مسجد قدمگاه مالمیر یزد یزد 07/07/81 6562 خانه تهرانی یزد یزد 07/07/81 7660 بقعه سید گلسرخ یزد یزد 17/12/81 7757 خانه امام حسینی یزد یزد 17/12/81 7758 خانه گلشن یزد یزد 17/12/81 7759 خانه خطیره ای بزدی یزد یزد 17/12/81 7760 خانه عرب زاده یزد یزد 17/12/81 7761 خانه سید علی محمد وزیری یزد یزد 17/12/81 7762 خانه نواب وکیل یزد یزد 17/12/81 7763 خانه ملا حسینی یزد یزد 17/12/81 7764 خانه معدن نطق یزد یزد 17/12/81 7765 مدرسه اله آباد زارچ یزد یزد 17/12/81 7766 آب انبار گنبد سبز یزد یزد 17/12/81 7767 آب انبار دولت آباد یزد یزد 17/12/81 7768 آب انبار دخمه صفائیه یزد یزد 17/12/81 7769 آب انبار بولمیری یزد یزد 17/12/81 7770 خانه جواد پاسدار یزد یزد 17/12/81 7771 مهد قرآن یزد یزد 17/12/81 7772 مسجد سلطان شیخداد یزد یزد 17/12/81 7773 مسجد سر سنگ یزد یزد 17/12/81 7774 کارگاه شعر بافی خجسته یزد یزد 17/12/81 7775 لرد حمالان ( شاهزاده حسین ) یزد یزد 17/12/81 7776 قلعه قاسم آباد یزد یزد 17/12/81 7777 حمام فرط یزد یزد 17/12/81 7778 باغ مشیر و بناهای موجود در آن یزد یزد 17/12/81 7779 باغ رو آب و بناهای موجود در آن یزد یزد 17/12/81 7780 باغ عبدالرحیم خان و بناهای موجود در آن یزد یزد 17/12/81 7781 کارخانه اقبال یزد یزد 17/12/81 7782 زورخانه خواجه خضر یزد یزد 17/12/81 7783 بازارچه سر جمع یزد یزد 17/12/81 7784 تیمچه وکیل یزد یزد 17/12/81 7785 تیمچه هراتی یزد یزد 17/12/81 7786 بازار مسگرها یزد یزد 17/12/81 7787 لبازار محمد علی خان یزد یزد 17/12/81 7788 بازارچه پنجه علی یزد یزد 17/12/81 7789 بازار جعفر خان یزد یزد 17/12/81 7790 بازار ریسمانیان یزد یزد 17/12/81 7791 بازار علاقبندی یزد یزد 17/12/81 7792 بازار چیت سازی یزد یزد 17/12/81 7793 بازار حضرت عباسی یزد یزد 17/12/81 7794 بازار کاشیگری یزد یزد 17/12/81 7795 بازار قیصریه یزد یزد 17/12/81 7796 سینما گلشن یزد یزد 17/12/81 8525 بازار سراج‌ها یزد یزد 1382/2/9 8526 بازار صدری یزد یزد 1382/2/9 8527 بازار زرگری یزد یزد 1382/2/9 8528 بازار میرزا کرم یزد یزد 1382/2/9 8529 خانه محمد حسینی فرجامی یزد یزد 1382/2/9 8530 آب‌انبار نو مریم آباد یزد یزد 1382/2/9 8531 خانه پاپلی یزد یزد 1382/2/9 8532 آب‌انبار قاسم‌آباد یزد یزد 1382/2/9 8533 آب‌انبار امامزاده جعفر یزد یزد 1382/2/9 8534 خانه حسین شاکری یزد یزد 1382/2/9 8535 خانه پاکدل یزد یزد 1382/2/9 8536 مسجد فهادان یزد یزد 1382/2/9 8537 خانه زرگز یزدی یزد یزد 1382/2/9 8538 خانه محمد مروج یزد یزد 1382/2/9 8539 خانه عبدالغفور ظریف چای فروش یزد یزد 1382/2/9 8540 خانه صدا و سیما یزد یزد 1382/2/9 8541 حناسایی ناصری یزد یزد 1382/2/9 8542 بازار افشار یزد یزد 1382/2/9 8543 بازار دروازه مهریز یزد یزد 1382/2/9 8544 بازار خان یزد یزد 1382/2/9 8545 آب‌انبار نجم‌آباد یزد یزد 1382/2/9 8546 آب‌انبار روستای گرد فرامرز یزد یزد 1382/2/9 8547 آب‌انبار صحرایی حاج نصیر ابرندآباد یزد یزد 1382/2/9 8679 کاروانسرای ابوالقاسم یزد یزد 1382/3/10 8680 باغ مشر رحیم‌آباد یزد یزد 1382/3/10 9105 مجموعه کارخانه جنوب و سینما صحرا یزد یزد 1382/3/10 9107 خانه معروف به خانه آقا یزد یزد 1382/3/10 9111 مسجد تبریزیان یزد یزد 1382/3/10 9112 تکیه میر قطب یزد یزد 1382/3/10 9114 خانه عبدالمجید جلال‌پور یزد یزد 1382/3/10 9119 خانه راس حسینی یزد یزد 1382/3/10 9126 مسجد باغ گندم یزد یزد 1382/3/10 9127 مدرسه اردشیری (دبیرستان امام حسین) یزد یزد 1382/3/10 9129 زورخانه ذوالفقار یزد یزد 1382/3/10 9130 حسینیه شاهزاده فاضل یزد یزد 1382/3/10 9131 قلعه علی‌آباد پیشکوه یزد یزد 1382/3/10 9132 آتشکده در مهر کوچه بیوک یزد یزد 1382/3/10 9134 خانه سید ابوالقاسم روهنی یزد یزد 1382/3/10 9138 آب‌انبار مزرعه جمشید یزد یزد 1382/3/10 9139 حمام شیخداد یزد یزد 1382/3/10 9141 در مهر اله آباد یزد یزد 1382/3/10 9268 درمهر خرمشاه یزد یزد 1382/5/7 9283 خانه چقماقی یزد یزد 1382/5/7 2868 تپه‌های قاضی میر جعفر یزد  یزد 16/08/1379